Guicciardini ca. 1610, 13x11cmterug

Collectie: Eric Jacobs

Reactie 1:

Rob Essers, 08-09-2022: De titel "Guicciardini ca. 1610" roept vragen op. Lodovico Guicciardini (Florence 19 augustus 1521 – Antwerpen 22 maart 1589) was al overleden toen de kaart werd gemaakt. Hierop is het pesthuis afgebeeld waarover Gorissen in zijn Stede-atlas van Nijmegen (1954) schrijft: "Het grote pesthuis op het bastion aan de Roomse Voet schijnt men gedurende de grote epidemie van 1635 ingericht te hebben."

Hetzelfde pesthuis is te zien op de kaart van Isaac van Geelkercken uit 1639. Deze vertoont een opvallende overeenkomst met de kaart in Belgicae, sive Inferioris Germaniae descriptio, Volume 2 van
Lodovico Guicciardini, uit 1652; zie boeken Google. Bij documentnummer KPA-I-11 staat: "Deze kaart is in verschillende edities verschenen namelijk: [Janssonius jr, 1652 (Latijn)], [Brouwer, 1652, Caert en stedenboek v. Ned], [van Meurs, 1660 (Latijn)], [van Meurs, 1660 (Nederlands)".

Elders kwam ik een exemplaar tegen met de beschrijving: "Handgekleurde kopergravure, uitgegeven in 1635 te Amsterdam door Willem Jansz. Blaeu in Belgicć Sive Inferioris Germanić, Descriptio, Ludovico Guicciardini." Dat zou betekenen dat de kaart in hetzelfde jaar in druk is verschenen waarin het Soldatenpesthuis is gebouwd. Isaac van Geelkercken werd pas op 31 augustus 1636 aangesteld als landmeter en wijnroeier van de stad Nijmegen. De door hem vervaardigde kaart verscheen in 1639.

Op het origineel en de kopie staan de sluis aan het begin van De Grift die op 14 januari 1634 door het hoge water van de Waal werd weggespoeld, het Soldatenpesthuis uit 1635 en de twee galgen op de executieplaats langs de dijk in Lent.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.