Nieuwe pagina 1

Titel                 Nijmegen
Jaar                 1906
Publicatie         Uitgegeven door den ANWB toeristenbond voor Nederland
                       Vervaardigd door [MB]
Omschrijving     Kaart geplaatst in kader
                       Kaart uit: Plattegronden van steden 1906
                       Tramroutes zijn met rood aangegeven
                       Verklaring der gebruikte letters
                       B= Badinrichting
                       C= Bondscafé
                       F= Bondsfotograaf
                       H= Bondshôtel
                       R= Bondsrijwielhersteller
Formaat           Blad          162-190 mm
                       Afbeelding  150-178 mm
Techniek          Tekening/Fotomechanische druk
Kleur                Alleen de routes zijn rood aangegeven
                       Gebruikte letters zijn in rood
Verso               Tekst Nijmegen zowel links- als rechts boven
Collectie           Monique de Brock-Bol
Reactiepagina

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: