April 2003

Het aantal historische boerderijen in Nederland is in de afgelopen vijftig jaar flink teruggelopen. Enerzijds verdwijnen ze door de voortgaande verstedelijking van het landelijk gebied: nieuwe woonwijken, industrieterreinen en andere infrastructurele werken, zoals spoorlijnen en snelwegen, eisen veel ruimte op en bij grootschalige projecten moeten vaak vele boerderijen het veld ruimen. Anderzijds vormen de modernisering en mechanisering van de landbouwsector een bedreiging voor eeuwenoude boerderijen. Ze worden vaak ingrijpend verbouwd om met de tijd mee te gaan, of helemaal met de grond gelijk gemaakt. Al met al zijn de afgelopen halve eeuw vele tienduizenden historische boerderijen verloren gegaan.

Om aandacht te vragen voor de cultuurhistorische en landschappelijke waarde van boerderijen en het belang ervan voor de 'identiteit van de regio', heeft de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek in Arnhem enige tijd geleden een project opgestart onder de naam '2003 Jaar van de Boerderij'. In samenwerking met andere organisaties en instellingen - waaronder de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, het Landelijk Beraad Boerderijen en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - is het project verder uitgewerkt en is de 'Stichting 2003 Jaar van de Boerderij' opgericht.
Voor meer informatie over deze stichting en over het Jaar van de Boerderij, zie: www.jaarvandeboerderij.nl


Boerderijen in Nijmegen:


Hoewel misschien de verwachting is dat er niet of nauwelijks boerderijen te vinden zijn in een stad als Nijmegen, telt de gemeente er toch vele tientallen. Deze zijn met name te vinden in en rondom de (vroegere) dorpen Hees, Neerbosch en Lent, maar ook dichtbij en zelfs ín het stadscentrum zijn nog sporen van vroegere boerenbedrijfjes te vinden. In het merendeel van de gevallen is de agrarische functie van het bouwwerk allang verdwenen.
In deze special zal vanaf april 2003 enkele maanden een Nijmeegse boerderij onder de aandacht worden gebracht. Hierbij komen de geschiedenis van de boerderij, de veranderingen door de tijd (voor zover bekend) en het huidige gebruik aan bod. In veel gevallen zijn de bewoners geïnterviewd en hebben zij hun eigen kijk op het leven in een (vroegere) boerderij kunnen geven. Soms bestaat het item slechts uit een beschrijving van het pand.

 

April 2003 Mei 2003 Juni 2003 Juli 2003 Augustus 2003

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: