zoekplaatje

Stoet van 'bruidjes' voor Van Peltlaan 179 bij eerste H. mis van W.B.A. Heling op 3 juli 1932

Dit zoekplaatje is OPGELOST, maar REAGEER gerust als u aanvullende informatie heeft.

Vraag:

De foto toont een optocht van in het wit geklede meisjes en een non, mogelijk ergens in Nijmegen. Waar is de opname gemaakt en wat is de aard van de voorstelling?

Inzender: Hans van den Berg, 06-05-2011

terug

Reactie 1:

Frans Savelkouls, 13-05-2011: Het zou kunnen zijn dat het hier de festiviteiten betreft rond de consecratie van een nieuwe kerk. In de jaren voor de oorlog was dat een groot feest dat veel bekijks trok. De bisschop van Den Bosch maakte dan een rondtoer door de parochie onder begeleiding van bruidjes, verenigingen en muziek. Zo werd Mgr.Diepen op 21 september 1930 ingehaald om de volgende dag de kerk van de H.Thomas van Villanova aan de Graafseweg plechtig in te zegenen. In “De Gelderlander” van 20 september 1930 staat het vermeld wat er de volgende dag zou gaan plaatsvinden:

“Zondag 21 September wordt Monseigneur om 4 uur namiddag, aan de St.Teunismolen, einde Graafscheweg, door Kerkbestuur en Feestcomité verwelkomd. Door een zoontje van den heer Snippert, die aan de grens der parochie woont, worden Monseigneur bloemen aangeboden. Dan gaat het in een file van versierde auto’s langs de volgende straten der parochie: Graafscheweg, Groenestraat, Dr.Schaepmanstraat, Genestetlaan, Willemsweg, Tesselschadestraat, Maerlandtstraat, Spieghelstraat, Tollensstraat, Ruysbreockstraat, Jan Luykenstraat, Willemsweg (Winkelkwartier), Brug, (hier voegt zich de Harmonie bij den stoet), Graafscheweg, Hatertscheveldweg, Groenestraat (hier voegen zich de bruidjes voor de stoet) tot kerk. Bij een eerepoort wordt hier Monseigneur door één der heeren kerkmeester toegesproken. Een jonge parochiaan biedt Monseigneur bloemen aan. Monseigneur gaat zich thans verkleeden en wordt daarna plechtig volgens de voorschriften van het Pontificale onder den troonhemel de kerk binnengebracht. Hierna volgt een toespraak van de pastoor en Monseigneur. Daarna wordt ons nieuw Angelusklokje plechtig door Monseigneur geconsacreerd. Den volgende dag beginnen de plechtigheden der consecratie om 8 uur. Bij den aanvang mogen de geloovigen niet tegenwoordig zijn. Om circa half tien worden de deuren der kerk geopend en mogen de geloovigen aanwezig zijn bij de consecratie van het hoofdaltaar en de daarop volgende H.Mis. Er zullen boekjes ten verkoop worden aangeboden, waarin de geheele plechtigheid der consecratie zich in ’t Hollandsch bevindt."

Indien vastgesteld kan worden om welke straat het op de foto gaat, kan vervolgens bepaald worden om welke kerk het gaat. Tussen 1900 en 1930 zijn er heel wat kerken ingewijd in Nijmegen:

  • H.Jozef, Keizer Karelplein 1909
  • H.Antonius van Padua/H.Anna, Groenestraat 1910
  • H.Antonius van Padua, Groesbeekseweg 1917
  • Stephanus, Berg en Dalseweg, 1923
  • Heilig Sacrament, Heyendaalseweg, 1908
  • H.Hart, Krayenhofflaan, 1921
  • O.L.Vrouw van Lourdes, Hatertseweg, 1925
  • H.Thomas van Villanova, Graafseweg, 1930
  • H.Theresia, Waterstraat-Biezenstraat 1929
  • H.Gerardus Majella, Sionsweg, 1928
Misschien kan bovenstaande bijdragen tot oplossing van de gestelde vraag.

Reactie 2:

Rob Essers, 26-02-2014: Volgens mij is de foto gemaakt op de van Peltlaan voor huisnummer 179 (bouwjaar 1925). Mogelijk gaat om een eerste H. Mis in Lourdeskerk waarvoor een pas gewijde priester uit de parochie door bruidjes bij zijn ouderlijk huis werd opgehaald.


Bron: Google Streetview

Reactie 3:

Rob Essers, 01-03-2014: De foto is met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gemaakt op zondag 3 juli 1932. De Gelderlander van dinsdag 5 juli 1932 doet verslag van een eerste H. Mis in de parochie van O.L. Vrouw van Lourdes: Tegen half elf werd de neomist door een groote stoet bruidjes van zijn woning in de van Peltlaan afgehaald en naar de mooi versierde kerk geleid.

In het krantenbericht staat de naam W. Helmig, maar volgens het adresbroek uit 1932 woonde er geen familie Helmig op de van Peltlaan. Ik vond wel een W.B. Heling, van Peltlaan 104. Is hier sprake van een verschrijving? Dat de fanfare St. Anna 's avonds een aubade bracht, is ook opmerkelijk. In het bericht staat verder dat W. Helmig kapelaan is in het Bisdom Cartago. In welk werelddeel staat er niet bij.

Uiteindelijk vond ik een overlijdensbericht van Wilhelmus Bernardus Heling uit 1947, waarin W.B.A. Heling Pr. staat vermeld. Waarschijnlijk heette zijn oudste zoon Wilhelmus Bernardus Antonius Heling en was hij als priester werkzaam in Sousse in Tunesië. Dat lag in het in 1964 opgeheven aartsbisdom Carthago. Dat kan geen toeval zijn!

Vanaf 1915 staat zijn vader die in 1913 in Doetinchem hertrouwd was, in de Nijmeegse adresboeken, eerst in de van Slichtenhorststraat en in 1928 op het adres St. Annastraat 272. Dit pand is in of omstreeks 1930 gesloopt; zie Huize Driewegen. Volgens het adresboek 1936 blijkt hij inmiddels verhuisd te zijn naar het adres St. Stephanusstraat 21.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: