1473

< vorige | index | volgende >

Foto 1473- klas 3 Mariaschool Hugo de Grootstraat 1962-63 (nummertjes zien? muis over of klik op de foto)
1: Michiel Vergeest2: Ronnie Peters3: Marcel Kuppens4: Peter Oosterbaan5: Jan Kloosterman
6: Stephan van de Wetering7: Jan Joosten8: Hans Steenis9: Sjakie Timmermans10: Han van Reen
11: Stephan Bokkerink12: Anton Kuipers13: Pieter Ockers14: Willy de Grood15: .. van Seters
16: Mario Puyn17: Peter Kokelder18: Bas Derksen19: Andre Kersten20: Paul Walterbos
21: Constant Heller22: Paul Hendriks23: Jos Wijnen24: Kees Koot25: Willie de Grood
26: Hans Evers27: Tonnie Terburg28: Evert Feldman29: Kees Overdorp30: Peter Mertens
31: Huub Marttin32: Matthijs Cloosterman33: Henri Evers34: Max Korbmacher35: Rene Wennekes
36: Hans Schrievers37: Theo Beijer38: Erik Marcus39: Andre Ruikers40: Erik Bökkerink
41: Hans Weeren

Twee klassen (ook de vorige foto) van de Mariaschool, destijds bestierd door de Broeders van Maastricht, Hugo de Grootstraat te Nijmegen. Onderwijzer is hier de heer Seters, schooljaar 1962/63, 3e klas. Eerste rij: Michiel Vergeest, Ronnie Peters, Marcel Kuppens, Peter Oosterbaan, Jan Kloosterman, Stephan van de Wetering, Jan Joosten, Hans Steenis, Sjakie Timmermans. Tweede rij: Han van Reen, Stephan Bokkerink, Anton Kuipers, Pieter Ockers, Willy de Grood, de Heer Seters, Mario Puyn, Peter Kokelder, Bas Derksen, Andre Kersten. Derde rij: Paul Walterbos, Constant Heller, Paul Hendriks, Jos Wijnen, Kees Koot, Willie de Grood, Hans Evers, Tonnie terbrugt, Evert Feldman, Kees Overdorp, Peter mertens, Huub Martin. Vierde rij: Thijs Kloosterman, Henri Evers, Max Korbmacher, Rene Wennekes, Hans Schrievers, Theo Bijer, Erik Marcus, Andre Ruikers, Henny Oudenbroek, Hans Weeren.

Ingezonden door André Kersten (geplaatst 30-09-2015)

Reactie 1:

Hessel, 30-09-2015: nr. 15 (leerkracht) is C.H. van Seters. Directeur van de Mariaschool is op dat moment Th. van Reen. In 1970 krijgt de school een nieuwe naam: de Trajanusschool. In 1979 krijgt Cees van Seters de leiding van het team tot 1985 (opheffing) en dan zal op deze plaats de Openbare basisschool De Buut komen.
Reactie 2:

Particulier, 21-10-2015: De Mariaschool komt voort uit de Derde Walstraat, aan de achterkant van de Petrus Canisiusschool. Welk jaar deze fusie is geweest weet ik niet. Ongeveer 1980 heeft er ook nog een fusie plaatsgevonden tussen de Montessori-lagere school uit de Dominicanenstraat en voornoemde Mariaschool.
Reactie 3:

Theo Beijer, 15-07-2017: nr.37 mijn juiste naam is Theo Beijer. Geweldig zo'n oude foto.
Reactie 4:

Hans, 21-05-2018: In Reactie 1 staat dat de Mariaschool in 1970 de naam Trajanusschool krijgt. Mijn broers, oudste schoolvriend (vanaf de 1e klas lagere school) en ik hebben daar op school gezeten. Tot 1977 had de school nog zeker de naam Mariaschool. Om het bewijs te leveren, een rapport van mij uit de 6e klas van 1976-1977:

Reactie 5:

Rob Essers, 21-05-2018: In de Wijkkrant Nijmegen-Oost, 7 (1979), nr. 10 (juni/juli) staat op pagina 13 het volgende bericht:
Mariaschool wordt Traianusschool
Het team van de school aan de Hugo de Grootstraat 4 is tot de conclusie gekomen dat, gezien de getalsverhoudingen binnen de school, waar leerlingen van verschillende nationaliteiten onderwijs krijgen, de oude naam niet meer voldoet.
Het gebouw ligt op korte afstand van het Traianusplein. De keuze van een nieuwe naam was dus niet moeilijk!
Bovendien willen we met de naam Traianusschool de wijkfunctie van de school beklemtonen.
Mocht U meer willen weten over het onderwijs op de Traianusschool, neemt U dan contact op met:
Dhr. C. van Seters.
O.C. Huismanstraat 39,
Nijmegen.
Tel. 776707.

Kennelijk is de naam met ingang van het schooljaar 1979-1980 gewijzigd in Traianusschool (met i). Zou het team van de school niet op de hoogte zijn geweest van het feit dat het plein sinds het raadsbesluit d.d. 27 juni 1956 Keizer Traianusplein heet, of vond men de naam Keizer Traianusschool te pretentieus?
Reactie 6:

Marcel Kuppens, 24-03-2019: Ik ken die foto nog goed, ook aan meneer (van) Seters heb ik goede herinneringen. Hij was toen erg modern tov de rest van de onderwijzers, want hij had een vetkuif! Heel anders dan meneer Bongers, die in de 4e klas de scepter zwaaide, letterlijk als je niet oplette! Ook z'n handjes zaten nogal los.
Jantje Kloosterman woonde aan de overkant van de school, zijn ouders hadden daar een snoepwinkel, die door vele scholieren druk bezocht werd tijdens de pauzes....
Verder denk ik dat nr 40 niet Henny Oudenbroek is, maar Erik Bökkerink. Hij en Stephan waren neefjes.
Reactie 7:

Theo Beijer, 25-03-2019: Ik kan mij niet herinneren dat Henny Oudenbroek bij ons in de klas zat maar wel Erik Bökkerink. Deze miste ik nog in de namenlijst. Nu ik de foto nog eens goed bekeken heb, ben ik het met Marcel Kuppens eens dat nr. 40 Erik Bökkerink betreft.
Reactie 8:

Peter Mertens, 25-03-2019: Marcel en Theo hebben helemaal gelijk: nummer 40 is Erik Bökkerink zonder bril. Ik kom af en toe op de De Buut nieuwbouw op de plaats waar vroeger de Mariaschool stond.
Reactie 9:

Huub Marttin, 06-06-2020: Nr 31 Huub Martin moet zijn Huub marttin

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: