P54

Urbs Imperialis. Noviomagus Gelrie Primaria 1683
Aquarel, Jan van Call (1655-1703)
Lichtdruk van Emrik & Binger te Haarlem 1922

Urbs Imperialis. Noviomagus Gelrie Primaria 1683
Water colour, Jan van Call (1655-1703)

Reactie 1:

Marcel Degen, 22-05-2015: De oorspronkelijke prent (zie bijlage) was een tekening / aquarel in kleur door Jan van Call, 1683.
Titel: "Gezicht op Nijmegen uit het Noorden" - "Urbs Imperialis Noviomagum Gelrie Primaria"
Het origineel (IGEM C XVD 6b) bevindt zich in Museum het Valkhof te Nijmegen.

De grijzige uitvoering bovenaan deze pagina is een reproductie. Deze zat in een map met prenten, in 1922 uitgebracht ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan der Vereeniging Gelre, Vereeniging tot beoefening van Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht.
Titel: "Vijf en veertig gezichten uit Gelderland : naar onuitgegeven teekeningen en aquarellen."
Door: Lichtdrukken van Emrik & Binger te Haarlem
Uitgever: S. Gouda Quint te Arnhem
Reactie 2:

Rob Essers, 08-06-2015: Huize Lent
Over het huis links vooraan schreef Frans Mix in Lentse Lucht 18 (2015), nummer 3 (pdf 12MB) (maart), pp. 12-13):

"Het gaat goed met Lent in 1683. Het vervoer over de brede dijk langs de Grift neemt toe. Het huis aan de Grift heeft een trapgevel en de allure van een stadskasteel gekregen. Twintig jaar later laat generaal Koenraad Weck tot Lendt langs de Grift een woning bouwen met moderne schuiframen, een aanlegsteiger en toegangspoort. Het geheel had het karakter van een buitenplaats langs de Vecht."

Van het Huys en Thuyn van de Generael Weck tot Lendt maakte Mattheus Berkenboom omstreeks 1700 een fraaie afbeelding (ets/kopergravure in kleur) die tot verwarring over schrijfwijze van de naam Wecke en zijn hoogste rang (luitenant-generaal) heeft geleid.

Coenraad Wecke, sergeant-majoor of wachtmeester van Grol 1647, sergeant-majoor van het Regiment gardes te voet 1691, luitenant-kolonel van Zijne Majesteits Regiment gardes te voet 1699, generaal-majoor van de infanterie 1704, luitenant-generaal van de infanterie 1709, Slag bij Malplaquet 1709, zn. van Coenraedt (sergeant-majoor of wachtmeester van Grol 1647) en Catharina Maria van der Faes (Lelij), tr. Groningen 1 febr. 1674 Agnieta Verschoor, geb. omstr. 1657, omstr. 1714, dr. van Pieter en Geertruydt Seldens.

De moeder van Coenraad Wecke was een zus van de beroemde Engelse schilder sir Peter Lely (1618-1680). Peter Lelij van der Faes was op 31 januari 1675 een van de getuigen bij de doop van dochter Gerharda Wecke in Nijmegen. Binnenkort neemt de gemeenteraad een besluit over raadsvoorstel 86/2015 waarin burgemeester en wethouders voorstellen om een straat in de buurt De Stelt in de woonplaats Lent de naam Coenraad Weckestraat te geven.
Reactie 3:

Zeno Deurvorst, 18-07-2017: Vader en zoon Coenraad Wecke worden verwisseld. De sergeant-majoor, die tenslotte burgemeester van Groenlo werd, overleed in Groenlo op 9 december 1672. Hij werd in de Calixtuskerk in Groenlo begraven. Hij trouwde ca. 1650 met Catharina Maria van der Faes.
De zoon van Coenraad was degene, die in de slag bij Malplaquet in 1709 is gesneuveld. En naar deze Coenraad is kennelijk een straat in Lent vernoemd. Een zusje van de gesneuvelde Coenraad was Helena Elisabeth Wecke. Ik ben een nakomeling van haar.
Een vriendelijke groet van Zeno Deurvorst
Reactie 4:

Rob Essers, 18-07-2017: Alleen de toevoeging "sergeant-majoor of wachtmeester van Grol 1647" staat in het kader (reactie 2) bij de verkeerde Coenraad Wecke. Bij de andere gegevens zijn vader en zoon niet verwisseld. Er was ook nog een kleinzoon ( 1730) met dezelfde naam. Hij was adjudant van zijn vader, 1709 kapitein met de rang van luitenant-kolonel van de Hollandse gardes te voet en 1728 kolonel-commandant van de gardes.

Vast staat dat de Coenraad Weckestraat in Lent op 10 juni 2015 is genoemd naar de bewoner van Huize Lent die in 1709 als luitenant-generaal sneuvelde bij Malplaquet.
Reactie 5:

Zeno Deurvorst, 19-07-2017: Dank voor Uw reactie. Het is nu duidelijk!

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: