1578

< vorige | index | volgende >

Foto ON1578 - WELKE Nijmeegse fotografen op de Havermarkt in Breda in 1950 WAAROM (nummertjes zien? muis over of klik op de foto)
1: Gerard Brouwer2: 3: Piet Spring in 't Veld4: Bernard Verheijen5: Willem Spanhoff
6: Hendrik Ebben7: Nico Grijpink8: René Roos?9: 10: Herman van Setten
11: 12: 13: 14: 15:
16: Louis Dietvors17: 18: 19: .. Zufang20:

Bijgaande foto toont Nijmeegse fotografen in 1950. Staande: geheel links mijn vader Gerard H. Brouwer en 10e van links (linksonder het P-bord) Herman van Setten.
Zie ook de volgende foto en het overzicht van Nijmeegse fotografen (vanaf reactie 3).

Herman van Setten (* 25-7-1914, + Nijmegen 22-4-1957) was vanuit het pand van zijn ouders van Welderenstraat 53 tot 1948 zelfstandig fotograaf. In november 1948 ging hij een Vof aan met (mijn vader) Gerardus Hermanus Brouwer onder de naam Foto Modern en gevestigd aan de van Welderenstraat 107. In 1955 trad hij uit deze Vof.
Hij is getrouwd geweest met Bep Brouwer (pleegzoon Josje) en met Lien Peeters.

Collectie Gerard Brouwer (geplaatst 05-12-2016)

Reactie 0:

Gerard Brouwer, 05-12-2016: Foto Nijmeegse fotografen 1950
Reactie 1:

Jan Heijmans, 05-12-2016: volgens mij is no 7 de bekende fotograaf de Hr N. Grijpink.
Reactie 2:

Charles de Mari, 06-12-2016: volgens mij is nr.3 Piet Spring in 't Veld (foto Focus) en nr. 7 is Nico Grijpink (foto Grijpink).
Reactie 3:

Rob Essers, 06-12-2016: In De Gelderlander van 25 april 1949 staat een bericht over de oprichting van een nieuwe vereniging voor beroepsfotografen en handelaren met de naam N.F.O. (Nijmeegse Fotografen Organisatie): "Het voorlopig bestuur werd samengesteld uit de heren Barten (voorz.); Hagenbeek (vice-voorz.); Spring in 't Veld (penningm.); v. Setten (secr.)."
Waarschijnlijk is de foto in 1950 gemaakt tijdens een uitstapje van deze vereniging.
Reactie 4:

Hessel, 09-12-2016: Hoewel Breda toentertijd zeker aantrekkelijk was voor bezoek door het zeer grote aantal brouwerijen en café's, is een bij mij opkomende veronderstelling dat deze Nijmeegse Fotografen organisatie -nl. zichzelf presenterend als "te herkennen aan de bekende AGFA Rolfilm"- even de grens over geweest is voor een excursie bij AGFA. Agfa-Gevaert NV, een (Belgische) multinational met een hoofdkantoor in Mortsel. AGFA is in 1867 opgericht en in de tijd later sterk verbreed in productie en locaties, maar bij het grote publiek vooral bekend als producent van fotorolletjes e.d.
Enkele N.F.O.-leden, samen adverterend in 1952, waarvan een deel al is herkend op deze groepsfoto zijn: Foto Aalders Broerdijk 80; V.d. Bogaard N. Nonnendaalseweg 159; N. Grijpink Stijn Buysstraat 4a; foto Modern van Welderenstraat 107a; Rademaker van Welderenstraat 72 (G.H. Brouwer) ; René de Roos Hazenkampseweg 12 ; J. Verheijen Daalseweg 235; W.C. Verheijen Graafseweg 129.
In 1956 is er sprake van 13 N.F.O. fotohandelaren die een prijsvraag in de zgn. "Week der Fotografie" uitschreven.


De Gelderlander 23-07-1951

Reactie 5:

Gerard Brouwer, 09-12-2016: Hessel, een reisje over de grens zou best kunnen. Via email stuur ik nog een andere foto van deze reis, mogelijk genomen aan de grens.
Reactie 6:

Hessel, 21-12-2016: Overeenkomstig de foto bij de grens zou dan hier nr. 4 L. Dietvors zijn en nr. 16 B. Verheyen.
Redactie: De namen kloppen maar de nummers zijn verwisseld. Vergelijk ook deze foto's uit de beeldbank van het Regionaal Archief:


Verheyen en Dietvors in 1936 (RAN GN6329)


Verheyen in 1933 (RAN GN11077)

Wie volgt?
Reactie 7:

Ron Moes, 23-05-2017: nr 6 is Hendrik Ebben, tezamen met Dietvorst en Verheijen de eigenaren van Persbureau Gelderland. Van dhr. Ebben heb ik de periode 1973-1980 veel geleerd van het vak.
Ook ben ik in het bezit van het originele geëmailleerde schildje van de NFO.
Wie ik hier niet zie is Jan Veldhoven van het Koningsplein.
Reactie 8:

Ron Moes, 02-06-2017: 19 is foto Zufang, deze had zijn bedrijf aan de Stijn Buysstraat.
Reactie 9:

Carel Veldhoven, 10-06-2017: Beste Ron,
Ik heb met mijn moeder (de vrouw van fotograaf Jan Veldhoven) gekeken.
Zij denkt dat nummer 13 Appie Rademakers is.
Verder zullen mogelijk de volgende fotografen op de foto moeten staan, maar ze weet niet hoe zij er uit zien: Spanhof, Born en de collega van Geert Brouwer (de naam schiet even niet te binnen).
Groet, Carel
Reactie 10:

Geert Ebben, 14-06-2017: Onze vader is rond 1938 samen gaan werken in de VOF "Fotopersbureau Gelderland" met Bernard Verheyen (nr 4) en Louis Dietvors (nr 16). De VOF vestigde zich in de van Welderenstraat 62. Zij deden veel fotografiewerk voor de Gelderlander en het Nijmeegs Dagblad. Zij verkochten ook fotoapparatuur. Ergens in de zestiger jaren is de VOF verhuisd naar de van Broeckhuysenstraat 38. De VOF kreeg een nieuwe naam "Foto Gelderland". Onze vader was de jongste van het drietal en had een auto. Hij deed hoofdzakelijk het fotograferen. Verheyen is eind zestiger jaren overleden. Dietvors is begin jaren zeventig gestopt. Zijn deelname in de VOF is overgenomen door een zoon van een vertegenwoordiger, die de VOF als klant had. Onze vader is toen hij 70 jaar werd, gestopt met werken. Hij is toen commanditair vennoot geworden in de VOF. De zaak draaide in die jaren slecht. Velen jaren hard werken heeft onze ouders geen breed leven opgeleverd. Foto Gelderland is uiteindelijk failliet gegaan.
Onze vader is geboren in de Ooij op 19 september 1910 en overleden op 26 mei 1988 in Nijmegen.

Redactie: is er een foto-archief van Foto Gelderland bewaard gebleven?
Geert: Er waren twee archieven met negatieven. Een met glas negatieven en een met kleinbeeld film. Het glas is naar de gemeente Nijmegen gegaan. De film mogelijk ook. Waarschijnlijk kan Jac Trum hier meer duidelijkheid over geven. 
Reactie 11:

Ron Moes, 14-06-2017: Hoi Geert, in de jaren 70 hadden wij onder leiding van jouw vader (fijne vent) en met Jac Trum en medewerker Ton van de Ven een florerende zaak hoor. In 1980 heb ik ontslag genomen en tot op heden ben ik nog steeds zelfstandig fotograaf. Met lede ogen heb ik de teloorgang vanaf de zijlijn gadegeslagen en dat deed best pijn. We hadden veel lol en ik ben nooit met tegenzin aan het werk geweest daar, behalve als ik midden in de nacht er uit moest voor een krantenfoto te maken en ook nog eens af te werken. Ben nog steeds een beetje trots dat ik daar heb mogen werken. Mij heeft het alles gebracht wat mijn fotografische hart verlangde.
Groet, Ron (65 inmiddels)
Reactie 12:

Rob Essers, 16-06-2017: In de PGNC van 29 januari 1929 werd onder het kopje 'IJssport op de Ubbergsche ijsbaan' melding gemaakt van "het Fotobureau „Gelderland” (Hertogstraat 106a)". Een der employés heeft op zondag 27 januari 1929 ongemerkt foto's gemaakt van de deelnemers aan een schaatstocht. Het "Persfoto bur. Gelderland Hertogstr. 106a   3228" stond in januari 1931 voor het eerst vermeld in de Naamlijst voor den interlocalen telefoondienst.

Op 4 november 1933 verhuisde het Pers-Fotobureau „Gelderland” / DE GELDERSCHE FOTOHANDEL van Hertogstraat 106a naar van Welderenstraat 62 (bron: PGNC, 4 november 1933). Vanaf 1934 werd de naam FOTO-PERS-BUREAU „GELDERLAND” gebruikt en later FOTO-PERSBUREAU „GELDERLAND” (Fotopersbureau Gelderland).

Uit het adresboek van 1959 blijkt dat de naam is gewijzigd in FOTO GELDERLAND en de fotohandel en het fotopersbureau verhuisd zijn naar van Broeckhuysenstraat 38. FOTO GELDERLAND blijft tot 1995 onder dezelfde naam en op hetzelfde adres gevestigd. Van een faillissement (zie reactie 10) is mij niets bekend.

Louis Dietvors
De eerste die ik als 'fotograaf' in de adresboeken ben tegengekomen, is Ludovicus Leonardus Constantinus Antonius Dietvors (1902-1993). Vermoedelijk was hij de oprichter en (eerste) werkgever. In het adresboek van 1928 staat hij nog vermeld als 'electriciën'.

Bernard Verheijen
Bartholomeus Thomas Verheijen (1894-1968) vestigde zich pas in mei 1931 vanuit de gemeente Ubbergen in Nijmegen. Tot en met 1940 staat hij in de adresboeken vermeld als 'kantoorbediende'.

Hendrik Ebben
Hendrikus Hermanus Ebben (1910-1988) vestigde zich eind juli of begin augustus 1939 vanuit Erlecom als laatste van de drie in Nijmegen. Hij staat vanaf 1940 in het adresboek vermeld als 'fotograaf.

Op basis van de adres- en telefoongegevens ga ik ervan uit dat de het fotobureau en de fotohandel in of omstreeks 1928 zijn opgericht door Louis Dietvors. Hij was niet alleen de rechthebbende van foto's die hij zelf gemaakt heeft, maar - op grond van artikel 7 van de Auteurswet (1912) - ook van de foto's die zijn werknemers in dienstverband hebben gemaakt.

Na de oprichting van de V.O.F. (vennootschap onder firma) wordt de situatie nog ingewikkelder. Een Nederlandsche V.O.F. is geen rechtspersoon. De werknemers zijn dus in dienst bij een of meer natuurlijke personen die als de fictieve maker van de foto's moeten worden aangemerkt, tenzij partijen iets anders overeengekomen zijn.

De V.O.F. is uiteindelijk overgenomen door Jac. Trum die in 1967 in loondienst bij Foto Gelderland kwam werken. Door de overname is hij wel eigenaar geworden van de stoffelijke exemplaren van de foto's (negatieven), maar zijn de auteursrechten niet automatisch aan hem overgedragen.

De winkel in de van Broeckhuysenstraat is in 1995 gesloten. FOTO GELDERLAND (Jac. Trum Trading) verhuisde naar Breda en is later uitgeschreven uit het Handelsregister.
Reactie 13:

Arno Roozeboom, 17-06-2017: Mijn vader Nol Roozeboom herkende no.2 vader van Nico Grijpink en no. 20 Hans van Doorn.
Reactie 14:

Henry Artz, 10-07-2017: Bij foto Gelderland heb ik mijn eerste fototoestel, een Practica met toebehoren gekocht. Foto's en dia's laten afdrukken.
P.S. Hendrik Ebben was een neef van mijn vader. Mogelijk kan Geert Ebben kontakt met mij opnemen.
Reactie 15:

Ben Bruens, 21-10-2017: Wellicht al bekend? In het weblog van Huis van de Nijmeegse Geschiedenis staat kort de geschiedenis van Foto(persbureau) Gelderland en het fotoarchief.
Reactie 16:

Ruud Spanhoff, 24-03-2019: Nummer 5 is Willem Spanhoff.
Reactie 17:

Boudewijn Otten, 16-03-2020: Zonder enige twijfel en absoluut zeker is dat de heer die hier Louis Dietvors (nr. 16) wordt genoemd mijn oudoom is. Ik kende hem echter niet als Louis, maar als ome Lo of ook wel oom Lodewijk.
Reactie 18:

Kim, 23-03-2022: Hoi. Heeft hier iemand wel eens gehoord van Richard Ariens of überhaupt een Ariens die een fotowinkel oid had in Nijmegen jaren 70-80 Groet Kim
Reactie 19:

Ron Moes, 24-03-2022: @Kim (reactie 18): Ja, die ken ik denk ik wel. Hij werkte samen met Hans Dom in de Hertogstraat.
Reactie 20:

JAM.Willems, 03-10-2022: Links op de foto het pand Reigerstraat 15, rechts het pand aan de (huidige) Torenstraat 31 A en op de achtergrond de Grote Kerk aan het Kerkplein 2 te Breda.
Reactie 21:

Ruud Montauban, 07-10-2022: Nummer 8 is volgens mij René Roos van toentertijd Foto Roos Hazenkampseweg waar nog steeds een fotozaak is.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: