9 Jean, Duc de Berry; kunstpaus van Frankrijk

 

Hoe lang de gebroeders Van Limburg nog in Dijon zijn gebleven is onduidelijk, maar uit documenten blijkt dat ze in 1408 al enige tijd in dienst waren van Hertog Jan van Berry, een broer van de overleden Filips. Dergelijke 'transfers' van getalenteerde kunstenaars waren niet uitzonderlijk. Onder de Franse naam van deze vorstelijke opdrachtgever - Jean de France, Duc de Berry - is het werk van Paul van Limburg en zijn broers bekend geworden.
De Duc de Berry (1340 - 1416) was niet zomaar een edelman. Hij was de zoon, de broer en de voogd van drie achtereenvolgende Franse koningen. Hij beschouwde een groot deel van Centraal Frankrijk als zijn persoonlijk eigendom. Door zijn positie kon hij zich niet onttrekken aan de grote conflicten van zijn tijd: de Honderdjarige Oorlog met de Engelsen, de interne machtsstrijd in Frankrijk zelf en het Schisma dat het Westerse Christendom verdeelde. In al deze conflicten speelde hij een verzoenende rol, maar vooral de laatste tien jaar van zijn leven leidde hij een turbulent bestaan. Dit weerhield hem er niet van om zich tot zijn dood te wijden aan zijn grootste passie, het verzamelen van kunst en kunstenaars. De hertog van Berry was een geboren verzamelaar. Hij had een onverzadigbare nieuwsgierigheid en een verlangen alles te bezitten dat hem prikkelde, exotische dieren, rariteiten, relikwieŽn (waaronder een druppel melk van de borst van de Maagd Maria) en kostbare juwelen. Maar het grootst was zijn liefde voor boeken. Hij had een voor zijn tijd formidabele collectie. Als kunstpaus van Frankrijk herkende hij het talent van Paul van Limburg, nam hem in dienst, gaf hem vele opdrachten en beloonde hem met goud, juwelen, een paleisje en een achtjarige bruid, alles met het doel het talent aan zich te binden.

 

<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  >>