Geurts3

Nijmegen, ca 1938 / uitgave van boek- en kunstdrukkerij P.A. Geurts / Schaal 1:10.000terug

1. Raadhuis D1
2. Post-, Telegr.- en Telefoonkantoor E2
3. Hoofdbureau van Politie E1
4. Kantoor Gemeentewerken E1
5. Raad van Arbeid D2
Leeszaal R.K.
6. Gem. Gasfabriek D2
7. Gem. Slachthuis C1
8. Bank van Leening D2
9. Pompstation D2
10. Centrale Prov. Geld. Electr. Mij. A1
11. Boterwaag D1
12. Gem. Museum D2
13. Museum Kam F2
14. Barbarossa ruïne E1
15. Karolingische Kapel E1
16. Kronenburger toren D2
17. Belvedère E1
18. Concertgebouw "de Vereeniging" D2
19. St. Canisius Ziekenhuis E4
20. Wilhelmina Ziekenhuis E2
21. Oud Burger Gasthuis D2
22. Huize St. Anna G4
23. Julianaoord H3
24. Levensavond H3
25. Sanatorium "Berkenoordt" C4
26. Paedol. en Orthop. Inr. H2
27. Dierenasyl "Krynos" C3 [Kynos]
28. Prot. Weeshuis D1
29. R.K. Universiteit D2
30. Gymnasium E2
31. Middelbare en Hoogere Handelsschool E2
32. Hoogere Burgerschool D2
33. Hoogere Burgerschool voor meisjes E2
34. R.K. Kweekschool voor Onderwijzeressen E3
35. Kweekschool voor Onderwijzeressen E2
36. Ambachtschool D2
37. St. Canisius College F2
38. Tuchtschool G2
39. Bergmanium College F5
40. Meisjespensionaat "MariŽnbosch" G4
41. St. Stevenskerk D1
42. R.K. Kerk Allerh. Hart C2
43. " " Allerh. Sacrament F6
44. " " St. Antonius E3
45. " " St. Antonius van Padua D4
46. " " Carmelietenkerk D2
47. " " St. Dominicus D2
48. Fransisc. v. d. Heilige Familie D3
49. R.K. Kerk St. Canisius D2
50. " " St. Joseph D2
51. " " O.L. Vrouw Geboorte E2
52. " " St. Stephanus F2
53. " " O.L.Vr. van Lourdes E5
54. Ned. Herv. Kerk Neerbosch A5
55. Ned. Herv. Kerk Hees B4
56. Gereformeerde Kerk E2
57. Doopsgezinde Kerk D1
58. Luthersche Kerk E2
59. Waalsche Kerk D1
60. Synagoge E2
61. R.K. Rusthuis B3,4
62. Bisschop Hamer Missiehuis E3
63. Augustijner Missiehuis C4
64. Centr. Geb. v. Chr. Belangen E2
65. Infanterie Kazernes F3
66. Marechaussee Kazerne E2
67. Pr. Hendrik Kaz. v. d. Kol. Reserve F3
68. Mil. Hospitaal der Kol. Reserve F3
69. Bergplaats Gem. Werken B1
70. Prot. School B2
71. R.K. Kerk C2
72. Klooster C2
73. R.K. School C2
74. Badhuis C2
75. Tuinbouwschool C3
76. Openbr. School C3
77. Klooster met Be. School C2
78. Prot. Kerk en school C3
79. Landbouwschool B4
80. Oud. Ind. Militairen B3
81. Klooster B4
82. R.K. School C3
83. Badhuis C3
84. Politiepost C3
85. R.K. Kerk (Augustijnen) C3
86. R.K. Scholen C3
87. Klooster C4
88. Spoorwegen Goederenloods D3
89. Bloemen & Groenten Veiling D3
90. Apostolische Kerk D3
91. Klooster R.K. School - Huishoudschool D3
92. R.K. School D3
93. R.K. School D3
94. Station Maasbuurt Spoorw. D3
95. Prot. Bewaarschool D4
96. R.K. School A5
97. Dominicus-College A4
98. R.K. Kerk A5
99. Prot. Kerk F2
100. Klooster R.K. School / R.K. Tehuis voor Ouden van dagen B5
101. Los en Laadplaats (Neerbosch) A5
102. Gashouder B6
103. Woonwagenpark A6
104. Gemeente Reiniging 86
105. Politie B5
106. Prot. Kerk D4
107. Klooster R.K. Scholen D4
108. R.K. School E5
109. R.K. School E5
110. Klooster D6
111. R.K. School E4
112. Openbare School D4
113. Prot. School D4
114. Prot. Kerk D4
115. Gesloten begraafplaats E2
116. Klooster H3
117. Lighallen E6
118. Klooster (Redemptoristen) H5
119. R.K. School F6
120. Klooster met School F6
121. Maatsch. Hulpbetoon D2
122. Remise Elec. Tram D1
123. Centrale P.G.M. D1
124. Kantoor Gem. Elec. werken D1
125. Prot. Scholen "Klokkenberg" D1
126. Klooster D1
127. Klooster "MariŽnburg" D1
128. Bouw- en Woningtoezicht / Arbeidsbeurs / Plantagemeester D1
129. Marktterrein D1
130. Afd. Bevolking en Militaire zaken D1
131. Leger de Heils D1
132. Bibliotheek R.K. Universiteit D1
133. Klooster St. Louis D1
134. R.K. Scholen D2
135. R.K. School D2
136. R.K. Kerk (Franciscanen) 02
137. R.K. Weeshuis D2
138. R.K. Armbestuur D2
139. R.K. Scholen D2
140. Klooster (Carmelieten) D2
141. Klooster " C2
142. Kamer van Koophandel D2
143. Gesloten IsraŽlitiesche begraafplaats E2
144. Agentschap Nederlandsche Bank E2
145. R.K. Scholen en Klooster E1
146. Openbare School E2
147. R.K. School en Openb. School E2
148. Kadaster E2
149. Openbare Leeszaal E2
150. Kantoor Gasfabriek E2
151. Kantongerecht E2
152. Prot. Kerk E2
163. R.K. School E2
154. R.K. Universiteit E2
155. Openbare School C2
156. R.K. School D2
157. R.K. Militair tehuis E1
158. Belvoir E1
159. Openbare School E2
160. Prot. School E2
161. R.K. Scholen E2
162. Klooster E3
163. R.K. School voor B.L.O. E3
164. Openbare School voor B.L.O. E3
165. Prot. Militair tehuis E3
166. Openbare Huishoudschool E2
167. Gem. Geneeskundige dienst D2
168. R.K. School F2
169. " " F2
170. " " F2
171. Manege F1
172. Internaat "Klokkenberg" G2
173. Herstellingsoord Spoorwegpersoneel G3
174. Gem. Waterleiding H3
175. Albertinum (Dominicanen) F4
176. R.K. Kerk F3
177. R.K. Bewaarschool F3
178. R.K. School F2
179. Badhuis F2
180. Sportfondsenbad E,F2
181. Klooster F2
182. Openbare School E2
183. Prot. School E2
184. Gem. Keuringsdienst E2
185. Bijzonder Afdeelings Ziekenfonds E2
186. Ooglijdersgesticht E2
187. Station Ned. Sp. D2
188. Geld. tramweg Mij. D2

Reactie 0:

Redactie, 01-06-2020: Plattegrond ca 1938

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.