1464

< vorige | index | volgende >

foto ON1464 opening van WELKE WINKEL door L. Heijnen WANNEER

Ik heb een paar foto's betreffende een opening van een winkel. Het lijkt mij een slagerij door de betegeling. Dat moet eind jaren 50 of begin jaren 60 zijn geweest. Mijn vader L. Heijnen was architect bij architectenbureau H.G. van den Boogaard in de Smetiusstraat 6 te Nijmegen. Op de onderste foto is hij afgebeeld met hoed. De foto's rolden uit een oud boek en zowel mijn broer als ik hadden deze niet eerder ooit gezien. En dat is alles wat ik weet.

Op internet vond ik dit: "Bij de herbouw van de omgeving van de kerken in Beek zijn meerdere architectenbureau's betrokken geweest. De oneven zijde van de Nieuwe Holleweg met alle genoemde winkelpanden en het terrein van Villa Elsbeek werd herbouwd naar ontwerp van het bureau van de broers J.A.J. van den Boogaard en H.G. van den Boogaard uit Nijmegen. Zij hadden hun architectenbureau, dat was opgericht door hun vader M.A.M. van den Boogaard, aan de Smetiusstraat 6. Zij waren ook actief bij de wederopbouw van vele winkelwoningen in het centrum van Nijmegen. J.A.J. van den Boogaard was als Ubbergse gemeentearchitect al voor de oorlog bekend om zijn woonhuisontwerpen en woonde in een door hemzelf ontworpen huis aan de Rijksstraatweg 55. Ook de naoorlogse ontwerpen, waarvan er vele zijn uitgevoerd in de gemeente Ubbergen, worden gekenmerkt door een grote aandacht voor materiaalgebruik en detaillering in een traditionalistische, maar speelse stijl en met een goed gevoel voor verhoudingen en inpassing in de omgeving."
(tekst afkomstig van www.monumentenlandschap.nl)

Ingezonden door Hennie van de Wal-Heijnen (geplaatst 11-09-2015)

Reactie 0:

Hennie van de Wal-Heijnen, 11-09-2015: Foto opening WELKE winkel
Reactie 1:

Rob Essers, 13-02-2021: In bovenstaande tekst van Monument en Landschap wordt M.A.M. van den Boogaard genoemd als de oprichter van het architectenbureau aan de Smetiusstraat 6 in Nijmegen. Enige nuancering is hier op z'n plaats.
Michael Augustinus Martinus van den Boogaard (Nijmegen 1868 – Nijmegen 4 november 1940) kocht op 26 juni 1913 het het herenhuis Smetiusstraat 6 (bron: PGNC 28 juni 1913). Daarvoor was hij naar alle waarschijnlijkheid al vanaf 1895 als architect werkzaam onder de naam A. van den Boogaard. Zijn vader Antonius van den Boogaard (Nistelrode 26 januari 1834 – Nijmegen 6 okt. 1895) was ook architect. Na diens dood gingen de aanbestedingen onder dezelfde naam gewoon door.

vader
De nog ongehuwde beeldhouwer Antonius van den Boogaard had zich op 11 mei 1857 vanuit 's-Hertogenbosch in Nijmegen gevestigd. Uit een advertentie uit 1860 blijkt dat hij ook "Handteekenlessen naar PLEISTERBEELDEN, GROEPEN en LEVEND MODEL" gaf (bron: PGNC 19 mei 1860). In de periode 1864-1868 was hij betrokken bij de fabricage van terracotta ornamenten en tuinversieringen. In het Verleende bouw- en hinderwetvergunningen tussen 1850 - 1900 te Nijmegen van Hans Giesbertz staat:
-Op 16 augustus 1864, besluit nr. 9 door de heren Gedeputeerde Staten, is aan A. van Pelt te St. Anna, onder Hatert, vergunning verleend, om aldaar wijk G nr. 40, een aardenwerkfabriek op te richten.
Het bestuur van het in 1859 binnen deze gemeente opgerichte departement der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering van Nijverheid, bestaande uit de heren W.B. Reijnen, voorzitter, J. Bousquet, penningmeester, en C.A. Vieweg, secretaris, heeft ons bij missive van 10 maart 1865 bericht, dat uit de in 1864 in deze gemeente opgerichte fabriek van gebakken aardewerk van de heren A.B. van Pelt en A.B. van den Boogaard, door die oprichters aan hetzelve monsters van stuko-marmer in verschillende kleuren zijn aangeboden, welke als eerste proeve vrijwel voldeden, en het vooruitzicht openen dat zij in hun onderneming wel zullen slagen.
Antonius van den Boogaard trouwde op 13 juni 1866 in Nijmegen met Anna Maria Clara Tilleman (Nijmegen 2 september 1844 – Nijmegen 12 juli 1923). De vennootschap de TERRA-COTTA-FABRIEK tussen ABRAHAM BARTHOLOMEUMS VAN PELT en ANTONIUS VAN DEN BOOGAARD werd op 9 mei 1868 ontbonden. De zoon van Abraham van Pelt blijkt in 1869 als kandidaat-notaris werkzaam te zijn in Batavia en zou pas in 1885 terugkeren naar St. Anna. In 1871 was de "LAATSTE OPRUIMING van eenige Balcon- en Lijst-Consols uit de TERRA COTTA FABRIEK VAN VAN PELT en VAN DEN BOOGAARD te St. Anna (bron: PGNC 27 augustus 1871).

1868-1895
A. van den Boogaard was na de ontbinding van de vennootschap werkzaam als architect. De eerste aanbesteding die ik heb kunnen vinden, vond plaats 3 juli 1868 (bron: PGNC 21 juni 1868). Die betrof "Het BOUWEN van een ZIJVLEUGEL en SACRISTIJ aan de thans bestaande R. K. Kerk te Groesbeek". Het bestek en de plantekeningen liggen onder meer ter inzage "bij den ontwerper van het plan A. VAN DEN BOOGAARD te Nijmegen". Twee maanden na zijn dood werd "in de „Poort van Cleve” tegenover den architect A. van den Boogaard aanbesteed: 1e het afbreken van het pakhuis No. 36 aan de Oude Varkensmarkt en het daar weder opbouwen van een woon- en pakhuis; 2e het verbouwen van het huis No. 29 aan de Houtstraat." (bron: De Gelderlander 12 december 1895)
Hij woonde met zijn gezin op de adressen Molenstraat B 644, Pouwelstraat A 250, vanaf 1872: Ziekenstraat A 313, vanaf 1885: van Welderenstraat 25 en daarna tot zijn dood: Bloemerstraat 82.

zoon
In het adresboek 1896 staat voor het eerst: "Boogaard A M v d teekenaar bloemerstraat 82". In het adresboek 1899 zijn de voorletters verbeterd, maar het vermelde beroep blijft tot 1910 ongewijzigd. In de PGNC van 25 april 1896 staat:
Verhuisd:
A. VAN DEN BOOGAARD,
Architect,
naar de Smidstraat 44.

"Het afbreken van twee HUIZEN en het bouwen van een KANTOOR met PAKHUIS en twee BOVENVERDIEPINGEN aan de Smidstraat No. 44 te Nijmegen" was vijf jaar eerder door zijn vader aanbesteed (bron: PGNC 24 mei 1891). Volgens E.F. van der Grinten in 'Een eeuw aan de weg getimmerd. Beschrijving van Nijmeegse gevels gebouwd tussen ca. 1780 en ca. 1910', Numaga XXI (1974), nr. 1 (p. 130), heeft M. VAN DEN BOOGAARD in 1891 een aanvraag voor verbouwing van Smidstraat 44 ingediend.

De 35-jarige Michael Augustinus Martinus van den Boogaard trouwde op 20 april 1903 in Groesbeek met Maria Anna Elizabeth Bevort (Arnhem 22 april 1874 – Nijmegen 1 maart 1951). In de periode 1903-1913 woonden zij op het adres Johannes Vijgstraat 48. Hun oudste zoon Jacobus Antonius Joseph van den Boogaard werd 21 maart 1904 geboren. De laatste van de zeven kinderen was Hendrikus Gerardus van den Boogaard. Hij werd op 8 juni 1914 geboren nadat het gezin in 1913 verhuisd was.

Bij de aanbestedingen is steeds sprake van "de Architect A. VAN DEN BOOGAARD". In een tweetal openbare aanbestedingen van het Ministerie van Justitie uit 1909 en 1912 staat hij vermeld als "den Opzichter M. A. M. VAN DEN BOOGAARD". Bij de aanbesteding van een klinkerpad in Kekerdom door Burgemeester en Wethouders van Ubbergen in 1913 zijn inlichtingen te bekomen "bij den Gemeente-Opzichter A. VAN DEN BOOGAARD in de Joh. Vijghstraat te Nijmegen" (bron: PGNC 6 april 1913). Later dat jaar verhuisde "A. VAN DEN BOOGAARD, Architect" naar Smetiusstraat 6 (bron: PGNC 3 september 1913).

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: