OnsGenoegen29

<; vorige |  index | volgende >;

Foto Ons Genoegen 29- WAAR WANNEER WAAROM
1: 2: 3: L.G. van de Goor4: 5:
6: W.A. van der Velden7: 8: 9: 10:
11: 12: 13: 14:
Bij de familie van der Velden thuis.
Reactiepagina
Reactie 1:

Hessel, 06-02-2018: Ook ik heb op Dominicus les gehad van dhr. W.A. (Willem) van der Velden. Zonder twijfel een opmerkelijk mens. Mythevorming over het vermeend aantal kinderen, klompen op school, zijn slecht in te schatten gedrag e.d. past hier. Later werd zijn grote huis gewezen en kon ik van alles geloven!
Zijn relatie met de klas had natuurlijk deels een tijds- maar zeker een persoonsgebonden karakteristiek en ik denk dat hij hiermee in de huidige tijd echt niet meer zo zou wegkomen. Nu vind ik het wel mooi te lezen, dat er thuis onderling en ook in breder kring een leuke sfeer was waarin het goed toeven was. Zijn vrouw zal daar ongetwijfeld ook een belangrijke aandeel in gehad hebben. (NB ik vroeg mij wel af: was zij ooit 'juffrouw Braam' leerkracht op de H-Hartschool in Neerbosch?

Grappig was dat mijn eigen moeder, na de mulo, op de gemeentelijke handelsavondschool juist de entree van Dhr Van der Velden en ook dhr Dekkers, beiden jonge 'actieve' leraren met tijdelijke aanstellingen, meegemaakt heeft.
Vanuit mijn eigen situatie ervoer ik W.A. van der Velden zeker niet als een stedeling, veeleer de 'gewaardeerde' dorpsnotabel. Hij toonde inderdaad vergevorderde patriarchale trekken, had ook zijn duidelijke voorkeuren en was steeds voor leerlingen wat onberekenbaar en daar speelde hij ook wat mee. Enerzijds kennelijk amicaal, traag op z'n fiets vanuit de Kerkstraat aanpeddelend waarna een 'aangewezen' leerling zijn fiets in het fietsenhok 'mocht' parkeren. Anderzijds in mijn beleving plots heel bot of spottend en hij kon in feite onredelijk eisen stellen om dan later mogelijk weer één of ander te bagatelliseren.
Voorbeeldgedrag..?, ja roken mocht toen nog!, maar daarnaast altijd iets in de mond (sigaret, drop of i.d. en dit dan vaak wat ongegeneerd (her)kauwend. Eten en drinken, ook het ruilen met leerlingen, een terugkerend thema. Soms een aantal lessen wat blijven hangen in een te lang aanhoudend 'grapje' over een eerder gemaakte fout, een gedane belofte: "... staat ie nog klaar?" "wanneer kan ik nou eens..." "breng je nou eens... mee?" Ik zou nu zelf zeggen, toen -niet altijd- zo'n 'didactische' fijnproever maar wel zoals veel leraren in die tijd: –ieder voor zich- met een aantal eigen kwaliteiten en zeker ook iemand die met veel 'avond'-werk zelf zijn carrière heeft kunnen en moeten opbouwen.

W.A. van der Velden (1902-1971) was in Hees van 1945 tot 1953 voorzitter van de fanfare Ons Genoegen. Geboren in Millingen aan de Rijn, waar de fanfare dezelfde naam "Ons Genoegen" had en zelfs 1 jaar eerder dan Hees startte!
In 1922 behaalde W.A. van der Velden (toen met adres in Wamel) zijn hoofdacte (Het Vaderland 26-07-1922). Daarmee had hij de bevoegdheid als schoolhoofd te functioneren terwijl hij doorstudeerde (zoals toen veel onderwijzers via avondstudies aanvullende aktes haalden om op hoger niveau bevoegd les te kunnen geven). Nederlands t.b.v. het lesgeven in het VO. Op 14-12-1932 meldt Het Vaderland onder de kop "Nederlandsche taal- en letterkunde: Amsterdam Geëxamineerd 2 candidaten, geslaagd de heer W.A. van der Velden te Nijmegen." Al tevoren was hij volop werkzaam in het Lager onderwijs en daarnaast (vgl de NRC 13-6-1929), een 'besluit van de Nijmeegse gemeenteraad om den heer W.A. van der Velden te benoemen aan den handelsavondcursus tot leeraar in de Nederlandsche taal en handelscorrespondentie'. Dat blijkt de start van een reeks tijdelijke aanstellingen steeds voor één schooljaar, totdat dit tot een vastere aanstelling leidt en uiteindelijk tot directeur van de handelsavondschool. Overdag had hij dus zijn baan als onderwijzer, later schoolhoofd op de bijzondere school van het R.K. Parochiaal Kerkbestuur St. Antonius Abt, Neerbosch en leraar in het VO m.n. het Canisius- en Dominicuscollege. In 1934 kwam Huize Marienhof, Korte Bredestraat 34 in de verkoop. Die gelegenheid en ruimte kwam goed van pas. Jarenlang combineerde W. van der Velden het lesgeven, directietaken, diverse rollen en functies in het dorpsleven. Voor zijn inzet kreeg hij april 1969 de erkenning als Ridder Oranje Nassau.

Zoals eerder opgemerkt werd op Dominicus gebruik gemaakt van de tweedelige bloemlezing uit de m.n. roomse literatuur "In de wereld van het schone boek", een leesboek voor het R.K. voortgezet onderwijs samengesteld door het duo W.A. van der Velden en zijn zwager (naar ik onlangs ontdekte) Thijs van de Griendt. Deze laatste auteur produceerde ook nog diverse bijbelse prentenboeken. Natuurlijk een RK-uitgeverij en dit sluit aan bij de typering van W.A. van der Velden vanuit het Dominicuscollege bij zijn nagedachtenis in 1971: een oprecht christen, geïnspireerd door het Evangelie.
Het tweede hier genoemde boek "Letterkundige termen..." is geschreven door de jezuïet Bernard van Meurs, in 1835 in Nijmegen geboren, veelzijdig: onder meer natuurkundige en dichter en 'zielzorger' met hart en ziel maar hier wil ik vooral wijzen op populariteit zich verworven door zijn dichtbundel Kriekende Kriekske, verscheen in 1879 en heel veel herdrukt. Laat dat nou net ook het dichtbundeltje (126 pgn) zijn dat mijn moeder door de jaren heen aansprak. De invloed van haar Leraar Nederlands op de handelsavondschool????

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: