1546

< vorige | index | volgende >

Foto 1546 - 1e klas Lourdesschool St. Jacobslaan 1952-53? (nummertjes zien? muis over of klik op de foto)
1: 2: Laurens Storms3: 4: 5: Joop van de Water
6: Fred Bouman7: Roel Michels8: Gerard Vermeulen9: 10: Harrie Nas?
11: 12: Eef van Loon?13: Ferry Peters14: 15: .. Lieskamp
16: Martien Nas17: 18: Kees Michels19: 20: Theo Aarts
21: Marc Rademaker22: Gerard Verbiezen23: Pieter Oomen24: I.G.M. van der Linden25: Hans van Driel
26: 27: 28: 29: Jan Boeracker30:
31: Cor Dalhuijsen32: Sjef Broeders33: 34: Nol Poorts35: Wim Michels
36: Eddie In den Bosch37: Fred van Breukelen38: P.? Jansen?39: 40:
41: 42: 43: René Bongers44: Peter Hendrix45:
46: 47:

Bijgaand een schoolfoto van Martien Nas 1e klas Lourdesschool Akkerlaan. Mogelijk schooljaar 1952/1953. Onderwijzer dhr. van der Linden.

Collectie Rieki Nas (geplaatst 27-06-2016)

Reactiepagina
Reactie 0:

Rieki Nas, 27-06-2016: Klassenfoto Lourdesschool
Reactie 1:

Rob Essers, 27-06-2016: Het adres van de jongensschool was destijds St. Jacobslaan 59. In de jaren zestig is het adres gewijzigd in Veldstraat 4. De onderwijzer is onmiskenbaar I.G.M. van der Linden. Vanaf 1960 woonde hij op het adres Hatertseweg 336. Hij komt ook ter sprake bij een andere foto, maar ik daarop herken ik hem niet.
Reactie 2:

Martien Nas, 27-06-2016: Een paar aanvullingen: de volgende personen kan ik nog invullen. Nr. 34 Nol Poorts. Nr. 43 Ren Bongers. Nr. 44 Peter Hendriks. En ik zelf sta op nr. 16 Martien Nas.
Reactie 3:

Koos Hubers, 12-07-2016: Ik heb een sterk vermoeden dat foto 1466 (2e klas 1951-1952) en deze foto 1546 (1e klas 1952-1953) op dezelfde dag, dezelfde plaats en door dezelfde fotograaf gemaakt zijn !
Reactie 4:

Martien Nas, 13-07-2016: In de eerste klas was dhr. van der Linden de onderwijzer, in de tweede klas in mijn herinnering mijnheer Pelser, derde klas waarschijnlijk de heer Hilgers. In de vierde klas zat ik i.v.m. een verhuizing op een andere school..
Reactie 5:

Fred van Breukelen, 13-07-2016: Ik lijk mij in nr 37 te herkennen, maar zet wel vraagtekens bij het schooljaar. Ik ben van 1948, zodat dit een foto van 1953/54 zou moeten zijn. Nummer 31 is mijn jeugdvriend Cor Dalhuijsen, die al lange tijd in Canada woont.Achter hem, nr 21 kan Ed Peters zijn. Mogelijk, dat nr 32 Sjef Broeders is, die op de St. Jacobslaan woonde, in de buurt van cafe Huisman.
Verder wel bekende gezichten, zoals Peter Hendriks, maar verder geen andere namen bekend.
De foto kan ook een gedeelte zijn van een groter geheel van 2 klassen, omdat ik dacht dat Peter Hendriks ouder is, dan dat ik ben.
Rene Bongers zegt mij ook wel wat. Woonde hij niet in het koetshuis aan het begin van de Hatertseweg, waar ook vroeger het huis van de Fam. van Benthum stond?
Nog een vraag aan Martien Nas. Ben jij een broer van Harrie Nas van de v.Peltlaan??
Reactie 6:

Paul Broekman, 14-07-2016: Fred van Breukelen zegt dat hij zich herkent op de foto en dat hij van 1948 is. De desbetreffende foto zou dan van 1953/1954 moeten zijn. Ik ben ook van 1948 (van januari), maar ik heb in het schooljaar 1954/1955 bij de heer Van der Linden in klas 1A gezeten. Ik heb namelijk alle rapporten van deze lagere school bewaard! Vermoedelijk was er nog een parallelklas 1B.
Sjef Broeders kan ik mij herinneren als iemand die graag toneel speelde in het Petra theater aan de Akkerlaan aldaar. De familie woonde inderdaad vlak bij het bekende caf Piet Huisman. Ik heb dit caf reeds op jeugdige leeftijd bezocht op de woensdagmiddagen, niet voor de borrel! maar voor de televisie.
In reactie 4 heeft Martien Nas het over onderwijzer Pelser. Deze man is in latere jaren, ik meen in de jaren zestig, overgestapt naar het ITO-onderwijs aan de Hatertseweg naast Talita Koemi. (ITO betekent individueel technisch onderwijs.) Ik ben hem daar in 1968/1969 als stagiair tegengekomen. Als onderwijzer mocht je immers bepaalde vakken ook op andere typen scholen geven.
Reactie 7:

Martien Nas, 14-07-2016: Mijn geboortemaand en -jaar is oktober 1945. Rene Bongers woonde inderdaad in het koetshuis aan het begin van de Hatertseweg. Wij woonden toentertijd op nr. 7. En nee, ik ben geen broer van Harrie Nas.
Reactie 8:

Koos Hubers, 18-07-2016: Vanaf augustus 1950 t/m. juli 1956 zat ik op deze school.
In de 1e klas was dhr. v.d. Linden de onderwijzer, 2e klas eerste gedeelte tot januari dhr. F. Hilgers en het tweede gedeelte van dat schooljaar dhr. Blauw.
In de 3e klas dhr. Pelser, 4e klas dhr. Ewals, 5e klas dhr. Mulders en de 6e klas dhr. van Hellemond, die tevens hoofd van de school was.

In mijn eerste 2 schooljaren zaten toen nog veel jongens op de Lourdesschool, die in het wijkgedeelte woonden waarvoor destijds de Franciscusparochie is opgericht (omgeving Heiweg, Oude Molenweg Grootstalselaan en Nieuw Mollenhutseweg).
Het zou best kunnen dat die jongens in die zg. "parallelklassen" hebben gezeten. Ik kan me nog wel herinneren, dat in de tijd dat ik in de 2e klas zat (1951-1952), er een nog een 2e klas was waarvan dhr. van Merwijk de onderwijzer was en die jongens met docent halverwege het schooljaar overgeplaatst zijn naar de toen nieuwe jongensschool aan de Citroenvlinderstraat.
Reactie 9:

Jan Boeracker, 11-09-2016: Ik meen mij te herkennen in nr.29. Wij moesten van de fotograaf naar het vogeltje kijken dat maar niet kwam. Dat gaf de nodige hilariteit, zoals op foto te zien is. De onderwijzer was Ignaz van der Linden, die tot zijn pensionering aan deze school gestaan heeft. Het hoofd was dhr. Helmonds, een zeer bevlogen onderwijzer.
Reactie 10:

Theo Busser, 13-11-2016: Toen de school op de Citroenvlinderstraat nog niet klaar was, heb ik in het schooljaar 1952/1953 op deze school (Lourdesschool) in de 3e klas gezeten. Volgens mij bij dhr. Blauw. Met Sjef Broeders (foto nr. 32) heb ik nog in de jaren 66/67 in een beatband The Challengers gespeeld (zie foto's oud nr. 1482)
Reactie 11:

Hessel, 09-12-2016: Niet mijn eigen klas/jaargroep maar wel diverse bekende gezichten en m.i. goeddeels correct :
2 Laurens Storms Hatertseweg Canisius College/schaker/vader lector Engels
5 Joop v.d. Water Hatertseweg aannemer ?
6 Fred Bouwman vader oorlogslachtoffer
8 Gerard Vermeulen Vossenlaan
13 Ferry Peters Hatertseweg
18 Kees broer van 35? Michels ?Oude Molenweg
20 Theo Aarts Hatertseweg goede keeper (semi prof)
22 Gerard Verbiezen Jacobslaan (meende eerder Willy Nijenhof)
21 Marc/Frank Rademaker Hatertseweg vader huisarts
23 Pieter Oomen Vossenlaan Canisius College vader bioloog
29 Jan Boeracker Van Peltlaan schoolhoofd in Wijchen
30 Eddie In den Bosch vader zandstraalbedrijf
32 Sjef Broeders Jacobslaan
35 Wim Michels Oude Molenweg ?
44 Peter Hendrix (tot brand kantoorboekhandel Groenstraat)
Reactie 12:

Fred van Breukelen, 16-12-2016: Mooi wat meer namen en gezichten te herkennen. Nr 25 is volgens mij Hans van Driel, die op de Vossenlaan woonde.
Reactie 13:

Hessel, 20-12-2016: Hans van Driel zu kunnen, hij zoekt het op deze foto wel hoog op (hij heeft vlgs mij o.m. gewerkt bij het ITS). En nog een kleine poging ter aanvulling: nr. 12 zou Eef van Loon kunnen zijn en nr 10 meen ik de toentertijd vrij forse Harrie Nass van de Van Peltlaan. (Zijn moeder was vroedvrouw.)
Reactie 14:

Fred Bouman, 09-02-2017: Het klopt dat ik nummer 6 ben, maar Bouman schrijf je zonder W.
En mijn vader was geen oorlogsslachtoffer, hij is 79 jaar geworden en was van 1911. Hij was Hoofd Inkoop bij de schoenfabriek van de Robinson aan de Groesbeekseweg en later bij de Swift in Nijmegen. Wij woonden met 8 personen (5 broers en 1 zus) op de hoek Slotemaker de Bruineweg.
Reactie 15:

Gerard Vermeulen, 15-07-2017: nr 8 op de foto ben ik, Gerard Vermeulen geboren 21-10-1945 Vossenlaan 289.
Reactie 16:

Hessel, 13-03-2019: Foto 1546
En correctie en enige aanvulling op de (soms wat minder duidelijk) afgebeelden: door een verschrijving is Eddie In den Bosch op 30 terechtgekomen maar dat mot pertinent zijn : 36. Aanvullingen zijn op nr 7 Roel Michels, een latere leerling van de nabije Pius-12 Mulo; nr.15 is Lieskamp Hatertseweg nabij Vaw; nr. 21 is niet Frank maar Marc ; en nr 38 is m.i. P. ? Jansen, zoon veehandelaar Hatertseweg 57 en dan weer later leerling op Dominicuscollege.
Reactie 17:

Paul Broekman, 15-03-2019: Ik zag op de klassefoto van het schooljaar 1952/1953 van de heer Van der Linden van de Lourdesschool twee leerlingen staan met de naam Michels, Kees met nummer 18 en Roel met nummer 7. Ik dacht meteen aan het gezin in de Beemdstraat nr 42, waar ook twee jongens woonden, die allebei na de Lourdesschool naar de ernaast liggende ulo-school gingen. Kees is daarna naar de mts en vervolgens naar de hts gegaan. Roel, een paar jaar jonger is hem gevolgd, eerst de ulo en de mts. Vader werkte bij Willem Smit.
Ik weet niet zeker of beiden in dezelfde klas hebben gezeten, omdat er enig leeftijdsverschil tussen hen was. Maar het zou wel zeer toevallig zijn als er in de naaste buurt ook twee kinderen waren met dezelfde namen!
Zelf heb ik in het schooljaar 1954/1955 bij Van der Linden in klas 1 gezeten.
Reactie 18:

Hessel, 16-03-2019: nr. 18 is denk ik iets ouder dan Wim nr. 35, dat waren 2 broers; maar nr 7 niet !
Reactie 19:

Koos Hubers, 26-03-2019: Kees (nr.18) en Wim (nr.35) Michels zijn twee broers en woonden destijds aan de Hatertseweg nabij de Slotemaker de Bruneweg. Roel Michels (nr.7) woonde in de Beemdstraat en had een oudere broer die ook Kees heette. Deze Kees voetbalde bij Quick en speelde al op jonge leeftijd in het eerste elftal van Quick. Bij mijn weten zijn de jongens wel neven van elkaar.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: