HotelKeizerKarel

Bord Hotel Keizer Karel

We hebben dit stuk aardewerk gevonden bij een opgraving in Aalst/Waalre. De diameter van het bord was ca 29 cm. Kan iemand bevestigen dat dit uit een servies van de Nijmeegse vestiging is?
Bij voorbaat dank!
Met vriendelijke groeten, David Hardy (vrijwilliger Erfgoedhuis Eindhoven)

Ingezonden door David Hardy (toegevoegd 14-02-2020)

Weet u meer over dit bord? Laat het ons weten, wij zijn benieuwd naar uw verhaal.

terug

Reactie 1:

Redactie, 14-02-2020: Het Nijmeegse hotel stond van 1894 tot 1944 1916 aan het Keizer Karelplein, zie bv dit fotoboekje. De naam kan natuurlijk in het hele Nederlandse taalgebied gebruikt zijn. Hoewel: de afbeelding op de scherf is duidelijk Karel de Grote; daarmee vervallen eventuele kandidaten in België want daar betekent Keizer Karel in de eerste plaats Karel de Vijfde.
Servies uit het Nijmeegse hotel was ons niet bekend maar het hotel was luxueus genoeg om een eigen servies te hebben. Hoe groot zou het bord geweest zijn?
Reactie 2:

David Hardy, 28-02-2020: Ik heb net de diameter opgemeten - 29cm. Ik heb deze afbeelding van Keizer Karel nergens anders gevonden op internet. Ik ben benieuwd of de lezers meer weten.
Reactie 3:

Rob Essers, 28-02-2020: Het pand aan het Keizer Karelplein is bij de bevrijding van Nijmegen in september 1944 door oorlogshandelingen verloren gegaan, maar het hotel op nummer 9 hield al in 1916 op te bestaan. De PGNC van 24 november 1916 meldde:
Hotel „Keizer Karel”.
In een gisterenavond gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van de N. V. „Maatschappij Hotel Keizer Karel” alhier werd op voorstel van commissarissen met algemeene stemmen besloten tot verkoop en liquidatie van de eigendommen der vennoot­schap.
Naar wij nader vernemen zijn gebouw en inventaris verkocht aan de „N. V. Anton Jurgens’ Vereenigde Fabrieken, gevestigd te Oss”, die deze reeds 1 December a.s. in eigendom aanvaardt. De koopsom bedraagt 70% van het aandeelen­kapitaal.
Het gebouw zal worden ingericht voor de kantoren der Vennootschap, die zooals reeds sinds geruimen tijd het plan was, nu binnenkort van Oss naar hier kunnen worden overgebracht. Deze aankoop brengt echter allerminst wijziging in de plannen dezer Wereld-Firma, om een uitgebreid nieuw kantoorgebouw te stichten op het voor eenigen tijd door haar aangekochte gemeente­terrein aan den Bijleveldsingel alhier, waarmede in het aanst. voorjaar reeds een aanvang zal worden gemaakt. Deze bouw zal echter geruimen tijd vorderen.

Hoewel de definitieve vestiging van de kantoren der N. V. Anton Jurgens' Ver­eenigde Fabrieken voor onze gemeente een verblijdende gebeurtenis mag worden genoemd, zullen toch velen het betreuren, dat zoo onverwacht het op 't schoonste gedeelte van Nijmegen gelegen Hotel „Keizer Karel” verdwijnt. Ver buiten de grenzen van Nijmegen had dit hotel een uitstekenden naam, en juist in de laatste jaren, nu het buitenland voor het reizende Nederlandsche publiek gesloten is, was het bezoek zeer toegenomen. Ook voldeed het gebouw met zijn gezellige feestzaal bij uitstek voor het geven van partijen enz. Het zal dan ook in menig opzicht worden gemist - als is daarmee niet gezegd, dat Nijmegen thans van goede hotels verstoken is. Het vreemdelingenverkeer neemt gestadig toe in onze stad - in den vorigen zomer was menigmaal geen bed meer disponibel - en de behoefte aan een nieuw en volgens de eischen van den tegenwoordigen tijd ingericht hotel zal dan ook spoedig zeer dringend worden gevoeld. Wij hopen, dat ondernemende mannen het plan zullen aandurven om de thans ontstane leegte weer ten spoedigste aan te vullen. Dat is een Nijmeegsch belang van niet te onderschatten gewicht.
Ten slotte kunnen wij niet nalaten onze deernis uit te spreken met den heer en mevrouw Witsch, die met zooveel tact en zaakkennis in de laatste jaren het Hotel „Keizer Karel” dirigeerden en door de uitgebreide cliëntèle hier en elders zeer worden gewaardeerd. Binnen enkele dagen is aan hunnen werkzaamheid hier ter stede een einde gemaakt. Wij wenschen hun toe, dat ze spoedig te Nijmegen of daarbuiten een passenden werkkring zullen vinden, waar ze evengoed als thans op hun plaats zullen zijn.

Dat nieuwe kantoorgebouw zou er nooit komen. Het pand aan het Keizer Karelplein werd op 16 juli 1930 door de N.V. Unilever verkocht aan de Raad van Arbeid. Dat ging niet geheel zonder problemen. In De Gelderlander van 15 april 1931 stond:
DE AANKOOP VAN HET KEIZER KAREL HOTEL DOOR DEN RAAD VAN ARBEID.

Behandeling in den Raad van State.
In de heden gehouden zitting van den raad van State, afd. voor de geschillen van bestuur, is voorlezing gedaan van het Koninkl. Besluit waarbij met vernietiging van de beslissing van den verzekeringsraad, alsnog goedkeuring is verleend aan het besluit van den raad van Arbeid te Nijmegen tot aankoop van het voormalige Keizer Karel Hotel te Nijmegen, voor zoover de koopsom hoe bedrag van 115.000 gld. niet te boven gaat.
Reactie 4:

Rob Essers, 09-03-2020: In een advertentie in de De Gelderlander van 6 oktober 1955 vond ik dezelfde afbeelding van Keizer Karel. Vanaf 1942 was de banketbakkerij van A.M. Strik op het adres Molenstraat 108 gevestigd. In 1952 verhuisde de zaak naar een nieuw pand (bouwjaar 1952). Het adres Molenstraat 10 is per 1 augustus 1967 gewijzigd in Broerstraat 78. In het adresboek van 1971 staat dezelfde afbeelding.
Banketbakkerij „Keizer Karel”
Waarschijnlijk gebruikte Antonius Martinus Strik (1908-1962) deze naam pas na de opening in 1942 van zijn zaak op het adres Molenstraat 108. Mogelijk is er een verband met de sluiting van het filiaal van Hendrikus Everardus Span (1877-1949) op het adres Molenstraat 84. De naam Banketbakkerij „Keizer Karel” werd al voor 1917 gebruikt (zie PGNC, 9 november 1917). De bakkerij van H.E. Span op het adres Molenstraat 84 werd in 1907 opgericht. Welke banketbakker voor het eerst ook de afbeelding van Keizer Karel heeft gebruikt, is niet duidelijk.
Reactie 5:

David Hardy, 10-03-2020: Prachtig! Precies dezelfde afbeelding en met ruwweg dezelfde datering. Ze moeten allebei uit dezelfde omgeving komen, meen ik. Hartelijk dank.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.