1787
Foto 1787- WELK orkest voor het station rond 1935-1944
1: 2: 3: 4: 5: Piet van der Veen
6: 7: 8: Frits Jakma9: 10: Johnny Ombach
11: 12: 13: 14: 15:
16: 17: 18: 19: 20:
21: 22: 23: 24:
Hier zijn twee, nog oudere, foto's waarop mijn vader Piet van der Veen staat. Zie ook de vorige foto. Hij speelde viool in een orkest. Dit moet nog voor de oorlog zijn geweest, want ze staan voor het oude station. En waarschijnlijk na 1935. Mijn vader staat voor het station op de 5de plaats van links.
In de oorlogstijd heeft hij wel eens aardappels vervoerd in zijn vioolkist.
Ik herinner me dat de naam Johnny Ombach wel eens werd genoemd, maar verder weet ik daar niets van. Misschien is er iemand die nog mensen herkent van het orkestje?

Ingezonden door Adri Luyendijk-van der Veen (geplaatst 12-04-2021)

Reactie 0:

Adri Luyendijk-van der Veen, 12-04-2021: Foto strijkorkest
Reactie 1:

Paul Broekman, 15-07-2021: Gefascineerd door deze foto ben ik op onderzoek gegaan met als aanknopingspunt de naam Johnny Ombach, genoemd door Adri Luyendijk-Van Veen.

Bij het speuren op internet kwam ik terecht bij het bekende ‘Cascade orkest’ van Johnny Ombach. Er boven staat een fotootje van Johnny, echter ongeveer 30 jaar later. (Zie voor deze aanname hieronder). Deze heeft sterke gelijkenis met de jongere foto bij het treinstation in Nijmegen!
Op de foto voor het treinstation is hij nummer 10. Volgens mij is hij dé Jan Ombach, zoals hij werd genoemd in het Nijmeegse.

De PGNC van 28-04-1933 kondigde een "afscheidsavond van het orkest J. Ombach" aan in café Germania op 30-04-1933. Later dat jaar bedankte hij als pianostemmer zijn cliëntèle wegens het "aanvaarden van een muziekengagement" (PGNC van 01-07-1933).

In onderstaande levensbeschrijving staat dat hij medio dertiger jaren lid werd van een orkest dat de wereld rondtrok. Hoe dat orkest heette, wordt nergens genoemd. Ook niet wie hem daartoe uitnodigde. Lang heeft dat avontuur echter niet geduurd. Ombach zocht liever een vaste betrekking in Nederland en hij trad al in 1934 als violist op voor de KRO-microfoon.
Volgens De Tijd van 06-03-1934 speelde hij viool in het Hollands orkest ‘Tom Cedors’ in Heck’s lunchroom in Arnhem.

Johnny Ombach overleed op 14-07-1975 (De Telegraaf 17-07-1975).
Ik vermoed dat die foto voor het station in 1933-1934 is gemaakt (zie bovenstaande uitleg) en dat het mogelijk dát reizende muziekgezelschap zou kunnen zijn voor het treinstation- dat genoemd wordt in de necrologie in de Leeuwarder Courant van 18-07-1975:
Johnny Ombach gecremeerd

HILVERSUM — Gisteren Is de bekende vroegere orkestleider bij do KRO, Johnny Ombach, gecremeerd. Hij overleed eerder deze week op 68-jarige leeftijd. Ombach vierde na de oorlog triomfen bij de radio als dirigent van het in operettemuziek, schlagers en amusementsmuziek doorknede Cascade-orkest. Toen dit orkest in 1967 moest worden opgeheven, betekende dit meteen het einde van Ombachs muzikale loopbaan.

Johnny Ombach werd in 1907 in Nijmegen geboren. Al vroeg openbaarde zich zijn muzikaal talent, en hij nam als knaapje reeds vioollessen. Zijn vader zag in hem echter liever een zakenman dan een musicus: een beroep dat hij te ongewis vond. Johnny doorliep de hbs, maar nam stiekem toch muzieklessen. Later bezocht hij zelfs het conservatorium, wat niet verhinderde dat Ombach toch in zaken ging.
Maar het muzikantenbestaan trok toch. Medio de dertiger jaren verkocht Ombach zijn zaak en werd lid van een orkest dat de wereld rondtrok. Het reizende leven beviel hem toch niet en hij zocht een vaste betrekking in Nederland. In 1934 speelde hij als violist voor het eerst voor de KRO-microfoon. Na de oorlog kwam hii in vaste dienst bij de KRO.

Naschrift: Een ander aanknopingspunt voor de naam van dat ‘reizende gezelschap’ voor het Nijmeegse station was het artikel in de Gelderlander van 26-07-1930 dat ik op een later tijdstip ontdekte.
Hier verving Ombach de heer Frits (Willem Fredrik) Jakma als dirigent.
Dat orkest heette het ‘Nijmeegs symphonie-orkest “Symphonia” en was pas opgericht door Jakma. Even later werden Ombach en Jakma bestuursleden van dat orkest.
Op de 2 foto’s van Adri Luyendijk-Van Veen zag ik de heer Jakma ook staan met baardje, snor en brilletje.
Hoe weet ik dat? Ik zag bij het intypen van zijn naam op Noviomagus een jubileumfoto staan van zijn zangvereniging ‘Inter Nos’: nummer 32 is Frits Jakma.
Op de foto bij het station is de heer Jakma nummer 8, rechts daarachter Ombach nummer 10.
Op de foto van het orkest ‘Symphonia’ is Jakma nummer 12 en Jan Ombach nummer 19.

Optie twee
Mocht het toch niet dat ‘reizende gezelschap’ zijn, waarmee Jan Ombach door de wereld trok, dan nog zijn er toch een paar antwoorden gegeven, t.w.:
-Het muziekgezelschap is het voormalige Nijmeegs symphonieorkest ‘Symphonia’.
-De man, de orkestleider is de heer Frits Jakma, tevens oprichter van dat orkest.
-Op de twee foto’s staat Jan of Johnny Ombach.
-Het Nijmeegse symphonieorkest vertrekt voor een optreden in den lande of komt terug van een uitvoering
-de foto’s moeten vóór medio 1933 gemaakt zijn, omdat J.Ombach dan was vertrokken met een orkest naar het buitenland.
Reactie 2:

Adri Luyendijk-van der Veen, 17-07-2021: Hartelijk bedankt voor deze reactie.
Wat geweldig leuk dat er nu meer bekend is over het gezelschap.
Het zal inderdaad het symfonie orkest “Symphonia” zijn geweest. De naam “Jakma” roept ook wel een herinnering bij mij op. Waarschijnlijk gehoord toen mijn vader er vroeger wel eens over vertelde. Dat zal dus voor 1933 geweest zijn. Mijn vader is in 1907 geboren.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: