152-VD-Berg

Krayenhofflaan 24-24A

Dit zoekplaatje is OPGELOST, maar REAGEER gerust als u aanvullende informatie heeft.

Vraag:

Hierbij een fotoansichtkaart met hoogstwaarschijnlijk een afbeelding in Nijmegen. Welke locatie is hier afgebeeld?

Collectie: Hans van den Berg

terug

Reactie 1:

Rob Essers, 29-06-2010: Dit zou het pand Krayenhofflaan 24 kunnen zijn vóór de opsplitsing in 24 en 24A (waarvoor op 14 maart 1911 aan A.C.M. Berntsen vergunning werd verleend). Voor het Raadsbesluit d.d. 31 maart 1900 stond dit pand aan de Koninginnelaan. Zie Google Maps

Reactie 2:

Eef Janssen, 01-07-2010: Volgens mij staat dit pand aan de Krayenhofflaan no. 24-26.
Aan de rechtergevel is in 1911 een extra toegang bijgekomen.

Reactie 3:

Hans van den Berg, 06-07-2010: Hierbij dank ik de heren Rob Essers en Eef Janssen voor de snelle oplossing van dit zoekplaatje. Het is inderdaad Krayenhofflaan 24-26.

Reactie 4:

Jozet Fleuren, 17-03-2019: Het is leuk een oude foto te vinden van dit pand. Wij zijn vanaf 20-03-2019 de nieuwe eigenaren. Heeft u nog meer oude foto's van dit huis? Weet u ook wie daar gewoond heeft? En wat de geschiedenis van dit huis is? Wie heeft het gebouwd, etc.
Reactie 5:

Rob Essers, 18-03-2019: @Jozet Fleuren (reactie 4) - Het perceel waarop het pand gebouwd is, maakte deel uit van de vestinggronden (kadastrale gemeente Nijmegen, sectie B) die op 13 februari 1879 werden verkocht; zie documentnummer KPU-432. De percelen met de veilingnummers 29 en 30 werden gekocht door Franciscus Berntsen uit Arnhem.

Op 11 december 1880 kreeg deze timmerman (aannemer) verlof om op perceel nr. 29 drie aaneengesloten woonhuizen te bouwen. Dit besluit werd op 16 april 1881 ingetrokken. In plaats daarvan kreeg hij vergunning om deze op het aangrenzende perceel nr. 30 te bouwen (bron: PGNC van 21 april 1881).
Volgens het overzicht Verleende bouw- en hinderwetvergunningen tussen 1850 - 1900 te Nijmegen van Hans Giesbertz werd in 1885 aan F. Berntsen vergunning verleend tot het bouwen van 1 villa aan de Koninginnelaan; in de BAG is als bouwjaar 1886 geregistreerd.
Uit verschillende krantenadvertenties in september en oktober 1888 blijkt dat notaris Courbois pogingen deed om het door de eigenaar F. Berntsen bewoonde pand te veilen en verkopen. In de omschrijving is sprake van:

"Een HEERENHUIS en ERF met TUIN te Nijmegen aan de Koninginnelaan, in de onmiddellijke nabijheid van de Voorstadslaan gelegen, groot 3 aren en 22 centiaren.
Het Huis bevat, beneden 4 KAMERS, KEUKEN en KELDER, boven 6 KAMERS, MEIDENKAMER en ruimen ZOLDER; terwijl het geheel is voorzien van GAS- en WATERLEIDING en alle verdere gemakken."

Uit niets blijkt dat de verkooppogingen succes hadden. Franciscus Berntsen overleed op 30 december 1888 na een langdurig lijden op 53-jarige leeftijd. Zijn echtgenote Maria Anna Timmerman volgde op 13 november 1889 op 51-jarige leeftijd. De erfgenamen waren hun twee minderjarige kinderen Adrianus Cornelis Maria Berntsen (1876-1964) en Grada Engelina Maria Berntsen (1880-1917).
Bij de definitieve scheiding en verdeling van de goederen kreeg Adrianus onder meer het pand Kraijenhofflaan 24 (vanaf 1924: Krayenhofflaan 24). In de akte d.d. 17 september 1900 van notaris Courbois staat bij 5° vermeld:

"Een huis en erf aldaar gelegen op perceelsgewijzen kadastrale legger van Nijmegen bekend in Sectie B, nummero's 1115, groot drie aren twee en twintig centriaren, als voren geschat op zes duizend gulden".

In de vergunningen voor het AANLEGGEN HUISRIOLERING (14-03-1911) en het GEDEELTELIJK VERNIEUWEN GEBOUW (14-03-1911) staat de naam A.C.M. Berntsen. Volgens de adresboeken uit de periode 1912-1940 woonde hij met zijn gezin op nummer 24. Zijn echtgenote Maria Jacoba Janssen overleed op 1 november 1928 op 50-jarige leeftijd.
Reactie 6:

Rob Essers, 20-03-2019: Naast de foto staat volgens mij de volgende tekst:

"Nijm. 25 Nov. 1904.
Waarde J en F.
Dank zij de vorderingen der wetenschap kan ik u een afbeelding van mijn tegenwoordige woning zenden. Tegen zeer civielen prijs werd die mij ongevraagd aangeboden in een beliebig getal exx. Ik vond het idee zoo aardig dat ik er enkele genomen heb om ze aan de familie te zenden. Dank voor Fr.'s brief; ik schrijf wel nader.
Met onze groeten,
W."


Het pand op de foto werd in de periode 1904-1910 bewoond door Guillaume Frederic Hartmann (Haarlem 22 februari 1844 – Amsterdam 19 juni 1919), die sinds 1881 docent oude talen aan het Gymnasium in Nijmegen was. Zijn zuster Clara Wilhelmina Hartmann (Haarlem 25 december 1865 – Rosmalen 26 mei 1930) was op 26 augustus 1903 bij broer ingetrokken op het adres Kraijenhofflaan 30. Uit het adresboek van 1905 blijkt dat broer en zus inmiddels op nummer 24 wonen.

Waarschijnlijk was haar roepnaam Wilhelmina en is de tekst naast de foto gericht aan haar schoonzuster Johanna en diens echtgenoot. Haar broer Jean Jacques Frederic Hartmann (Haarlem 10 maart 1859 – Loenen 16 november 1933) was op 25 augustus 1892 in Loenen getrouwd met Johanna Henrietta Brackmann van de Water (Amsterdam 14 mei 1867 – Loenen 5 september 1934). Het is alleszins aannemelijk dat zijn roepnaam Frederik was.

Dr. G.F. Hartmann kreeg per 1 januari 1908 eervol ontslag als leraar aan het Gymnasium (raadsbesluit d.d. 12 oktober 1907). Op 30 september 1910 vertrokken broer en zus naar elders. Ik neem aan dat zij in het familiegraf in Haarlem zijn bijgezet. Het echtpaar Hartmann-Brackmann van de Water is in Loenen aan de Vecht begraven; zie grafsteen.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.