Latijnse school:Al in 1310 stond er aan het Sint-Stevenskerkhof een Latijnse school. Deze school werd ook wel Apostolische school genoemd, omdat het gebouw tevens de functie van pastorie van de Sint-Stevenskerk had, die stond onder het patronaat van de Keulse Apostelkerk.
In 1544 werd het vervallen gebouw vervangen door het huidige kunstwerk, ontworpen door de Nijmeegse stadsmetselaar Herman van Herengrave. Hij zou later ook voor het stadhuis tekenen. Het gebouw komt uit het begin van de Renaissance, maar vertoont nog kenmerken van de late gotiek.
Aan de voorgevel is ontzettend veel te zien: boven de hoofdingang is het stadswapen te zien, op de natuurstenen lijst tussen begane grond en eerste verdieping zijn in het Latijn de Tien Geboden te lezen, daarboven staan de twaalf apostelen. De muurankers zijn fraai versierd.
De Latijnse school als zodanig bleef bestaan tot 1842, toen het werd omgezet in een gymnasium. In 1881 werd een muziekschool in het pand gevestigd. Daarna zijn het politiebureau, de Gemeentelijke Arbeidsbeurs en de Armenraad in het pand gehuisvest geweest. De 'Latijnse school' raakte ondertussen steeds verder in verval.
In de jaren '60 van de vorige eeuw werd de Latijnse school eindelijk op verantwoorde wijze gerenoveerd. Hierbij werden onder andere enkele beelden vervangen door nieuwe. Ook werd bij de restauratie de rechterdeur, die op de ansicht nog zichtbaar is, verwijderd. Na de restauratie werd het gebouw door een architectenbureau betrokken.

latijn001.jpg latijn002.jpg latijn003.jpg latijn004.jpg latijn005.jpg
latijn006.jpg latijn007.jpg latijn008.jpg latijn009.jpg latijn010.jpg
latijn011.jpg latijn012.jpg latijn013.jpg

terug

Reactiepagina
Reactie 1:

Lia Ottes, 09-07-2016: Wie heeft de originele apostelbeelden op de Latijnse School gemaakt, dus voor Guiseppe Roverso de replica's maakte?
Reactie 2:

Rob Essers, 10-07-2016: Volgens de redengevende omschrijving van het rijksmonument is de Apostolische of Latijnsche School gebouwd in 1544-1545 door Herman van Herengrave. Naar deze bouwmeester is in 1950 de Mr. Hermanstraat tegenover het stadhuis genoemd. Of hij de beelden ook daadwerkelijk zelf gehouwen heeft, weet ik niet.

Door de beeldenstorm en weersomstandigheden was er na ruim 400 jaar van de beelden weinig meer over dan "vormeloze klompen". Het Rijk wees in 1964 een subsidieaanvraag voor de restauratie af omdat hier geen sprake was van oorlogsschade, maar van door andere oorzaken ontstaan verval.
Reactie 3:

Lia Ottes, 22-07-2016: Ik denk dat ik het antwoord op mijn vraag heb gevonden in een publicatie van de Stevenskring: Rondom de Stevenskerk, interne publicatie no. 5, mei 2007, Franz van Vlaanderen en Koos Willemse. Pag. 1, punt 3, Latijnse of Apostolische school: 'in 1544 [..] werd het huidige pand opgetrokken; de bouwmeester was Herman van Herengrave, en de beeldhouwers waren Hendrick Cornelisz, Wilhelm en Peter van Utrecht'. Hoe wetenschappelijk verantwoord deze uitgave is weet ik niet, maar misschien weet u dat wel. Ik ben tevreden met dit antwoord.
Reactie 4:

Marcel van Dinteren, 24-07-2016: E.e.a over de medewerking van kunstenaar Hendrick Cornelisz staat ook beschreven in "Het nieuwe ornament: gids voor de renaissance-architectuur en -decoratie in Nederland in de 16de eeuw, Volume 7" Staatsuitgeverij, 1986.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: