1450

< vorige | index | volgende >

Foto ON1450-Maria Montessori bezoekt de school aan de Oude Stadsgracht op 19-01-1938 (nummertjes zien? muis over of klik op de foto)
1: C.W. Tromp2: Mère Marie3: Pastoor Wils4: 5: Mario M. Montessori
6: 7: 8: .. Stoopman9: 10: J.J. Verbeeten
11: Mère Victoire12: Maria Montessori13: 14: 15:
16: 17: Willie van Delden18: Dies Holla

Deze foto is gemaakt toen Maria Montessori de Grote Montessori bij de Zusters van JMJ kwam bezoeken. Het kleine koppie onderaan de foto ben ik.

Ingezonden door Dies Janssen Holla (geplaatst 07-08-2015)

Reactiepagina
Reactie 0:

Diesje Janssen Holla, 11-08-2015: Foto bezoek Maria Montessori
Reactie 1:

Diesje Janssen-Holla, 30-08-2015: nr. 3 is Pastoor Wils van de Molenstraat Parochie, nr 8 is als ik 't goed heb Meneer Stoop, inspecteur van het Onderwijs, nr. 12 is Maria Montessori, nr. 17 is Willie van Delden, nr 2 is Mre Marie.
Zouden de nrs 9 en 10 de toenmalige Burgemeester met zijn Vrouw kunnen zijn?
Reactie 2:

Rieki Nas, 30-08-2015: In De Gelderlander van 21-01-1938 stond een artikel over het bezoek dat Maria Montessori heeft gebracht aan de school aan de Oude Stadsgracht "vergezeld door de Hoofdinspecteur van het L.O., de heeren inspecteurs van Nijmegen, Roermond, Venlo, Boxmeer, Mej. Tromp .....". Ook in De Gelderlander van 20-01-1938 een artikel over het bezoek dat Maria Montessori heeft gebracht aan Nijmegen.
Heb zelf op een Montessorischool gezeten en wel op de Driehuizerweg (nu Heijendaalseweg) maar dat was vanaf 1957.


De Gelderlander 21-01-1938

Redactie: het artikel is onduidelijk over de datum van Mevr. Montessori's schoolbezoek, maar gezien de samenstelling van het gezelschap zal dat op dezelfde dag als de conferentie geweest zijn, dus op 19 januari 1938.
In De Tijd van 20-01-1938 staat over die bijeenkomst een uitgebreid stuk, waaruit dit citaat afkomstig is:
Dr. Maria Montessori te Nijmegen
Belangrijke bijeenkomst in de R. K. Kweekschool

In de R.K. Kweekschool aan den Groesbeekscheweg was gisteren, 19 dezer, op uitnoodiging van de R.K. Montessori-Stichting, een talrijk en uitgelezen gezelschap bijeeengekomen, om te luisteren naar een voordracht van Dr. Maria Montessori.
De Montessoribeweging heeft in Nijmegen een belangrijk centrum gekregen, sedert daar niet alleen de genoemde stichting gevestigd is, maar ook de eerste R.K. Montessori-school in het zuiden tot Stand kwam. Bovendien bevindt zich hier een opleidingsinstituut voor leerkrachten voor Voorbereidend L.O. volgens de M.-methode, welk instituut, naar de voorzitter der bijeenkomst, de heer J. J. Verbeeten meedeelde, in September van dit jaar ook L.O.-leerkrachten zal gaan opleiden, waartoe de Bisschoppelijke goedkeuring reeds is verkregen.
Reactie 3:

Jan Hissink, 30-08-2015: De datum zou rond 1938 moeten zijn. Maria Montessori verbleef wegens vertrek uit Italie (Mussolini) vanaf 1936 tot in 1939 in Nederland. Mevr. Janssen Holla kan dit vast wel bevestigen. Was Steinweg toen Burgemeester, dan zou nummer 10 toch een flinke snor en glanzende schedel moeten hebben? Prachtig dat al vrijwel alle aandacht op deze foto naar Mevr. Montessori gaat.
Zie ook: Ex caritate (2010) op p 107:
In 1927 werd de Katholieke Montessoristichting opgericht en twee jaar later startte bij de Zusters van JMJ in Nijmegen in 1929 de eerste katholieke Montessori-opleiding voor gediplomeerde bewaarschoolonderwijzeressen, 'waar de methode van meer af katholiek zal worden onderwezen, beleefd en toegepast'. De bisschoppen gaven hun goedkeuring en de Nijmeegse RK Universiteit toonde belangstelling. Grote katholieke pedagogen, zoals de jezuiet G. Lamers en de hoogleraar Th. Rutten, gaven les op de nieuwe opleiding.' Montessori zelf, die inmiddels in Nederland woonde, kwam in 1938 op bezoek. Voor een groot gehoor, waaronder vele zusters, zette ze haar methode uiteen. Ook verzorgde ze een internationale cursus in Amsterdam. Vanaf toen steeg het aantal zuster-Montessorischolen. Er waren kleuter- en lagere scholen van onder meer de Filles de la Sagesse in Nijmegen, van de Zusters van Onze Lieve Vrouw in Amersfoort, van de Kanunnikessen van Sint Augustinus in Vught en Ubbergen, van de Franciscanessen van Oirschot in Vught, Wassenaar, Hilversum en Oirschot, en van de Ursulinen van de Romeinse Unie en de Zusters van Liefde van Tilburg op verschillende plaatsen.
Het Montessorionderwijs was een beetje elitair en deze leerkrachten voelden zich deftiger dan de leerkrachten op de gewone kleuter- of bewaarscholen die meestal de methode van Friedrich Fröbel (1782-1852) volgden.
Reactie 4:

Diesje Janssen-Holla, 31-08-2015: wat ben ik blij met alle mooie reakties, wel bedankt!
Reactie 5:

Rieki Nas, 02-09-2015: In de Gelderlander van donderdag 20 januari 1938 pagina 8 wordt - zoals eerder vermeld - uitgebreid verslag gedaan van de bijeenkomst. En op dezelfde datum, dus 20 januari 1938 op pagina 13 o.a. een verwijzing naar het bezoek aan de school "gisteren", dus moet het bezoek 19 januari 1938 hebben plaatsgevonden.

Reactie 6:

Rob Essers, 02-09-2015: Nummer 11 zou Mre Victoire (Wilhelmina Ditters) kunnen zijn. Zij staat met foto op www.oorlogsdodennijmegen.nl waar zij Zuster Marie Victoire wordt genoemd. Op het bidprentje staat zij vermeld als M. VICTOIRE DITTERS.
Reactie 7:

Hessel, 03-09-2015: Zelf heb ik als kleutertje Montessori-onderwijs gehad. Slechts enkele weken, vanwege een verhuizing, maar tch .. een positieve beleving !

Hier mijn vervolg aan de lopende MM-reconstructie: In De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad van 20-01-1938 staat als absolute conferentiedatum genoemd '19 dezer'. Aanwezig waren onder meer inspecteurs zoals Cals (Roermond); Widdershoven (Boxmeer); 't Hart inspecteur Onderwijsopleiding; Mej. J.H. Van Omme (Arnhem); mevr. Op den Coul bewaarschoolonderwijs ('s-Hertogenbosch). Maar staan zij ook op de foto van het schoolbezoek ??

Het programma van de R.K. Montessori-stichting was die dag (Gelderlander 20-01-1938): tegen 11 uur begroeting en aanvang eerste uiteenzettingen van MM; deze was zichtbaar ontroerd door de inleidende woorden. Haar boodschap: leer van het kind en ga in op diens houding van "help me mijn werk alleen te doen". In de middag werden enige passages uit haar rede nader uiteengezet en vragen beantwoord, toen een dankwoord en ovatie toe. Om ongeveer half vier (Gelderlander 21-01-1938) ging Dr. MM vergezeld door de onderwijs-inspecteurs en genodigden onder wie Mej. C.W. Tromp, secretaresse van de Montessori-stichting naar de nieuwe Leerschool op de Oude Stadsgracht. Aldaar een liedje, een bloemetje, een gesprekje met de leidsters en de bezichtiging van het godsdienstig onderwijsmateriaal. Afscheid in woord en gebaar, en handtekeningen van de aanwezigen in een album bij een waarderende tekst van Maria Montessori. Dit zal vrees ik wel verloren gegaan zijn in de trieste oorlogssituatie.

Van het voor die dag uitgenodigd gezelschap (De Tijd 20-01-1938) zie ik in nr. 6 op de foto 'geheim kamerheer' mgr. F. Frencken. Als nr. 7 meen ik wel haast zeker inspecteur Stoopman te zien voorheen uit Goes en hier als opvolger van W.F. Smits in inspectie Nijmegen. Nog zekerder is nr. 10 de hoofdinspecteur J.J. Verbeeten (pedagoog en redactielid van 'De Roomsche Jeugd') en tevens voorzitter der R.K. Montessori-stichting, met zijn kenmerkende lengte, haardos en ook in deze situatie enige vrijmoedigheid uitstralend. Burgemeester J.A.H. Steinweg en onze wethouder onderwijs C. Westreenen ontbreken.

Rest mijn vraag in hoeverre M.M. zich aan de belofte heeft gehouden om op het einde van het leerjaar zich nogmaals op de hoogte te stellen van de vorderingen der leerlingen ?? ...
Reactie 8:

Joke Verheul, 01-05-2017: No 1 is Mej. C.W. Tromp, secretaresse van de Montessori-stichting.
No 5 op de foto is Mario M. Montessori, de zoon van Maria Montessori.
Met groet, Joke Verheul (Association Montessori Internationale, Amsterdam)

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: