042 <= vorige |  index  | volgende =>
042 - N.V. Mölder & Zoon
N.V. Mölder & Zoon's Handelsmaatschappij

Collectie: Marianne van der Boom-van Pelt (toegevoegd 14-10-2015)
Heeft u herinneringen bij dit item? REAGEER, wij zijn benieuwd naar uw verhaal.
Reactiepagina
Reactie 1:

Rob Essers, 03-04-2016: Het blikje stamt waarschijnlijk uit de periode 1925-1936. De N.V. Mölder & Zoon's Handelsmaatschappij ben ik voor het eerst tegengekomen in de Naamlijst voor den interlocalen telefoondienst 1925. Voor die tijd is er nog geen sprake van een naamloze vennootschap. Het driecijferige telefoonnummer is in 1937 vervangen door een vijfcijferig nummer. De hoofdrolspelers zijn:
Wouter Mölder, geb. Amsterdam 15 febr. 1864, vleeschhouwer, koopman, grossier, † Nijmegen 19 jan. 1930, zn. van Jan Hindrik en Engelina Wilhelmina Zeelt, tr. Amsterdam 15 febr. 1894 Reintje Seibel, geb. Utrecht 14 juli 1867, † Nijmegen 11 juli 1945, dr. van Christinus Gerardus en Johanna Feith.
Uit dit huwelijk:
Jan Hendrik Mölder, geb. Amsterdam 23 nov. 1894, koopman, tr. Nijmegen 19 febr. 1924 Charlotta Johanna Hendrika Hoppe, geb. Tiel 16 sept. 1904, dr. van Charles Johan Hendrik en Teuntje Budding.

In 1899 verhuisde Wouter Mölder met zijn gezin van Amsterdam naar Rotterdam. In de Naamlijst voor den telefoondienst 1917 staat "Mölder, W., Machin. Koffiebranderij en Theeh., „Sindoro”, Schommelstr. 32".

Op 8 augustus 1917 vertrekt hij met zijn echtgenote en enige zoon naar Nijmegen. In 1919 vraagt de firma Mölder en Zoon vergunning "tot oprichting van eene door electriciteit gedreven inrichting voor het bewerken en mengen van specerijen en het branden van koffie in het perceel Bottelstraat 14 en 14a" (PGNC, 19 september 1919). In 1920 vraagt dezelfde firma vergunning "tot oprichting van eene door electriciteit gedreven inrichting tot het maken, pletten en mengen van specerijen in perceel Waalplein 17 en 21" (PGNC, 1 november 1920).

In het adresboek 1924 staat: "Mölder, W., specerijen, Lagemarkt 36 [tel.] 804." In de periode 1925-1931 de N.V. Mölder & Zoon's Handelsmaatschappij gevestigd op het adres Lage Markt 36. In 1932 zijn de weduwe en de zoon met zijn gezin en de N.V. verhuisd naar Begijnenstraat 18.

Vijf jaar later verhuizen zij naar het adres Spoorbrugstraat 1. Op 14 maart 1938 worden zij failliet verklaard, maar het faillissement van "REINTJE SEIBEL en J. H. MÖLDER, beiden [te] Nijmegen, handel drijvende onder de firma MÖLDER & ZOON, Nijmegen, eenige firmanten van de vennootschap onder de firma Mölder & Zoon, Nijmegen, Spoorbrugstraat " wordt op 5 april 1938 vernietigd (De Telegraaf, 8 april 1938).

Zij verhuizen in 1938 naar Dr. Jan Berendsstraat 14. In de Naamlijst voor den interlocalen telefoondienst 1939 staat: "Mölder & Zn., Fa. Slagersbedr., Dr. J. Berendsstr. 14 " met telefoonnummer 20804. In hetzelfde jaar vraagt "G. J. van Gils, handelende onder de naam Firma Mölder en Zn., alhier, om vergunning tot het oprichten van een door electriciteit gedreven inrichting tot het bereiden van specerijen voor slagerijen, in het perceel Jan van Galenstraat no. 16a" (PGNC, 6 november 1939).

In het adresboek van 1940 staat G.J. van Gils vermeld als boekhandelaar, maar in de Naamlijst voor den interlocalen telefoondienst 1941 staat: "20804 Mölder & Zoon, Fa. Dir. G. J. v. Gils, slagersbedr. Tooropstr. 194". Vanaf 1942 wordt de Fa. Mölder & Zoon niet meer vermeld. G.J. van Gils behoudt het telefoonnummer 20804 voor zijn kantoorboekhandel en speelgoedhandel.

zwarte bladzijde
Onder het kopje HANDELSREGISTER meldt de Provinciale Geldersche courant : Nijmeegsche courant van 13 augustus 1943: "– Kantoor-Install.-Bureau, v. Welderenstr. 109. handel in kantoormach., -meubelen en -benoodigdheden, Uitgetr. als Verwaltungstreuhander: J.H. Mölder. Benoemd tot Liquidationstreuhander: J.H. Mölder."
Op het adres van Welderenstraat 109, was het kantoor-installatiebureau van Isaäc Koren (Amsterdam 27 augustus 1889 – Auschwitz 19 oktober 1942) gevestigd. Na de bevrijding worden J.H. Mölder en zijn echtgenote geïnterneerd en op 8 april 1946 veroordeeld: "J H Mölder intern 8 j met aftrek; C H Hoppe (echtgen van J H Mölder) intern., welke reeds is doorgebracht" (De Gelderlander, 9 april 1946).

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: