040-0002

040-0002.jpg

Weet u ons iets meer te vertellen over de hierboven getoonde foto (datum, lokatie, gebeurtenis en/of personen), reageer dan. Ook herinneringen aan hetgeen hierboven te zien is zijn natuurlijk welkom!

REAGEER

Vraag:

Weet iemand welk gezelschap we hier zien en waar deze foto is genomen? Afz: Br. Leinus(?)

Collectie: GJ Bothof

terug

Reactie 1:

Wolfgang F.M. Dagmar: Deze foto 40 lijkt genomen op de Sterreschansweg bij de broeders van Maastricht.

Reactie 2:

Jan Willemsen: De bisschop op de foto is mgr. A.F. van Diepen, van 1919 tot 1943 bisschop van Den Bosch.

Reactie 3:

Beppie van der Heijden: Bisschop Diepen overleed in 1943. Twee jaar later, in 1945 dus, wordt villa
Salatiga aan de Sterreschansweg in gebruik genomen door de Broeders van Maastricht. Volgens mij kan deze foto dus niet genomen zijn bij villa Salatiga.

Reactie 4:

Trudi Groothuijse-Hendriks, 06-03-2012: Zou dit misschien St. Joan de Deo (tegenwoordig Kalorama) in Beek-Ubbergen kunnen zijn?

040-0002-Kalorama.jpg

Reactie 5:

H. van Gessel, 12-04-2012: De door Trudi Groothuijsse gesuggereerde locatie wordt m.i. nog weer heel wat waarschijnlijker vanuit de berichtgeving in de Gelderlander van 13/3/1942 :

Gisteren heeft Z.H. Exc. Mgr. A.F. Diepen, Bisschop van ’s-Hertogenbosch, zijn 82sten verjaardag gevierd. De toestand van Mgr. Diepen, die sedert enige tijd in het ziekenhuis St. Joannes de Deo verpleegd wordt, laat zich thans aanmerkelijk gunstiger aanzien. Mgr. Diepen mag reeds dagelijks een korte wandeling maken door de gangen van het ziekenhuis. Zeer veel bloemstukken waren gisteren aan het ziekenhuis afgeleverd, terwijl tal van schriftelijke en telegrafische gelukwenschen waren binnengekomen. In den loop van den dag hebben Mgr. F. Hendrikx, vicaris-generaal  van het bisdom ’s-Hertogenbosch, de pastoors der stad , alsmede de oversten der verschillende katholieke gestichten en instellingen , den bisschop een bezoek gebracht en hem hun gelukwenschen aangeboden.

Gezien de breedte van deze fanmail –nb een kwart eeuw bisschop, exponent van de rijkdom van het ‘Roomsche’ leven en zeer actief m.b.t. R.K. onderwijs, R.K. Jeugdwerk en allerlei andere vormen van het katholieke sociale leven, lijkt een royale deputatie zoals hier afgebeeld relatief gemakkelijk bijeen te brengen op welk tijdstip dan ook en vanuit welke R.K. instelling of gesticht de jeugdigen dan ook gerekruteerd moesten worden!


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: