050-DSCN0239_edited

050-DSCN0239_edited.jpg

villa Graafseweg 45 WANNEER

Dit zoekplaatje is OPGELOST, maar REAGEER gerust als u aanvullende informatie heeft.

Vraag:

Ik zou graag willen weten welk huis hier staat afgebeeld? De enige informatie die ik bezit is de uitgever namelijk: Th. A. Sanders, Nijmegen

Collectie: Monique de Brock-Bol

terug

Reactie 1:

Dik Kralt, 16-10-2009: Dit zou het pand kunnen zijn dat vroeger rechts van hotel Du Soleil aan de Graafseweg stond.

Reactie 2:

Mark van Loon, 26-06-2010: Dik Kralt zou best eens gelijk kunnen hebben. Zie bijgaande foto (nr F17387 uit de Beeldbank van het Regionaal Archief).

Naast Hotel du Soleil zijn daarop 2 vrijwel gelijke villa's te zien. De eerste stond waar nu het House of Billiards staat, de tweede is nu Wals. Naar mijn idee zou het zoekplaatje dan niet de eerste villa naast hotel du Soleil zijn, maar de tweede (Wals dus).
Die heeft immers de opvallende horizontale lijst tussen begane grond en eerste verdieping. Maar het is mogelijk dat ook de eerste villa eerder zo'n lijst had. Op een latere foto van Wals (gevonden op www.walswonen.nl) is hun lijst ook spoorloos.

Reactie 3:

Mark van Loon, 26-06-2010: zo bedrieglijk kunnen plaatjes dus zijn: het fotootje van Wals is gefotosjopt! Even verderop stond het origineel. Het ontbreken van de lijst is nu niet zo overtuigend, omdat de zijgevel niet zichtbaar is.

Voorlopige conclusie: in de villa op het zoekplaatje vestigde zich later Wals, huidig adres Graafseweg 45. Dat huisnummer lijkt in de 20e eeuw niet veranderd. De adresboeken melden als bewoners:
in 1912 J.C. Kros, 1928 Prof. Dr. J. Dagens, 1948 J. Wals.

Reactie 4:

Eddy Waltman, 06-05-2011: Ook het gebouw van Wals meubelen is niet identiek aan getoonde foto. Wat totaal ontbreekt zijn de lichtere stukken onder en boven de ramen. Ook de 4 lichte strepen op de hoeken van de foto ontbreken bij Wals.

Reactie 5:

Mark van Loon, 27-12-2013: om nog even de puntjes op de i te zetten: vergelijk het zoekplaatje met deze uitvergroting van de bij reactie 2 geplaatste foto F17387 uit de Beeldbank van het Regionaal Archief.

Details van het zoekplaatje komen overeen met die van de RECHTERvilla: de horizontale lijst tussen begane grond en verdieping, en de minder diep liggende tegelversiering boven de vensters van de verdieping. Deze villa had als adres Graafsche Straat (werd Graafseweg) 45, en is later verbouwd voor de firma Wals Modern Wonen BV. Inmiddels is het gebouw gesloopt; de nieuwbouw herbergt discounter Action.

De op het zoekplaatje genoemde Th. A. Sanders staat in de adresboeken als fotograaf:

Adresboek 1902
Sanders (Th. A.) photograaf, graafsche straat 89

Adresboek 1903
Sanders (Th. A.) photograaf, v dulckenstraat 28

Reactie 6:

Ben Wals, 27-07-2017: Wij hebben met interesse gelezen naar uw bevinden van de villa Graafseweg 45. wij kunnen u een aantal twijfel punten oplossen.
-Het hotel is na de oorlog overgenomen als belasting kantoor,
-Daarnaast "villa Garage" is waarschijnlijk afgebroken en vervangen door een nieuw bouwwerk woonhuizen met gallerij en daaronder garage.
Woonhuis linker deel heeft de fam Jansen o.a. Jan Jansen schoenontwerper gewoond en de garage werd beheerd door Terwindt, Hekking en Mestrom.
-Mijn vader heeft pand 45 gekocht van een Franse professor met voor- zij- en achtertuin. Het pand had wel een erker aan de voorzijde. In 1948 verbouwd tot meubelzaak (Wals woninginrichting) ongeveer 1e afbeelding. Mocht u nog belangstelling hebben dan ben ik graag bereid om daar nog wat uitvoeriger over toe te lichten.
Reactie 7:

Lyb, 06-08-2017: Weet iemand wat er met het grote huis rechts van Wals Modern Wonen gebeurd is? Dat moet nummer 47 geweest zijn.

Redactie: voor de duidelijkheid: de villa van het zoekplaatje staat uiterst rechts op de foto bij Reactie 2 en had als adres Graafseweg 45, later kwam er Wals en nu zit er de Action. Nummer 47 is hier niet te zien.
Reactie 8:

Ben Wals, 14-08-2017: De vrijstaande villa graafseweg 47: waarschijnlijk is dat pand afgebroken en is er een nieuw kleinere vrijstaande woonhuis op gebouwd in opdracht van de heer Biessels, dat de naam Jatoba heeft gedragen. In jaar 2000 zijn beide panden gesloopt en is daarop nieuwbouw (winkel wals wonen+appartementen) gekomen. Nu helaas Action.
Reactie 9:

JAM.Willems, 31-08-2017: Een reactie op reactie 6 : Er is GEEN villa Garage. Tussen Hotel du Soleil en de betreffende villa (Graafseweg 43) was door Oscar Leeuw een garage gebouwd t.b.v. het Hotel du Soleil en het bord GARAGE was dus een aanduiding voor de ingang naar die garage.
Reactie 10:

Rob Essers, 09-11-2018: Op basis van de gegevens van Theodorus Antonius Sanders (1868-1933) in het bevolkingsregister 1900-1910 is de foto tamelijk nauwkeurig te dateren. Fotograaf Sanders vestigde zich op 13 november 1901 vanuit Arnmhem in Nijmegen en vertrok op 10 november 1903 naar 's-Gravenhage. Mogelijk is de foto gemaakt in verband met een openbare veiling en verkoop op 19 augustus en 2 september 1903 door notaris Hijink. In een advertentie in de PGNC van 16 augustus 1903 werd het pand als volgt omschreven:
Koop IV.
Een hecht en sterk gebouwd, goed onderhouden HEERENHUIS met Erf, Voor- en Achtertuin, aan de Graafsche straat No. 45, groot 3 aren 88 centiaren, breed aan de straat 19 M., bevattende 8 Kamers, waarvan 2 en Suite, Badkamer, 2 Dienstbodenkamers, Keuken, Kelder, Zolder, Bergplaats, Gas- en Waterleiding en verdere gemakken. Verhuurd aan den heer Dr. BAST voor f 550 's jaars tot 1 Mei 1905.

Uit een akte d.d. 2 september 1903 van notaris Hijink blijkt dat Johan Coenraad Kros voor f 8350 de nieuwe eigenaar werd van nummer 45.

Begin
Een opmerkelijk detail op de foto is de zijstraat tussen nummer 43 en 45. Het laatste restant hiervan is te zien op de Overzichtskaart Nijmegen (1918). In het overzicht Verleende bouw- en hinderwetvergunningen tussen 1850 - 1900 te Nijmegen van Hans Giesbertz staan de volgende vergunningen die in dit verband van belang zijn:
"-Op 29 december 1876 wordt aan G.J. Groot en J. Knoops vergunning verleend tot het daarstellen van een uit- of rijweg bij hun bouwterrein aan de Graafseweg.
"-In 1884 wordt aan J. Knoops en G.J. Groot vergunning verleend tot het bouwen van 2 villa's aan de Graafsestraat."

Het zijstraatje van de Weg van Grave naar Nijmegen werd het Begin genoemd. In de periode 1877-1879 werden hier door Gerrit Jan Groot (1825-1907) en Jacob Knoops (1821-1888) in totaal 28 woningen gebouwd. De kaart van de kadastrale gemeente Hatert, sectie C (blad 1), geeft een beeld van de situatie in de periode 1881-1887. De perceelnummers zijn een indicatie voor de volgorde van de bebouwing.

De eerste bewoner van de villa op bovenstaand zoekplaatje was Evert Visser, gepensioneerd luitenant-kolonel der huzaren. Hij op vestigde zich 24 november 1885 met zijn gezin op het adres Graafschestraat 5 (zie bevolkingsregister 1880-1890). Bij de hernummering in 1890 kreeg het pand huisnummer 45. Hij vertrok op 8 april 1892 naar Rheden (zie bevolkingsregister 1890-1900).

De zijstraat tussen Graafscheweg 43 en 45 is in of omstreeks 1920 vervallen. Nummer 43 is afgebroken om plaats te maken voor de BOUW GARAGE EN 3 BOVENWONINGEN (21-02-1933); zie Street View (sep. 2017). Nummer 45 heeft pas veel later plaatsgemaakt voor het BOUWEN 23 APPARTEMENTEN EN EEN WINKEL MET KANTOOR (15-03-2004).
Reactie 11:

Angelique Horruitiner, 24-02-2019: Reactie op reactie 8:
Het huis van mijn opa en oma aan de Graafseweg 47 heette Jatobi.
Vernoemd naar JAn en TOnnie BIessels. ;)

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: