ACN
Organisatie Architectuur Centrum Nijmegen
Inlichtingen: Pepijn Sluiter
Telefoon: 06 11620217
Email: info@architectuurcentrumnijmegen.nl
Internet: www.architectuurcentrumnijmegen.nl
Omschrijving:

 

Architectuur Centrum Nijmegen (ACN)

Het Architectuurcentrum Nijmegen (ACN) is het centrum voor ideevorming en uitwisseling over architectuur, stedenbouwkunde en de ruimtelijke ontwikkeling van Nijmegen. 
In samenwerking met relevante partijen worden producties opgezet, debat-avonden en activiteiten georganiseerd. Het ACN zet daarbij haar kennis en netwerk in om dilemma’s in de stad te duiden, op de agenda te zetten en oplossingen aan te dragen. 
Kennis en deskundigheid vormen de basis voor inhoudelijke verdieping. Met het ontsluiten hiervan biedt het ACN besluitvormers uit de politiek, ontwikkelaars, bouwers en burgers de middelen en inzichten om weloverwogen voor oplossingen te kiezen die meerwaarde opleveren voor de ruimtelijke kwaliteit van onze leefomgeving.

HET BESTUUR
Martin-Paul Neys (1969) – voorzitter; Vincent Cantrijn (1951) – secretaris; Coralie van der Burg (1973) – penningmeester; Martine Verheijen (1975) – governance; Henriette Honée (1971) - communicatie 

COORDINATIE
Pepijn Sluiter, directeur; Syl Scheffel, communicatie; Koen Vrielink, administratie

LOCATIE
Locatie pand: Spoorstraat 268, 6511 AH Nijmegen
Openingstijden: maandag t/m woensdag van 9.00 – 17.00 uur.

LEDEN EN CONTRUBUTIE
U kunt het Architectuurcentrum Nijmegen ondersteunen door vriend, sponsor of donateur te worden. Kijk hiervoor op onze website www.architectuurcentrumnijmegen.nl

GESCHIEDENIS / OPZET
Het Architectuurcentrum Nijmegen bestaat sinds 1 juli 1998. Het organiseert debatten, lezingen, documentaire- en filmavonden, architectuurcafés, rondleidingen en workshops en de tweejaarlijkse Architectuurprijs Nijmegen.
Het Architectuurcentrum Nijmegen wordt financieel gedragen door de gemeente Nijmegen, sponsoren, vrienden, donateurs en eigen inkomsten. De stichting heeft geen winstoogmerk, alle inkomsten worden geïnvesteerd in het maken van een programma. 

ARCHIEF
Het ACN onderhoudt geen archief.

terug

Reactiepagina

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: