Wederopbouwarchitectuur in Nijmegen
Uitwerking van de plannen

In tegenstelling tot de eerste wederopbouwplannen, die vooral terugblikken op de vooroorlogse knusheid en kleinschaligheid, richt het definitieve plan zich meer naar de toekomst. In een moderne city is geen plaats meer voor smalle, bochtige straten en gassen, waarin nauwelijks ruimte is voor het verkeer. En dus worden brede straten ontworpen, die het centrum overzichtelijker maken en bovenal beter bereikbaar voor de bezoekers. Om het bevoorradingsverkeer zoveel mogelijk uit het straatbeeld te weren, worden bevoorradingshoven aangelegd binnen de grotendeels gesloten bouwblokken.
De benedenstad, die al vůůr de oorlog grotendeels verkrot is, wordt slechts gedeeltelijk bij de herbouwplannen betrokken. Honderden panden in de oostelijke benedenstad worden afgebroken voor de aanleg van het Groene Balkon (1953-1954), dat al tijdens de realisatie een grote stedenbouwkundige misser blijkt te zijn.
Van de gebouwen die in de oorlog zwaar gehavend maar niet onherstelbaar beschadigd zijn, worden alleen de Sint-Stevenskerk en het stadhuis gerestaureerd. Over het behoud van de Sint-Dominucuskerk aan de Broerstraat wordt lang gediscussieerd en uiteindelijk gaat het middeleeuwse bouwwerk in 1951 onder druk van de winkeliers in de straat tegen de vlakte.

Een snelle herbouw van het stadscentrum heeft voor de gemeente de grootste prioriteit, want alleen dan kan Nijmegen haar regionale verzorgingsfunctie behouden. De daadwerkelijke wederopbouw, die in 1947 begint, verloopt aanvankelijk echter zeer traag door een gebrek aan geld en bouwmateriaal. Om het winkelapparaat de eerste jaren na de oorlog toch draaiende te houden, worden in 1946 noodwinkels gebouwd aan het MariŽnburg, het Kelfkensbos, Wintersoord en de Bisschop Hamerstraat. De grote bouwhausse begint pas in 1952, nadat het Rijk de gemeentelijke plannen heeft goedgekeurd en er meer geld is vrijgekomen. 
Op 17 september 1956 wordt de voltooiing van de wederopbouw plechtig gevierd, al wordt er dan nog volop gebouwd en telt de stad nog verschillende open plekken. De grote gebouwen van de Sociale Dienst en het politiebureau aan het MariŽnburg worden pas in de jaren '60 gebouwd en de bebouwing in het stationsgebied is zelfs pas rond 1980 helemaal voltooid.

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: