1567

< vorige | index | volgende >

Foto ON1567 - Hoek Stikke Hezelstraat-Houtstraat eind 1926

Collectie Wim van Lummel (geplaatst 13-10-2016)

Reactiepagina
Reactie 0:

Wim van Lummel, 13-10-2016: Foto Stikke Hezelstraat-Houtstraat
Reactie 1:

Rob Essers, 13-10-2016: In een advertentie in de PGNC van 27 november 1926 wordt melding gemaakt van de verplaatsing van I. Glaser - Bazar naar Houtstraat 89 (v.h. Firma Gezusters Van den Breekel).
Reactie 2:

particulier, 13-10-2016: Het hoekpand bestond uit 2 gedeelten. De zg Mirakelbazar liep door naar de Houtstraat. Dat gedeelte verhuisde naar de overkant, waar het een vrij grote zaak werd. Het voorste, hoekgedeelte was altijd al een juwelierswinkel. De foto is van rond 1925.
Een andere foto van rond 1908 is te vinden bij de ansichten van Noviomagus.
Bij het bombardement van 1944 is de Stevenstoren op de panden gevallen.
De eigenaren tijdens de oorlogstijd, I. Glaser en kinderen en de weduwe van A. Glaser, zijn in 1942 door de bezetter weggevoerd.

Redactie: Op het bord staat een I.I. Glaser. Is dat de genoemde I. Glaser?
particulier: Deze panden waren door Abraham Glaser aangekocht (in 1851 en 1869). Na zijn dood zijn de winkels naar zijn kinderen gegaan, antiek/goudwinkel naar Aaron en de Bazar naar Jonas die de zaak samen met zijn zoon verder ontwikkeld heeft. Jonas is in 1917 overleden. Hij had diverse andere zaken, pakhuizen e.d. en zal zich met de bazar alleen financieel bemoeid hebben. Voor de voorletters I.I. zal je misschien moeten lezen I.J. Dat staat ook op de ansichtkaarten die zij uitgaven. De eerste series alleen met alleen met J, later met IJ, na de dood van J werd het alleen I.
Reactie 3:

Johnny Meuleman, 14-10-2016: Van de kinderen van Fam. Glaser zwerft er bij RAN een foto rond genomen bij het Quack-monument in 1940.
Destijds waren de kinderen : Sara 14 jr / Miep 13 jr / Frieda 12 jr en Abraham 8 jr.
Ik weet niet of het deze Fam. Glaser betreft.
Helaas ben ik het RAN-nummer kwijt maar deze voor mij aangrijpende foto heeft een speciale plaats in mijn PC.
Naar verluidt zijn deze kinderen op 02-Juli-1943 in Sobibor omgebracht.

Redactie: dat is RAN F63112:
Reactie 4:

particulier, 15-10-2016: Beste Johnny, dit waren de kinderen van David Glaser, veehandelaar, wonende op de Parkweg 36. De ouders en kinderen waren ondergedoken in Herveld/Andelst, helaas min of meer per ongeluk verraden en binnen 48 uur naar Polen gezonden.
Reactie 5:

Rob Essers, 15-10-2016: Sara, Miep, Frieda en Abraham waren de kinderen van veehandelaar David Abraham Glaser, Parkweg 36. Zijn vader was een kleinzoon van Jonas Aarons (Joseph) Glaser (1776-1847) en een neef van de broers Aaron Glaser (1844-1914) en Jonas Glaser (1848-1917).
David Abraham Glaser, geb. Nijmegen 5 nov. 1891, † Sobibor 2 juli 1943, zn. van Abraham en Saartje Vecht, tr. Esther Izaks, geb. Woerden 4 sept. 1894, † Sobibor 2 juli 1943, dr. van Gerson en Mietje van Creveld.
Uit dit huwelijk:
1. Sara Glaser, geb. Nijmegen 1 mei 1926, † Sobibor 2 juli 1943.
2. Miep Hetty Glaser, geb. Nijmegen 9 april 1927, † Sobibor 2 juli 1943.
3. Frieda Glaser, geb. Nijmegen 18 okt. 1928, † Sobibor 2 juli 1943.
4. Abraham Albert Glaser, geb. Nijmegen 4 juni 1932, † Sobibor 2 juli 1943.

Isaak Glaser
De bazaar was van Isaak Glaser. Ook zijn vader Jonas Glaser (1848-1917) was een kleinzoon van van Jonas Aarons (Joseph) Glaser (1776-1847). Isaak Glaser werd ook Isaak Jonas Glaser genoemd.
Isaak Glaser, geb. Nijmegen 5 febr. 1877, koopman in bazar-artikelen, † Auschwitz 27 nov. 1942, zn. van Jonas en Dina van Leeuwen, tr. 23 sept. 1902 Bernhardine Passmann, geb. Xanten 9 juni 1881, † Auschwitz 27 nov. 1942.
Uit dit huwelijk:
1. Carl Glaser, geb. Nijmegen 27 aug. 1903, chem. cand., † Nijmegen 9 maart 1929.
2. Jonas Glaser, geb. Nijmegen 17 juli 1904, koopman, † Midden-Europa 31 maart 1944, tr. Betty van der Hove, geb. Winschoten 10 mei 1908, † Auschwitz 27 nov. 1942, dr. van Moritz en Henriette Rosa Gersons.
3. Rosette Glaser, geb. Nijmegen 6 jan. 1907, † Auschwitz 19 febr. 1943.
4. Alfred Glaser, geb. Nijmegen 2 febr. 1908, koopman in bazar-artikelen, † Sobibor 2 juli 1943, tr. Theodora Wolf Machoel, geb. Vlissingen 6 sept. 1905, † Sobibor 28 mei 1943, dr. van Samuel en Marie Esso.

Weduwe A. Glaser
Helena Egger was de tweede echtgenote van Aaron Glaser (1844-1914). Hij was een oudere broer van Jonas Glaser (1848-1917) en dus ook een kleinzoon van Jonas Aarons (Joseph) Glaser (1776-1847). Het tweede huwelijk was kinderloos.
Aaron Glaser, geb. Nijmegen 17 dec. 1844, † ald. 29 nov. 1914, zn. van Abraham en Hester Godschalk, tr. 1e Rotterdam 2 nov. 1875 Rebecca Schabracq, geb. Amsterdam 12 mei 1845, † Nijmegen 23 okt. 1885, dr. van Alexander Emanuel en Judith Welfling; tr. 2e Sittard 27 april 1892 Helena Egger, geb. Sittard 14 dec. 1856, † Auschwitz 11 dec. 1942, dr. van Soesman en Rosa Cronenberg.
Uit het eerste huwelijk:
1. Judith Rosette Glaser, geb. Nijmegen 9 maart 1877, † 's-Gravenhage 26 okt. 1899, tr. Nijmegen 8 maart 1899 Henri Waisvisz, geb. 's-Gravenhage 9 juni 1859, slager, zn. van Ephraim en Rebecca Cosman en wedr. van Hanna Mendel.
2. Sophia Glaser, geb. Nijmegen 23 mei 1878, † ald. 1 sept. 1878.
3. Susanna Glaser, geb. Nijmegen 17 nov. 1879, † Amsterdam 17 okt. 1936, tr. Nijmegen 5 sept. 1900 Isidor Waisvisz, geb. 's-Gravenhage 10 juli 1871, vleeshouwer, zn. van Ephraim en Rebecca Cosman.
4. Carolina Glaser, geb. Nijmegen 7 maart 1881, † ald. 29 juni 1881.
5. Alexander Glaser, geb. Nijmegen 27 febr. 1882, † ald. 23 juni 1882.
6. Louis Glaser, geb. Nijmegen 8 juni 1883, bediende warenhuis, koopman in goud en zilver, † Auschwitz 19 okt. 1942, tr. 's-Gravenhage 15 aug. 1919 Aurelia Clara Albertina Hertel, geb. Woudenberg 24 okt. 1891, † na 1945, dr. van Berend en Elisabeth Maria Clara Clasen.
7. Alexander Glaser, geb. Nijmegen 29 aug. 1884, handelsreiziger, † Auschwitz 25 jan. 1943.

"Als weduwe handelde Helena in goud en zilver onder de firmanaam Weduwe A. Glaser. Haar huis werd ter beschikking gesteld aan twee families uit het woonwagenkamp in Herveld: Rolink en Stuiver. Deze families kwamen grotendeels om in dit huis bij het bombardement van 22 februari 1944." (www.oorlogsdodennijmegen.nl)
Reactie 6:

Bart Janssen, 30-11-2017: In een oude nieuwsbrief las ik het stukje over "Glaser de jood", zoals iedereen de winkel in die tijd noemde.
Mijn tante Nies Janssen (27-07-1914/30-03-1996), zus van mijn vader, werkte in deze winkel. Ze woonde toentertijd Parkweg 32 en was het buurmeisje van Glaser op Parkweg 36. Na de oorlog is ze jarenlang cheffin geweest van het filiaal van C. Jamin in de Lange Hezelstraat.
Op de foto van het interieur is mijn tante het meest rechtse winkelmeisje. Helaas kon de vriendin van mijn tante, Tini Oosterlaak die in 2015 op 95-jarige leeftijd overleed, zich de namen van de andere meisjes niet meer herinneren.
Rechts staat de heer Glaser, maar daarvan wist ze de voornaam ook niet meer.
Het is inderdaad een bazaar, waar werkelijk van alles te koop was.

Reactie 7:

particulier, 01-12-2017: Hier zijn twee foto's van. Een jaar of 15 geleden heb ik deze foto's bij mevr. Oosterlaak gekopieerd, waarschijnlijk heeft zij die aan het RAN geschonken.
Op de achterkant van een van deze foto's is een verzoek geschreven om wat zaken op te sturen naar Westerbork waar toen de fam. Glaser verbleef, dat was tevens het laatste levensteken van hen voor zij naar de vernietigingskampen werden gestuurd.
De man op de foto is Alfred Glaser, samen met zijn broer Joost en hun vader Izaak beheerden zij de zaak.
De fam. Glaser op de Parkweg waren David Glaser (veehandelaar) met drie dochters en een zoontje die na een korte onderduikperiode per ongeluk zijn verraden en meteen naar Auschwitz zijn gestuurd.
Reactie 8:

Rob Essers, 03-12-2017: Het winkelmeisje links op de foto (reactie 6) is met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid mijn tante Annie (Johanna Hermina Geertruda Essers, geb. Nijmegen 26 okt. 1918, † Wijchen 8 april 2011), de jongste zuster van mijn vader. Zij trouwde op 17 augustus 1946 in Nijmegen met Albertus Aloysius (Albert) van Ophuizen.

De foto met de winkelmeisjes dateert volgens het Regionaal Archief Nijmegen uit 1935 (documentnummer: F50603). Ter vergelijking heb ik er fotomateriaal uit ± 1940 en 1947 aan toegevoegd. Op de familiefoto uit 1947 staat mijn tante Annie toevallig naast Nies Janssen.
Reactie 9:

Willem Oosterbaan, 03-08-2018: Het dossier 2_40209 van het Regionaal Archief beschrijft hoe Joden hun fietsen moesten inleveren vóór 24 juni 1942. Isaac Glaser levert een transportrijwiel in namens de firma Glaser, Houtstraat 89. Hij woont dan met zijn vrouw Bernardina Passmann en anderen op Graafscheweg 32 (later omgenummerd naar 20). De gegevens over het inleveren worden dan weer doorgestreept. Ze zijn bij de grote razzia in november 1942 opgepakt en daarna gedeporteerd en vermoord.

Redactie: je schrijft: De gegevens over het inleveren worden dan weer doorgestreept. Wanneer is 'dan'? En is dat doorstrepen bijzonder?
Willem: met 'dan' bedoelde ik ''vervolgens'. Ongeveer 7% van de namen is doorgestreept, ik weet niet waarom. Aannemelijk is dat uiteindelijk wordt besloten dat deze personen om een zekere reden de fiets nog mochten houden.
De beschikking van Rauter is van 22 juni, al op 24 juni om 13 u moeten de fietsen ingeleverd zijn. Op de tussenliggende dag pleit de Joodse Raad voor enkele uitzonderingsregels en die komen er. In ieder geval stuurt Van der Velden, toen (wnd.) burgemeester, op 30 juni 1942 een brief aan De Heer gevolmachtigde voor de reorganisatie van de Nederlansche Politie in Den Haag een brief met de vraag of bepaalde fietsen weer kunnen worden vrijgegeven. Hij heeft het dan over rijwielen van artsen maar ook over voor bedrijven benodigde transportrijwielen. In de verordening was overigens geen sprake van dergelijke uitzonderingen. Het antwoord zit niet in het dossier.
De rijwielen werden geconfisqueerd zonder vergoeding en als er iets stuk was werd dat op kosten van de bestolene gerepareerd.
Het rijwiel van Isaak komt ook voor op een los ongedateerd blaadje: Lijst van ingeleverde rijwielen, toebehoorende aan Joden, die het rijwiel voor uitoefening van hun zaak behoeven. Erop staan drie namen, naast die van Isaak Glaser ook die van N. Pels (Nathan Pels, St. Stephanusstraat 151; op één lijst is hij slager, op een later gemaakte lijst is hij kantoorbediende, waarschijnlijk om dat het toen al bijna onmogelijk was voor Joden om slager te zijn) en die van Aaron de Vries (die samen met zijn vrouw Henriëtte Engelsman een bakkerij dreef in de Houtstraat 29A; zij hadden in 1939 de bakkerij verhuisd van de Ziekerstraat naar de Houtstraat en woonden met hun vier dochters bij de bakkerij op dit adres). Nathan Pels duikt onder maar zou uiteindelijk toch opgepakt worden en omkomen; Henriëtte Engelsman, Aaron de Vries en hun dochters worden al opgepakt bij de grote razzia in Nijmegen van 17- 18 november 1942.
De meeste rijwielen zullen door de politie gebruikt gaan worden. Op 21 juli stuurt de fa. Schraven om 7 uur twee platte vrachtwagens naar het Gemeentehuis voor het vervoer van de fietsen naar Oosterbeek, naar een garage daar (met een onleesbare naam) op de Utrechtseweg 65. De firma stuurt vervolgens een nota van f 45,50 aan de gemeente die vervolgens probeert het bedrag te declareren bij bovengenoemde Gevolmachtigde. Maar die antwoordt dat de gemeente zelf zal moeten dokken.
Of de fiets van Isaak Glaser daar bij zat, weet ik dus niet. Ruim vier maanden later zouden hij en zijn verwanten gedeporteerd worden. Ook hun huis aan de Graafseweg is hoogstwaarschijnlijk geconfisqueerd, het staat althans op een lijst Archief 2_40219 van door Joden bewoonde huizen die opgemeten werden.
Reactie 10:

J.A. Heijmans, 05-08-2018: ik woonde aan de Weurtseweg en was dagelijks te vinden bij Schraven. Bij mij weten waren daar alleen paarden, ik heb nooit in die tijd, ik was 10 jaar, een vrachtauto gezien.
Reactie 11:

Willem Oosterbaan, 05-08-2018: Dat zal wel zo zijn. Ook op hun site staat dat ze pas in 1945 vrachtwagens gingen gebruiken. In het stuk gaat het alleen over 'twee platte wagens'. Ik dacht aan vrachtwagens (met motor), gezien de afstand. Met paarden is wel logischer, als ik de berekening zie: f 1,75 per uur, 2 vrachten, in totaal 13 uren, dat maakte samen 45,50.
Reactie 12:

Gerard Centen, 04-12-2018: Gistermiddag bij het uitlaten van mijn hond stond ik even stil op de hoek Stikke Hezelstraat- Houtstraat en ik keek naar de brandgrens 024 plaatjes waar de namen van slachtoffers staan die daar hebben gewoond. Dat doe ik wel vaker, ik noem het een tik die je van de oorlog meekrijgt. Ik zag een hele rij van familie Stuiver, en dit is het verhaal: die familie was een woonwagenfamilie (dat heb ik gevonden bij oorlogsdoden Nijmegen van Bart Janssen), maar hoe kwamen die woonwagenbewoners daar?? Woonwagenbewoners in de ogen van de nazi’s waren een minderwaardig en asociaal volk. In 1943 werden hun woonwagens in beslag genomen en ze moesten op een vaste plaats gaan wonen het liefst in verzamelkampen, de familie Stuiver voelde daar niks voor en betrok onderaan de Stikke Hezelstraat het leegstaande huis van de joodse weduwe Glazer die gedeporteerd was en is vermoord. Niemand van het gezin Stuiver overleefde het bombardement, vader, moeder, dochtertje en vier zoontjes, en dat allemaal in zo'n rotoorlog.
Reactie 13:

Peter Jorna, 22-10-2019: Ik deed hetzelfde als u, stilstaan bij die steentjes, begin dit jaar toen ik met de voorbereidingen bezig was voor mijn 2 lezingen in Museum Het Valkhof (bij de expositie Ceja Stojka, Roma schilderes uit Oostenrijk). Ik wilde hierbij ook stilstaan bij de situatie in Nijmegen, in oorlogstijd. Zigeunernamen kwam ik volop tegen: Weisz, Wijs (aangetrouwd met ook door u genoemde grote oude Reizigersfamilies Rolink en Stuiver), Grünholz/Groenhout, Steinbach, Bamberger, Franzen. De laatste ook op de oude RK begraafplaats aan de Daalseweg, compleet met 2 viooltjes - hij overleed in mei 1943. De oude weduwe Bamberger zou niet naast hem komen te liggen zoals gedacht en gehoopt, maar een jaar later opgepakt worden bij de landelijke 'zigeuneractie' (16 mei 1944, in 18 gemeenten). Hulda overleed in Auschwitz-Birkenau (3 augustus, Zigeunerlager). Zie
https://westerborkportretten.nl/portretten
https://westerborkportretten.nl/sinti-en-romaportretten/de-familie-bamberger
Weinig over nageslagen helaas in de Nijmeegse Annalen.
Niet alleen de Hezelstraat, maar ook de Priemstraat en de Lompenkramersgas. En Nieuwe Marktstraat. Zie presentatie via de link hierboven en de biografie van de heer Johan Weisz: "Zoni. De vergeten Holocaust. Mijn leven als Sinto, ondernemer en overlevende" (2016).
Met groet, Peter Jorna, www.olungodrom.nl
Reactie 14:

Gerard Centen, 28-01-2020: De jodenvervolging is ook mede mogelijk gemaakt in het toen nog roomse Nijmegen door politiemensen en gemeenteambtenaren. Op mijn rk Dominicusschool werd ons geleerd dat het Christendom Jezus als Messias ziet, en het Jodendom doet dat niet, en nog erger de joden hebben Jezus gekruisigd. Dit Christelijke misverstand heeft afschuwelijke gevolgen gehad voor het joodse volk, want wij Christenen geloofden de kerk, en de politie en de gemeenteambtenaren hadden dat al voor de oorlog geleerd, met als gevolg het vooroordeel dat dat Joodse volkje niet te vertrouwen is. En dat was wat de nationaal-socialisten het Duitse volk ook wijsmaakten. Dat kreeg in Nijmegen al aardig bijval in die tijd.
Reactie 15:

Jos Glaser, 28-01-2020: Aanvulling op reactie 11. Op rekeningafschriften staat de Firma van Wezel vermeld als vervoerder van de geroofde goederen. Zie document Jodenvervolging op deze site. De goederen werden naar Unitas vervoerd op het Valkhof en aldaar opgeslagen.
Reactie 16:

Theo Binnendijk, 28-01-2020: Sorry Gerard Centen (reactie 14), dat feit heeft niets met de Jodenvervolging te maken. Er was bij de katholieke kerk helemaal geen sprake van dat dit de joden nog werd verweten, laat staan dat dit haatgevoelens opriep. Omdat na de eerste wereldoorlog in Duitsland armoede en werkeloosheid heerste, terwijl met name een deel van de Joodse burgerij het goed deed in zaken, de bankwereld, de diamantwereld en de politiek, wekte dat de woede van de gesjeesde Oostenrijker Hitler. Hij wist het Duitse volk mee te krijgen. Dat tijdens de bezetting Nederlanders zich voor Hitlers karretje lieten spannen, was omdat ze dachten dat dit altijd zo zou blijven en ze wilden de boot niet missen. Dachten alleen er zelf beter van te worden. En wat betekende het als je werk weigerde? Geen brood meer op de plank.
Reactie 17:

Willem Oosterbaan, 02-05-2020: aanvulling op reactie 15. Bij mijn opmerking (reactie 11) ging het mij uitsluitend om het vervoer van de fietsen. De meubels werden inderdaad opgehaald meestal door de firma Van Wezel. Binnenkort komen er ook afzonderlijke nota's van deze firma te staan op de website www.oorloginnijmegen.nl. Daar staat het hele document over de rijwielen nu ook op. Daar ook informatie over de confiscatie van deze winkel en over de woning erboven (onder de naam Glaser in de Namenlijst onder WIE).

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: