1278-Meulenberg

< vorige |  index  |  volgende >

Foto 1278: Stand van Parapluiefabriek Meulenberg op Witwatersrand Tentoonstelling 1928

Collectie: Rudo Hermsen (toegevoegd 30-09-2012)

Foto van de Nijmeegse paraplufabriek van Meulenberg die in 1928 deelnam aan een tentoonstelling in Johannesburg, Zuid-Afrika.
Heeft u herinneringen bij deze foto? REAGEER, we zijn benieuwd naar uw verhaal!
Reactiepagina
Reactie 1:

Wil Struike, 12-12-2015: Ik herinner mij een paraplufabriek op de van Oldenbarneveltstraat, aan de linkerzijde richting station. Ik denk dat deze bedoeld wordt.
Reactie 2:

Wil Struike, 27-12-2015: Bij de jaarlijkse 2e Kerstdag bijeenkomst ter gelegenheid van de verjaardag van mijn Moeder (gestorven 1984) vernam ik van een schoonzus dat de paraplufabriek op de van Oldebarneveltstraat Dieckmans of Dickmans heette.
Reactie 3:

Johnny Meuleman, 27-12-2015: Ik heb zelf van 1965 tot 1969 op de Stieltjesstraat op school gezeten. Zelf kwam ik uit het Willemskwartier waarbij ik de keuze had om lopend, met de fiets of met de (trolley)bus te gaan.
Vanaf dat ik de 1e keer met de bus ging viel mijn oog al op de paraplufabriek, en de keren daarna ook steeds weer. Dat daar een paraplufabriek zat dat klopt en dat is zeker, maar de naam ..... ?
Het is inmiddels alweer 50 jaar geleden.
Reactie 4:

Hessel, 31-12-2015: W. Struike bedoelt een op deze site al op meer plaatsen aangegeven fabriek.
[Redactie: zie bv sluitzegel, tegeltableaus en foto's de Ruyterstraat, muurschildering van Berchenstraat en aandeel, affiche, personeel van Oldenbarneveltstraat, briefhoofd, jubileumbord, etalage Broerstraat.]


ingang Dickmann's paraplufabriek, van Oldenbarneveltstraat, 1970-1975. Bron: RAN F78694

1. Dit was Dickmann's parapluiefabrieken - Dickmann-Schnitzler


Bron: De Gelderlander 13-09-1877

In het adresboek van 1899 is dit bedrijf onder het kopje 'Parapluies en parasols' opgenomen met de plaatsaanduiding "Bottendaal". In 1895 wordt in elk geval nog de Broerstraat als winkel genoemd.

2. Daarnaast -ook in 1899- handelde vlgs. datzelfde jaarboek: G.J.G. Schnitzler vanaf het adres St. Annastraat 31 als parapluiefabrikant onder de bedrijfsnaam Gelria. Geen detailhandel kennelijk, nl. "uitsluitend En Gros".

3. En dan blijkt hier de hoofdpersoon E. Meulenberg - en directe aanleiding voor dit topic- ook al te bestaan als de Nijmeegsche parapluiefabriek op de Hezelstraat tenminste vanaf 1881. Latere jubilarissen aldaar, zoals Lamers, Dodemont & Kunst, blijken in dit bedrijf dan al 'in actie' !! De handel in een groot assortiment parasols, 'en-tout-cas' en zijden paraplu's was er blijkens advertenties zeker al vanaf 1865. Vanaf 1873 is er sprake van een fabriek, deze werd verplaatst naar de van Berchenstraat; de winkel blijft op de Hezelstraat.


Bron: PGNC 18-03-1881

In 1907 wordt door de firma E. Meulenberg en Zonen een vergunning aangevraagd tot uitbreiding en modernisering van het bedrijf ; dit verzoek wordt ingetrokken, andersom aangehouden, gewijzigd en tot slot verleend t.b.v. adres van Berchenstraat nr. 9. vgl.


Bron: PGNC 02-10-1910

Verder blijkt er dan (steeds nog) een vestiging op de (stikke) Hezelstraat 2-4 en wordt er ook het adres Kronenburgersingel vermeld. En voor mij verrassend blijken er filialen te zijn in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en 's-Hertogenbosch.


1894


Bron: PGNC 27-03-1910

Er volgen in diverse krantenverslagen door de tijd heen, jubilea en dankbetuigingen aan het adres van de bedrijfsleiding.
Dan, de aanleiding hierboven voor dit onderwerp was de PR-stand ingericht om het bedrijf aan de man te brengen. Dit was in 1928, zowaar in Zuid Afrika. Daarmee worden de vestigingen in vier andere steden voor mij ook beter te plaatsen.
Maar veel dichter bij huis -dus hier in de stad zelf- nam parapluiefabriek Meulenberg op deze PR en reclame al een voorschot als deelnemer aan een ETALAGEWEDSTRIJD bij de nationale feestdag ("de verjaardag van H.M. de Koningin") in 1911. Opgezet door de Nijmeegse winkeliers. En de beoogde etalages van de deelnemers werden in de krant omschreven zoals hier ons voorbeeld.


Bron: PGNC 31-08-1911

En ook al eerder bv. in 1900 was er al sprake van een feest-etalage vgl.


Bron: PGNC 08-09-1900

Bij de historie van de fabriek is zeker meer aan te tekenen waarbij niet onvermeld mag blijven, de strijd over welk bedrijf na 1930 – de échte Meulenberg parapluien, in zijn winkel aan de man brengt.
Reactie 5:

Hans van den Berg, 31-12-2015: Geachte redactie,
Hierbij reageer ik op foto 1278: ik bezit een drietal fotoansichten van een/de parapluifabriek (paraplui met -i): een fotoansicht van de ingang van een (de) parapluifabriek en twee fotoansichten van de hal van de fabriek met op een ervan afgebeeld de beide echtparen-directeuren.
Op de achterkant van alle drie staat - in balpen - een tekst. Onder de tekst van twee ervan staat 'gesloopt'.
Een tekst luidt (letterlijk weergegeven):
     Ingang Parapluifabriek E. Meulenberg en zn
     Koninklijke (heeft betrekking op Parapluifabriek)
     Ruiterstraat (De Ruyterstraat) Nijmegen
     Bovenhuis woonde
     Fam. Rijnaarts
In het adresboek van 1936 wordt ene A C Rijnaarts, handelsreiziger, vermeld, woonachtig van Spaenstraat 12, die we in 1940 terugvinden woonachtig Celebesstraat 13.
In het adresboek van 1936 en in dat van 1940 wordt Meulenberg & van Houten vermeld bij v. Oldenb.straat 63a.
In de 'SCHETS met bijbehorende kaart van NIJMEGEN in 1929', een uitgave waarvan de opbrengst was bestemd voor de "Vereeniging ter bestrijding der tuberculose in Nijmegen", met een overzicht van o.a. Nijmeegse bedrijven, staat bij nr 115 vermeld:
     De Nijm. Parapluiefabriek (parapluie met -ie), v/h Kon. Parapluiefabriek E. Meulenberg & Zonen.
     Opp. 2128 M2. Directeuren: J.E.H.C. en J.J.H. Meulenberg etc. etc..
Nummer 115 verwijst naar de locatie van de fabriek: De Ruyterstraat.
Ik neem aan dat de fabriek, blijkens de architectuur van het gebouw, eerst gevestigd was aan de Ruiterstraat (De Ruyterstraat) - boven de ingang was een steen gemetseld met het jaartal 1913 - en later aan de van Oldenbarneveltstraat 63a (eerst onder de naam Meulenberg & van Houten, daarna onder de naam Fa Diekmann, na 1940 en voor 1955 (Zaken- en Beroepenregister van 1955).
Fa E. Meulenberg vindt men terug in 1940 (adresboek 1940) Stikke Hezelstraat 2.
Reactie 6:

Redactie, 31-12-2015: Een beknopte geschiedenis van het bedrijf werd vermeld bij het 25-jarig bestaan van de fabriek in De Gelderlander van 06-09-1900:
   De bekende firma E. Meulenberg en Zonen alhier, eigenares van de uitgebreide paraplu­fabriek, waarvan wij indertijd reeds een beknopte beschrijving in ons blad opnamen, zal den 7en September a.s. den dag herden­ken, waarop zij, nu 25 jaar geleden, voor het eerst met haar industrie in onze stad is begonnen.
   Tevens viert dan de coupeur Louis Dode­mont, die gedurende al dien tijd tot groote tevredenheid van zijn patroons bij de firma werkzaam is geweest, zijn zilveren jubilé.
   Deze feestelijke dag zal niet onopgemerkt voorbijgaan en den 8en September zal het heele personeel een uitstapje maken naar Amsterdam.
   Naar aanleiding van dit jubilé achten wij het niet zonder belang hier enkele bijzon­derheden aan te stippen omtrent de geschie­denis der firma, die hier te Nijmegen een omvangrijken tak van nijverheid heeft ge­vestigd, welke nu al sedert jaren aan tal van handen werk en aan tal van gezinnen brood verschaft.
   Begin October 1860 vestigde zich de thans overleden heer E. Meulenberg als winkelier in paraplu's en parasols in de Stikke Hezel­straat en vervaardigde toen al zelf de regen­schermen, die hij in zijn winkel verkocht. In 1875 werd een fabriek opgericht, die langzamerband in bloei is vooruitgegaan, zoodat er thans 50 meisjes en 30 mannen geregeld werk vinden.
   Als drijfkracht wordt, gelijk wij indertijd al beschreven, een gasmotor gebruikt, die veertien naaimachines en zeven draaibanken in beweging brengt, zoodat er dagelijks 70 dozijn paraplu's kunnen afgeleverd worden. In den loop der jaren zijn vier filialen gesticht, namelijk een te Rotterdam (W.C. Teurlings, Weezenstraat 5 en 7), een te Amsterdam (V.J. Schotel, Nieuwendijk 180) een in Den Haag (J.H. Klinkum, Spui­straat 25) en een in Den Bosch (L. Teur­lings, Hinthamerstraat 45).
   De winkel Hezelstraat No. 2 alhier, waar­van de heer H. Kraayvanger, handelende onder de firma E. Meulenberg, eigenaar is, werd, zooals men weet, verleden jaar geheel vernieuwd en mag een der fraaiste en groot­ste magazijnen heeten uit onze stad.
   Wij bieden de firma van onzen kant onze welgemeende gelukwenschen met haar zeld­zaam feest en spreken den wensch uit, dat haar industrie hier te Nijmegen ook in het vervolg groeien en bloeien moge in het be­lang der arbeidende bevolking van onze stad.
Reactie 7:

T. de Loo, 15-08-2018: Wanneer is de laatste paraplufabriek in Nijmegen gesloten?
Reactie 8:

Wilma Janssen, 19-08-2018: Deze kaart vond ik laatst in een boek. Heeft er iemand interesse in?

Reactie 9:

A.L. Longayroux, 04-11-2019: Parapluiesmaken is één. Ze verkopen is andere bezigheid. Hier is interessant te melden dat veel parapluverkopers in Nederland van Franse origine zijn. De Franse mode is ook nu nog toonaangevend met alle gadgets erbij zoals vroeger wandelstokken, kleine parasolletjes en En tout Cas, een tussenvorm. Overigens was Frans de taal van de elite toentertijd..
Mijn grootvader dreef zo'n parapluzaak hartje den Haag, Spuistraat, en zal zeker ook parapluies van de firma Teurlings in het assortiment hebben gehad.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: