Inhoud pakket

Voor u, als leerkracht, hebben we om het handig te maken een compleet overzicht erbij gedaan wat er allemaal nodig is om deze kijktocht te organiseren.

Beste leerkracht,

Voor U ligt het pakket dat hoort bij de kijktocht genaamd Nijmegen Vroeger.  In dit pakket vindt U alle informatie die U nodig heeft bij het organiseren van deze wandeling met Uw klas. Het pakket bestaat uit een lerarengedeelte en een leerlingenblad.

 Het lerarengedeelte bevat de volgende onderdelen:

     -         een introductie op de wandeling
-        informatie voor een eventuele introductieles waaronder achtergrondinformatie over de geschiedenis van Nijmegen
-         plattegrond met de route
-         een blad met suggesties wat betreft afspraken en regels en informatie over de groeperingvorm
-         mogelijke verwerkingsopdrachten
-         een voorbeeldbrief aan de ouders
-         informatiemateriaal voor de ouders

Het leerlingengedeelte bevat de volgende onderdelen:

     -         plattegrond
-         werkbladen met de opdrachten en routebeschrijving
-         een blad met de afspraken en regels

Organisatie:

Stap 1

Versturen van een brief naar de ouders. Op deze manier kunt U meteen een oproep doen aan de ouders voor begeleiding bij de wandeltocht

Stap 2

Indelen van de groepen. Elke groep heeft een begeleider. In de klas worden van te voren de regels en afspraken door genomen. Op het moment dat de klas bezig is met de wandeling is het belangrijk dat ze deze regels in acht nemen. De ouders die zich op hebben gegeven als begeleiders dienen eveneens geïnformeerd te worden over wat de afspraken zijn. Het is aan te raden hen tijdig informatie te sturen over de route en opzet van de wandeling.

Stap 3

Introductieles. Het tevens aan te raden om de afspraken en de regels die gelden tijdens het lopen van de kijktocht al met de kinderen door te spreken. Zo dat dit op de ochtend van de tocht slechts nogmaals kort gezegd hoeft te worden.

Stap 4

Het lopen van de wandelroute

Stap 5

Verwerkingsopdrachten. Deze worden direct na of in een korte periode na het lopen van de kijktocht gemaakt. Een aantal opdrachten kunnen op school worden gemaakt, maar er zijn ook suggesties opgenomen voor huiswerk.

Stap 6

Afsluitende les. In deze les kan de leerkracht samen met de kinderen de opdrachten doornemen.  

Materiaal:

Wat hebben we nodig?

6 begeleiders die meefietsen/lopen met de groepjes
2 begeleiders (Juf Nynke en juf Ellis) op het eindpunt van de route

Benodigd materiaal:

-potloden (uit voorraadkast op school): 30 potloden voor leerlingen, extra potloden (10)
-30 houten bordjes om op te schrijven (op school aanwezig)
-30 werkbladen voor de kinderen + enkele extra kopietjes
-voor de groepjes die als eerste klaar zijn is de periode dat zij op het Valkhof zijn behoorlijk lang, meenemen: ballen. Eventueel wordt er een tikspel of balspel georganiseerd.
-frisdrank (supermarkt)

 Noodoplossing:

Wanneer het tijdens de tocht hard begint te regenen, zullen de groepjes niet te lang op het Valkhof blijven. Zij zullen dan onder leiding van de begeleider weer terug naar school fietsen om daar op te warmen.

Leerdoelen:

Beginsituatie leerlingen:
Deze kijktocht is geschikt voor leerlingen van groep 8. Verondersteld wordt dat de leerlingen al het één en ander weten over de geschiedenis van de stad Nijmegen kennen. Hierbij kun je denken aan de Romeinse oorsprong. Afhankelijk van de kennis, kan dit alvorens de kijktocht te starten worden uitgebreid met de informatie uit dit pakket.

Leerdoelen leerlingen:
-gericht leren opzoeken van informatie op internet en in het woordenboek
-informatie verwerven over overblijfselen uit de geschiedenis die van belang zijn voor de stad waarin de leerlingen wonen

Beginsituatie studenten/makers kijktocht:
Dit is de eerste keer dat wij een kijktocht maken. Dit is eveneens de eerste keer dat wij een website ontwerpen.

Leerdoelen studenten/makers kijktocht:
-ontwerpen en organiseren van een leerzame en haalbare kijktocht voor leerlingen van een basisschoolgroep
-het ervaren van het maken van deze kijktocht
-het leren ontwerpen van een website waar zowel kinderen als leerkrachten mee uit de voeten kunnen
-integratie van verschillende vakgebieden stimuleren 

Bronnen:

-www.noviomagus.nl

home


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.