Organisatie
Organisatie Regionaal Archief Nijmegen (Gemeentearchief)
Inlichtingen: Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen
Telefoon: 024-3292280 (receptie-algemeen)  024-3292303 (studiezaal)
Email: hetarchief@nijmegen.nl
Internet: www.nijmegen.nl/hetarchief
Omschrijving:

 

Regionaal Archief Nijmegen

DOEL
Het Regionaal Archief Nijmegen maakt het verleden toegankelijk voor de toekomst door historische bronnen over stad en streek te beheren, te bewerken en beschikbaar te stellen.

BESTUUR
Het Regionaal Archief Nijmegen is een afdeling van de Directie Inwoners van de gemeente Nijmegen. Het wordt bestuurd door het gemeentebestuur van Nijmegen

Gemeentearchivaris
Mw C.C. van der Woude
Adresgegevens
Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen, 024-329 2280
Hetarchief@nijmegen.nl
Bezoekadres: Marienburg 27, 6511 PS Nijmegen
Geopend: dinsdag t/m vrijdag 09.00 –17.00 uur
Donderdagavond 17.00 – 21.00 uur

GESCHIEDENIS/ACTIVITEITEN
De Archiefwet 1995 bepaalt, dat overheidsarchieven in goede, geordende en toegankelijke staat moeten worden gebracht en gehouden en dat de openbaarheid van die archieven wordt gewaarborgd. In dat kader draagt het Regionaal Archief Nijmegen zorg voor het beheren, toegankelijk maken en ter beschikking stellen van archieven en collecties voor de gemeente Nijmegen, voor een groot aantal regiogemeenten in het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal, voor Nijmeegse organisaties waarvoor de gemeente de wettelijke verplichting heeft archiefwerkzaamheden te verrichten, alsmede voor instellingen waarmee een dienstverleningsovereenkomst is aangegaan. Daaronder valt ook een groot aantal particulieren en lokale instellingen, zoals verenigingen, stichtingen, kerken, scholen en bedrijven uit Nijmegen en omgeving. Daarnaast draagt de Regionaal Archief Nijmegen zorg voor de inspectie en acquisitie van nog niet overgebrachte archieven.
Naast de uitvoering van deze wettelijke taken heeft het archief tot doel een actieve bijdrage te leveren aan de vergroting van de historische kennis van de stad en streek onder een zo breed mogelijk hedendaags en toekomstig publiek. Daarbij moet gedacht worden aan openstelling van een studiezaal, het ter beschikking stellen van archiefstukken, het verstrekken van inlichtingen, het beschikbaar stellen van lespakketten voor het onderwijs, de medewerking aan tentoonstellingen, het houden van rondleidingen of het ondersteunen van historisch onderzoek zoals de stadsgeschiedenis. Daarnaast worden in de ruimte van Het Archief diverse cursussen georganiseerd. Het Archief beschikt verder over een uitgebreide bibliotheek, waarin onder andere foto’s van straten, personen en gebeurtenissen, een verzameling kaarten en plattegronden, lokale en regionale kranten en veel andere documentatie te vinden zijn. 
Een groot deel van de toegangen op de archieven en collecties en een aanzienlijk deel van het beeldmateriaal van het Regionaal Archief Nijmegen is inmiddels via Internet ontsloten.

ARCHIEF 
Archieven van de gemeente Nijmegen van 1196 tot heden, archieven van regiogemeenten Ubbergen, Millingen, West Maas en Waal, Wijchen en Beuningen, archieven van particulieren, instellingen of personen (zoals kerken, winkels, fabrieken, verenigingen en families), een bibliotheek van 10.000 boeken en publicaties over (de geschiedenis) van Nijmegen, kaarten, plattegronden, kranten, lesmateriaal, doop-trouw-begraafboeken, burgerlijke stand, informatie over panden, audio-visuele collectie, waarin foto’s, films, video’s en geluidsbanden 

Aantal bezoeken in 2006: 6800
Aantal vrijwillige medewerkers: 40

terug

Reactiepagina

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: