1242-Barbarossastraat

< vorige |  index  |  volgende >

Foto 1242: Prachtige oude fotokaart van de Barbarossastraat

Collectie: Berry Meester (toegevoegd 17-1-2012)

Heeft u herinneringen bij deze foto? REAGEER, we zijn benieuwd naar uw verhaal!

Reactie 1:

Ward Oostvogel, 06-08-2013: Mijn familie woonde aan de Barbarossastraat totdat de oorlog daar veel heeft verwoest. Zo ook ons huis. Ik was de jongste (geb. 1939) en kan mij er niets van herinneren. Inmiddels zijn ook al mijn broers en zussen overleden. Ik zou zo graag willen weten of ons huis op deze foto staat.
Ons huisnummer heb ik kunnen achterhalen aan de hand van het uit de brand geredde en sporen van verbranding vertonend spaarbankboekje van de Rijkspostspaarbank van mijn oudste zus. De eerste inleg dateert van 1926! In januari 2000 heeft zij het spaarsaldo uitbetaald gekregen. Het boekje vermeldt als huisnummer 78, maar is wel moeilijk leesbaar.
Schuin tegenover ons woonde de fam. Hulsman. Van welke kant is deze foto gemaakt? Aan de overkant van ons huis is meer overeind gebleven dan aan onze kant. Aan de overkant was toch ook een stukje van de tuin van het ziekenhuis??? De straat liep wat omhoog en zo bezien lag ons huis aan de linkerstraat- kant. Is dit de kant die de foto laat zien?
Ik hoop dat u meer weet. Bij voorbaat dank voor uw reactie.
Ward Oostvogel.

Reactie 2:

Rob Essers, 09-08-2013: Op deze foto staat het gedeelte van de Barbarossastraat tussen de Hugo de Grootstraat en de Pater Brugmanstraat (= eerstvolgende zijstraat rechts). Vanaf ca. 1933 waren deze panden genummerd van 58 t/m 84. Deze panden zijn bij de bevrijding van Nijmegen in september 1944 verwoest en daarna gesloopt.
Een belangrijke aanwijzing vond ik op bijgevoegde plattegrond waarop de schuine kant van nummer 58 en de vier erkers bij de nummers 64 t/m 78 te zien zijn.

Ga met de muis over de afbeelding voor meer detail.

Bij de nummers 80-84 staat "Melkerij Sliepenbeek":


Bron: beeldbank RAN F13924


Op deze archieffoto F13924 uit 1929 staat Melkerij "Erlecom" van de firma Gebroeders Sliepenbeek, Barbarossastraat 51-55. Na de hernummering rond 1933 was dit Barbarossastraat 80-84. Het balkon van nummer 53 (= 82) staat ook op de eerste foto.

Verder als antwoord op Reactie 1 waar Ward Oostvogel vroeg naar de locatie van zijn ouderlijk huis:

Volgens het adresboek uit 1932 woonde A.A.F. Oostvogel op nummer 78, maar in of omstreeks 1933 is de Barbarossastraat volledig hernummerd. In het adresboek uit 1934 staat het nieuwe adres: Barbarossastraat 11. Tegenover nummer 11 lag nummer 34 (was: Barbarossastraat 103). J.J.R. Hulsman woonde volgens het adresboek van 1940 op het adres Barbarossastraat 34.

De dochter van de bewoner van Barbarossastraat 15 was een jaar geleden op zoek naar foto’s; zie het prikbord. Mijn zoektocht leverde toen één archieffoto uit 1907 op:


Bron: beeldbank RAN F12396
.

Het eerste huis op deze archieffoto rechts vooraan (op de hoek van de Beatrixstraat) is het pand met huisnummer 27. Dit pand lijkt op het hoekpand op de ansichtkaart, maar er zijn duidelijke verschillen.

Op de gastredactiepagina van Joop ten Thye staat wel hetzelfde gedeelte van de Barbarossastraat (vanaf Beatrixstraat in de richting van de Reinaldstraat), maar op deze foto is er van de huisnummers 1 t/m 27 niet veel meer over:


Bron: Collectie Joop ten Thye (foto's van de oorlogsschade in 1944)


Bij de beeldbank van het RAN vond ik ook nog een foto uit 1906 vanaf de andere kant:


Bron: beeldbank RAN F12397


De niet-bebouwde plek ter hoogte van nummer 20-26 is duidelijk herkenbaar. Barbarossastraat 6 t/m 18 zijn na de Tweede Wereldoorlog opnieuw hernummerd. Deze panden hebben nu huisnummer 18 t/m 28.

Ga met de muis over de afbeelding voor meer detail.

In de periode 1909-1916 heeft heeft de schilder Jan Toorop op het adres Barbarossastraat 131 gewoond. Dit is het pand met huisnummer 8 op bijgevoegde tekening. Zijn voormalige atelier bevindt zich nog altijd in de achtertuin van het pand Barbarossastraat 20; zie www.nai.nl en luchtfoto op www.bing.com.

Met vriendelijke groet, Rob Essers

Reactie 3:

Stefke de Kort-van Kerkhoff, 22-08-2013: Al jaren ben ik op zoek naar een foto van het huis waarin mijn broer en ik geboren zijn, Barbarossastraat 15, maar tot op heden geen resultaat. Wel heb ik een bouwtekening kunnen vinden, waar de voorgevel op staat. Ik weet niet of het huis van Oostvogel daar ook op staat. Wel kan ik Ward (ik herinner me zijn naam) vertellen dat dankzij de verloofde van zijn zus, ons gezin uit het brandende huis kon vluchten. Misschien heeft hij dat verhaal thuis ook gehoord, net als ik. Twee van mijn broers, die het zich goed herinneren, hebben het mij vorig jaar nog verteld.

Reactie 4:

Boet de Haas, 12-12-2013: Mijn moeder, Ann Beijen, woonde toendertijd in de Hugo de Grootstraat. Totdat de Hitlerjugend ze in '44 uit huis zetten. Mijn grootvader, Thijs Beijen, heeft daarop in de Beukstraat 18 het huis 'gekraakt' en is daar met zijn gezin gaan wonen. Mijn grootmoeder heeft er tot aan haar overlijden in 1989 altijd nog gewoond. Dat huis werd in de 40er jaren bewoond door een NSBer die, tijdens de landingen rondom Nijmegen, naar Duitsland gevlucht was. Mijn grootvader had het huis al een tijdje in de gaten gehouden. Hem was opgevallen dat de gordijnen altijd dicht bleven en er 's avonds geen licht brandde. Zodoende heeft hij de stoute schoenen aangetrokken en via de kelder deur het huis bezet.
Voor de oorlog, in de 30er jaren had mijn grootvader een bakkerij in de Korte Broerstraat, later zat daar drogisterij Nicolaas in, meende ik.

Reactiepagina
Reactie 5:

Jan Vermeulen, 19-03-2014: Van 1928 tot 1933 hebben mijn grootouders (Jacques Vermeulen) met hun 5 kinderen gewoond op Barbarossastraat 68. Het huis is waarschijnlijk verwoest. Nu staat er een nieuw huis met nr. 68.
Reactie 6:

Rob Essers, 21-03-2014: Nummer 68 kreeg in of omstreeks 1933 huisnummer 21. Barbarossastraat 21 is een van de panden in de Barbarossastraat die bij de bevrijding van Nijmegen zijn verwoest. Nummer 21 lag schuin tegenover de ten Hoetdwarsstraat; zie Google Streetview.
Barbarossastraat 68 (bouwjaar 1956) ligt aan de andere kant van de straat op de plaats van nummer 88-90 (voor 1934: nummer 45-47).
Reactie 7:

Martin Snuverink, 26-03-2014: Van de Barbarossastraat zijn nog een tweetal interessante foto's opgedoken. Dit zijn door mij opgeloste zoekplaatjes, die te vinden zijn op: www.zoekplaatjes.nl en www.onbekendinnederland.nl.
De scans mogen op uw pagina worden overgenomen.

Barbarossastraat 86 (nummering voor 1933, later 3)

Barbarossastraat 70-72 (later 19 en 17)

Reactie 8:

Rob Essers, 14-08-2014: Onder archieffoto F13924 van Melkerij "Erlecom" mag bijgevoegde foto van Barbarossastraat 80 t/m 84 niet ontbreken; zie ook foto 414 op de Facebookpagina van Noviomagus.nl. De huisnummers 51 t/m 55 zijn op 7 maart 1934 gewijzigd. Er heeft een verbouwing plaatsgevonden waarbij de luiken zijn verdwenen en er nieuwe deuren zijn aangebracht. Barbarossastraat 84 (was 51) op de hoek van de Pater Brugmanstraat is verbouwd tot een winkel met de naam Zuivelbedrijf "Wilhelmina". De ongewijzigde naam van de melkerij gaat deels schuil achter de boom. De panden op de foto zijn in september 1944 door oorlogshandelingen verwoest. De huidige bebouwing stamt uit 1956.


(Bron Beeldbank RAN F13924)


hoek Pater Brugmanstraat/Barbarossastraat, tussen 1934 1938 en 1944 1941


hoek Pater Brugmanstraat/Barbarossastraat, huidige situatie (Bron: Google Streetview)Redactie: Elders op deze site staat een advertentie van de opening van Melkerij Erlecom in 1909:

De Gebr.Sliepenbeek betrokken de melk van hun hofstede de Moeswinkelhof te Erlecom. De melkerij is in 1934 afgebrand en de Moeswinkellhof is in het laatste oorlogsjaar verwoest.
Reactie 9:

Rob Essers, 15-08-2014: Melkslijter Th.H.M. Sliepenbeek, Barbarossastraat 80, ging begin 1938 failliet. In De Gelderlander van 25 januari 1938 stond een aankondiging van de faillissementsverkoop op 27 januari 1938:

Heeft de verbouwing tot zijn faillissement geleid of is het pand pas daarna verbouwd? "Zuivelbedrijf Wilhelmina", Pater Brugmanstraat 83, stond (voor het eerst?) vermeld in De Gelderlander van 27 april 1940. Het is alleszins aannemelijk dat de foto na het faillissement is gemaakt.

Reactie 10:

Rob Essers, 18-08-2014: In de periode van 13 april tot en met 5 juli 1940 verschenen in De Gelderlander zeker tien advertenties van Zuivelbedrijf Wilhelmina. De eerste vier hadden betrekking op "ABSOLUUT" margarine. Daarin stond alleen het adres Pater Brugmanstraat 83. Vanaf 28 mei 1940 werd ROOMBOTER aangeboden ("uitsluitend aan H.H. Winkeliers"). Daarin stonden de adressen Barbarossastraat 82-84 en Pater Brugmanstraat 83. Onder enkele advertenties stond "Opdrachtgever: O. Hoogland, Pater Brugmanstraat 83, Nijmegen". De verschillende adressen bevonden zich in hetzelfde pand waarin voorheen Melkerij "Erlecom" gevestigd was.

Zuivelfabrikant Okke Hoogland, geboren op 30 juni 1890 in Marrum (Ferwerderadeel), was een zoon van Sybe Hendriks Hoogland en Hylkje Okkes Bosgra. Op 26-jarige leeftijd trouwde hij in Veendam met de 19-jarige Klasiena Willemina Meijer, geboren op 9 november 1896 in Groningen, dochter van Klaas Meijer en Willemina Okkiena Sonies. Haar moeder was op 12 februari 1903 overleden. In de huwelijksakte staat:
"De uit de ouderlijke macht ontzette vader der bruid gaf zijn toestemming bij akte, opgemaakt voor den Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Rotterdam, den vierentwintigsten Mei dezes jaars, en Harm Kremer arts, en Stientje Klasina Freije, zonder beroep, beiden wonende te Groningen, respectievelijk Voorzitter en Secretaris van de Vereeniging ter bevordering van de opvoeding en de behartiging van de belangen van verwaarloosde kinderen, aan welke Vereeniging bij vonnis der Arrondissements Rechtbank Groningen de voogdij over de bruid is opgedragen, gaven hunne toestemming bij akte opgemaakt voor den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Groningen den drieentwintigsten Mei dezes jaars.)"

Bij zijn huwelijk was Okke Hoogland "directeur eener melkinrichting". Vast staat dat het echtpaar in september 1927 in Veenenaal woonde en ten minste één zoon had (hoogstwaarschijnlijk met voornaam Sybe). In de week van 21 tot en met 31 maart 1938 nam het gezin zijn intrek in het pand op de hoek van de Pater Brugmanstraat en Barbarossastraat in Nijmegen: "O. Hoogland en gez., zuivelfabr. P. Brugmanstraat 83, v. Veenendaal, Parallelw. 11." (De Gelderlander, 6 april 1938)

De bedrijfsnaam Zuivelbedrijf Wilhelmina was maar een kort leven beschoren. Op grond van de Verordening van de Commissaris-Generaal voor Veiligheid d.d. 17 september 1941 was het noemen of gebruiken van namen der levende leden van het huis Oranje-Nassau door economische en niet-economische vereenigingen en stichtingen, openbare en particuliere instellingen en inrichtingen, alsmede in firmanamen en als aanduiding van een handelsartikel verboden.

Okke Hoogland heeft dit verbod kennelijk niet afgewacht. Uit een advertentie uit 1941 waarin een "Nette Jongen" werd gevraagd voor lichte werkzaamheden, blijkt de naam inmiddels gewijzigd te zijn in HOOGLAND & ZOON (De Gelderlander, 5 augustus 1941).


briefhoofd 1943 (bron: RAN)

Hoe het dit zuivelbedrijf tijdens de Duitse bezetting verder is vergaan, heb ik niet kunnen achterhalen. Het pand werd in september 1944 verwoest. Op de woningkaart 1920-1946 van Pater Brugmanstraat 83 staat een rode streep door de naam en is er met potlood bijgeschreven: "VOW" (= vertrokken onbekend waarheen).

In De Gelderlander van 3 november 1945 stond een oproep van de beheerder van het vermogen van "OKKE HOOGLAND, voorheen wonende te Nijmegen, Pater Brugmanstraat 83 en handelende onder de naam Zuivelbedrijf Hoogland en Zn." De door het Nederlands Beheersinstituut, Bureau Nijmegen, benoemde beheerder verzoekt: "(...) allen, die iets te vorderen hebben van- of verschuldigd zijn aan een of meer de bovengenoemde personen, dan wel goederen, gelden of andere waarden van dezen in hun bezit hebben of tot hen in eenigerlei rechtsbetrekking staan hiervan hiervan vóór 12 November 1945 schriftelijke opgave of mededeling te doen te zijnen kantore.
Niet voldoen aan dit verzoek is strafbaar krachtens de besluiten Herstel Rechtsverkeer en Vijandelijke Vermogen."

Kennelijk was de verblijfplaats van vader en zoon Hoogland onbekend of waren zij geïnterneerd in afwachting van een proces dat mogelijk nooit heeft plaatsgevonden. In het telefoonboek uit 1950 staat onder 's-Gravenhage een O. Hoogland vermeld met als adres "Stevinstr. 250.". Alles wijst erop dat vader en zoon na de Tweede Wereldoorlog in Scheveningen opnieuw begonnen zijn.

Okke Hoogland overleed op 8 december 1964 in 's-Gravenhage op 74-jarige leeftijd. In 1977 werd de Firma S. Hoogland, Stevinstraat 250, Scheveningen "Wegens toenemende invaliditeit te koop aangeboden". Het betreft een "goed renderend LEVENSMIDDELENBEDRIJF (delicatessen, kaas, zuivel- en reformartikelen) te Scheveningen." (De Telegraaf, 22 januari 1977)
Reactie 11:

Henk Kersten, 18-08-2014: Beste Rob, wat lever je toch telkens weer een geweldig speurwerk af! Ik verbaas me er steeds weer over waar je al je informatie vandaan haalt en er ook nog een mooi verhaal van weet te maken. Geweldig!
Reactie 12:

Rob Essers, 24-05-2015: Waar is het atelier van Jan Toorop gebleven?

Reactie 2 eindigt met een opmerking over het voormalige atelier van Jan Toorop. Volgens de website van het NAi (Nederlands Architectuurinstituut) zou dit atelier zich nog altijd in de achtertuin van Barbarossastraat 20 bevinden (laatste observatie: 1997). Tot 1934 had de woning huisnummer 131 (in de periode 1934-1957: Barbarossastraat 8).

Onlangs trof ik in het Digitaal Gebouwendossier van de Gemeente Nijmegen bij Barbarossastraat 8 de bouwvergunning uit 1909 aan. Op de door J. Toorop ondertekende aanvraag d.d. 9 november 1909 is zijn tweede handtekening onder "Gezien de Eigenaar" doorgestreept en hebben de beide eigenaren hun handtekening geplaatst.

Barbarossastraat 131 was eigendom van de gezusters Maria Petronella Catharina Keulemans (Rotterdam 20 mei 1838 - 's-Gravenhage 4 mei 1918) en Catharina Josephina Keulemans (Rotterdam 18 februari 1842 - Nijmegen 3 juli 1911) die zelf op nummer 137 woonden.

In de aanvraag is geknoeid met het perceelnummers. Volgens de vergunning d.d. 26 november 1909 gaat het "om een gebouw (atelier) op te richten aan de Barbarossastraat, op het perceel kadastraal bekend als gemeente Nijmegen, Sectie B, nos. 3134 en 3135".

Bij nadere bestudering blijkt dat de bouwtekening uit 1909 niet overeenstemt met de tekening op de website van het NAi. Op de tekening bij de vergunningaanvraag staat een rechthoekige atelier van 8 x 6 meter zonder puntdak. De perceelnummers in de bouwvergunning zijn van de buren van huisnummer 129 (in de periode 1934-1957: Barbarossastraat 10).
tekening D12.380261
tekening NAi
situatie 1928-1944
luchtfoto 2014

Het is alleszins aannemelijk dat het pand op de tekening uit 1909 in de achtertuin van Barbarossastraat 131 (perceelnummer 2920) is gerealiseerd. Het voormalige atelier moet er in 1944 nog gestaan hebben, tenzij de plattegrond uit de periode 1928-1944 niet bijgewerkt is.

Volgens de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) staat er ook nu nog een pand in de achtertuin (pand ID 0268100000053502) van Barbarossastraat 20 (perceelnummer 2920), maar op de luchtfoto uit 2014 is te zien dat dit op een andere plaats staat en kleiner is dan oorspronkelijke atelier uit 1909. Het pand uit de bouwvergunning d.d. 26 november 1909 ontbreekt. Mogelijk was bovengenoemde observatie uit 1997 niet juist.
Reactie 13:

Rob Essers, 25-05-2015: Ontwerp van Kropholler?

Op de tekening bij de bouwvergunning uit 1909 staat de naam W.J.H. van der Waarden. De bouwkundige Wijnandus Johannes Hermanus van der Waarden (1860-1930) was een bekende Nijmeegse aannemer. Alles wijst er op dat het atelier van Toorop door hem is ontworpen en gebouwd.

Volgens de website van het NAi is het atelier van Toorop aan de Barbarossastraat in Nijmegen van de architect Alexander Jacobus Kropholler (1881-1973) die in de periode 1902-1910 samenwerkte met Jan Frederik Staal (1879-1940). Mogelijk is dit door Kropholler ontworpen atelier elders gerealiseerd. Kropholler ontwierp later het grafmonument van Toorop op de Begraafplaats St. Petrus Banden in 's-Gravenhage.

Het door van der Waarden ontworpen atelier van Toorop is vermoedelijk al in 1944-1945 verloren gegaan. Dat op deze locatie ooit een door Kropholler ontworpen atelier gestaan heeft, acht ik uiterst onwaarschijnlijk.
Reactie 14:

Paul Snijders, 22-05-2016: Wat een leuke ontdekking, deze pagina. Ik kom hier terecht doordat in een bijschrift bij een tekening van Toorop in Museum Het Valkhof staat dat Toorop van 1908-1916 aan de Barbarossastraat woonde.

Mijn ouders en grootouders hebben aan de Barbarossastraat gewoond, tot ze in september 1944 moesten vluchten. Ik vond hun huisnummers in Delpher (wist het niet precies meer), resp. nummer 64 en 60, allebei bovenhuizen. Het huis van mijn grootmoeder was nr. 75 voor het tot 60 werd hernummerd.
Wij hebben geen foto's meer van voor de oorlog, omdat zowel het huis van mijn oma als dat van mijn ouders in 1944 verwoest werd, met alles erin.

Mijn grootmoeder heette M.M. Oomen-van der Waarden, haar man is in 1921 overleden. Zij kon (ondanks haar grote gezin met zeven kinderen) in het huis (nr. 60 dus) blijven wonen door kamers aan studenten te verhuren. Zij was de jongste zuster van de hierboven genoemde aannemer Wijnand van der Waarden, en toevallig is mijn moeder (1916-1992) naar hem vernoemd: Wynanda ofwel Nanny!
Reactie 15:

Rob Essers, 23-05-2016: Margaretha Maria van der Waarden, geb. Herwen en Aerdt 5 febr. 1873, † Groesbeek 26 okt. 1961, dr. van Henricus Wijnandus en Catharina de Groot, was niet de jongste zuster, maar een volle nicht van aannemer Wijnandus Johannes Hermanus van der Waarden, geb. Nijmegen 5 nov. 1860, † Nijmegen 25 sept. 1930, zn. van Hermanus Wilhelmus en Geertruida Jacoba Hendricks.

Barbarossastraat
Het hoekpand op foto 1242 bovenaan deze pagina had nummer 58. Daarnaast zijn twee panden te zien die elkaars spiegelbeeld zijn. Het rechterpand had volgens mij nummer 60. Uit niets blijkt dat het om een boven- en benedenhuis gaat. Het eerste huis met de erker had nummer 64-66. De boom ontneemt het zicht op de ingang. Op de woningkaarten van nummer 60 en nummer 64 staan de gezinshoofden en de inwonende personen vermeld.
Reactie 16:

Cees ten Have, 12-11-2018: Op de (kleurenfoto) Pater Brugmanstraat/Barbarossastraat 64-66 (bij reactie 8) heeft de familie ten Have gewoond. Mijn vader heeft deze huizen in 1956 gebouwd als architect. Hij was in 1946 vanuit Amsterdam naar Nijmegen gekomen voor de wederopbouw van de stad. Mijn vader overleed in 1992, mijn moeder in 2002. Het hoekhuis was eerst woonhuis en de tussenwoning was het kantoor. Later is het hoekhuis verkocht en hebben zij hun intrek genomen op nummer 64. Ik heb daar gewoond zowel op 64 als op 66: van 1956 tot 1970.

J.H.TEN HAVE ARCHITECT LID V.D.KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST, B.N.A. Barbarossastraat 64-66 6522 DP Nijmegen
Reactie 17:

Janssen, 11-01-2019: Hallo, is er iemand op deze pagina die mij kan vertellen welk nummer in de barbarossastraat een pension heeft gezeten? Waar ook gastarbeiders hebben gewoond?
Reactie 18:

Wim de Koning Gans, 19-04-2019: Is het mogelijk de gedetailleerde kaart van de complete Barbarossastraat hier te plaatsen? En is die ook van de Batavierenweg beschikbaar? Dit zou het onderzoek naar mogelijk Nijmeegse onbekende foto's kunnen helpen. Indien gewenst kan ik de kaart(en) ook plaatsen op zoekplaatjes.nl.

Redactie: Rob Essers meldde ons: De gedetailleerde kaart bestaat uit een overzichtskaart die is onderverdeeld in meer dan 150 bladen. Op de website van het Regionaal Archief Nijmegen kunnen 151 jpg-bestanden gedownload worden: https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?id=2306426568
Reactie 19:

Dorine Bolderman, 27-09-2019: Wij zijn al jaren op zoek naar foto's van ons huis Barbarossastraat 22, wie kan ons helpen?
Reactie 20:

Andre Derkse, 18-10-2019: Cees ten Have, kan het zijn dat jij er een van een tweeling bent?
Ik heb van 1953 tot 1965 in de Hugo de Grootstraat gewoond en jullie waren toch wel iets ouder dan ik maar ik vond het wel spannend met jullie. Leuk dat je reageert op de Barbarossastraat.
Ik ben de zoon van de slager daar en het architectenbureau van je pa was best bekend. Volgens mij stonden er toen tegenover jullie 3 of 4 oude huizen waar wij altijd speelden. Deze zijn later gesloopt.
Reactie 21:

Cees ten Have, 19-10-2019: Wat leuk André, ik kan me jullie nog wel herinneren en ik ben een van de tweeling met Hans.
Ik weet nog dat er in die tijd een overlijden in jullie gezin was, dat maakte veel indruk op mij.
Wij waren regelmatig in de winkel en ik kreeg altijd extra worst mee naar huis. We hebben een mooie tijd daar gehad. Ik ben nu 70. Groet
Reactie 22:

Ria van Dinteren, 13-05-2020: Reactie op reactie 17 van mijnheer of mevrouw Janssen:
Geachte mijnheer of mevrouw Janssen,
1. Fam. Coumou was pensionhouder en woonde Barbarossastraat 74 (adresboek 1914) en dat is zo gebleven tot eind 1933.
2. In PGNC 21-3-1935 is het adres van Pension Coumou, Barbarossastraat 15.
In 1936-08-01 PGNC verkoop inventaris pension Coumou Barbarossastraat 15.
Met vriendelijke groet, Ria van Dinteren

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: