1438

< vorige | index | volgende >

Foto ON1438-klas 2B Paus Pius XII ULO Akkerlaan op 22-03-1960 (nummertjes zien? muis over of klik op de foto)
1: A.E. van Eijsden2: Jan Jaskulak3: Theo Hasselton4: Fred Puts5: Hans Bartels
6: Marius Kuipers7: Theo Bekkers8: Theo Busser9: Gerrie Verbiezen10: Hans Dix
11: Aart van Seggelen12: Albert Pelser13: Frits Jansen14: Bert van Gils15: Loekie de Vries
16: Wickie Groothuizen17: Frans Kleinschiphorst18: Jan Jansen19: Gijs van Iterson20: Jan Kloks
21: Johan Kaspers22: Willy Tonen23: Jos Coppes24: Hans Schraven25: Jos Sustrunck
26: Theo Weeren27: Roel Michels28: Frits Reuser29: Willie Heimen30: Joop Raijmaekers
31: Leo Lucassen32: Joop Egbertsen33: Tonnie Peterse34: Evie van Loon35: Sjaak Biessels

Bijgaand klassenfoto Paus Pius XII ULO, Akkerlaan, Nijmegen.
Compleet met alle namen (die stonden op de achterkant). Ik vermoed dat het de 3e klas was, 1961/1962, helaas heb ik dat niet genoteerd.
Van links naar rechts
-Bovenste rij: Meneer van Eysden, Jan Jaskulak, Theo Hasselton, Fred Puts, Hans Bartels, Marius Kuipers, Theo Bekkers, Theo Busser, Gerrie Verbiezen, Hans Dix, Aart van Seggelen, Albert Pelser, Frits Jansen.
-Middelste rij: Bert van Gils, Loekie de Vries, Wickie Groothuizen, Frans Kleinschiphorst, Jan Jansen, Gijs van Iterson, Jan Kloks, Johan Kaspers, Willy Toonen, Jos Coppes, Hans Schraven.
-Onderste rij: Jos Susterinck, Theo Weren, Roel Michels, Frits Reuser, Willie Heimen, Joop Raymakers, Leo Lucassen, Joop Egbertsen, Tonnie Peterse, Evie van Loon, Sjaak Bussels.
Vriendelijke groet, Jan Jansen, Wijchen

Ingezonden door Jan Jansen (geplaatst 19-06-2015)

Reactie 0:

Jan Jansen, 19-06-2015: Klassenfoto Pius XII ULO
Reactie 1:

Joop van Rooij, 20-06-2015: Dat is leuk, in de vijftiger jaren heb ik nog in de klas gezeten van de heer van Eysden op de school in de Prins Hendrikstraat.
En met zijn broer zwommen wij elke dag in het Sportfondsenbad in de Beethovenstraat.
Reactie 2:

Theo Busser, 20-09-2015: Ik heb precies dezelfde foto met alle namen, die ook op de achterkant stonden vermeld, een paar jaar geleden op schoolbank.nl geplaatst. Heb ook nog de datum en klas erbij gezet. De datum, toen de foto werd gemaakt, was 22 maart 1960 en de klas was 2B.
Reactie 3:

Koos Hubers, 25-09-2015: Een soortgelijke foto heb ik ook, maar dan van klas 4A. Die foto moet op dezelfde dag zijn gemaakt, d.w.z. 22 maart 1960. De foto zal ik z.s.m. insturen voor plaatsing op de site, mede voorzien van alle namen van de daaropstaande leerlingen. Eenzelfde foto heb ik enkele jaren geleden ook geplaatst op de site van schoolbank.nl.
Redactie: de foto is geplaatst, zie ON1467.
Reactie 4:

Bart Janssen, 26-09-2015: Ik heb ook bij deze jongens in de klas gezeten. Mag ik enkele namen corrigeren:
01. Leraar moet zijn A.E. van Eijsden. Hij woonde Hobbemastraat 5.
22. Moet zijn Willy Tonen (*03-09-1944 / +04-12-2003). Hij woonde Hatertseweg 759.
25. Moet zijn: Jos Sustrunck. Hij woonde St. Annastraat 594
26. Moet zijn: Theo Weeren. Hij woonde op de Rijksweg tussen Malden en Mook
30. Moet zijn Joop Raijmaekers (*17-08-1944 / +16-06-2014) Hij woonde Tuinstraat 27.
35. Moet zijn Sjaak Biessels. Hij woonde Bongerdstraat 15.
Reactie 5:

Paul Broekman, 29-02-2016: Leuk om deze foto te zien, waarop de heer Van Eijsden is te zien. Deze foto is gemaakt net voordat ik als broekie in september 1960 op de Pius 12 uloschool arriveerde.
Wat ik mij nog van Van Eijsden kan herinneren was dat hij in mijn ogen goed kon tekenen. Op het bord verschenen soms mooie tekeningen die hij in luttele seconden neerzette. Maar hij gaf volgens mij geen tekenen. Daar deed de toenmalige uloschool niet aan. Er werden daar geen creatieve vakken gegeven. De ulo was in die tijd voor velen het eindstation; het was daarna werken geblazen, vooral in de dienstensector. Vandaar de talen, het rekenen en de handelskennis, het boekhouden, wat wiskunde etc. Alles gericht op de toenmalige maatschappij. Het middenstandsdiploma kon je er halen, bedoeld om de detail in te gaan.
Om terug te komen op de heer Van Eijsden: ik weet nog goed dat hij, net als vele andere leraren een bijnaam had. Hij werd "aap" genoemd en daar kon hij smakelijk om lachen. Ik denk dat dat kwam, omdat hij een behoorlijke zwarte haardos had en een zwarte bril.
Ik kan mij alleen nog herinneren dat hij mij menskunde gaf. We hadden daar een aantekenschrift voor. Elke les werd daar wat in geschreven en getekend. Ik heb dat nog lang bewaard, maar het werd op den duur wat achterhaald.
Verder herinner ik mij hem als een aardige leraar, die naast de stof ook leuk kon vertellen. Zo vertelde hij dat hij in die tijd met de scooter helemaal naar Corsica was gereden. In mijn ogen toen heel ver!
Ik denk dat deze uloschool bij de St. Josephstichting hoorde. Sinds de Mammoetwet van 1968 is er een splitsing gekomen tussen het lagere en het hogere onderwijs. De Stichting bestaat nu nog steeds, maar heeft alleen nog enkele basisscholen onder haar hoede.
Reactie 6:

Toon Honig, 01-03-2016: Dat is leuk, in de vijftiger jaren heb ik nog in de klas gezeten van de heer van Eysden op de school in de Prins Hendrikstraat.
Reactie 7:

Johnny Meuleman, 03-03-2016: Weet iemand toevallig of deze heer van Eijsden ook leraar is geweest op de LTS Dr Poels aan de Goffertweg? Rond 1973 - 1974.
Ik had hem niet als leraar maar hij droeg dezelfde achternaam.
Hier op de foto is hij nog donker, in mijn tijd was hij al grijs, hij lijkt er wel op maar ik twijfel.
Mocht het zo zijn dan weet ik nog wel een anekdote (inhakend op Paul Broekman).
Reactie 8:

Paul Broekman, 05-03-2016: Reactie op Johnny Meuleman reactie 7:
Of de heer Van Eijsden op de LTS in de Goffert heeft gezeten, dat is mij niet bekend.
Wel weet ik uit bronnen, die hier al eerder beschreven zijn, dat hij op school in de Prins Hendrikstraat heeft gestaan (reactie 1) en dat hij op de Lourdesschool aan de Veldstraat heeft les gegeven. Later is hij overgegaan naar de ernaast liggende school en wel de ulo Pius 12 aan de Akkerlaan.
Ik zou graag jouw anekdote willen vernemen... Misschien kan ik op grond daarvan vaststellen of hij het inderdaad is geweest!
Reactie 9:

Arnold Stoffels, 05-03-2016: Reactie op Johnny Meuleman:
Ja de heer van Eijsden was leraar nederlands op de Dr Poels school, ik had hem voor nederlands in de 4e klas. Was een heel aardige leraar die goed kon vertellen. Ook het tekenen van hem kan ik me goed herinneren. Hij las altijd voor uit Jan Wolkers wat voor jongens uit de 4e klas altijd heel bijzonder was. Je kon wel merken dat hij ouder werd, was altijd erg zenuwachtig. Hij was ook grijs.
Als ik bovenstaande foto zie, kan het hooguit zijn tweelingbroer zijn, maar ik denk dat hij die niet had.
Reactie 10:

Johnny Meuleman, 05-03-2016: Wel Paul, hierbij mijn relaas.
Ik zat destijds in de 1e klas van de LTS - Dr Poels, dan durf je nog niet zoveel.
Als ik wiskundeles had kwam ik altijd langs het klaslokaal van de heer Van Eijsden, maar ik had die man niet als leraar.
Jij schreef dat hij als bijnaam "aap" had en dat hij daar om moest lachen.
Als hij het is dan heb ik dat anders ervaren.
Die leraar had toen als bijnaam "Groko".
Toen had je ook nog diepvriesprodukten van Groko, een van de jongens had toen "Groko" uit zo'n doos geknipt en met een punaise op de deur van zijn klaslokaal geprikt.
Dus ik kom weer langs zijn klaslokaal en zie dat "Groko" hangen en moest natuurlijk lachen.
Zit ik nietsvermoedend in de wiskundeklas komt Van Eijsden woedend en briesend ons lokaal binnen gestormd en pikt mij eruit, ik moest meekomen !
In zijn klas wees hij naar het "Groko" merk op zijn tafel en een aantal 2e of 3e jaars zaten te beweren dat ik dat gedaan had.
Volgens mij zag hij wel aan mijn reactie dat ik het niet was geweest, het liep met een sisser af en ik kon weer gaan.
Ik kreeg het er wel warm van, ik zou dat niet eens durven, en hij kon er beslist niet om lachen.
Reactie 11:

Marcel van Dinteren, 05-03-2016: Hallo Johnny, Laat ik me nu precies dezelfde vraag hebben gesteld. Ik heb wel les gehad van de heer Van Eijsden; hij gaf duits.
Ik herinner me hem aangezien ik pas halverwege het schooljaar van de LTS Roncalli naar de Dr. Poels ben gegaan en had daardoor nog nooit eerder Duits gehad.
Die avond voor de les had ik nog behoorlijk met mijn vader in de lesboeken geoefend en toen ik van Van Eijsden iets moest voorlezen, vroeg hij of ik echt nog nooit eerder Duits had gehad.
Hij was kennelijk onder de indruk, want na de les moest ik met hem meekomen naar de kantine en kocht hij voor mij een gebakje van de Banket en Brood afdeling van de school !
Ik herinner me hem als een bijzonder aardige en ook heel kundige leraar! Of het nu dezelfde Van Eijsden is als op deze foto... het zou kunnen, op de LTS was hij inderdaad al grijs maar het is te lang geleden om hier zeker van te zijn.
Reactie 12:

Johnny Meuleman, 06-03-2016: Leuk om te lezen, Duits, Nederlands, grappig.
Ik heb totaal geen idee wat voor les die man gaf.

1 - De situatie (LTS Dr Poels Goffertweg rond 1973-74) : via het centraletrappenstelsel moest je naar de 1e verdieping, ik had wiskundeles helemaal op het eind van de gang, dus de heer "van Eijsden" zat in het n na laatste klaslokaal als ik het goed heb.

2 - Het gebakje : Marcel gaf aan dat hij een gebakje kreeg uit de kantine, ik moest daar niks van hebben. Ik heb namelijk zelf Brood & Banket gehad (wat niks is geworden), aangezien Marcel nog in gezonde staat verkeerd zal het achteraf wel mee hebben gevallen.

3 - Leraar : Nu wij het toch over de Dr Poels hebben ben ik in het bijzonder heel benieuwd naar de leraar "Jules Hommes".
Een veelzijdige man die allerlei lessen gaf, hij is het meest bij mij blijven hangen.
Meneer Hommes was een grote rijzige man met een baard, het was een supertolerante man maar kon ook streng en rechtvaardig zijn, een van de fijne leraren van de hogere school die ik heb mogen mee maken.
Reactie 13:

Joop Kuijpers, 29-07-2017: De van Eysden op de dr Poels school was een broer van de van Eysden op de Pius ulo. Ze leken erg veel op elkaar. De van Eysden op de Pius ulo kon zeer kwaad worden en begon dan letterlijk te schuimbekken, geen fris gezicht.
Reactie 14:

Lex Coenen, 18-03-2018: Ik zat van 1962 t/m 1967 op de Pius XII Ulo. De heer van Eijsden gaf volgens mij Engels en had bij onze groep de bijnaam Willem. Op die school zat ook een leraar Hubers, die Duits gaf en een relatie kreeg met een onderwijzeres van de school gelegen tegenover de Ulo. Die relatie werd tijdens de middagpauze bezegeld in zijn auto. Ik weet niet meer wat van merk auto dat was. Ik meen een Volkswagen kever of Daf.
Reactie 15:

Joop Kuijpers, 13-08-2019: Als reactie op reactie 5 van Paul Broekman: op de Pius Ulo werd wel degelijk (op vrijwillige basis) tekenles gegeven en wel op twee ochtenden van half acht tot half negen. Naam van de tekenleraar was Rietbergen die leraar was op een andere school. Ik heb twee jaar deelgenomen aan deze lessen. Zeer veel geleerd van deze man, vooral op het gebied van gebruik materialen. Deze lessen sprongen eruit in het verder saaie en slaapverwekkende schoolbestaan van de Pius Ulo.
Reactie 16:

Petra Hommes, 03-11-2019: Reactie op Johnny Meuleman (Reactie 12). Jules Hommes is mijn vader en hij is helaas in 2003 overleden. Ik herken me helemaal in jouw beschrijving over hem, erg leuk om zo te lezen. Wij kwamen geregeld op de dr Poels. Het was inderdaad een markante man :)
Reactie 17:

Johnny Meuleman, 03-11-2019: @ Petra Hommes, sommige mensen blijven bij mij voor eeuwig hangen, daar is jou vader n van.
Ik realiseer mij dat het inmiddels 45 jaar geleden is dat ik hem voor het laatst heb gezien.

Anekdote 1.
Daar er in zijn klas weleens dia's en films vertoond werden kon hij als enigste de klas verduisteren.
Helemaal achter in de klas achter zijn lessenaar was er een soort opbergruimte met stellingen gevuld met schoolspullen, die opbergruimte was voorzien van 1 lamp en was zo groot dat jouw vader er net in kon staan.
Goed, de klas binnen gekomen was het stikke donker en jouw vader was nergens te bekennen.
Zo liet hij ons een paar minuten in het ongewisse (om aan het donker te wennen) en plotseling ging de lamp in de opbergruimte aan en daar stond onze leraar dan, het zag er ook heel "spooky" uit.
Bewegingloos en zei geen woord en dat heeft hij het hele lesuur volgehouden.
Totdat de zoemer ging, het licht ging uit en wij zijn vol met verbazing de klas uit gelopen.
De volgende lesuur bij hem, ongeacht wat voor een les wij zouden krijgen, werd er uitvoerig besproken wat hij toen allemaal zag en wat wij deden, wij moesten ook ieder op onze beurt vertellen hoe wij dat ervaren hadden.

Anekdote 2.
Er zat een jongen bij ons in de klas en die stotterde heel erg, echt heel erg en als hij voor moest lezen dan kwam hij er helemaal niet meer uit.
Op een gegeven ogenblik was hij aan de beurt en hij kwam er gewoon niet uit.
Jouw vader staat op, pakt een vel papier en scheurt die in tween en gaat achter die jongen staan, houdt een velletje bij ieder oor en begint met zijn vingers over het papier te krabbelen.
"En nu voorlezen !" zei hij.
Nou Petra door die herrie kon hij zijn eigen stem niet horen, we wisten niet wat we meemaakten maar die jongen kon zo bij het NOS Journaal.
Jouw vader ging weer achter zijn lessenaar zitten en ging verder met de les zonder enige uitleg.
Dat hoefde ook niet.

Anekdote 3. (Dit zal jou bekend voorkomen).
Meneer Hommes kon ook zingen, maar hij kon ook heel super laag zingen.
Dan moest je gelijk aan die Duitser denken "Iwan Rebroff" die in de jaren '70 weleens op TV kwam.

En dat was jouw vader, daarmee mag jij je gelukkig prijzen.
Ik had mij ook altijd zo'n vader gewenst.
Reactie 18:

Petra Francissen, 03-11-2019: @Johnny Meuleman. Wat ontzettend leuk om dit te lezen. Bedankt daarvoor. Jules Hommes was 65 jaar toen hij overleed. En wat een tijd, 45 jaar geleden. Toen was ik pas 5 jaar :)

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: