1385

< vorige | index | volgende >


Foto 1385 - Steenfabriek Hees Waalbandijk 50

Hierbij een (slechte) scan van een kaart, welke in 1921 werd verstuurd aan mijn tante. Het betreft de steenfabriek in Hees. De locatie zou zijn geweest waar nu de electriciteits centrale staat. Mijn grootvader Hendrikus Johannes van Blitterswijk (geb. te Lienden 1.6.1971 gehuwd met Dirkje van Alfen geb. te Lienden 21.2.1877) woonde van ca. 1903 tot ca. 1922 in Hees bij de steenfabriek, hij was daar "Baas".
Ik heb nog een advertentie in de krant gevonden van 28.10.1922 dat er Beste werkpaarden te koop werden aangeboden Te br. bij: Baas van Blitterswijk Steenfabriek Hees.
Ik heb nog een foto van hun woonhuis.

Uit de verhalen zou de steenfabriek zijn afgebroken voor de bouw van de centrale. Ik heb op uw site en de site van het RAN alle foto's en kaarten na zitten pluizen om te ontdekken of er een betere foto is. Heb niets kunnen ontdekken.
Gaarne zou ik van u vernemen of u iets weet van de steenfabriek in Hees.

Ingezonden door Pim van Blitterswijk (geplaatst 27-09-2014)

REAGEER

Reactiepagina
Reactie 0:

Pim van Blitterswijk, 27-09-2014: foto steenfabriek Hees
Reactie 1:

René Klomp, 27-09-2014: Afgegaan op de genoemde locatie betreft het hier mogelijk de Steenbakkerij zoals deze op de Topografische Militaire Kaart van 1906 op die plek te zien is:


bron: www.watwaswaar.nl

In de Encyclopedie Grofkeramiek lijkt deze als 'N.V. Steenfabriek v/h Wed. W. S. Bloem & Zonen - 1857-1928' vermeld te staan.
Het gaat dan mogelijk om de Steenbakkerij van Willem Sander Bloem, geboren te Beuningen op 23 november 1817. Hij trouwt als 'aannemer' te Ewijk op 12 november 1856 met Petronella Hermina Cochius. Hij overlijdt op 63-jarige leeftijd te Weurt op 3 maart 1881 - hij staat dan vermeld als 'steenfabrikant'.
Reactie 2:

Rob Essers, 27-09-2014: Vanaf 1903 staat steenovenbaas H.J. van Blitterswijk vermeld in de adresboeken. Voor 1910 was zijn adres: biezen 288. Dat is nog een wijkgebonden huisnummer. In 1910 is zijn adres gewijzigd in: waalbandijk 50. De Waalbandijk werd vroeger ook Linker Waalbandijk genoemd.
Nummer 50 lag ten westen van de N.V. Kunstzijdespinnerij Nyma, Waalbandijk 38 (Winselingseweg 12). In 1976 is dit deel van de Waalbandijk bij de Winselingseweg getrokken.
Op de woningkaart 1920-1946 van LINKER WAALBANDYK 50 staat dat het pand bij de controle op 14-3-1932 afgebroken blijkt te zijn. Nummer 50 is dan het huisnummer van het kantoorgebouw van de P.G.E.M.
NB In 1924 woonde C. van Accooij op het adres Waalbandijk 50; zie gevelsteen Bredestraat 91.

Er waren drie steenovens in Hees. Nummer 288 lag het dichtst bij Fort Krayenhoff. Uit het adresboek uit 1892 blijkt dat de derde steenoven het laagste huisnummer had:
- steenoven W Bloem, Hees 288
- steenoven Burgers, Hees 287
- steenoven Duijs, Hees 286
De nummering gaat na Hees 288 verder bij Fort Krayenhoff:
- Hees fort kraaienhof 290
- Hees fort kraaienhof 291
De nummering loopt 'dus' in de richting van de stad.

Het gat op de voorgrond van de foto zou een deel kunnen zijn van de Heessche kolk die bij de doorbraak in 1799 ontstaan moet zijn. Deze kolk (ca. 3 ha) lag tussen Waalbandijk en Weurtseweg ten westen van de Winselingseweg.

Redactie: Onderstaand kaartje geeft de locaties van de steenfabrieken ten westen van Nijmegen.


De omcirkelde steenbakkerij zonder naam behoorde achtereenvolgens aan Rendorp, De Vries, Van der Worp en Burgers. Zie Reactie 8.

Reactie 3:

Rob Essers, 28-09-2014: De Heessche steenfabrieken op het kaartje liggen IN de gemeente Nijmegen. De grillige gemeentegrens is met  - - - - - -  aangegeven.

Op een van de luchtfoto's van de aanleg van het Maas-Waalkanaal uit ca. 1924 is de Heessche Kolk te zien met de steenfabriek ten noorden daarvan.
De gebouwen op foto 1385 vertonen een opvallende gelijkenis met gebouwen op de luchtfoto. Het gat op de voorgrond van foto 1385 lag buitendijks en maakte geen deel uit van de Heessche kolk.


detail van luchtfoto uit 1924 (bron: beeldbank RAN F58415)

De weg met de laanbeplanting die met een bocht om de Heessche kolk heen loopt, was de Weurtscheweg. In verband met de aanleg van het Maas-Waalkanaal werd de Weurtscheweg verlegd en kreeg het laatste deel op Nijmeegs grondgebied de naam Kolkweg (raadsbesluit d.d. 9 juli 1924). Het weggetje ten zuiden van de Kolkweg kreeg de naam Sluisweg. In 1961 zijn de namen Kolkweg en Sluisweg ingetrokken (raadsbesluit d.d. 27 september 1961).
Reactie 4:

Rob Essers, 28-09-2014:

Het verschil in afstand tussen het linker en rechter gebouw verraste mij. Het rechter gebouw was aanmerkelijk hoger en moet dus verder weg gestaan hebben. In bijgaande foto heb ik bij de details van de luchtfoto op het linker gebouw wat meer en op het rechter gebouw wat minder ingezoomd.


Links de bazenwoning

Reactie 5:

Arjen W. Kuiken, 29-09-2014: De steenfabriek is afgebroken tijdens of kort na de bouw van Centrale Gelderland I. De locatie was ongeveer op de plaats waar nu de 3 hoge hoogspanningsmasten staan richting Lent. Op onderstaande foto’s is één van de gebouwen nog goed te herkennen.

Reactie 6:

Pim van Blitterswijk, 29-09-2014: Wat geweldig dat er zoveel reacties en details binnenkomen op een kaart en een foto van 100 jaar oud. Het verhaal binnen de familie, dat de steenfabriek indertijd moest wijken voor de bouw van de nu Electrabel centrale, is dus waar. Via de prachtige luchtfoto is de locatie van het huis nu ook goed te zien.
Tot nu alvast hartelijk dank aan alle inzenders.
Reactie 7:

Henri Burgers, 28-04-2015: Toevallig dat ik op deze web site kom, nu binnen een maand mijn boek Twintig Gelderse Steenfabrieken uitkomt. Daarin behandel ik o.a. de geschiedenis van de steenfabriek van de Weduwe W.S. Bloem en Zonen.
Het was niet Willem Sander Bloem, die de steenfabriek oprichtte. Het waren de heren Arntz, Terwindt, Coster van Voorhout en Peters. Ruim na het overlijden van Willem Sander Bloem koopt zijn weduwe de fabriek.
Bij zijn overlijden was Willem Sander Bloem wel steenfabrikant maar niet in deze steenfabriek. Hij had een 1/3 aandeel in de steenfabriek van Rendorp & Co. te Weurt (later Gebroeders Burgers) waarin de familie Rendorp 1/3 deel bezat en Theodorus Burgers (1825 -1889) samen met van der Worp ook een derde deel bezat.
In de laatste jaren van haar bestaan produceerde de fabriek betonpalen.
Met vriendelijke groet,
Henri Burgers, Curacao
Reactie 8:

Henri Burgers, 29-04-2015: Overigens maak ik uit de foto bij Reactie 5 op dat het grote gebouw waarschijnlijk een omgebouwde veldoven is, waaroverheen een dak is geconstrueerd nadat het gebouw de functie van oven had verloren.
Toen de foto is gemaakt bakte men er geen stenen meer en is het gebouw waarschijnlijk ingericht voor het maken van betonpalen.
Op de achtergrond is te zien dat het Maas-Waalkanaal gereed is en daarmee is de foto wat gemakkelijker te dateren. Ook op de achtergrond, rechts naast de schoorsteen, is nog net de kerk van Weurt zichtbaar.

De steenfabriek, die bij Reactie 2 met een rood rondje maar zonder naam staat aangegeven, is de steenfabriek van de firma Rendorp & Co. waarin Willem Sander Bloem 1/3 aandeel bezat. Na het overlijden van Willem Sander Bloem en de heer Rendorp hebben de Gebroeders De Vries de fabriek gekocht, maar zij werd geëxploiteerd door de firma Van der Worp & Burgers en is later ook hun eigendom geworden en weer later de firma Gebroeders Burgers.

Met vriendelijke groet,
Henri Burgers
Reactie 9:

Arie van den Anker, 22-12-2015: Heb nog op de Sluisweg gewoond bij mijn opa en oma van den Anker. Dat was op een hofke. Er stonden drie woningen met een waterput. Mijn opa had een grote groene schuur achter het huis staan. Het zal ongeveer 1953-1955 zijn geweest. Als iemand nog foto's heeft zou ik ze heel graag willen zien.
Reactie 10:

Ria van Dinteren, 03-04-2018: Volgens mij is de heer Francis van Dinteren (*1856), voorheen steenovenbaas in Leuvenheim, vanaf half mei 1899 steenbaas geweest bij steenfabrikant Arntz/Terwindt tot ? en is Blitterswijk zijn opvolger. Francis van Dinteren woonde Waaldijk 288 in Hees. Zijn vader Johannes Walterus van Dinteren (*1830) was steenovenbaas bij Rendorp in Weurt, Weerden en wijk 23 nr 155. Wie kan mij daar meer gegevens van verstrekken?
De broer van Francis, Willem van Dinteren (*1860) was ook steenovenbaas. Hij zou dat in IJzendoorn, Dodewaard (Hien) en Druten zijn geweest.
De jongste broer Jacobus van Dinteren (*1865) ook, in IJzendoorn en Beuningen.
Wie kan mij meer duidelijkheid geven over de van Dinteren als steenovenbazen, waar zij precies werkten en waar zij woonden? Alle hulp daarbij is welkom i.v.m. mijn onderzoek. Bij voorbaat dank!
Met vriendelijke groet,
Ria van Dinteren, Nijmegen
Reactie 11:

Henri Burgers, 03-04-2018: Geachte mevrouw van Dinteren,
Ik ga u binnenkort antwoorden over de van Dinterens die als steenbazen werkten op verscheidene steenfabrieken.
Ook de heer Ir. Jacques van Dinteren, wonende in Nijmegen (check het telefoonboek) kan u heel veel over zijn vader vertellen, die steenbaas was op steenfabriek de Bunswaard te Beuningen en over diens broer en diens vader, die allen steenbaas waren.
Met vriendelijke groet, Henri Burgers
Reactie 12:

Ria van Dinteren, 05-04-2018: Geachte mijnheer Burgers,
Hartelijk dank voor uw snelle reactie en dat u mij de hand toereikt om verder te komen bij mijn onderzoek naar de steenbazen van Dinteren. De heer Jacques van Dinteren stond nog op mijn lijstje om ook hem te benaderen. De redactie heeft mijn toestemming gekregen mijn emailadres aan u door te mogen geven.
In positieve afwachting van uw informatie en mogelijke uitwisseling, verblijf ik
Met vriendelijke groet,
Ria van Dinteren
Achterkleinkind van Johannes Walterus van Dinteren (1830)
Kleinkind van Willem van Dinteren (1830)
Reactie 13:

Pim van Blitterswijk, 05-04-2018: Geachte Mevrouw Van Dinteren, de steenovenbazen Van Dinteren waren in het recente verleden werkzaam op de ovens in Druten. Frans (Franciscus) van Dinteren, geb. 7.10.1889 en overleden te Boven-Leeuwen 27.5.1966, was baas op de “Mijnlief” te Druten.
Dan was er ook nog een G. (Gerardus) van Dinteren (2.5.1900 – 31.10.1973) baas op een oven in Druten, helaas weet ik niet welke oven. Ik weet niet of het bij u bekend is maar Paul en Ewald van Dinteren zijn beiden actief op het historische vlak en misschien kunnen zij u verder helpen. Ik heb het vermoeden dat zij zonen zijn van Gerardus. Zij wonen resp. in Druten en Boven-Leeuwen.
Overigens wel frappant, 3 andere broers van mijn grootvader waren ook steenovenbazen. In Deest, Dodewaard en IJzendoorn. (Johan, Johannes en Evert).
Met vriendelijke groet, Pim van Blitterswijk.

Redactie: Voor de duidelijkheid: heette die grootvader ook van Blitterswijk?
Pim: Inderdaad, ik bedoel mijn grootvader H.J. van Blitterswijk steenovenbaas in Hees (ca. 1900 - 1921) en later in Tricht.
Reactie 14:

Ria van Dinteren, 06-04-2018: Geachte mevrouw van Blitterswijk, dank voor uw artikel met foto's op deze website en uw reactie, En ja, frappant dat uw familie in dezelfde regio's actief waren. Mogelijk waren zij elkaars voorgangers en/of opvolgers. Misschien wordt dat bij onderzoek in de toekomst duidelijk.
Wat betreft het recente verleden: Oom Frans is geboren 07-10-1898 te Hien (Dodewaard). Hij heeft lang op de steenfabriek Mijnlieff gewoond, daarna in Boven-Leeuwen. Gestorven in Tiel 27-06-1966.
Mijn vader Gerardus van Dinteren, geboren en gestorven in Druten (data kloppen), was eveneens steenovenbaas bij Mijnlieff / Pothaar. Ook hun beider vader Willem Van Dinteren was als laatste voor hen steenovenbaas in Druten. Historisch besef en interesse hebben wij van mijn vader Gerardus van Dinteren met de paplepel ingegoten gekregen. Iedereen op zijn vlak of overlappende vlakken. Paul en Ewald zijn mijn broers.
Met vriendelijke groet, Ria van Dinteren.
Reactie 15:

Rob Essers, 07-04-2018: Voor 1910 hadden de steenovens en woningen van de steenovenbazen in Nijmegen een wijkgebonden nummer in Wijk E (Hees). Bij de invoering van de straatgebonden huisnummering in 1910 zijn de huisnummers gekoppeld aan de straatnaam Linker Waalbandijk:

- steenoven W Bloem, Hees 288 ¨ (Linker) Waalbandijk 50
- steenoven Burgers, Hees 287 ¨ (Linker) Waalbandijk 72
- steenoven Duijs, Hees 286 ¨ (Linker) Waalbandijk 94

F. van Dinteren staat in de adresboeken 1899, 1901 en 1902 als steenbaas op het adres 'waaldijk 288' vermeld. Zijn opvolger steenovenbaas H.J. van Blitterswijk woonde op adres 'biezen 288' en vanaf 1910 op het adres 'linker waarbandijk 50'; zie Reactie 2.

De Gelderlander van 18 oktober 1908 meldde onder het kopje 'De warme herfst': "(...) hedenmorgen toonde de heer F. van Dinteren, warmoezenier te Bemmel, ons een drietal prachtige, volkomen rijpe aardbeien uit zijn tuin (van den kouden grond) afkomstig." In een akte d.d. 8 november 1909 staat: "Franciscus van Dinteren (was steenovenbaas en thans warmoezier)"; zie archief Notaris Hekking 1883-1926. Blijkbaar woonde hij in 1909 in Doornik (gemeente Bemmel).

Op 9 juli 1924 heeft de gemeenteraad de naam Waalbandijk vastgesteld. Waalbandijk 72 is afgebroken ten behoeve van de aanleg van het Maas-Waalkanaal. In het adresboek 1922 staat J.W. van Dinteren vermeld als steenovenbaas op het adres Linker Waalbandijk 94. Dat pand is te zien op luchtfoto F67870 (Datering: 1924) ten westen van het Maas-Waalkanaal.
Reactie 16:

Ria van Dinteren, 09-04-2018: Geachte mijnheer Essers, hartelijk dank voor uw specialistische kennis. Ik krijg van wat ik zocht zaken duidelijker in beeld. Fijn!!!
Ik dacht alle Gelderlanderartikelen inmiddels te hebben, maar die u hierboven aangeeft was aan mijn aandacht ontsnapt. Mijn dank hiervoor en dat eveneens voor de luchtfoto.

Er blijft nog een hiaat. Pim van Blitterswijk gaf aan dat haar grootvader in 1903 bij steenbakkerij Bloem steenovenbaas was geworden. Francis van Dinteren was daar steenovenbaas en heeft in 1907 een Hofstede gekocht in Doornik (Bemmel) en is daar naar toe verhuisd. Onduidelijk blijft tot wanneer Francis van Dinteren bij Bloem heeft gewerkt. Mogelijk weet de heer Burgers daar een antwoord op te vinden.
De steenovenbaas JW van Dinteren (*1890 Haaften) is bijna zeker een zoon van Jacobus van Dinteren (*1865 IJzendoorn).

Voor Pim van Blitterswijk ook een advertentie uit de Gelderlander van dinsdag 13 februari 1934:
Heden overleed te Weurt, onze geachte Patroon den WelEd. Heer A.W. Burgers
IJzendoorn: H. Th. Huisman, C. J. van Dinteren
Echteld: E. v. Blitterswijk
Deest: JAC. van Dinteren

Met vriendelijk groet, Ria van Dinteren
Reactie 17:

Henri Burgers, 22-05-2018: Geachte mevrouw van Dinteren,
Helaas weet ik niet tot wanneer Francis van Dinteren steenbaas is geweest bij de steenfabriek van Bloem.
De advertentie n.a.v. het overlijden van de heer A.W. Burgers betreft Albertus Wilhelmus Burgers, die de steenfabrieken te Echteld (voorheen Johannis de Haas) en IJzendoorn (voorheen van zijn vader Theodorus Burgers en Albertus van der Worp) heeft samengevoegd tot één fabriek, en bezat nog een fabriek in IJzendoorn (voorheen van Glabbeek), aangekocht een paar weken voor de beurskrach, en in Deest (voorheen Duijs).
H.Th. Huisman is ook uit een familie van steenbazen en later steenfabrikanten (Milsbeek).
Bij de familie Burgers waren er ook veel steenbazen, die hun vader als steenbaas opvolgden, onder meer te Westervoort op de fabrieken van de familie Terwindt.
Met vriendelijke groet,
Henri Burgers
Reactie 18:

Ria van Dinteren, 23-05-2018: Geachte mijnheer Burgers,
Hartelijk dank voor uw informatie en uitgebreide uiteenzetting van de andere steenfabrieken, waar overigens ook verschillende van Dinteren steenovenbaas waren en ook nog van verschillende generaties. Ik heb hier nog een aantal vragen over, maar omdat dit Maas & Waal en de Betuwe betreft zal ik dat per mail doen.

Beuningen/Weurt: In het adresboek van 1920 kom ik J. van Dinteren steenovenbaas Uiterwaard 12 tegen. Ik ga er van uit dat dit Jacobus van Dinteren uit 1865 is en op de Bunswaard werkt.
Tevens staat er ook een J.W. van Dinteren fabrieksarbeider Uiterwaard 14.
Nu heeft Jacobus van Dinteren twee zoons, die de afkorting J.W. hebben. De een is zijn 2e zoon Johannes Wilhelmus van 1890 en de andere is zijn 3e zoon Johannis Walterus van 1892. Beiden zijn later steenovenbaas geworden.

Nijmegen: Een van de twee zonen J.W. van Dinteren is volgens het adresboek uit 1924 van Nijmegen steenovenbaas en woonachtig op de Linker Waalbandijk 94. Uit de voorgaande gekregen informatie is dat dus de steenfabriek van Duijs. Wie was die J.W. en tot wanneer heeft hij daar gewerkt? Is deze fabriek ook overgenomen door een van de Fam. Burgers? Wanneer is deze fabriek en waarom ter ziele gegaan?
Met vriendelijke groet, Ria van Dinteren
Reactie 19:

Henri Burgers, 24-05-2018: Geachte mevrouw van Dinteren,
de fabriek van Duijs in Weurt is opgenomen in mijn boek "Twintig Gelderse steenfabrieken" en is inderdaad overgenomen door de firma Gebroeders Burgers (J.A. Beijer en Th.A. Burgers). Deze fabriek lag bij de huidige afrit van de dijk, waar de dijk (die evenwijdig aan het Maas-Waalkanaal loopt) een haakse bocht naar links maakt evenwijdig aan de Waal).
Welke J.W. van Dinteren dit is geweest weet ik niet. Bij de gemeente Beuningen zou men moeten weten welke J.W. van Dinteren op Uiterwaard 14 woont. Wellicht dat akten van de Burgerlijke Stand uitsluitsel geven.
Met vriendelijke groet, Henri Burgers
Reactie 20:

Ria van Dinteren, 24-05-2018: Geachte mijnheer Burgers,
Hartelijk dank voor uw informatie. Jammer dat er in verhouding zo weinig bekend is over/ vastgelegd is van de steenfabrieksbazen, die in dienst waren van de steenfabrikanten. Een goed terrein voor mij om dat verder te ontginnen.
Uw boek "Twintig Gelderse steenfabrieken", heb ik mijn bezit, zoals meerder boeken die te maken hebben met de steenindustrie. Ik zal het hoofdstuk van Weurt nauwgezet nalezen. De familie A.J. Beijer is mij bekend vanuit Druten, goede bekenden van mijn ouders. Ik zal een aantal zaken betreffende de steenfabrieksbazen verder in het fysieke archief Nijmegen op gaan zoeken, daar ook de gehele omgeving ondergebracht is in dat archief.
Met vriendelijke groet, Ria van Dinteren
Reactie 21:

Ria van Dinteren, 13-10-2018: Geachte mevrouw van Blitterswijk,
Na verder speurwerk kan ik u (en andere bezoekers van dit artikel) mededelen, dat steenovenbaas Francis van Dinteren van 07-06-1899 tot 17-03-1903 woonachtig is geweest in Hees 288. Uw grootvader Hendrikus Johannes van Blitterswijk volgde Francis van Dinteren als steenovenbaas op dus vanaf 17-03-1903. De eerste ca. van het betrekken van de steenbaaswoning is hierbij concreet geworden.
Met vriendelijke groet, Ria van Dinteren
Reactie 22:

Rob Essers, 13-10-2018: Sinds kort staan de Bevolkingsregisters 1890-1910 van Nijmegen online. In het bevolkingsregister van 1900-1910 staan de opeenvolgende steenovenbazen met hun gezin vermeld in Wijk E, deel 8, op pagina 91 en pagina 92. Het adres Hees Steenoven 288 is hetzelfde als Biezen 288 (= Wijk E, nr. 288), dat in 1910 werd gewijzigd in Waalbandijk 50.
Reactie 23:

Ria van Dinteren, 14-10-2018: Geachte mijnheer Essers,
Ik had mijn informatie uit de door u beschreven bronnen, maar kan zelf niet de mooie linken maken, dus hartelijk dank voor uw nauwgezette reactie. Mevrouw Blitterswijk kan hier ook haar concrete bronnen raadplegen.
Zelf ga ik verder zoeken naar en bij de steenfabrieken in Wamel, IJzendoorn, Doodewaard (Hien), Druten, Afferden, Deest, Beuningen en Weurt. Ik heb een vermoeden dat zij nog niet zo ver zijn met digitaliseren.
Last but not least: In het Kringblad van de Historische Vereniging Bemmel van september 2018 is een artikel geschreven over hofstede/café 't Hemeltje in Bemmel/Doornik wat Francis van Dinteren in 1907 kocht en waar hij met zijn gezin is gaan wonen. Op late leeftijd zijn zij inwoners van Nijmegen geworden, ze woonden bovenaan de Groenestraat aan de zijde van de Hazenkamp. Het echtpaar is in Nijmegen overleden.
Met vriendelijke groet, Ria van Dinteren
Reactie 24:

Rob Essers, 14-10-2018: Op het adres Groenestraat 101 was Hotel-Pension "DE ZONNEBLOEM" gevestigd; zie ook advertentie in De Gelderlander 4 september 1925. Waarschijnlijk heeft Franciscus van Dinteren daar in 1925 samen met zijn echtgenote en twee kinderen zijn intrek genomen als pensiongast. Hij overleed op 11 januari 1926 zonder beroep. Op de woningkaart 1920-1946 zijn daarna de gegevens van zijn echtgenote toegevoegd. Volgens het adresboek 1926 woonde de weduwe en twee kinderen op nummer 101, maar in het adresboek 1928 blijken zij inmiddels verhuisd te zijn naar het adres Groenestraat 228 (op de hoek van de Heyestraat). De Zonnebloem werd in 1927 door de gemeente Nijmegen aangekocht en in 1929 afgebroken. Bij haar overlijden op 3 november 1934 woonde zij op het adres Stikke Hezelstraat 37.
Reactie 25:

Ria van Dinteren, 16-10-2018: Wat een mooie aanvullingen van het Hotel-Pension. In het adresboek van 1928 staat inmiddels ook aangegeven dat pand Groenestraat 101 onbewoond is. Weduwe van Dinteren-Harmsen woonde toen met haar 2 volwassen jongste kinderen op Groenestraat 228.

14 juni 1928 staat in de Gelderlander een overlijdensbericht van den WelEerwaarde Pater J.W. van Dinteren, zoon van Weduwe F. van Dinteren-Harmsen, adres Graafscheweg No. 305 Nijmegen.

Ze zou samen met haar dochter daarna nog verhuisd zijn naar de Molenstraat 7 waar ze een snoepwinkeltje runde. Ik kan dat echter niet verifiëren.
Hierna verhuizen ze naar de Stikke Hezelstraat 37.
Reactie 26:

Rob Essers, 16-10-2018: Op de woningkaart 1920-1946 van Graafscheweg 305 staat de weduwe Van Dinteren-Harmsen vermeld tussen Giepmans en Derksen. Of zij ook op het adres Molenstraat 7 heeft gewoond, betwijfel ik. Uit de woningkaart 1920-1946 staat zij niet vermeld. Huisnummer 7 bevond zich halverwege de zogenaamde Korte Molenstraat tussen de Pauwelstraat en de Ziekerstraat en blijkt in 1929 vervallen te zijn in verband met de uitbreiding van het modemagazijn van de Gebr. Voss.
Reactie 27:

Ria van Dinteren, 17-10-2018: Geachte mijnheer Essers,
Hartelijk dank voor uw inzet om zaken, ook mijn familiegeschiedenis, duidelijker in kaart te brengen. Lijkt mij leuk werk om te doen.
Met vriendelijke groet, Ria van Dinteren

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: