Dukenburg

DUKENBURG:

Oude Dukenburgseweg:
De Oude Dukenburgseweg werd in 1690 aangelegd als oprijlaan voor Kasteel Duckenburg. Zij begon op de kruising met de Teersdijk en de Zwanenstraat - waar nu het kanaal ligt - en liep in zuidelijke richting naar het kasteel. In de jaren '60, tijdens de bouw van het stadsdeel Dukenburg, verdween de functie als oprijlaan, aangezien er flink in de laan werd 'geknipt'. De vroegere loop is echter nog steeds herkenbaar: hij wordt deels gevolgd door de Oude Dukenburgseweg, de vijver vr de flat nabij de Dukenburgsebrug en door een voetpad nabij Huis Dukenburg. Aan de Oude Dukenburgseweg staat nog een enkel huis uit de jaren '30.

Huis Dukenburg:
Eind 14de eeuw werd kasteel Duckenburg gebouwd, nabij de huidige flats aan de 55ste straat in Lankforst. Het tot buitenhuis verbouwde kasteel is waarschijnlijk in de tweede helft van de 18de eeuw afgebroken. Het nog bestaande huis Dukenburg is een overblijfsel van de orangerie, die in 1730 buiten het kasteelterrein werd gebouwd.
Van landgoed Duckenburg zijn nog verschillende elementen gedeeltelijk bewaard gebleven, waaronder de eerder genoemde oprijlaan, nu de Oude Dukenburgseweg. Het meest opmerkelijk is wel het 580 meter lange en 28 meter brede Duckenburgse Kanaal, dat rond 1700 werd gegraven. Het kanaal ligt er nog steeds, al is het nu in tween gesneden door de 14de straat in Meijhorst.
Verder is nog een aantal laantjes geheel of gedeeltelijk bewaard gebleven, zoals Lankforst 60 en 61. Ook enkele paden rondom Meijhorst 61 en 62 worden omzoomd door oude bomen en waren een deel van het landgoed. Wie goed kijkt, ontdekt zeker nog meer oude structuren. Tenslotte behoorden hiertoe twee nog bestaande kleine bosgebieden, respectievelijk tussen Tolhuis en het Steve Bikoplein en tussen Lankforst en de Van Apelterenweg.

Staddijk:
De Staddijk begint bij het viaduct over de A73, maakt een scherpe bocht bij de Weezenhof en loopt dan in noordwestelijke richting naar de kruising met Meijhorst 16. Dan maakt de weg een haakse bocht naar links om weer bij de A73 uit te komen.
Voor de bouw van Dukenburg was de loop van Staddijk wat anders. De weg begon toen op de kruising met de Vossendijk, die ongeveer 250 meter ten zuiden van de huidige kruising met de Van Boetbergweg lag. De eerste anderhalve kilometer volgde de Staddijk grotendeels de huidige loop. Op ongeveer 200 meter van de huidige kruising met Meijhorst 16, ter hoogte van de flat aan Meijhorst 35, boog de Staddijk af naar het uiteinde van het eerder genoemde Duckenburgse Kanaal. Hier boog de weg weer in noordwestelijke richting naar de Teersdijk. Beide dijken kwamen op elkaar uit nabij het huidige Tolhuis 78.

terug naar titelpagina


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: