Sionsweg 2a, Neboklooster

Het neoromaanse Neboklooster staat in het uiterste zuidoosten van de gemeente Nijmegen, nabij de kruising van de Nijmeegsebaan en de Sionsweg. Het complex werd in 1926-1928 gebouwd naar een ontwerp van Jan Stuyt, die in 1913 al de Cenakelkerk in het naburige Heilig Landstichting had gebouwd. De eerste jaren na zijn voltooiing rees het reusachtige klooster hoog boven de – toen nog lage – bomen en struiken in het heuvelachtige stuwwallenlandschap uit.
Het complex bestaat uit drie delen: het zuidelijke gedeelte is het studiehuis, het noordelijke gedeelte (rechts op de eerste foto te zien) is het vroegere seminarie (opleidingsschool voor rooms-katholieke priesters) Sint-Alphonsus en tussen beide delen staat de kerk.
Bij zijn ontwerp werd Stuyt duidelijk geļnspireerd door de architectuur van Italiaanse kerken en kloosters uit de 14de en 15de eeuw. Dat blijkt onder meer uit het gebruik van rondbogen boven vensters en deuren, het pleisterwerk op de bovenverdieping, de tegeltableaus, grote rode pannendaken en de hoge kerktoren.
Het klooster is vernoemd naar de berg Nebo, van waaraf Mozes volgens het Oude Testament het beloofde land zag. Zeer toepasselijk, want vanuit het op een heuvel gelegen Neboklooster kan men neerkijken op de Heilig Landstichting.
Tot begin deze eeuw was een deel van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen in het vroegere seminarie gevestigd, terwijl het studiehuis werd bewoond door de Paters Redemptoristen. Het is de bedoeling dat er over enkele jaren in en achter het kloostercomplex appartementen worden gerealiseerd.

 

01DSC08915.jpg 02DSC08907.jpg 03DSC08746.jpg 04DSC08910.jpg 05DSC08764.jpg
06DSC08765.jpg 07DSC08761.jpg 08DSC08763.jpg 09DSC08911.jpg 10DSC08724.jpg
11DSC08725.jpg 12DSC08731.jpg 13DSC08732.jpg 14DSC08727.jpg 15DSC08728.jpg
16DSC08730.jpg 17DSC08729.jpg 18DSC08733.jpg 19DSC08734.jpg 20DSC08736.jpg
21DSC08738.jpg 22DSC08737.jpg 23DSC08739.jpg 24DSC08740.jpg 25P0002094.jpg
26P0002095.jpg 27DSC08741.jpg 28DSC08747.jpg 29DSC08760.jpg 30DSC08752.jpg
31DSC08749.jpg 32DSC08912.jpg 33DSC08903.jpg

terug naar diverse gebouwen terug naar monumenten

Reactiepagina
Reactie 1:

Frans Geertsen, 14-01-2016: De geschiedenis van het klooster wordt hier beschreven tot de koop van Talis.
Deze organisatie heeft haar plannen niet kunnen realiseren en het complex doorverkocht aan Ton Hendriks vastgoed. De naam van de instelling die het complex nu gebruikt en de verdere plannen zijn nergens beschreven. Graag informatie.
Reactie 2:

Laurens A. ten Horn, 09-05-2017: Een dezer dagen kwam ik op de Noviomagus.nl min of meer bij toeval terecht bij de fotoserie van Henk Kersten over het klooster de Nebo. Die ziet er mooi uit. Kwaliteit!
Ik heb in de late jaren 1940 en de jaren 1950 op de Nebo als misdienaar rondgelopen (we woonden er schuin tegenover aan de Sionsweg).
Bij de foto's heb ik een paar onderschriften gemaakt. Andere geļnteresseerden kunnen misschien iets aan de informatie hebben.

Foto 1: Ingang van de kerk met klokkentoren. Rechts het seminarie. De foto is genomen uit het oosten. Het kleine kapelletje direct naast de ingang is de Gerardus-kapel (zie ook foto 18). Het zes-hoekige dak met de drie hoge raampjes hoort niet bij de kerk, maar is van de Paterskapel op de eerste verdieping. Het rechthoekige torentje rechts op het seminarie was het 'sterrentorentje'.

Foto 2: Dit is de zuid-vleugel, gezien vanaf de Sionsweg. Hier woonden de Paters. De ingang is naast de kerk; achter de coniferen is nog een stukje van de boog boven de deur te zien. De ingang van de kerk bevindt zich om de hoek van de toren.

Foto 3: Het opschrift op de vleugel van het Patershuis, 'Alfonso Duce et Auspice' (Onder leiding en voorspraak van Alphonsus), verwijst naar de stichter van de Congregatie van de Redemptoristen.

Foto 4: Ingang van het Patersklooster.

Foto 5: Klokkentoren en kerkgevel.

Foto 6: Tympanon boven de ingang van de kerk met Chi-Ro-teken en Alpa en Omega.

Foto 7: Natuurstenen boog en plastiek boven de kerkingang.

Foto 8: Kerkingang met op de voorgrond de Gerarduskapel.

Foto 9: Beeldhouwwerk in kalksteen, voorstellende 'de Uitzending der twaalf apostelen', boven de ingang van het seminarie. Het kunstwerk (hoog 106, breed 212 cm) werd in 1960 vervaardigd door G.L. Mathot CSsR (zie: L. Ewals, Redemptorist en kunstenaar Gerard Mathot, Kemper Conseil Publishing, 2003, pp. 71, 68, 147)

Foto 10: Voorgevel van het seminarie met opschrift 'Clementis Fidei Robore Consto' en het bouwjaar 1928.

Foto 11: Opschrift voorgevel seminarie: 'Clementis Fidei Robore Consto'

Foto 12: Interieur van de kerk met zicht op het hoog-altaar.

Foto 13: Interieur van de kerk met zicht op de zuidzijde, gezien van onder het orgel-balkon.

Foto 14: Het Maria-altaar vooraan in de linker zijbeuk van de kerk met afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. Het altaarkruis in Slavonisch eiken, voorstellende 'Maria bij het kruis' (hoog 78, breed 70, diep 8) is vervaardigd door G.L. Mathot CSsR in 1938 (zie: L. Ewals, Redemptorist en kunstenaar Gerard Mathot, Kemper Conseil Publishing, 2003, pp. 16, 17, 147)

Foto 15: Het Alfonsus-altaar in de linker zijbeuk met beeld van de heilige Alphonsus Maria de' Liguori (de stichter van de Redemptoristen). Altaar, plaquettes en beeld vervaardigd door G.L. Mathot CSsR in 1952 (zie: L. Ewals, Redemptorist en kunstenaar Gerard Mathot, Kemper Conseil Publishing, 2003, pp. 51, 147). Het altaar had voor de hier getoonde vernieuwing een lage omheining in natuursteen aansluitend bij de natuurstenen achterzijde.

Foto 16: Het Clemens-altaar, gewijd aan de heilige Clemens Maria Hofbauer CSsR, beschouwd als mede-stichter van de Redemptoristen noord van de Alpen, patroon van hopeloze zaken, met beeld van de heilige en twee koperen plaquettes.
Dit zij-altaar had vroeger een lage omheining in natuursteen aansluitend bij de natuurstenen achterzijde.
Aan de linkerkant van de foto is nog een deel te zien van een van de kruiswegstaties. Van enkele andere staties zijn stukjes te zien op foto's 15 (twaalfde statie) en 19 (vijfde statie). De kruisweg bestaat uit 14 wandtapijten, ontworpen door G.L. Mathot CSsR in 1961 en uitgevoerd door H.C. ten Horn tussen 1961 en 1964 (zie: L. Ewals, Redemptorist en kunstenaar Gerard Mathot, Kemper Conseil Publishing, 2003, pp. 77-83)

Foto 17: Madonna met kind (verder niets over bekend)

Foto 18: Gerardus-kapel. De kapel is gewijd aan de heilige Gerardus Majella, broeder in de congregatie van de Redemptoristen. De schildering, een collage van beelden uit het leven van de heilige, is vervaardigd door de kunstenaar Piet Gerrits.

Foto 19: Theresia-altaar. Het altaar is gewijd aan de heilige Theresia van Lisieux. Beeld, plaquettes, kruisbeeld, kaarsenhouders, reliekhouder en altaar zijn het werk van G.L. Mathot C.Ss.R. uit 1958. Het beeld is hoog 73 cm. (zie: L. Ewals, Redemptorist en kunstenaar Gerard Mathot, Kemper Conseil Publishing, 2003, pp. 69-71, 147). Het altaar had vroeger een lage omheining in natuursteen aansluitend bij de natuurstenen achterzijde en een traditioneel beeld van de heilige.

Foto 20: Sint Jozeph-altaar. De voorstellingen uit het leven van de heilige zijn geschilderd door de kunstenaar Piet Gerrits.

Foto 21: Priesterkoor en hoogaltaar. De schildering is van Piet Gerrits. Op het mozaiek achter het altaar staat rechts afgebeeld de heilige Gerardus Majella, broeder in de congregatie van de Redemptoristen. De tekst boven het altaar luidt: 'Redemisti nos Domine in sanguine Tuo' (Verlos ons Heer door uw bloed). Zie ook foto 12 en 21

Foto 22: Bovendeel van schildering achter het hoogaltaar met het Lam Gods en de tekst 'Sanctus, sanctus, sanctus' (Heilig, heilig, heilig), geschilderd door Piet Gerrits. Zie ook foto 12 en 20.

Foto 23: Deel van de sacristie met gedeelte van de credens en vier heiligenbeelden. De deur rechts leidt naar het priesterkoor, het hoogaltaar en de kerk.

Foto 24: Kloostergang.

Foto 25: Gezicht op de binnenplaats van het Patersklooster gezien naar het noord-westen, met rechts de kerk. Het bouwblok in het midden met het ronde raam en zeskantige dak is de Paterskapel, gelegen op de eerste verdieping.

Foto 26: Gezicht op de binnenplaats van het Patersklooster gezien naar het noord-oosten, met in het midden het schip van de kerk met klokkentoren en rechts aansluitend de oostelijke kloostergang.

Foto 27: Trappartij in het Patersklooster.

Foto 28: Dakpartij en geveltekst 'Uni Trinoque Gloria'

Foto 29: Crucifix in kloostertuin.

Foto 30: Achterzijde van het Nebo-complex. Rechts het Patershuis en de kerktoren, midden achter de groep bomen het dak van de Paterskapel, links het seminarie met het sterrentorentje. Op de voorgrond de vijver.

Foto 31: Achterzijde van de seminarie-vleugel tot en met het middengedeelte met boven onder het zeshoekige dak de Paterskapel.

Foto 32: De klokkentoren van de kerk.

Foto 33: De ingang van de kerk gezien over het heide-terrein voor het complex.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: