HermsCat

Digitale bewerking Henk Kersten/Stichting Noviomagus.nl

Beelden uit de verdwenen Gouverneursbuurt


De Gouverneursbuurt: een naam die slechts de wat oudere inwoners van Nijmegen zich zullen herinneren, want dit woonwijkje werd kort na de Tweede Wereldoorlog gebouwd en heeft amper twintig jaar bestaan. De wijk lag ingeklemd tussen de Groenewoudseweg, de Driehuizerweg (tegenwoordig de Heyendaalseweg) en de spoorlijn van Nijmegen naar Venlo – daar waar nu (in 2006) de brandweerkazerne en het bowlingcentrum staan.

De aanleiding voor de bouw van het wijkje vormden de verwoestingen die in de Tweede Wereldoorlog in Nijmegen waren aangericht. Deze leidden tot een enorme woningnood onder de bevolking. Om de ergste nood te lenigen werden in de eerste jaren na de oorlog op verschillende plaatsen aan de rand van de stad wijken met noodwoningen gebouwd: aan de Kopseweg, Bosweg, Hatertseweg en ook aan de Driehuizerweg, nabij het klooster Albertinum. Deze noodwoningen met slechts een begane grond bestonden meestal uit geprefabriceerde elementen die snel in elkaar konden worden gezet.

Het wijkje aan de Driehuizerweg bestond uit circa 250 gezinswoningen, die waren gegroepeerd rond een achttal straten. De straten werden vernoemd naar vroegere gouverneurs-generaal in Nederlands-Indië, waardoor het wijkje al snel bekend werd als Gouverneursbuurt. De acht straten waren de Pieter Bothstraat, de Van de Capellestraat, de Jan Pieterszoon Coenstraat, de Daendelsstraat, de Van Diemenstraat, de Mr. Pieter Meijerstraat, de Van Riebeeckstraat en de Rooseboomstraat.

De woningen in de Gouverneursbuurt droegen de vreemde naam ‘H2a-def-noodwoningen’ en waren –in tegenstelling tot de meeste andere noodwoningen – opgetrokken uit baksteen. Maar dat de huizen ogenschijnlijk met meer zorg en een betere afwerking waren gebouwd dan elders betekende niet dat men in deze wijk beter woonde. Aanvankelijk werd de Gouverneursbuurt door mensen uit verschillende lagen van de bevolking bewoond, maar in de jaren ’50 ging de wijk snel achteruit. De rijkere bewoners konden al gauw nieuwe woningen betrekken en de armere gezinnen bleven achter. Omdat zij vaak in de schulden zaten en nauwelijks meer de kerk bezochten, werden zij betiteld als ‘onmaatschappelijke gezinnen’. Uiteindelijk kreeg de Gouverneursbuurt zelfs de bedenkelijke naam ‘Buchenwald’.

Rond 1967 werd de wijk afgebroken, waarna het stratenpatroon nog enige tijd bleef bestaan. Na de aanleg van de Heyendaalseweg, de bouw van een bowlingbaan, een (inmiddels gesloopte) kunstijsbaan en een brandweerkazerne is er tegenwoordig geen spoor meer van de Gouverneursbuurt te vinden.

Onderstaande foto’s zijn afkomstig van zeer vele voormalige Gouverneursbuurtbewoners. Meer over de Gouverneursbuurt op ons Prikbord. Regelmatig zijn nieuwe foto's toegevoegd door andere oud-bewoners. Stuur uw scans op naar info@noviomagus.nl

Een speciaal woord van dank aan Lilianne Koenen voor al het scanwerk en de bijschriften!

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

042

043

044

045

046

047

048

049

050

051

052

053

054

055

056

057

058

059

060

061

062

063

064

065

066

067

068

069

070

071

072

073

074

075

076

077

078

079

080

081

082

083

084

085

086

087

088

089

090

091

092

093

094

095

096

097

098

099

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

terug

Reactiepagina
Reactie 1:

Rob Essers, 23-03-2014: De enige school in de Gouverneursbuurt was de fröbelschool van de Dominicanessen, Daendelsstraat 36. In het adresboek van 1968 staat deze nog vermeld als St. Rosa-kleuterschool. De Daendelsstraat liep van de Driehuizerweg (Professor Korsstraat) naar de Jan Pieterszoon Coenstraat.
Kinderen uit de Gouverneursbuurt in Groenewoud gingen naar de Stella Matutinaschool (bouwjaar 1955), Professor Huijbersstraat 3, en de Maria Reginaschool (bouwjaar 1959), Professor Huijbersstraat 1, in de Professorenbuurt in Galgenveld. De gebouwen staan er nog steeds. De school heet tegenwoordig Klein Heyendaal.
Reactie 2:

Redactie, 29-01-2017: In het Regionaal Archief is deze video van H.E.A. van Venrooij te zien:


Bron: Regionaal Archief Nijmegen

Reactie 3:

Liliane Koenen, 14-05-2018: Aanvulling met 26 foto's uit de Gouverneursbuurt (552-577).
Reactie 4:

Loek Peters, 06-12-2018: De eerste 12 foto's van deze serie zijn gemaakt door Leo Peters. De vermelding Coenders bij deze foto's is dus niet correct. Heb de negatieven namelijk voor mijn neus liggen. Met vriendelijke groet Loek Peters.
Reactie 5:

Liliane Koenen, 16-01-2019: Aanvulling met 26 foto's uit de Gouverneursbuurt (578-603).

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: