1458

< vorige | index | volgende >

Foto ON1458 - Canisius Harmonie WAAR WANNEER WAAROM (nummertjes zien? muis over of klik op de foto)
1: Simon Terpstra2: 3: 4: 5:
6: 7: 8: 9: 10:
11: 12: 13: 14: 15:
16: 17: 18: 19: 20:
21: 22: 23: 24: 25:
26: 27: 28: 29: 30:
31: 32: 33: 34: 35:
36: 37: 38: Drikus Klaassen39: 40:
41: F. Berghegge SJ42: 43: 44: 45:
46:

Van mijn tante heb ik een foto van de Canisius Harmonie gekregen en zij vond het leuk als hij geplaatst wordt. Mijn opa, Hendrikus Klaassen (Drikus) heeft vroeger de bas gespeeld. Hij staat als nummer 38 op deze foto. Zie verder mijn reactie bij foto ON1264.
Ik heb geen idee niet wie de persoon linksboven is of wanneer de foto gemaakt is. Hij zal wel recenter zijn dan de andere foto: men draagt hier namelijk complete uniformen.

Ingezonden door Martin Liefrink (geplaatst 22-08-2015)

Reactiepagina
Reactie 0:

Martin Liefrink, 23-08-2015: Foto Canisius Harmonie
Reactie 1:

Rob Essers, 23-08-2015: De persoon linksboven zou Simon Terpstra (Wytgaard, Leeuwarderadeel 17 februari 1903 - Nijmegen 3 februari 1977) kunnen zijn. Hij was directeur van de R.K. Muziekvereeniging Harmonie "Canisius". Zie ook archieffoto F66270 (datering: 1934) van het Koor St. Cecilia.

[Redactie: het rechtse portret toont Simon Terpstra, de energieke directeur van "Adolf Kolping" (de Gelderlander van 19-07-1948), zie Reactie 2.]

Mogelijk is de foto gemaakt in 1932. In De Gelderlander van 8 november 1932 staat een bericht over de foto's met de nieuwe uniformen die in een aantal etalages te bezichtigen waren.

De foto is gemaakt voor de ingang van de Gemeentelijke Meisjes H.B.S., Julianaplein 1.
Reactie 2:

Hessel, 29-08-2015:


De Gelderlander
28-04-1934

Ik deel - met een hoog percentage zekerheid- de veronderstelling: Simon Terpstra. Ik heb deze musicus gekend – weliswaar in een latere leeftijdsfase als op de foto vandaar geen 100% – als bewoner van Hatertseweg 42. Van Simon heb ik muziekles gehad en hem meegemaakt als jurylid bij zangconcoursen. Dit laatste vaak in een 'geijkte' jury-combinatie: Simon Terpstra, Otto de Vaal en Leo Smeets.
Hier dus 'de jonge' Simon in beeld; een min of meer overeenkomstige krantenfoto ondersteunt dit! Op eigen nagezochte foto's 'waarop hij had kunnen/moeten staan' bleek hij afwezig. Dit sluit wel aan bij het beeld dat ik van hem heb: eigenzinnig, zich onttrekkend aan poeha. Enerzijds volledig opgaand in zijn vak daar 'absolute' zekerheden aan ontlenend, maar anderzijds ook terughoudend, wars van opgelegde verhoudingen, enigszins terughoudend maar 'aan het woord' temperamentvol, weinig behoedzaam en met een eigen humor. En dan sta je even stil bij zo'n musicus in die tijd!

Simon Klazes Terpstra, geb. 17 februari 1903 Wijtgaard (Fr), overleden 3 februari 1977 in Nijmegen. Musicus, in 1920 organist in Leeuwarden; van 1926 tot 1930 dirigent van het kerkkoor in zijn geboorteplaats. Afkomstig uit een katholieke tak, van de in Friesland overwegend protestante Terpstra's. Zoiets lijkt zeker mede een CV te kleuren. Als gediplomeerd muziekleraar zich aanbevelend in 1927-1928 in Nijmegen voor piano-, orgel- en zanglessen (bv. gregoriaans). In 1928 wordt hij in onze stad aangesteld als Dirigent bij De Roomsche stem "Roomsche Jongens- en Meisjesstem" (de opvolger van Phons Meijer). Dit nadat Simon eerder in Utrecht al had aangetoond een soortgelijke taak met succes te kunnen vervullen. Deze functie heeft hij hier heel lang voortgezet.


De Gelderlander 27-01-1930 DE ROOMSCHE STEM - Het bekende kinderkoor te Nijmegen


Gelderlander 25-04-1930
Maar musicus is vaak geen full-time baan, en zo gaat Simon Terpstra o.m. 'in klavierpartijen' solisten, orkesten en koren begeleiden bv. Mannenkoor Noviomagum o.l.v. Victor Waelput. Ook zelf bijdragen aan allerhande concerten en het componeren van muziekstukken bv Pater Noster en Ave Maria, deze al in 1929 in "De Vereeniging" uitgevoerd. Heel wat composities van hem zouden volgen. Zo krijgt in 1934 de door hem gecomponeerd Missa Sancti Nicolai het zgn Nihil Obstat, waarmee deze waardig wordt geoordeeld bij liturgische diensten te worden uitgevoerd. Op deze site werd al vermeld dat Simon in 1936 de elders getypeerde ('pittigen, fikschen, levendige en eenvoudige mars') muziek schreef bij het Nijmeegs Waalbruglied....


De Gelderlander 25-04-1930, 16-04-1931 en 27-04-1931

Vanaf 1930 zien we dat Simon steeds met meer naam en faam, als leider terechtkomt bij diverse muziekgezelschappen bv. als opvolger van Pius Broeder als directeur van R.K. Muziekvereniging Harmonie 'Canisius'. Als oefenlocatie de oude Christelijke school Zeigelbaan 25; later de R.K. Kweekschool aan de V.d. Brugghenstraat 5. NB Repetities (3 x p.w.!) zondags van half twaalf tot een uur; di en do-avond van half negen tot 10 uur. Ook bij R.K. Mannenkoor St. Caecilia (met eerder directeur A. Tromp) wordt Simon Terpstra in de ledenvergadering juni 1930 met een zeer groot aantal stemmen benoemd tot directeur. Dit koor repeteerde en gaf uitvoeringen in het R.K. Vereenigingsgebouw "Unitas" Valkhof 11. Aan dit koor bleef Simon tientallen jaren verbonden. Als in juni 1947 het 45-jarig koor St. Caecilia samengaat met het dan 65 jaar bestaand Mannenkoor Adolf tot één groot RK koor Adolf Kolping –repeterend in de Gezellenvereniging Smetiusstraat- is Simon de aangewezen dirigent, direct al weer succesvol en met grote toekomstplannen.


De Gelderlander 01-05-1931 en 21-09-1933

Veel eerder al: November 1931 kwam in Nijmegen het initiatief voor een katholiek Oratoriumkoor. Zo'n oproep leidde tot een "verbazend grote opkomst" (De Gelderlander 4 november 1931) "Velen vergenoegden zich met een plaatsje op de gang, sommigen stonden op de trap en nog meerderen gingen maar terug wegens gebrek aan plaats". Voor ogen stond: "een ernstige kunstbeoefenende zangvereniging welke in staat blijkt door eerste klas uitvoeringen, per radio uit te zenden - den naam van Nijmegen als stad van katholieke cultuur verder te verbreiden...." - "De een geeft zijn stem, de ander zijn steun." Het comité van initiatief stelde als dirigent voor, -aanbevolen door erkende musici zoals Van Kalmthout, Winnubst en Nieland...- 'onzen stadgenoot, den heer Simon Terpstra....' Dit werd met applaus begroet. Het initatief kreeg vlees en bloed. Een optreden bij 't Mariacongres (9-8-1932) waar 't toondicht van Johann Schulz "Von dir O Ewiger" diepe indruk maakte ... en naar een 2e optreden doet verlangen". T.a.v. de eerste complete concertavond werd aangegeven: "er is met ernst door koorleider en leden gestudeerd om 23-5-1933 tot een bijzondere gebeurtenis te maken. In de keuze van de muzikale medewerking heeft de directie het standpunt ingenomen dat deze 1e uitvoering op hoog peil moet staan." (10-5-1933) Boven de concertrecensie: "Een prachtig begin!" Met als vervolg (11-1-1934): "Door dit succes aangemoedigd heeft de de R.K. Oratoriumvereeniging met zijn stuwende leider Simon Terpstra aan het hoofd, nu het stoute plan opgevat om naast Haydn's Schöpfung ook Bruckner's Te Deum te gaan instuderen. Twee werken van een hoog muzikaal gehalte en van een eeuwig boeiende strekking....."


De Gelderlander 20-05-1947De gedreven en gepassioneerde Simon in zijn element.

Maar daarnaast alle dagen weer allerhande aandachtvragende activiteiten w.o. de zgn. Valkhofconcerten, kindermatinees, Zang en Spel, muzikale ondersteuning bij diverse kerkelijke plechtigheden, uitvoeringen t.b.v. goede doelen zoals drankbestrijding, blinde huisvaders e.d. Tuinconcerten in de Vereniging, zang uitvoeringen en concoursen elders met verplichte en vrije nummers ; radio-opnames (voor de KRO) volkszangavonden, parochiekoren w.o. het Broerstraatkoor, het Lourdeskerkkoor met organist Henk van den Camp – later zelf daar koordirigent - en allerlei gelegenheidsensembles en vragen.

Grote druk t.b.v. het Oratorium. Het tweede lustrum van De Roomsche Stem (januari 1933) in de grote zaal van de Vereniging met als recensie'een goede keuze aan liederen, zeer mooi en goed voorgedragen liederen van A. Mendelssohn Bartholdy, de voordracht correct en zuiver, duidelijk dat iedere bijzondere nuance door den dirigent consequent was ingestudeerd....liederen van Simon Terpstra zelf, konden worden genoten:- een fijngevoelige schrijver die tamelijk gedurfde liederen maakt; een heerlijke avond van kinderzang en speelse muziek waar componist, dirigent en begeleiding met veel voldoening op mogen terugzien.

Feestconcert van Harmonie St. Canisius. (mei 1933) in de grote zaal van Unitas. "De hernieuwde kennismaking met deze uit ruim veertig leden tellende Harmonie. Onder de talentvolle leiding van den heer Simon Terpstra werden muzieknummers uitgevoerd die met veel entrain werden uitgevoerd". Januari 1934 geeft de Harmonie met Simon Terpstra nog een aubade bij de receptie in Beek van de nieuwe Deken P.C. van Aken; ook wordt er volop gerepeteerd mede t.b.v. een dat jaar jubilerende Canisiusharmonie maar plots... blijkt Simon met ingang van 1 juli na een viertal jaar dirigent te zijn geweest, zijn ontslag te nemen. De bijdrage aan het aangekondigd Federatief concours komt dan onverwachts– pas na een onderbrekende zoektocht- te liggen bij een opvolger J.F. Heijmans. Persoonlijke zaken, tijdsdruk? In het vervolg blijven de deels hiervoor gememoreerde koren doorlopen w.o. Gemengd A Capella-koor "Arti Vocali" (eerdere dirigenten Arnold Martens & Victor Waelput) nadien het Willem Heydt-koor (1946). Een koor opbouwen naast deelname als deskundige aan concoursen en lesgevende taken lijkt m.n. de uitdaging voor Simon Terpstra waarschijnlijk meer dan het werken met een harmonie o.i.d. Zijn eigen keuzes, affiniteit... maar zijn inzet en dienstbaarheid in een groter geheel en passend in de tijdsgeest lezen we weer terug op deze site in zijn betrokkenheid bij De Stephanusfeesten te Nijmegen in 1937 (gastbijdrage van Willem Pelser). En dat hij zeker op zijn plek was als kundig jurylid zien we in de Leeuwarder Courant zoals ikzelf ook heb ervaren: "In een humoristische toespraak besprak de heer Terpstra de verschillende uitvoeringen. Hij had veel waardering voor het gebodene, maar schroomde ook niet de vinger te leggen op menige fout... opbouwende kritiek zal de onderscheiden koren prikkelen tot naarstige studie: een geslaagde zangersdag."
Reactie 3:

Hessel, 01-09-2015: Nog even terug: ‘nieuwe’ uniformen: in 1932 geleverd door Bahlmann en Co en daarom betrokken in de muzikale wandeling’ van de harmonie Canisius.


De Gelderlander 24-08-1932

Zoals boven al aangehaald (8 november 1932) lieten de outfit-foto’s toentertijd langer op zich wachten dan het bestuur beloofde. Maar enthousisme over ‘fraaie splinternieuwe uniformen’ was er opnieuw bij de Harmonie Canisius in 1949 toen de uitrusting inmiddels niet meer erg up-to-date was en er wel een rijkdom aan goede wil aanwezig was maar de financiele middelen ontbraken. De Katholieke Arbeidersbeweging sprong hier -na ampel overleg- in.
Nu zouden we zeggen: een win-win-situatie. Zo werd de Canisius Harmonie aangeduid als ‘het keurkorps van de Katholiele arbeidersbeweging.


De Gelderlander van 26-9-1949. Het was voor Nijmegen een openbaring toen de herboren Harmonie Canisius gistermiddag voor het eerst op straat kwam. De zon schitterde op de trommen en zette de witte leren riemen van de muzikanten in het licht. Een grandioos schouwspel, dat een aanwinst betekent voor ons stadsleven. Opname vóór de Waag.

Bij de speurtocht naar leden op de foto kan ik een aantal namen (in alfabetische volgorde) toevoegen die ik tegenkwam in wat opgeslagen kranten. Gezichten hierbij heb ik niet maar wie weet, één van de lezers wel:
Albers A.W. voorzitter; Arts C. org. Concours; Budel E. org. Concours; Berghegge S.J. moderator; Detmers J. jr penningm; Geel J.v.; Hengst G.; Hopman A. org. Concours; Loo j.v.d. Beschermheer; Meijer J. secr.; Oosterlaak C. penningm; Peters W. voorz.; Thijssen P.J. Willemsweg 179; Walraven St. biblioth.; Weijers G.P. org. Concours; Wildt P.de org. Concours;
Reactie 4:

Dick Jacobs, 07-08-2019: Nummer 41 op de foto in de aanhef van bovenstaande tekst is de moderator, pater F. Berghegge SJ van de parochie aan het Keizer Karelplein.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: