055-Onbekend 40
Foto 055-mannenkoor en jongenskoor Ad Majorem Dei Gloriam (AMDG) van de Molenstraatskerk, achter het klooster aan het Kelfkensbos WANNEER WAAROM (beweeg de muispijl over de foto om de nummertjes te zien)
1: 2: Herman Geertsen3: Gerrie Janssen4:                        5:
6: 7: 8: 9: 10:
11: 12: Jan Lauran13: 14: 15:
16: 17: 18: 19: 20:
21: 22: Piet Hendriks23: 24: 25:
26: 27: 28: 29: 30:
31: 32: 33: 34: 35:
36: 37: 38: 39: 40: Klopper-Kramer
41: 42: 43: pater van Ruth?44: 45:
46: Toon vd Berch47: 48: 49: 50:
51: 52: 53: 54: 55:
56: 57: 58: 59:

Weet u ons iets meer te vertellen over de hierboven getoonde foto (datum, lokatie, gebeurtenis en/of personen), reageer dan. Ook herinneringen aan hetgeen hierboven te zien is zijn natuurlijk welkom!

REAGEER

Vraag:
Ik zou graag willen weten welke groep is geportretteerd (een zangkoor?) en de locatie. In het midden een geestelijke, zo te zien een pater Jezu´et.
Collectie: Hans van den Berg

terug

Reactie 1:

Willem Kuppens: Op het zoekplaatje staat onmiskenbaar mijn grootvader (van moeders kant). Het is de eminente heer met brilletje en de onafscheidelijke sigaar in de hand (op de foto links voor het raam). Mijn grootvader heette Jan Lauran, was huisschilder en woonde tot aan zijn dood in de van Welderenstraat, waar ook de schilderswerkplaats was. Ik weet dat mijn grootvader lid was van een zangkoor. Verdere details ga ik proberen los te krijgen bij mijn moeder en haar nog in leven zijnde 2 broers. U hoort dus nog van mij.

Reactie 2:

Hans van den Berg: Een - voorzichtige - suggestie: het Mariakoor en, indien zo, dan zou de eerwaarde heer in het midden behoren tot de orde van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria ('Broeders van Maastricht', jongensschool Sint Joseph, Kelfkensbosch). Ik baseer mijn veronderstelling enerzijds op de opmerking van Willem Kuppens dat zijn op de foto staande grootvader lid was van een zangkoor - hij weet alleen niet van welk - , anderzijds onder verwijzing naar - het bijschrift bij - foto nr 526 (Foto's oud, Oud Nijmegen) NB Let op de stropdasjes van de jongens!

Reactie 3:

Willem Kuppens: Hierbij een bescheiden vervolg op mijn eerdere tekst bij zoekplaatje 55.
Mijn grootvader maakte deel uit van het mannenkoor van de Petrus Canisiuskerk aan de Molenstraat. Dit koor heette Ad Majorum Dei Gloriam afgekort AMDG). Volgens mijn ooms staan op de foto het mannenkoor en het jongenskoor van de "Molenstraatskerk". De geestelijke verzorging van het koor was kort voor de oorlog in handen van pater Jezuiet van Ruth (de geestelijke op de tweede rij in het midden?). Namen van andere personen op de foto kunnen zij niet meer reproduceren. De foto moet zijn gemaakt kort voor of in het begin van WOII. De lokatie doet sterk denken aan de ingang van het vml. parochiehuis van de kerk. De ingang van het parochiehuis (na de oorlog deels in gebruik geweest als politiebureau) was te bereiken via de monumentale onderdoorgang rechts van het vml. Oud Burgergasthuis en de achter het gasthuis gelegen binnenplaats.
Zelf heb ik vanaf het huidige parkeerdek van de P-garage achter/opzij van de kerk een blik geworpen op een restant van die vml. binnenplaats met ingang naar het vml. parochiehuis. Alhoewel er tegenwoordig diverse kleinere optrekjes tegen aan gebouwd zijn, kan ook ik mij niet aan de indruk onttrekken dat het gebouw op de foto sterk overeenkomt met wat er nu nog staat (achter die aanbouwsels). De muur rechts op de foto zou dan onderdeel kunnen/moeten zijn van de zijgevel van de kerk.

Reactie 4:

Cor Hoogveld, 03-01-2009: Op deze foto, in het midden bovenaan, de langste man met bril is Herman Geertsen, electro zaak Augustijnenstraat. Mijn vader is 44 jaar lid van het koor geweest, en in 1974 overleden, mogenlijk geen tijd gehad voor de foto (bakkerszaak). Ook twee mannen rechts naast de pater komen mij wel bekend voor, maar ken hun namen niet meer.

Reactie 5:

Cor Hoogveld, 15-07-2011: Ben nog enkelen op het spoor gekomen, ook via-via, van het zangkoor Molenstraatskerk. Hr Geertsen was al bekend, vd Berg (of vd Berch) was verhuizer. Een zoon van Gerrie Janssen heeft een kapsalon aan de Lage Markt. Piet Hendriks, werkzaam bij een verzekeringsmaatschappij (Barbara?) woonde op de hoek van het Hertogplein (Wilhelminaplein). Ook herken ik dhr Klopper-Kramer. Dikschei was de dirigent.

Reactie 7:

S. Geertsen, 22-02-2016: Nummer 1 lijkt heel erg op mijn opa: Aloysius Gerardus Geertsen (1893-1960). Hij was volgens mijn oma een zeer enthousiaste zanger van het koor van de Molenstraatkerk.
Er zaten meerdere Geertsens op het koor, zowel bij de mannen als de jongens. Ik herken vaag ook wat jongensgezichten, maar weet er geen namen bij.
Reactie 8:

Pierre Lauran, 29-12-2016: Onlangs ben in het bezit gekomen van de bijgevoegde oorkonde van mijn grootvader (Joh. Lauran) wegens zijn 25-jarig lidmaatschap als chorist van AMDG Nijmegen.

Na ontvangst van de oorkonde ben ik gaan google'en naar "AMDG" omdat die afkorting mij niet bekend was. Zo kwam ik uit bij het koor van de Molenstraatskerk en hier op de website van Noviomagus.nl.
Het relaas van mijn neef Willem Kuppens vermeldt dat "de eminente heer met brilletje en de onafscheidelijke sigaar in de hand (op de foto links voor het raam) zijn grootvader Jan Lauran is".
Welnu, ik kan dat bevestigen en stuur u bijaand een foto van de oorkonde die hij destijds ontving. De oorkonde is helaas niet gedateerd, maar de oorkonde is gesigneerd door "AMKO 1926".

Zelf ben ik zanger geweest in het jongenskoor van de Molenstraatskerk o.l.v. Henk Kamps (rond 1968) en recent ben ik een paar jaar koorzanger geweest van de KZNM (Koninklijke Zangvereeniging Nijmeegs Mannenkoor).
Reactie 9:

Dick Jacobs, 28-01-2017: Bij nummer 40 staat de naam Klopper-Kramer. Dit moet Klopper ˇf Kramer zijn. Klopper en Kramer is een bedrijfsnaam voor TWEE enkele jaren na de oorlog samengevoegde begrafenisondernemingen, te weten de firma Klopper en de firma Kramer. Het ging slecht met -naar ik mij uit familieverhalen meen te herinneren- de firma Kramer. Als begrafenisondernemingen van RK-huize had de Kerk bij deze bedrijven een grote vinger in de pap; beide bedrijven werden toen, op initiatief van de bisschop van 's-Hertogenbosch, samengevoegd tot de ook nu nog bestaande firma Klopper en Kramer. Oorspronkelijk was bij mijn weten Klopper's rayon Nijmegen en omgeving. Het nieuwe bedrijf kreeg toen een groter rayon omdat 's-Hertogenbosch en omgeving eraan werd toegevoegd.
Reactie 10:

Mieke Gosselink, 28-10-2017: Ik meen in nr 42 de vader van mijn schoonmoeder te herkennen. Het betreft Erelid P. Leenders, geboren 1862, overleden 1945 te Nijmegen. Hij is verwant van de bij Reactie 6 door Rob Essers genoemde Piet Hendriks.

Redactie: Blijkbaar was P. (Piet?) Leenders ruim 60 jaar lid van dit koor, vanaf de oprichting op 14-09-1884.
Reactie 11:

Mark van Loon, 14-08-2021: Dit groepsportret is gemaakt achter het klooster van de broeders aan het Kelfkensbos, vergelijk deze foto van de ru´ne in 1944.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: