ZP0209

Foto ZP0209-Citadel Kazerne in Gorinchem

Dit zoekplaatje is OPGELOST maar REAGEER gerust als u aanvullende informatie heeft.

Vraag:

Ik doe onderzoek naar een Haagse fotograaf die rond de vorige eeuwwisseling actief was. Hij werkte in een photographisch atelier met de naam Alex. van Dijck. Als je daarop zoekt bij het Rijksmuseum komt er (o.m.) een foto boven water van een onbekend gebouw. Op het karton waarop de foto geplakt is, zit echter een etiketje waarop als fotograaf Gérard Stoof vermeld is (met een atelier in Dordrecht). In Dordrecht heb ik de historische vereniging benaderd, maar niemand herkende het gebouw. Nu is deze Stoof ook in Nijmegen actief geweest. Vandaar dat ik u benader. Zegt het gebouw u iets?

De fotograaf naar wie ik zoek, B. Knibbe Ruloffs, is omstreeks 1910/1911/1912 met onbekende bestemming uit Den Haag vertrokken. Ik vond ergens dat zijn familie naar Nijmegen zou zijn verhuisd. Zodoende grijp ik iedere strohalm aan om hem toch nog op te kunnen sporen - zou hij in dienst van Stoof die foto gemaakt hebben?

Bij voorbaat dank voor uw aandacht, ik kijk uit naar uw reactie.

Inzender: Nelleke de Jong, geplaatst 23-06-2019

terug

Reactie 0:

Nelleke de Jong, 23-06-2019: Zoekplaatje Nijmeegs gebouw?
Reactie 1:

Rob Essers, 24-06-2019: Gérard Stoof werkte in de periode 1884-1892 in Nijmegen. Hij opende op 1 augustus 1884 zijn eigen PHOTOGRAPHISCH ATELIER in de Molenstraat op nummer 50 (vanaf 1890: nummer 88). Hij was de derde van de Vijf fotografen in hetzelfde pand... Nadat hij op 27 december 1892 failliet verklaard was, vertrok hij op 4 maart 1893 naar Rotterdam (bron: bevolkingsregister 1890-1900). In de periode 1893-1904 was Gerardus Johannes Marinus Stoof (1856-1915) als fotograaf werkzaam in Dordrecht, daarna in Utrecht (1904-1908) en tenslotte in Velsen (1908-1915). Staat er een plaatsnaam op het etiket onder de foto?

Bertho Ferdinand Jacques Eduard Knibbe Rüloffs werd op 18 september 1864 in Goenoeng Sahar / Batavia geboren. In de Nederlandsche Staatscourant 1895, nr. 70, stond: "Bij akte, op den 16den Maart 1895 voor den notaris mr. Th. L. M. H. Borret, te 's Gravenhage verleden, is tusschen de heeren Bertho Ferdinand Jacques Eduard Knibbe Ruloffs, kunstschilder, en Willem Alexander van Dijck, photograaf, beiden wonende te 's Gravenhage, aangegaan eene vennootschap onder de firma Alex van Dijck, tot het uitoefenen van de photographie met al wat daartoe behoort. (...)"

De Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 5 februari 1898 meldde: "Voor 't raam van den Boek- en Kunsthandelaar H. Prakke in de Molenstraat [nummer 23], zijn geétaleerd een groot doek van Stroebel (pendant van 't door den Czaar van Rusland voor f 2500 aangekochte doek) en een stilleven van Knibbe Rüloffs." Ik neem aan dat het hier om een werk van de kunstschilder B. Knibbe Rüloffs gaat.

Het onbekende gebouw op de foto stond niet in Nijmegen. Ik betwijfel of de kunstschilder en fotograaf Bertho Knibbe Rüloffs hier familie had. Volgens RKDartists& is hij vóór 1912 naar Antwerpen vertrokken. Daar loopt het spoor dood. Zijn (voormalige) zakenpartner Willem Alexander van Dijck overleed op 5 december 1933 ook in Antwerpen. Toeval?
Reactie 2:

Nelleke de Jong, 25-06-2019: dank voor uw uitgebreide reactie. Het ging mij vooral om het gebouw. Maar in de informatie over BKR is de expositie in de vitrine van H. Prakke voor mij nieuw. Dank daarvoor! BKR was inderdaad aanvankelijk ook kunstschilder.
Dat zijn vennoot in Antwerpen is overleden, lijkt inderdaad toeval: hij was er op familiebezoek vanuit zijn woonplaats Den Haag. In Antwerpen heb ik vooralsnog geen spoor van BKR kunnen vinden.
Reactie 3:

Theo Binnendijk, 01-07-2019: Ik heb nog geen idee, maar de foto houd me wel bezig. Ik vermoed dat dit gebouw bestaat uit 5 eenheden, kantoren of woningen. In het portiek in het midden lijken zich 3 voordeuren te bevinden, met die andere 2 erbij is het dus duidelijk dat het om 5 eenheden moet gaan. Maar als het woningen zouden zijn, dan kan er achter elke deur nog een trap zitten naar 2 afzonderlijke bovenwoningen. Dus in totaal kom ik dan op 15 woningen. Vroeger zouden ze dit dan een woonkazerne noemen en het heeft wel iets van een kazerne.
Reactie 4:

Hennie van Wees, 01-07-2019: Fotografen plaatsten vroeger altijd een stempel of een etiket op de achterkant van een foto. Dat wil niet zeggen dat ze die foto dan ook genomen hebben, maar vaak alleen afgedrukt (ontwikkeld zo als dat heette). Vaak namen mensen zelfs hun camera mee naar het atelier en de fotograaf deed dan de rest, bijna niemand kon thuis foto's afdrukken of ontwikkelen.
Die stempels en etiketten zeggen vaak weinig over de locatie van de foto.....
Reactie 5:

Marcel Degen, 02-07-2019: Dit is de Citadel Kazerne aan het Kazerneplein in Gorinchem.
In 1900 start de bouw van een tweede nieuwe grote kazerne, deze kwam in 1901 gereed.
Dit kazernecomplex werd in 1969 gesloopt.


 


1915


1920


Luchtfoto van het centrum van Gorinchem, gemaakt op 1-9-1938
Rechts in het midden is het Kazerneterrein te zien met de Citadelkazerne.
Bron: Beeldbank Rijkswaterstaat/ A.O. van Soest

Reactie 6:

Nelleke de Jong, 02-07-2019: goedemiddag allemaal, wat fijn dat het gebouw geïdentificeerd is, dank marcel! weer een puzzelstukje benoemd. ook hennie's inbreng, dat het stickertje van de fotograaf in dordrecht ook alleen op de afdrukker kan wijzen is welkom. mooi dat de woonkazerne van theo leidde naar een echte kazerne in Gorinchem!
Mocht ik nog meer boven water krijgen, dan meld ik dat hier.
Vriendelijke groet, Nelleke

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: