Inbreidingen

INBREIDINGEN:

In de jaren '80 deed het begrip 'compacte stad' zijn intrede in de Nederlandse ruimtelijke ordening. De bestaande ruimte binnen de stad moet beter worden benut, zodat de open ruimte buiten de stad zoveel mogelijk wordt gespaard. Dit houdt in dat het accent verschuift van uitbreiding naar inbreiding van de stad. In Nijmegen zijn en worden veel woonwijken gebouwd binnen de stadsgrenzen, zoals op vroegere sportparken en fabrieksterreinen. Hierna komen deze aan de orde. Ook enkele oudere voorbeelden van inbreiding komen aan de orde.

Jan van Speyckstraat en Karel Doormanstraat:
In 1904 verhuisde de rijwielnippelfabriek Automatic Screw Works (ASW) van de Van Diemerbroeckstraat naar de Dr. Jan Berendsstraat in Bottendaal. De fabriek breidde zich hier uit over het gehele blok tussen de Dr. Jan Berends-, Jan van Galen-, Sint Stephanus- en Schoolstraat. In 1980 sloot ASW zijn deuren en in het volgend voorjaar werden de fabrieksgebouwen gesloopt. In 1983 wordt begonnen met de bouw van 140 woningen aan twee nieuwe straten: de Jan van Speyckstraat en de Karel Doormanstraat.

Flavus, Verax en Victor:
Op het terrein tussen de Weurtseweg, Bronsgeest-, Biezen- en Waalstraat werd in de tweede helft van de jaren '90 een nieuw wijkje gebouwd. Sinds het begin van de 20ste eeuw lag hier een fabrieksterrein, waar onder andere een houthandel was gevestigd. Van het fabriekencomplex bleef alleen de directeurswoning behouden. Deze staat nu op een prominente plaats aan Flavus.

Zwaluwstraat:
Waar nu de Zwaluwstraat ligt, werd op 30 september 1950 een nieuwe groenten- en bloemenveiling geopend. De veiling aan de Marialaan deed ongeveer 30 jaar lang dienst, want rond 1980 werden de gebouwen gesloopt en werd op het vrijgekomen terrein de Zwaluwstraat aangelegd. Alleen de directeurswoning (?) van de veiling staat er nog, op de hoek van de Marialaan en de Koekoekstraat.

Jacob van Lennepplaats:
Rond 1920 vestigde de N.V. Export-Papierfabriek zich aan de Tollensstraat (toen nog Beltweg genoemd). Eind 1977 werd de fabriek gesloopt, waarna hier de Jacob van Lennepplaats werd aangelegd. Aan deze plaats verrezen enkele tientallen woningen.

Daalderstraat, Dukaatstraat, Florijnstraat en Guldenstraat:
In 1930 werd aan de zuidzijde van de Muntweg kunstzijdefabriek Drya gebouwd. Het gebouw werd in 1940 verbouwd en uitgebreid, waarna schoenenfabrikant 'Swift' er zijn intrek nam. Ook daarna breidde de fabriek nog geregeld uit. Later vestigde hier de ASW/FASTO.
Begin jaren '80 werden alle fabrieksgebouwen op het terrein gesloopt en enkele jaren later verrees hier een nieuwe woonwijk, waar de straten werden vernoemd naar (vroegere) Nederlandse munten.

Moeflonstraat:
De huizen aan de Moeflonstraat, een zijstraatje van de Reestraat, staan op de plaats van een vroegere chocoladefabriek. In 1921 liet J.A. van Dungen deze fabriek aan de Groenestraat bouwen. Het was toen een van de grootste fabrieksgebouwen van Nijmegen. De fabriek werd rond 1980 gesloopt en ervoor in de plaats kwamen ongeveer 70 woningen.

Multatuliplaats:
De appartementen aan de Multatuliplaats werden in de jaren '80 gebouwd op de plaats waar vanaf 1915 een fabriek werd gebouwd van L.A. Moll. Later werd deze fabriek op de hoek Thijmstraat-Sint Annastraat overgenomen door autohandelaar v.d. Bosch & Jansen.

Moeder Teresahof, Albert Schweizerlaan, Rode Kruislaan en Uniceflaan:
In het midden van de jaren '90 werd een woonwijk aangelegd op de plaats waar van 1926 tot 1992 het Canisius-Wilhelminaziekenhuis stond. De straatnamen in deze woonwijk verwijzen in zekere zin naar de vroegere bestemming van het terrein.

Herman Oolbekkinkstraat, Wim Beermanstraat, Bart Hendriksstraat en Albert Marcussestraat:
Nabij de kruising van de Groesbeekseweg en de Postweg ligt een klein woonwijkje. Tussen de Postweg en de huidige H. Oolbekkinkstraat lag tot rond de Tweede Wereldoorlog een wielerbaan. Daarachter lag de N.V. Schoenfabriek Robinson. In 1967 ging deze samen met de eerder genoemde Swiftfabriek.
In het begin van de jaren '80 werd de fabriek afgebroken, waarna het huidige wijkje werd gebouwd. De straten zijn vernoemd naar verzetshelden.

terug naar titelpagina


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: