023

023.jpg

Huize Driewegen nabij splitsing St.Annastraat-Hatertseweg in 1901

Dit zoekplaatje is OPGELOST, maar REAGEER gerust als u aanvullende informatie heeft.

Vraag:

Verzamelaar Hans van den Berg vraagt zich af welk huis op deze kaart staat afgebeeld en wie de schrijver Th. B. is. Aanvullende informatie: Deze fotokaart is verzonden door Th. B. aan Anth. Nolet, Graafsestraat 98, Nijmegen, en heeft een poststempel Nijmegen 30 december 1901.

terug

Reactie 1:

Gerard Boeijen: Dit huis staat op de Groesbeekseweg, hoek van Craeneborchstraat. Wie de afzender is, weet ik niet.

Reactie 2:

Hans van den Berg: Gerard Boeijen zal bedoeld hebben: Hoek Groesbeekseweg - Valkenburgseweg. Daar staat inderdaad een huis dat qua bouwstijl - mogelijk -uit dezelfde periode dateert. Maar, als hijzelf eens ter plekke zou gaan kijken, zou hij zien dat dat huis daar niet het huis is op de foto.

Reactie 3:

Gerard Damen, 01-12-2009: Volgens het telefoonboek uit 1951 moet de geadresseerde zijn:
Wijnhandel v/h Anthony Nolet NV, Graafseweg 90, Nijmegen, Telefoon 25710.

Reactie 4:

Wim van Maassen, 01-01-2010: Volgens het Telefoonboek 1915 (aan de kaart te zien relevanter) is het adres Graafscheweg 98.

Reactie 5:

Joost Glaser, 05-01-2010: De nummers van de huizen zijn in de 60- er (?) jaren veranderd.

Reactie 6:

Hans van den Berg, 20-10-2012: Geachte redactie, Vandaag is het mij eindelijk gelukt dit zoekplaatje op te lossen.
Het pand stond op de hoek van de St Annastraat en de Hatertseweg. Oorspronkelijke adres: Hatert, St Anna 212 (Adresboek Nijmegen 1892), sedert 12 november 1904, toen de St Annastraat en de St Annalaan samen St Annastraat gingen heten, nr 270 (de nummers van de oorspronkelijke St Annastraat werden bij die van de oorspronkelijke St Annalaan opgeteld (58 + 212).
De eerste bewoner was Th(eo) (F) B(oerlage), die deze fotokaart op 30 december 1901 stuurde aan zijn vriend Anthony Nolet, Graafsche Straat 98.
Het oorspronkelijke pand, zoals afgebeeld op de foto, is in 1919 verbouwd en in de jaren zeventig van de vorige eeuw bij een reconstructie van de driesprong St Annastraat - Hatertseweg aan de sloophamer ten offer gevallen (het pand heette toen: De Drie wegen). De oplossing van dit zoekplaatje bood mij een archiefstuk op het Regionaal Archief Nijmegen (Coll. Bouwverg. Secr. Arch. 413), dat o.a. een aantal bestektekeningen i.v.m. de verbouwing bevat, waarop zowel de oude (onder) als de nieuwe situatie staan afgebeeld. De verbouwing vond plaats onder leiding van de bekende Nijmeegse architect Oscar Leeuw.

Een uitgebreider verslag van de oplossing is te lezen op de site van Zoekplaatjes.nl.
Met vriendelijke groet, Hans van den Berg

Reactie 7:

Rob Essers, 25-10-2012: De oudste vermelding van Huize Driewegen in St. Anna die ik tot nu toe gevonden heb, staat in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 15 augustus 1872.

  Watze Hamstra, geb. Leeuwarden 3 juli 1804, koopman, agent der Europeesche Levensverzekering-Maatschappij voor Nijmegen 1862-, † Hontenisse 12 maart 1889, zn. van Jan Tobias en Anna Gijsbertha Snethlage, tr. ’s-Gravenhage 8 aug. 1832 Henriëtte Gijsbertha van Woudenberg, geb. Kampen omstr. 1812, † Hontenisse 23 febr. 1875, dr. van Hubertus en Debora Catharina Schutstal.
  Uit dit huwelijk:
 1. Jan Tobias Hamstra, geb. Leeuwarden 18 nov. 1835, candidaat-notaris, † Veenhuizen (Norg) 19 juni 1891.
 2. Hubertus van Woudenberg Hamstra, geb. Leeuwarden 7 sept. 1837, predikant, † Zutphen 1 sept. 1926, begr. Oijen 4 sept. 1926, tr. Arnhem 18 dec. 1862 Anna Aalberstine Wenting, geb. Arnhem 28 okt. 1840, † Oijen en Teeffelen 3 juni 1917, dr. van Gerhardus Hendricus en Imke Buddingh Kroese.
 3. Anna Gijsberta Hamstra, geb. Leeuwarden 10 febr. 1839, † Ginneken en Bavel 18 nov. 1925, tr. Nijmegen 20 sept. 1870 Gerhardus Leendert Krol, geb. Lith 20 nov. 1834, predikant, † Ginneken 1 juli 1924, zn. van Leendert en Helena Gerdina van Hoften.

Watze Hamstra en zijn zoon Jan Tobias Hamstra woonden volgens het Adresboek 1868 nog in wijk E (Hees) op huisnummer 51. Ik sluit niet uit dat vader en zoon Huize Driewegen hebben laten (her)bouwen na de grote brand van 1868:
"-Op 16 juli 1868, 's avonds omstreeks 9 uur, brak onder deze gemeente te St. Anna, in het huis toebehorende aan de heer A. van Pelt, verdeeld in drie woningen, brand uit, die weldra wegens het gemis aan water en de langdurige vreselijke droogte zo erg toenam, dat die behuizing spoedig geheel was in de as gelegd. Door spoedig aangebrachte hulp van ingezetenen van de buitenwijken van Nijmegen, als van enige manschappen van het garnizoen, mocht het gelukken de in de nabijheid gelegen huizen te behouden." (bron: www.kwartiervannijmegen.nl)
De familie Hamstra heeft slechts korte tijd in Huize Driewegen gewoond. Met kandidaat-notaris Jan Tobias zou het slecht aflopen. Hij werd later veroordeeld voor valsheid in geschrifte, landloperij en bedreiging en stierf in Veenhuizen.

Na de familie Hamstra woonde Popko ter Spill met zijn echtgenote in Huize Driewegen bij Nijmegen, maar hun huwelijk was van korte duur. In 1876 overleed zijn echtgenote (bron: PGNC).

  Popko ter Spill, geb. Groningen 26 maart 1844, † ’s-Gravenhage 29 maart 1917, zn. van Jan Huigoos en Aurelia Gruno, tr. Groningen 21 april 1873 Meinardina Adriana de Marees van Swinderen, geb. Groningen 12 jan. 1841, † Hatert, Nijmegen 1 okt. 1876, dr. van Wicher Meijnart, jonkheer, en Johanna Margaretha van Swinderen.
  Uit dit huwelijk:
 1. Johan Hugo Wicher Quirijn ter Spill, geb. Nijmegen 7 febr. 1874, † ’s-Gravenhage 21 febr. 1946, tr. Adriana Sophia Ketjen, geb. Nijmegen 5 jan. 1875, † ’s-Gravenhage 31 aug. 1943, dr. van François Willem en Adriana Henriette Jeanneton de Pesters, jonkvrouwe

Mr. dr. Johan Hugo Wicher Quirijn ter Spill was in de periode 1913-1918 lid van de Tweede Kamer (Vrij-Liberalen).

In 1877 werd de inboedel van Huize Driewegen te St. Anna verkocht. In de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 11 maart 1877 stond de volgende advertentie:

Daarna werd De Driewegen betrokken door het echtpaar Boerlage-Soukias met hun kinderen. Het gezin had zich vanuit Nederlands-Indië in of omstreeks 1875 in Hees gevestigd waar zwager Hendrikus Johannes Oetgens van Waveren Pancras Clifford (ca 1835-1895) woonde.

  Theodorus Franciscus Boerlage, geb. Japara, Midden-Java 10 juli 1838, † Hatert, Nijmegen 3 mei 1908, begr. Nijmegen, zn. van Theodorus Franciscus en Charlotta Eleonora Heim, tr. Jaspara, Soembring 13 mei 1862 Martha Carolina Catharina Wilhelmina Soekias, geb. Soembring 17 sept. 1843, † Hatert, Nijmegen 27 okt. 1916, begr. Nijmegen, dr. van Markar, heer van Soembring bij Japara, en Wilhelmina Cramer.
  Uit dit huwelijk:
 1. Martha Wilhelmina Theodora Boerlage, geb. Soembring 27 maart 1863, † Breda 6 jan. 1904, tr. Nijmegen 13 mei 1885 Hendrik Croockewit, geb. Priaman 23 april 1862, luitenant der infanterie, zn. van Jan Hendrik Hendrikzoon en Jenneke Albers.
 2. Charlotta Eleonora Boerlage, geb. Soembring 14 mei 1864, † Utrecht 20 nov. 1934, tr. Nijmegen 26 jan. 1889 André Johan van Os, geb. Salatiga 3 mei 1862, † Djebmer 1904, zn. van Willem en Theodora Francisca Eleonora Boerlage.
 3. Anna Francina Helena Boerlage, geb. Soembring 5 juni 1865, † Nijmegen 11 nov. 1944.
 4. Theodorus Franciscus Markar Boerlage, geb. Samarang 8 juli 1867, muziekleraar, † Hatert, Nijmegen 18 okt. 1908, begr. Nijmegen.
 5. François Theodore Boerlage, geb. Pattie omstr. 1868, † Samarang 22 juni 1872.
 6. Martha Maria Gerarda Boerlage, geb. 23 jan. 1870, † Oudenrijn 13 aug. 1938, begr. Nijmegen.
 7. Johan François Gérard Boerlage, geb. Djombang 1 maart 1872, scheikundige, † Driebergen-Rijsenburg 27 juli 1941, tr. Nijmegen 9 dec. 1896 Charlotta Cornelia Reijers, geb. Breda 17 dec. 1873, dr. van Jan Peter Lidius en Charlotte Anna Francisca Thurkow.

Uit een advertentie van 5 maart 1880 blijkt dat mw. Boerlage inmiddels naar St. Anna was verhuisd.

In het Adresboek 1892 staat "Boerlage Th F, zonder beroep, Hatert St Anna 212". Het betreft hier een wijkgebonden huisnummer. De panden in St. Anna liggen tussen "Hatert hatertsche str 154" en "Hatert heijendaal 231"; zie ook http://www.gaypnt.demon.nl/straatnamen/kroniek.html#1892.

Na de dood van mw. Boeklage-Soukias werd De Driewegen van 1 mei 1918 tot 24 mei 1919 bewoond door Adolf Dirk Coenraad (Dolf) van der Voort van Zijp (Klambir Lima 1 september 1892 – Monaco 8 maart 1978), Nederlands ruiter en meervoudig olympisch kampioen (Parijs 1924, Amsterdam 1928) en zijn eerste echtgenote Helena Wieseman. Daarna begon de verbouwing waarvoor op 29 april 1919 aan A. Hartog vergunning werd verleend.

Een foto van het pand uit 1965 mag hier niet ontbreken.


St. Annastraat ter hoogte van de Hatertseweg rechts, 1965 Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen F12054

Reactie 8:

Martien Nas, 25-10-2012: In mijn herinnering woonde in de jaren vijftig van de vorige eeuw in Huize De Drie Wegen dhr. van Benthem, directeur van de Draadfabriek. Een zoon heette Piet Hein. En ook een dochter mogelijk met de naam Irene. Dhr. van Benthem had een chauffeur, dhr. Bongers, en die bewoonde het koetshuis van deze villa. Het koetshuis staat er nog. Dhr. Bongers had een zoon Rene en een dochter Jose? Zelf woonde ik toentertijd o.a. met mijn ouders op de Hatertseweg nr. 7. Dit huis is afgebroken en er is nieuwbouw geplaatst.

Reactie 9:

Rob Essers, 27-10-2012: In mijn herinnering zat in De Driewegen het Instituut Engels van de Katholieke Universiteit Nijmegen, inclusief instituutsbibliotheek.

Reactie 10:

Rob Essers, 28-10-2012: Mijn geheugen laat me in de steek... In De Driewegen was het Huisartseninstituut van de Katholieke Universiteit Nijmegen gevestigd. Dat verklaart waarom professor dr. A. Th. L. M. Mertens van Sociale Geneeskunde in dit pand werkte (zie gevelsteen St. Annastraat 288), Het Instituut Engels zat elders op de St. Annastraat (mogelijk op nummer 174).

In 1959 werd "Benthem-de Lange, Mevr. J. van, St. Annastraat 270, Nijmegen" lid van Numaga. Wanneer de familie Van Benthem verhuisd is, heb ik nog niet kunnen achterhalen. Johannes Petrus Maria van Benthem overleed op 22 februari 1968 in Nijmegen op 68-jarige leeftijd.

Bij www.geheugenvannederland.nl staan drie foto's van Jan van Teeffelen (trefwoord: Huisartseninstituut Kath. Universiteit Nijmegen), vermoedelijk alle drie uit 1970. Bij een van de foto's staat de tekst: "Huize 'De Driewegen', lange tijd in gebruik geweest door het Nijmeegs Huisartseninstituut".

Reactie 11:

Fred van Breukelen, 29-10-2012: Ook ik heb goede herinneringen (daterend van eind jaren vijftig, begin jaren zestig) aan het pand van de familie van Benthum.
Geboren en opgegroeid in de Vossenlaan, was het speelgebied (rolschaatsen) op het pleintje bij de St. Annamolen. Hoe ouder je werd, hoe verder je je wereld ging ontdekken. Zo ook de tuin tussen het pand en het koetshuis van de fam. Bongers. Aan de straatkant zat een grote poort, maar aan de achterkant van het koetshuis, tegen de achtertuinen van de huizen van de St. Annastraat was een afgebakend stuk moestuin annex boomgaard. Om bij de appels en peren te komen, moest je wel de stenen muur overklimmen, maar dat deerde niet. Het fruit smaakte er des te beter om. Je moest wel uitkijken, dat er niemand aankwam, want de huizen waren nog wel bewoond. Later werd er inderdaad een onderdeel van het Radboud Universiteit in gehuisvest. De familie Bongers woonde er toen ook nog.

In die tijd heb ik samen met een vriend (wijlen Paul van Schaijk) ontdekt, dat er in de tuin ook een schuilkelder met 2 ingangen aanwezig was. Deze lag pal aan de straatkant achter de heg (op de foto zichtbaar). De ingang was open, waardoor wij een indruk kregen van hoe de mensen er in oorlogstijd mogelijk in geleefd hebben. Ik ben benieuwd of deze schuilkelder speciaal vanwege de oorlog gebouwd is, of dat deze er al eerder was. (bouwtekeningen kunnen misschien uitsluitsel geven). Naderhand is deze schuilkelder geheel of gedeeltelijk verdwenen, toen de Hatertseweg daar verbreed werd vanwege de nieuwe veranderde aansluiting naar de St. Annastraat. Als baldadige pubers hebben wij indertijd in de schuilkelder geregeld gebivakkeerd en eens de daar aanwezige oude kranten in de "fik" gestoken, waardoor er een enorme rookontwikkeling ontstond. Door de buurtbewoners bleek dit niet onopgemerkt, waardoor wij door de politie op de hielen gezeten werden en uiteindelijk bij het Canisius ziekenhuis in het zijpad naar de Verlengde Groenestraat achter de struiken vandaan gehaald werden. Op het politiebureau konden onze ouders ons tenslotte ophalen. Dat duurde wel een aantal uren, omdat onze ouders vonden, dat wij maar eerst moesten voelen hoe het was om te zijn opgepakt.

Achteraf is het zonde, dat dit monumentale pand afgebroken is. De wegverbreding had m.i. gemakkelijk een stuk opgeschoven kunnen worden naar de andere kant van de straat. Te zien op de foto achter de brievenbussen. Daar was nog genoeg plek over.

Reactie 12:

Fred van Breukelen, 31-10-2012: Toch moet mij nog even van het hart, dat mij het witte gebouw naast het pand op het zoekplaatje niet bekend voorkomt. Naar mijn idee stond er alleen het pand op de recentere foto uit de jaren 60 met daarbij het koetshuis, welke op deze foto niet zichtbaar is. De verdere panden aan de St. Annastraat, die er nog staan, sloten aan aan de Driewegen, weliswaar met ruimte van de tuinen ertussen. Ik twijfel er dan ook over of de foto's hetzelfde pand betreffen.

Reactie 13:

Rob Essers, 01-11-2012: De twijfel van Fred van Breukelen (reactie 12) is niet terecht. De tekeningen van de verbouwing uit 1919 laten er geen twijfel over bestaan dat het om hetzelfde pand gaat. Op de foto uit 1901 is de zijgevel te zien van nummer 214. De familie Boerlage woonde op nummer 212 en de tuinman op nummer 213 (aan de kant van de Hatertseweg). Vanaf 1906 maakt de zijgevel deel uit van St. Annastraat 272.

St. Annastraat 272 is in of omstreeks 1930 gesloopt. De laatste aanwijzing dat het pand er nog stond, vond ik op een plattegrond uit 1929 waarop ook de woning van de tuinman te zien is, die grensde aan het nog bestaande koetshuis (garage). Na de afbraak van het pand werd het terrein bij de tuin van De Driewegen gevoegd.

De tuinmanswoning was in 1932 nog niet gesloopt. Bij de verkoop van het pand in 1932 is sprake van "De VILLA 'DE DRIEWEGEN' te Nijmegen gelegen aan St. Annastraat en Hatertscheweg met Garage, Tuinmanswoning en Tuin, tezamen groot 47 A. 67 c.A." (De Gelderlander, 18 juni 1932). De tuinmanswoning en de garage (gemeentelijk monument) werden voor afbraak verkocht.

Uit de nadere specificatie in De Gelderlander van 2 juli 1932 blijkt dat er óók een bouwterrein aan de St. Annastraat wordt aangeboden (Koop 2). Dit moet het terrein zijn waarop St. Annastraat 272 heeft gestaan. De heer dhr J.P.M. van Benthem heeft in 1932 waarschijnlijk gekozen voor de duurste optie (Koop 9). De Gelderlander berichtte op 10 november 1932:

In dit bericht staat twee maal de verkeerde naam van de villa en de genoemde driehoek bestaat niet. Ook blijkt er geen sprake van bewoning als buitenhuis. De familie Van Benthem-de Lange verhuisde in 1932/1933 van St. Annastraat 6 naar nummer 270.

Reactie 14:

Rob Essers, 03-11-2012: Een van de hoofdrolspelers uit de bouwgeschiedenis van De Driewegen is tot nu onderbelicht gebleven. Op 29 april 1919 werd aan A. Hartog, Stationsweg 7 in Nijmegen vergunning verleend voor het vernieuwen, uitbreiden en veranderen van het gebouw aan de St. Annastraat 270 en Hatertscheweg 1. Architect was Oscar Leeuw (1866-1944).

  Arnold Hartog, geb. Oss 30 okt. 1880, fabrikant, directeur Unilever, † Hillsborough, Californië 8 febr. 1966, zn. van Hartog en Marjanna van den Bergh, tr. Eindhoven 1 febr. 1910 Sara Rebecca (Selma) Elias, geb. Eindhoven 14 dec. 1890, † Californië 1977, dr. van Philip en Flora Rozalie Spier.
  Uit dit huwelijk:
 1. Joseph Philip Hartog, geb. Nijmegen 4 febr. 1911, † Californië 1996, tr. Wassenaar 1940 Carola Charlotte Juliana Stern, geb. 22 mei 1913, † Hillsborough, Californië 18 sept. 1957.
 2. Floris Philip Hartog, geb. Nijmegen 31 okt. 1912, literary agent, † Atherton, Californië 4 juli 1991, tr. 1e ’s-Gravenhage 16 nov. 1937 Hannie Sanders; tr. 2e Elisabeth Henriette Marianne Rosen Jacobson, geb. Rotterdam 1 april 1909, † San Mateo, Californië 16 maart 2003, dr. van mr. Jacob Eduard en Judith Ferares.
 3. Hendrik Marinus (Henk) Hartog, geb. Nijmegen 18 nov. 1915, illustrator, † Midden-Europa 30 april 1943.

Arnold Hartog was een van de 14 kinderen van Hartog Hartog (1847-1926), oprichter Exportslachterijen te Oss (Unox), dir. H. Hartogs Fabrieken, die in 1906 met zijn gezin naar Nijmegen verhuisde. Vader Hartog was een halfbroer van Arnoldus (Nol) van Zwanenberg (1856-1941), medeoprichter Exportslachterijen te Oss (Unox), lid gemeenteraad Nijmegen (1912-1919). Moeder Marjanna van den Bergh (1851-1922) was een zuster van Jacob Daniël van den Bergh (1846-1921), die zijn wattenfabriek ontwikkelde tot een tapijtweverij (Bergoss).

De keuze voor de architect Oscar Leeuw (1866-1944) is niet toevallig. Hij had eerder de nieuwe synagoge in Nijmegen ontworpen en in Oss fabrieken en kantoren voor Hartog en Van den Bergh, beiden bestuurslid van de Isr. Gemeente van Nijmegen (foto). Eerste steen voor synagoge in de Gerard Noodtstraat werd op 24 juli 1912 gelegd mw. Hartog-van den Bergh (Nieuw Israëlitisch weekblad, 26 juli 1912), de moeder van Arnold.

In 1919 ging ook de opdracht van Jacob Hartog (1875-1967), de oudste broer van Arnold, voor de verbouwing van Oranjesingel 2 naar Oscar Leeuw. In 1921 ontwiep hij de aula, beheerderswoning, poort en muur van de Israëlitische begraafplaats aan de Postweg. In de aula is boven de deur in de oostgevel die toegang geeft tot de begraafplaats een marmeren plaquette aangebracht met een tekst in het Hebreeuws en in het Nederlands: "SEPT. 1921/ werd dit gebouw gesticht uit giften en rentelooze/ bijdragen van Leden en/ Pieuse Instellingen/ der Nederl. Isr. Gem. alhier/ BESTUUR/ H. Hartog Voorz./ Jos. Lion v. Voorz./ Ph. Polak Thesaur./ M.S. Polak Secr./ J.D. v.d. Bergh Eerelid/ A.M. Frank. L. Heimans./ F. Knurr. L.J. Prins./ J. Vromen. S. v. Zwanenberg."

Het echtpaar A. Hartog-Elias en hun drie zonen hebben maar een jaar of twaalf in de villa De Driewegen gewoond. Het enige opmerkelijke bericht uit die periode vond ik in (De Tijd van 15 november 1930). Mw. S. Hartog-Elias blijkt deel uit te maken van een zeer illuster eere-comité voor de ST. AUGUSTINUS-HERDENKING:De Gelderlander van 16 april 1932 meldde het vertrek uit Nijmegen van "A. den Hartog en gez. Dir. N. V., St. Annastr. 270 naar Wassenaar, Park O. Wassenaar." Uit het adres blijkt dat het om de familie A. Hartog-Elias gaat.

"De villa 'Driewegen' (...) met Koetshuis, Stalling, Koetsierswoning, Tuin en Moestuin" was bij de verkoop in 1917 nog maar "25.90 A." groot (Nieuwe Rotterdamsche Courant, 3 april 1917). Bij de verkoop van "De VILLA 'DE DRIEWEGEN' (...) met Garage, Tuinmanswoning en Tuin, tezamen groot 47 A. 67 c.A." (De Gelderlander, 18 juni 1932) vijftien jaar later blijkt het oppervlak aanzienlijk toegenomen te zijn.

Arnold Hartog vluchtte in 1940 naar de Verenigde Staten. Zijn echtgenote en twee zonen die de Tweede Wereldoorlog hadden overleefd, vestigden zich in 1946 in Californië. Zijn jongste zoon stierf in 1943 ergens in Midden-Europa (bron).

trivia
- Fay Hartog Levin (Frederique Ingrid Hartog), de voormalig Amerikaanse ambassadeur in Nederland (2009-2011), is een kleindochter van Isaac Hartog (1877-1945), directeur Unox, lid Raad van Bestuur Unilever. Deze broer van Arnold woonde tot 1929 in Nijmegen.
- Harold Samuel Arnold Hartog (1910-2007), voorzitter Unilever, naar wie de Harold Hartog School of Government and Policy aan de Universiteit van Tel Aviv is vernoemd, was een zoon van bovengenoemde Jacob Hartog (1875-1967), lid Raad van bestuur Unilever. Ook deze broer van Arnold vertrok in 1929 uit Nijmegen.

Met vriendelijke groet, Rob Essers

Reactie 15:

Rob Essers, 11-02-2013: Mijn veronderstelling dat Hamstra c.s. Huize Driewegen hebben laten (her)bouwen na de grote brand van 1868, blijkt niet juist te zijn. In de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 22 augustus 1869 stond de volgende advertentie:

Of met "(Driewegen)" de naam van het huis of van de locatie wordt bedoeld, is onduidelijk. Mevrouw van Reigersberg Versluijs is volgens het bevolkingsregister 1860-1870 op 13 mei 1869 met haar echtgenoot in St. Anna komen wonen. Hun eerste kind was een maand eerder in Delft overleden.

  Hugo van Reigersberg Versluijs, jonkheer, geb. Middelburg 4 juni 1836, † ’s-Gravenhage 1 juli 1907, zn. van Johan, jonkheer mr., en Suzanna Maria de Haze Bomme, tr. Leeuwarden 8 aug. 1867 Anna Adriana Sophia Wijckerheld Bisdom, geb. Leeuwarden 3 mei 1843, † ’s-Gravenhage 29 april 1904, dr. van Anne Carel en Baukje Cats.
  Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Cornelia van Reigersberg Versluijs, geb. Delft 16 juni 1868, † ald. 3 april 1869.
 2. ir. Johannes Cornelis van Reigersberg Versluijs, jonkheer, geb. Nijmegen 28 mei 1870, † ’s-Gravenhage 5 april 1934, tr. ’s-Hertogenbosch 27 sept. 1905 Wallij Augusta Maria van Lanschot, geb. ’s-Hertogenbosch 25 juli 1873, † ald. 23 mei 1945, dr. van mr. Henricus Ferdinandus Maria en Johanna Paulina Walburga Kraemer.
 3. Hugo Adriaan van Reigersberg Versluijs, jonkheer, geb. Zutphen 21 dec. 1873, luitenant-kolonel, tr. Hoevelaken 12 mei 1906 Agnes baronesse Schimmelpenninck van der Oije, geb. ’s-Gravenhage 5 okt. 1883, † Velp 28 dec. 1945, dr. van Jan Elias Nicolaas baron Schimmelpenninck van der Oije en Gratia Labouchere.

Op 22 december 1870 vertrok het echtpaar met hun zoontje naar Ubbergen. Daarna namen het echtpaar Hamstra-Woudenberg en hun zoon Jan Tobias hun intrek in de villa.

Paehlig

Boven Van Reigersberg Versluijs staat op hetzelfde blad in het bevolkingsregister 1860-1870 Reina Carolina Johanna Poelig, wed. Bekker, met haar dochters vermeld. Het betreft hier kennelijk de vorige bewoners. De weduwe wordt genoemd in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 19 juli 1868: "L.l. Donderdag avond ten ruim half negen brak onder deze gemeente te St. Anna in het huis bewoond door Mevrouw de weduwe Becker een hevige brand uit, welke in korte oogenblikken zich aan de twee belendende huizen, bewoond het eene door den eigenaar der drie panden den Heer van Pelt, het andere door den Heer Marcelis Hartsink, mededeelde."

Het blijkt te gaan om de weduwe Harkema Bekker, geboren Paelig, met vijf dochters die St. Anna na de brand hebben verlaten. Zij was een kleindochter van prof. mr. Carl Christian Levin Paehlig (1752-1814).

  Reina Carolina Johanna Paehlig, geb. Groningen 27 jan. 1815, † Vught 8 maart 1886, dr. van Johannes Ernestus en Antonia Reina Nieuhoff, tr. Groningen 1 dec. 1843 Sjouke Harkema Bekker, geb. Peins en Zweins gem. Franekeradeel 17 mei 1814, advocaat, burgemeester van Termunten 1848-1854, † Termunten 8 mei 1854, zn. van Bernardus Bekker en Anna Maria Elisabeth Harkema.
  Uit dit huwelijk:
 1. Maria Elisabeth Antoinette Harkema Bekker, geb. Groningen 30 okt. 1844, † Vught 13 jan. 1918, tr. Nijmegen 3 mei 1871 Johan Christoffel Marggraff, geb. ’s-Hertogenbosch 15 juli 1832, zonder beroep, † Luzern (Zwitserland) 4 juni 1901, zn. van Lodewijk Willem Jan en Cornelia Johanna van Pelt.
 2. Antonia Reina Harkema Bekker, geb. Groningen 15 okt. 1845, ingenieur, tr. Arnhem 25 april 1872 Anton Messerschmitt, geb. Weisenau omstr. 1842, zn. van Nikolaus en Anna Maria Josepha Stoppelkamp.
 3. Jeanette Ernestine Harkema Bekker, geb. Groningen 21 febr. 1847, † ald. 24 juli 1847.
 4. Jeanette Ernestine Harkema Bekker, geb. Groningen 18 mei 1848, † Vught 16 juli 1923.
 5. Bernardina Wilhelmina Catharina Harkema Bekker, geb. Termunterzijl gem. Termunten 22 maart 1850, † Vught 16 mei 1915, tr. ’s-Gravenhage 23 aug. 1877 mr. Johan Lodewijk Marggraff, geb. ’s-Hertogenbosch 16 jan. 1848, advocaat, † Vught 1 maart 1911, zn. van Lodewijk Willem Jan en Cornelia Johanna van Pelt.
 6. Anna Wilhelmina Harkema Bekker, geb. Termunterzijl gem. Termunten 19 maart 1852, tr. Vught 19 mei 1886 James Willbe Curtis Brewer, geb. Gloucester (Engeland) 9 sept. 1851, zn. van John William Cowles en Martha Burcher.

Cornelia Johanna van Pelt (1812-1856) was een zus van Abraham van Pelt (1815-1895) die in 1877 getuige was bij het huwelijk van zijn neef Jan Lodewijk Marggraff met Bernadina Wilhelmina Catharina Harkema Bekker. Jan Lodewijk Marggraff kocht in 1882 het vervallen landgoed Zionsburg in Vught dat in 2003 door brand werd verwoest, waarbij kleinzoon Willem Frederik Ewald Marggraff (1923-2003) om het leven kwam.

Van Marselis Hartsinck

In het andere pand woonde sinds 10 mei 1867 Hendrik van Marselis Hartsinck met echtgenote en twee zonen. Zoon Rijnbrand Jan en zijn echtgenote Anna Wilhelmina Paehlig verhuisden op 11 april 1868 naar 's-Gravenhage (voor de brand).

  Hendrik van Marselis Hartsinck, geb. Amsterdam 31 dec. 1790, commissionair, † Brummen 16 mei 1872, zn. van Pieter Cornelis Hartsinck en Maria Petronella van Marselis, tr. 6 juli 1820 Catharina Susanna van Marselis Hartsinck, geb. Amsterdam 24 april 1796, † Brummen 10 april 1874, dr. van Jan Hartsinck en Johanna Henrietta van Marselis.
  Uit dit huwelijk:
 1. Jean Henri van Marselis Hartsinck, geb. Amsterdam 17 april 1821, burgemeester van Boskoop 1871-1875, burgemeester van Ermelo 1875-1877, † Nunspeet 25 dec. 1877, tr. 1e Leeuwarden 6 aug. 1846 Maria Beidina Jongsma, geb. Leeuwarden 3 mei 1820, † Delft 14 mei 1853; tr. 2e ’s-Gravenhage 28 jan. 1863 Fenna Vitringa Coulon, geb. omstr. 1825, † ’s-Gravenhage 1902, dr. van Aemilius en Nieske Zeper en wed. van Henri Jean Meijier.
 2. Renaud Charles van Marselis Hartsinck, geb. Amsterdam 24 mei 1828, zonder beroep, † Amsterdam 28 jan. 1896, tr. Schoterland 7 mei 1881 Julia Anna Margaretha Wouters, geb. Sneek 10 mei 1829, † Oudeschoot 24 mei 1892, dr. van Jan Beerends en Antoinetta Margaretha Brasker.
 3. Rijnbrand Jan van Marselis Hartsinck, geb. Amsterdam 24 okt. 1829, geëmployeerde bij de Staats Spoorwegen, † ’s-Gravenhage 16 juni 1872, tr. Sneek 21 juli 1861 Anna Wilhelmina Paehlig, geb. Groningen 30 nov. 1821, † Brummen 28 febr. 1906, dr. van Johannes Ernestus en Antonia Reina Nieuhoff.

Echtgenote Anna Wilhelmina Paehlig was een zus van de weduwe Harkema Bekker, geboren Paelig. Rijnbrand Jan was als aangetrouwde oom in 1871 getuige bij het huwelijk van Maria Elisabeth Antoinette Harkema Bekker met Johan Christoffel Marggraff en in 1872 bij het huwelijk van Antonia Reina Harkema Bekker met Anton Messerschmitt.

Reactie 16:

Ton Derks, 20-04-2013: Bij mijn weten is na 17 september 1044 de Drie Wegen als hoofdkwartier in gebruik genomen door Montgomery in de tijd dat wij maandenlang met granaten bestookt werden. Ik woonde toen als jongen tegenover Garage Mol waaronder veel Canadezen gelegerd waren en daardoor en de aanwezigheid van het Canisius Ziekenhuis en De Drie Wegen hadden wij bijna altijd elektriciteit. Bij ons sliepen geregeld 2 Engelse militairen in de slaapkamer van mijn ouders en wij sliepen in de kelder.

Reactie 17:

Philibert van den Bosch, 13-01-2018: Op briefpapier van J.P.M. van Benthem uit 1951 staat als adres "De Driewegen":

Reactie 18:

Arthur van Benthem, 23-06-2019: ik ben de kleinzoon van J.P.M. van Benthem die in Villa de Driewegen heeft gewoond met mijn Oma (Antoinette van Benthem-de Lange) gedurende de jaren 50 en 60. Mijn vader Piet-Hein is er er als jongste kind van 5 broers en 1 zus geboren in 1942. Ik heb verhalen meegekregen over de chauffeur en zijn gezin, de familie Bongers, maar we zijn ze uit het oog verloren.
Reactie 19:

IM, 18-02-2020: (ter bevestiging van het vermelde in Reactie 16)
Uit: ‘Nijmegen wordt een groot boerendorp’, Joost Rosendaal, De Gelderlander 18-02-2020

Journalist Jan Zwetsloot (59) in de Reestraat, 19 februari 1945: 'De laatste dagen hebben we in onze omgeving altijd door elektriciteit gehad. Dat is een buitenkansje! Het spaart kaarsen uit. Naar ik hoor, danken wij dit hieraan, dat veldmaarschalk Montgomery logeert op ‘Driewegen’ van den heer Van Benthem tegenover het St. Canisiusziekenhuis. ’t Gaat natuurlijk niet aan om Montgomery in ’t donker te zetten en met kaarsjes te laten werken. Maar omdat wij toevallig in het ressort wonen, waarin de ‘Driewegen’ ligt, profiteren wij er mede van. Montgomery zal enkele dagen van hieruit den grote aanval op het Westfront leiden.’
Reactie 20:

Jacques van Dinteren, 14-03-2021: Het pand staat nu ook afgebeeld op een muurschildering onder het appartementencomplex Bellevue, aan de overkant van de St. Annastraat.
Reactie 21:

Rob Essers, 14-03-2021: Het appartementencomplex Bellevue (bouwjaar 1997) aan de overkant van de St. Annastraat is genummerd aan de Rode Kruislaan (huisnummers 59 t/m 101).

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: