1583

< vorige | index | volgende >

Foto ON1583 - Hertogstraat 1941

1941, Mevrouw C. Godefrooy, de zus van mijn vader Henk Holla, komen terug van de Molenstraatkerk, waar haar zoon Antoon tevoren Priester werd gewijd. Zij, weduwe, woonde met haar zoon en dochter in de Hertogstraat.
Door een van mijn zussen is verteld dat de kinderen die dit tafereel gadeslaan, oa de kinderen Tromp zijn. Het zou leuk zijn, als er herkenningen zijn op deze foto.

Collectie Dies Janssen-Holla (geplaatst 16-03-2017)

Reactie 0:

Diesje Janssen-Holla, 16-03-2017: Foto Hertogstraat
Reactie 1:

Frans B. Tromp, 22-03-2017: Geen broertjes Tromp staan er te kijken; wel 3 kinderen Tromp.
Te weten : Lenie (1933 - 2010), Aloys (1938 - 2014) en Thea (1937 - ).
Overige jonge gasten mij volledig onbekend.
Reactie 2:

Rob Essers, 08-05-2020: Antonius Wilhelmus Henricus Godefrooij (Amsterdam 26 september 1917 Ė Tilburg 4 november 2005) werd op 25 mei 1941 door mgr. A. F. Diepen priester gewijd in de bisschoppelijke huiskapel te 's-Hertogenbosch (bron: De Gelderlander 24 mei 1941). De foto is waarschijnlijk op 27 juli 1941 gemaakt na zijn 'Eerste Plechtige H. Mis' in de St. Canisiuskerk in de Molenstraat; zie advertentie in De Gelderlander van 25 juli 1941. Dat was de parochiekerk van zijn moeder, de weduwe Cornelia Hendrika Maria Holla (Amsterdam 24 november 1880 - Wijchen 6 maart 1966).

Na de dood van haar man Hermanus Godefrooij (Amsterdam 11 juni 1867 - Amsterdam 18 april 1920) met wie zij op 12 juli 1916 in Utrecht was getrouwd, verhuisde de weduwe op 26 september 1921 met haar beide kinderen naar de Hertogstraat in Nijmegen. In november 1942 vertrok zij van Hertogstraat 51 Nijmegen naar Binnenveld 20 Groesbeek (bron: Provinciale Geldersche Courant, 14 november 1942).

In de overlijdensadvertentie van zijn moeder in dagblad De Tijd van 8 maart 1966 staat A. Godefrooy vermeld als missionaris van Scheut in Makassar (Celebes, Indonesia). Later is hij getrouwd met Christina Anna Maria van Etten (Vierlingsbeek 8 december 1922 Ė Tilburg 11 juli 2006). In de overlijdensadvertentie van zijn schoonmoeder in De Volkskrant van 21 december 1974 blijkt A. W. H. GODEFROOY met zijn echtgenote in Bergeijk te wonen. Hij overleed in 2005 op 88-jarige leeftijd in Tilburg.
Reactie 3:

Diesje Janssen-Holla, 09-05-2020: Wat 'n leuke verrassing, Uw antwoord en aanvulling op de door mij geplaatste foto al 3 jaar geleden.
Als U geÔnteresseerd bent, ik heb de stamboom van de familie Godefrooy, maar de informatie over speciaal Antoon is helemaal nieuw voor mij en daar ben ik U heel dankbaar voor.
Reactie 4:

Rob Essers, 10-05-2020: @Diesje Janssen-Holla (reactie 3) - Waarom de weduwe Godefrooij-Holla in 1921 met haar twee jonge kinderen naar Nijmegen verhuisde, is mij niet duidelijk. Had zij hier familie? In de periode 1921-1930 woonde zij op nummer 49. Hier werd op 1 april 1930 de fotohandel Photomaton van R. en H.J. van Wessel geopend. In de periode 1930-1942 woonde de weduwe op het adres Hertogstraat 51.

Op een foto die in juni 1936 gemaakt is bij een optocht ter gelegenheid van de opening van de Waalbrug, staan drie dames op het balkon boven de winkel. Ik neem aan dat de weduwe Godefrooij-Holla in het midden staat. Op een foto uit 1940-1942 is iets meer te zien van het pand dat bij de bevrijding van Nijmegen in september 1944 werd verwoest.


detail van RAN GN15310


RAN F14520

Reactie 5:

Diesje Janssen-Holla, 10-05-2020: Tante Cor Godefrooy was 'n Zus van mijn Vader Henk Holla en zijn Broer Jan Holla. Zij haden samen 'n textielzaak in de Hertogstraat 49, Zij woonden samen met hun gezinnen boven de Zaak.
Toen hun Zus weduwe werd, hebben zij haar naar Nijmegen gehaald en kon zij met haar 2 kinderen ook daar wonen. De twee broers zijn uit elkaar gegaan, mijn Vader is toen 'n zaak begonnen op de Zeigelbaan, deze is bij het bombardement 1944 verloren gegaan.
Reactie 6:

Frans B. Tromp, 11-05-2020: Ik ben benieuwd naar de plaats waar dit pand heeft gestaan in de Hertogstraat en of het in september1944 in de brand is gestoken door de hitlerjugend of de moffen?
Reactie 7:

Rob Essers, 12-05-2020: @F.B. Tromp (reactie 6) - Op foto ON1583 is de poort naar de Broederschool (nummer 43) te zien. Rechts daarvan was Fotohandel E. J. v.d. HORST (nummer 45) en daarnaast de zaak ATOMATIM van JAN JACOBS, handelaar in automaterialen (nummer 47). Daarna volgde het pand Hertogstraat 49-51.

De precieze oorzaak van de verwoesting tijdens de bevrijding van Nijmegen is mij niet bekend. Ik heb alleen foto's van zwaar beschadigde en verwoeste panden aan de overkant van de Hertogstraat (even huisnummers) kunnen vinden. Mogelijk is de schade veroorzaakt door gevechtshandelingen. In een overzicht van 30 oktober 1944 staat:

Hertogstraat 1 t/m 3 zwaar beschadigd
Hertogstraat 5 t/m 31 beschadigd
Hertogstraat 33 t/m 39 verwoest niet slopen
Hertogstraat 41 t/m 111 verwoest slopen
Hertogstraat 113 t/m 127 beschadigd

Het pand Hertogstraat 49-51 stond op vrijwel dezelfde plaats als Hertogstraat 51 (bouwjaar 1957).
Reactie 8:

Rob Essers, 12-05-2020: @Diesje Janssen-Holla (reactie 5) - De informatie over de textielzaak klopt niet helemaal. Uit de adresboeken blijkt dat de Firma HOLLA-KOSTER in de periode 1914-1920 gevestigd was op het adres Hersteeg 55. De naam Hertogstraat was per 1 januari 1912 gewijzigd in Hersteeg. Pas op 20 januari 1926 besloot de gemeenteraad de wijziging ongedaan te maken.

Op 17 februari 1914 trouwde Jan Holla met Marie Koster en Henk Holla Tonnie Koster. Beide echtparen woonden in de periode 1914-1920 op het adres Hersteeg 55, waar ook de firma Holla-Koster was gevestigd. In 1920 werd de samenwerking beŽindigd. In de Nederlandse Staatscourant van 29 maart 1921 vond ik de volgende bekendmaking:
De ondergeteekenden Johannes Henricus Alfonsus Holla en Henricus Cornelis Holla, kooplieden, wonende te Nijmegen, verklaren dat de door hen voor gemeenschappelijke rekening gedreven zaken in manufacturen, onder de firma Holla Koster, aan de Hersteeg te Nijmegen, van af 1 November 1920 gerekend wordt te zijn ontbonden en dat de zaak door J. H. A. Holla onder dezelfde firma voor eigen rekening of in gemeenschap met anderen wordt voortgezet.
J. H. A. Holla
H. C. Holla


In een advertentie van de Firma HOLLA-KOSTER in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 9 oktober 1920 vond ik voor het eerst het adres HERTOGSTRAAT 49-55. De uitbreiding naar nummer 49 lijkt samen te vallen met het beŽindigen van de samenwerking en de verhuizing van een van beide echtparen naar Zeigelbaan 4/10. Behalve de FIRMA HOLLA-KOSTER op het adres Hertogstraat 49-55 was er toen ook een firma H. HOLLA KOSTER op het adres Zeigelbaan 4-10.

In Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 6 juni 1921 stond een advertentie FIRMA HOLLA-KOSTER met de kop "Om vergissingen te voorkomen!!!". Onderaan staat: "GEEN FILIALEN HIER TER STEDE". Op 26 september 1921 verhuisde de weduwe Godefrooij-Holla naar nummer 49. Volgens het adresboek van 1922 was nummer 51 op dat moment onbewoond. Daarna kwam haar oudste zus met haar gezin op dit adres wonen. Geertruide Anna Maria Smits geb. Holla overleed op 2 maart 1929.

In de advertenties van de FIRMA HOLLA-KOSTER staat na 1928 weer alleen het huisnummer 55. Vanaf 1 april 1930 was de fotohandel Photomaton op nummer 49 gevestigd. De weduwe weduwe Godefrooij-Holla verhuisde naar de bovenwoning (nummer 51). Op 14 september 1933 sprak de Arrondissements-Rechtbank te Arnhem het faillissement uit van J.H.A. Holla, handelende onder de firma Holla-Koster. koopman, Hertogstraat 55. Hij verhuisde met zijn gezin naar Ruisdaelstraat 40. De zaak werd voortgezet onder de naam Magazijn "DE STER" v/h Holla Koster, maar op 8 mei 1936 kreeg een nieuwe manufacturenzaak de naam "BONNETERTIE" Op 25 mei 1938 werd op het adres Hertogstraat 55 het Kruidenthee-Reformhuis "Tannkosan" geopend.
Reactie 9:

Diesje Janssen-Holla, 12-05-2020: Beste Frans, het antwoord staat in Reactie 5, nog bedankt voor de uitleg wie de kinderen Tromp zijn, woonden jullie ook in de Hertogstraat?
Reactie 10:

Frans B. Tromp, 13-05-2020: Hele verhalen over de familiegeschiedenis (zie reactie 1), zeer interessant.

Het antwoord op reactie 9 is: wij, de familie Tromp, hebben tot zondag 17 sept. 1944 gewoond op de St. Jorisstraat 12; Toen naar fietsen(schuil)kelder van de jongensschool aan het Kelkensbosch en na 3 of 4 dagen naar evacuatieadres Huize Heidepark op/bij het Goffertpark.
Na de bevrijding (5 mei 1945) en na herstel oorlogsschade terug naar de St. Jorisstraat 12, Horlogerie-juwelier F.P.M. Tromp, met Moeder en de acht kinderen; pand bestaat nog.
1e Kerstdag 1946 werd de tweeling geboren en was het 10-tal compleet.
In 1956 verhuisd naar Kelfkensbos 30-32, winkel met bovenhuis; tot aan opheffing zaak.
Jullie woonden toen aan de van Welderenstraat, ik dacht no.13.
Groet, ook aan broer Henny.
Reactie 11:

Diesje Janssen-Holla, 13-05-2020: Frans Tromp, wel bedankt voor jouw verhaal en ik zal jouw groeten doorgeven aan mijn broer Hennie.
Reactie 12:

Dick Jacobs, 13-05-2020: Las zojuist reactie 10. Ik vraag me nu af of een zekere Guus Tromp, die nu ongeveer 84 jaar zou moeten zijn, tot deze familie behoort. Ik heb nl. bij Guus in de klas gezeten. Ik herinner me niet meer of het op de lagere school of de MULO was.
Reactie 13:

Frans B. Tromp, 26-05-2020: Guus Tromp is in onze familie niet bekend. Ons gezin bestond uit :
Leny, Frans, Jan, Thea, Aloys, Benny, Elly, Marcel, Alphons en Felix. ( 1933 t/m 1946 )

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: