Stadsuitleg

OVERIGE 19DE-EEUWSE STADSUITLEG:

Keizer Traianusplein:
Voor de aanleg van de oprit van de Waalbrug lag er op de samenkomst van (met de klok mee) de Nieuwe Ubbergseweg, Batavierenweg, Terwindt-, Graadt van Roggen- en Mr. Franckenstraat, Sint Canisiussingel en Sint Jorisstraat een ovaal plein met in het midden een plantsoen met vijver en fontein.
Het plein maakte in het begin van de jaren '30 plaats voor een wat groter, rond verkeersplein: het Keizer Lodewijkplein. Dezelfde straten kwamen op het plein uit, met uitzondering van de Nieuwe Ubbergseweg en de Batavierenweg. De Nieuwe Ubbergseweg werd naar het noorden verlegd en kwam uit op de nieuw aangelegde Arnhemscheweg, die op zijn beurt wel was aangesloten op het Keizer Lodewijkplein.
Vanaf de jaren '50 werd ook dit plein aangepast. Zo werd de Arnhemscheweg doorgetrokken naar de Sint Canisiussingel, dwars over het middenplantsoen.
Rond 1973 werd het plein - sinds 1955 Keizer Traianusplein geheten - flink op de schop genomen. De rotonde maakte plaats voor het huidige plein, dat de toegenomen verkeersstromen beter kan verwerken.

Batavierenweg:
De Batavierenweg begint momenteel op de kruising van de Sterreschansweg en de Ottostraat en loopt tot aan het voormalige Estel-gebouw. Tot in de oorlog begon de straat ongeveer 10 meter oostelijker dan de huidige kruising van de Museum Kamstraat en de Ubbergseveldweg. De straat liep naar het noorden (parallel aan de huidige Arnoldstraat) en maakte een knik naar links op de plek waar nu een appartementencomplex staat. Vervolgens liep de Batavierenweg over de rand van de stuwwal naar het noordwesten en volgde een stukje van de huidige Reinoldstraat. Ter plaatse van de nu bestaande hoek in de Reinaldstraat boog de Batavierenweg af naar het plein in het Hunnerpark. De straat bereikte het plein ongeveer waar nu het standbeeld van keizer Traianus staat.
Na de aanleg van het Keizer Lodewijkplein verviel het laatste stuk van de Batavierenweg. Er liep nog wel een voetpad naar het plein. Na de oorlog werd het oostelijke deel van de straat iets naar het zuiden verlegd en in 1976 verloor de straat de helft van zijn oorspronkelijke lengte door de bouw van het Estel-gebouw.
Aan de Batavierenweg stonden vele statige villa's van waaruit men een prachtig uitzicht had op de Ooijpolder. Alle bebouwing in de straat ging echter in vlammen op toen de Duitsers in september 1944 voor de geallieerden wegvluchtten.

Terwindtstraat:
De Terwindtstraat begon oorspronkelijk op de hoek van de Reinald- en de Graadt van Roggenstraat. Van daaruit liep de straat in noordwestelijke richting naar het ovale plein in het Hunnerpark. Net als de Batavierenweg bereikte hij het plein ongeveer waar nu het standbeeld van keizer Traianus staat.
Toen het Keizer Lodewijkplein werd aangelegd, werd de Terwindtstraat verplaatst: hij vormde de nieuwe verbinding tussen de Nieuwe Ubbergseweg en het verkeersplein. De straat lag toen iets westelijker dan nu en was nog slechts een doorvoerweg.
Bij de aanleg van het vernieuwde Keizer Traianusplein in 1973 kreeg de Terwindtstraat zijn huidige vorm en ligging.

Ten Hoetstraat:
Komend vanaf het Mariaplein maakt de Ten Hoetstraat nabij de Hugo de Grootstraat een lichte knik en buigt dan af in zuidoostelijke richting. Tot in de jaren '60 liep de straat vanaf deze knik echter een andere kant op, namelijk recht naar de kruising van de Hugo de Grootstraat en de Jan van Goyenstraat. De situatie veranderde door de bouw van de basisschool op dit punt.

Ten Hoetdwarsstraat:
De Ten Hoetdwarsstraat verbond de Ten Hoetstraat met de Barbarossastraat, tot kort na de oorlog. De straat lag parallel aan de Hugo de Grootstraat en kwam vroeger uit op de Ten Hoetstraat op het punt waar deze laatste een knik maakt.
Nu bestaat alleen nog het meest noordelijke deel van de Ten Hoetdwarsstraat. Er staan nog enkele eind 19de-eeuwse huizen.

Heselaan en Eerste Oude Heselaan:
De Heselaan begon tot omstreeks 1875 aan de buitenzijde van de vestingwerken, op de plek waar rond 1878 de Nieuwe Hezelpoort werd gebouwd. Vanaf deze plaats liep de weg slingerend in zuidelijke richting. Na ongeveer 400 meter boog de weg af naar het zuidwesten en volgde hij verder de huidige loop van de Eerste en Tweede Oude Heselaan, naar het dorp Hees.
Door de aanleg van de spoordijk moest de Heselaan worden verlegd: het eerste deel van de weg werd ongeveer 75 meter naar het westen verschoven. De laan kreeg de naam 'Oude Heselaan'. In de jaren '60, na de aanleg van de Tunnelweg, werd de laan opgesplitst in de Eerste en Tweede Heselaan.
Rond 1984 werd een kleine woonwijk gebouwd op een voormalig fabrieksterrein op de hoek van de Oude Heselaan en de Voorstadslaan. In de Eerste Oude Heselaan werd toen een knik gemaakt. Het meest noordelijke deel, dat door deze ingreep op de Oude Weurtseweg uitkomt, wordt nu de Heselaan genoemd.

Trompstraat:
De Trompstraat werd eind 19de eeuw aangelegd als straatje met arbeiderswoningen. De straat lag toen iets oostelijker dan nu, parallel aan de Van Heemskerckstraat.
In de jaren '70 werden de vervallen arbeidershuisjes gesloopt en begin jaren '80 werd een nieuw appartementencomplex op deze plaats gebouwd. Op de plaats van de Trompstraat werd de Bestevaerhof aangelegd en de Trompstraat kreeg zijn huidige locatie.

Stenenkruisstraat:
De Stenenkruisstraat is nu nog maar een kort straatje, dat begint bij de Waldeck-Pyrmontsingel en doorloopt tot aan de hoek met de Van Lyndenstraat. Vroeger liep de straat echter door over de huidige Prins Bernhardstraat, tot aan de kruising met de Fort Kijk in de Potstraat. Het kerkhof in het Julianapark heet echter nog steeds kerkhof Stenenkruisstraat.

Prins Bernhardstraat:
De Prins Bernhardstraat begint bij de Oranjesingel en loopt tot aan de kruising met de Fort Kijk in de Potstraat. In 1937 werd de straat tussen Oranjesingel en Bijleveldsingel, die tot dan toe nog tot de Van Schevichavenstraat behoorde, naar de prins genoemd. De straat kwam uit op het naar zijn vrouw vernoemde Julianaplein.
Pas aan het eind van de jaren '50 werd de Prins Bernhardstraat verlengd tot aan de kruising met het Athlonepad, Van Lyndenstraat en Stenenkruisstraat. In de jaren '60 werd het zuidelijke deel van de laatstgenoemde straat bij de Prins Bernhardstraat gevoegd.

terug naar titelpagina


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: