1099-Josephschool

<- Back | Index | Next ->

1099-Josephschool.jpg

Foto 1099: Ik zag in prickbord dat iemand (Andrie Berkenhagen) was aan het kijken voor een foto van St. Joseph school aan de Molenweg Azaleastraat. Iemand heeft deze naar mij gestuured.

Collectie: Rudie van Santen (Canada)

REAGEER

Reactie 1:

Theo Wijlemans, 11-05-2010: Bij deze foto staat school Molenweg. Dit is niet juist, het is de St. Jozefschool aan de Azaleastraat. Je kunt dit zien doordat je de Looimolen ziet. Ik heb zelf op deze school gezeten

Reactie 2:

Rudie van Santen, 12-05-2010: Hier is een andere, (goede) foto van de St. Jozephschool aan de Wolfskuilseweg.

Reactie 3:

Theo Phoelich, 13-05-2010: Volgens mij is de bovenste foto de school aan de Azaleastraat. Je ziet nl. de Looimolen en het achter gedeelte van de Villanovakerk van de Graafseweg. In de school zit nu een kunstenaarscentrum.

Reactie 4:

Theo Binnendijk, 18-05-2010: Omdat mijn vader Wim Binnendijk in 1935 op de St. Jozefschool aan de Azaleastraat zijn loopbaan in het onderwijs begon, kan ik hier een aantal foto’s laten zien uit de jaren 1935 – 1938. Op de foto’s is ook te zien, dat er links op de speelplaats destijds een afdak stond.

Mijn vader Wim Binnendijk op 1 dec. 1935, daags voor zijn 21e verjaardag, aan de slag als volontair (kwekeling met akte) bij de St. Jozefschool aan de Azaleastraat. Hij staat hier bij de hoofdingang van de jongensschool. Hij kon toen nog niet vermoeden, dat zijn dochter in 1972 ook hier haar loopbaan zou starten. De school heette toen inmiddels Mariaschool.


Foto 1099_2a-zilveren professiefeest pastoor Blok 1936 op plein St.Jozefschool Azaleastraat (beweeg de muispijl over de foto om de nummertjes te zien)
1: 2: 3: 4: 5: J.R.M. Adriaanse
6: 7: 8: 9: A.M.J. Overmeer10:
11: 12: Leo Claassen13: 14: Wim Binnendijk15:
16: 17: 18: Vastbinder of Hendriks?19: 20:
21: 22: 23: Aalbers24: 25: L.G.J. Bol
26: Tarcisius Brouwer 27: Clemens Blok28: Marinus de Bie29: Guilelmus van Wegen30:
24 sept. 1936. Het zilveren priesterfeest van pastoor Blok. De locatie is de speelplaats van de St. Jozefschool aan de Azaleastraat. Het afdak links is op de latere foto verdwenen. Op de foto staan behalve de jubilaris ook het schoolbestuur, de leerkrachten en daar achter enkele leerlingen. Rechts van mijn vader zijn 2 jongens te zien in het uniform van de Jonge Wacht.

24 sept. 1936. De leerlingen van de St. Jozefschool aan de Azaleastraat op de speelplaats voor de traktatie ter gelegenheid van het zilveren priesterfeest van pastoor Blok.


Foto 1099_4a-klas 6 en 7 St.Jozefschool Azaleastraat in 1936 bij zilveren professiefeest pastoor Blok (beweeg de muispijl over de foto om de nummertjes te zien)
1: 2: 3: 4: 5:
6: 7: 8: 9: 10:
11: 12: 13: 14: 15:
16: 17: 18: 19: 20:
21: 22: 23: 24: 25:
26: 27: 28: 29: 30:
31: 32: 33: 34: 35:
36: 37: 38: 39: Jo Benda40:
41: 42: 43: 44:

24 sept. 1936. Klas 6 en 7 met rechts enkele jongens in het uniform van de Jonge Wacht. Op de achtergrond weer de muur, die de speelplaatsen van jongens en meisjes scheidde. Links weer het afdak, dat later is verdwenen.


Foto 1099_5a-voetbalteam St.Jozefschool Azaleastraat kampioen schoolcompetitie afd.A 1935-36 (beweeg de muispijl over de foto om de nummertjes te zien)
1: 2: A.M.J. Overmeer3: 4: 5: Aalbers
6: Wim Binnendijk7: 8: 9: 10:
11: 12: 13: 14: 15:
16: 17: 18: 19: 20:
21: 22:

School voetbalcompetitie 1935 / 36; St. Jozefschool Azaleastraat kampioen afd. A.


Foto 1099_6a-voetbalteam St.Jozefschool Azaleastraat kampioen schoolcompetitie afd.A 1936-37 (beweeg de muispijl over de foto om de nummertjes te zien)
1: A.M.J. Overmeer2: 3: 4: Wim Binnendijk5:
6: 7: 8: 9: 10:
11: 12: 13:

School voetbalcompetitie 1936 / 37; St. Jozefschool Azaleastraat al weer kampioen.


Foto 1099_7a-voetbalteam St.Jozefschool Azaleastraat 2e prijs schoolcompetitie 1937-38 (beweeg de muispijl over de foto om de nummertjes te zien)
1: Wim Binnendijk2: 3: 4: 5:
6: 7: 8: 9: 10: A.M.J. Overmeer
11: 12: 13: 14: Jo Willems

School voetbalcompetitie 1937 / 38; St. Jozefschool Azaleastraat 2e prijs.

Reactie 5:

Frans Savelkouls, 01-06-2010: De vierde foto is gemaakt ter gelegenheid van het feest van Pastoor Blok. Misschien zou u de onderstaande tekst onder de foto kunnen plaatsen.

Het betreft hier niet het zilveren priesterfeest maar het zilveren professiefeest van pastoor Clemens Blok. In de kroniek van de parochie staat hierover vermeld:
"Den 23ste September mocht de Pastoor dezer parochie plechtig zijn zilveren Professiefeest herdenken. De parochianen hadden onder leiding van Pater Brouwer gezorgd voor een schitterende aankleeding van het priesterkoor: zeil, looper, kruisbeelden, kandelaars etc.

Zoowel op de jongens- en meisjesschool als fröbelschool waren volslagen uitvoeringen georganiseerd onder keurige leiding der Eerwaarde Zusters en Heeren Onderwijzers. Den Zondag daar aan voorafgaand plechtige Hoogmis, receptie en plechtig danklof."

Op de foto zijn o.a. te herkennen: links van de pastoor die recht achter de bloemen zit (dus voor de kijker rechts), de kerkmeester Marinus de Bie (die meer dan 25 jarig kerkmeester was) en daar weer naast pater Guilelmus van Wegen die van 23-8-1935 tot 27-11-1936 in de parochie werkzaam was. Aan de andere zijde van de jubilaris zit pater Tacisius Brouwer die van 23-1-1933 tot 22-4-1939 kapelaan was in de Thomas van Villanovaparochie. Clemens Blok was van 6-2-1931 tot 27-8-1946 pastoor van deze parochie. Hij was de opvolger van de legendarische Thomas van der Vloodt, de bouwpastoor van de kerk.

P.S. Ik zal proberen nog meer namen van de personen op de foto te achterhalen. Dat kan echter even duren.

Reactie 6:

Wim Benda, 06-07-2010:

Herinneringen
aan de
St. Jozefschool
Azaleastraat te Nijmegen
door
W. Benda

1099-Josephschool.jpg

Aangezien ik van ’40 t/m ’46 op deze school mijn lager onderwijs genoten heb komen bij het zien van deze foto (nr.1099) weer diverse herinneringen bij mij opborrelen.

De St. Jozef-jongensschool aan de Azaleastraat vormde één complex met de aanpalende Maria-meisjesschool aan de Derde van Hezewijkstraat. Aan de door de r.-k. geestelijkheid beoogde scheiding der seksen was vormgegeven door een gemetselde, blinde muur van meer dan twee meter hoog. Met dit stuk metselwerk dat de speelplaatsen van elkaar gescheiden hield moest het contact tussen de jongens en meisjes zo veel mogelijk worden verhinderd en ontmoedigd. Het enige contact dat resteerde was het geluidscontact. Voor het geroep, geschreeuw en gegiechel van de meisjes vormde de muur nauwelijks een barrière. Op sommige jongens, vooral die van de hogere klassen, hadden die geluiden dezelfde uitwerking als het betoverende gezang van de Sirenen uit de Griekse mythologie, dat de zeelieden moest lokken zodat hun schepen op de rotsen te pletter zouden slaan. Er was weleens een jongen wiens biologische krachten sterker waren dan het geldende schoolregime. Zo’n knaap liet zich dan door een vriendje een opkontje geven om een vluchtige blik te kunnen werpen over het maagdeneiland. Hij moest daarbij wel oppassen dat die escapade niet werd opgemerkt door een van de op het schoolplein surveillerende onderwijzers, want dan liep zijn bootje op de klippen.

Zodra de bovenmeester op het schoolplein verscheen en de handbel begon te luiden was dat voor de leerlingen het teken om zich onverwijld op het schoolplein klasgewijs en in rijen op te stellen en vooral stilte te betrachten. De bovenmeester legde ook de bel het zwijgen op door met zijn vlezige knuist in de bronzen bel te gaan en de klepel te omvatten. De houten steel fungeerde nu als een vervaarlijk slaghout. In die tijd gebeurde het met een zekere regelmaat dat de leerlingen op school werden ingeënt tegen allerlei ziekten. De dag na de vaccinatie kwam menig kind met een pijnlijke, opgezwollen bovenarm op school. Op zo’n ‘morning-after’ gebeurde het een keer dat door het schoolhoofd weer de gebruikelijke handbel werd geluid. Het schoolplein was van het ene op het andere moment veranderd in een stiltegebied. Ook wij van de 3de klas stonden in de rij te wachten om naar ons klaslokaal geleid te worden. Op een zeker moment vond ik het nodig om het jongetje dat pal vóór mij stond te vragen of hij mijn vriendje wilde worden. Ik trok hem aan zijn arm iets naar mij toe om, onmerkbaar voor de surveillerende meesters, die vraag in zijn oor te fluisteren. In plaats van een stil teken van enthousiaste instemming, kromp het knulletje ineen en schreeuwde het uit van de pijn. Met grote passen kwam de bovenmeester op het lawaai af. “Wie heeft hier geschreeuwd?!” Terwijl de tranen over zijn van pijn vertrokken gezicht biggelden wees het knulletje naar mij. “Hij heeft me in m’n zere arm geknepen, mijnheer.” Met schuim op zijn mond riep hij: “Ah, Benda weer hè?!” Nog voordat ik kon uitleggen dat er in het geheel geen opzet in het spel was, had ik al een flinke tik met de hardhouten steel op mijn hersenpan te pakken. Nu stonden er opeens twee huilende jongetjes in de rij. Ik greep naar mijn hoofd en voelde onder mijn hand een duivenei ontstaan. Bij de bovenmeester zag ik een flikkering in zijn ogen. Hij siste tussen zijn beschuimde lippen door: “Kom mee jij!” En hij greep mij in m’n kraag en sleepte me tussen de rijen door de school in. Hij liep regelrecht naar een wasbak, draaide de kraan wijd open en drukte met een stevige greep mijn hoofd in de koude straal. Het water stroomde in mijn oren, neus en mond. Door ademnood gedreven rukte ik mij uit zijn greep los. Hij gooide mij een handdoek toe en zei op afgebeten toon: “Droog je af en ga naar je klas!” Ik deed wat hij bevolen had. Ik was opgelucht, omdat de marteling ten einde was, maar vooral ook verbouwereerd over het onrecht dat mij was aangedaan. Voor het geschreeuw van een ander was mij lichamelijk letsel toegebracht en alsof dat nog niet voldoende was werd gepoogd mij te ‘verdrinken’. En wat bedoelde hij eigenlijk toen hij zei: “Ah, Benda weer hè?!”? Ik heb mij toch altijd voorbeeldig gedragen? Ik was helemaal geen recidivist.
Pas vele jaren later, wanneer ik het voorval weer in mijn herinnering opriep, ben ik mij gaan realiseren dat ik het heb moeten ontgelden voor mijn oudere broer die een aantal klassen hoger op dezelfde school zat en nogal recalcitrant kon zijn. De meester moet hebben gedacht dat ik dan ook wel met hetzelfde sop overgoten zou zijn. Dus, meteen goed aanpakken die knaap! Het werd mij toen ook duidelijk dat die waterpartij geen onderdeel van de straf was, maar dat de meester, geschrokken van zijn eigen onbeheerste optreden, de sporen van de ‘kindermishandeling’ had willen uitwissen, om zodoende verdere problemen met mijn ouders en/of de schoolinspectie te voorkomen. 
Het jongentje is nooit mijn vriendje geworden.

Ik denk dat het in het schooljaar ’43-’44 is geweest, dat de school werd gevorderd door de Duitse bezetter. Zowel de aangrenzende meisjesschool als onze jongensschool werden ontruimd om onderdak te bieden aan lieden van de Duitse Wehrmacht. Dit betekende overigens niet dat er geen les meer gegeven kon worden. Want kloosters, bedrijven en scholen die (nog) niet gevorderd waren, zetten gastvrij hun deuren open en stelden ruimhartig lokalen en kantoorruimten ter beschikking van de verdrevenen. Het aanbod was echter beperkt, zodat van de beschikbaar gestelde locaties bij toerbeurt gebruik gemaakt moest worden. Dat betekende dat je of ’s morgens of ’s middags een paar uur les kreeg. Vanwege deze beperkingen werd alleen maar les gegeven in de hoofdvakken en waren vakken als geschiedenis, gymnastiek en tekenen op een laag pitje gezet.
Eén van de eerste acties die de Duitsers ondernamen, nadat ze deze scholen hadden ingepikt, was het wegbreken van een stuk van de muur tussen de twee speelplaatsen, zodat de militairen gemakkelijker van de ene naar de andere school konden gaan. Maar kort na de bevrijding, echter, was één van de eerste daden van de schoolbeheerders: het weer dichtmetselen van het gat. Nog velen jaren daarna was in de scheidingsmuur te zien waar de opening gezeten had. Al die tijd heeft het lichter gekleurde stuk metselwerk gefungeerd als een monument voor het feit dat zelfs de Tweede Wereldoorlog niet bij machte is geweest de scheiding der seksen te slechten.

De zesde (laatste) klas werd door het schoolhoofd himself onder zijn hoede genomen. Deze meester had een corpulent figuur, een bolrond gezicht, droeg een goudgerand brilletje en was zo goed als helemaal kaal. Aan zijn gladde, glimmende schedel had hij waarschijnlijk de bijnaam Bikkeltje te danken. Hij was erg opvliegend en had niet veel geduld met kinderen. Althans met kinderen van anderen, want zelf was hij vader van wel 7 of 8 Overmeertjes. Door een overmatige speekselproductie sprak hij nogal sappig. Niet alleen hinderlijk voor de jongens die vooraan in de klas zaten, maar het was ook lastig als er een dictee gemaakt moest worden. Want dan werden sommige woorden die hij dicteerde onbedoeld met een s-klank afgesloten. Zo dicteerde hij op een keer een aantal losse woorden waaronder het woord stad. Hij herhaalde het woord wel drie of vier keer en telkens werd die s-klank aan het eind gehoord. Door menige jongen van de klas, waaronder ook ik, werd die slot-s dan ook opgeschreven. De volgende dag kregen we het dictee terug met een knalrode streep door het woord stads.
De zanglessen placht de bovenmeester te begeleiden op zijn viool. Hij speelde dan de melodie voor, waarna de klas het lied inzette. Daarbij gebruikte hij de strijkstok als baton om er de maat mee te slaan. Zodra het zangresultaat niet meer naar zijn zin was tikte hij met de strijkstok op zijn lessenaar en moest er opnieuw begonnen worden, nadat hij had voorgedaan hoe het dan wel moest klinken. Het liefst had hij gezien dat de klas bestond uit allemaal gouden keeltjes. Maar helaas, de meeste jongens bleken niet erg getalenteerd waardoor hij nog al eens keer moest aftikken. Telkens als er weer vals of uit de maat gezongen werd, werd zijn stem luider en zijn hoofd roder; zijn lippen werden witter van het schuim en de tikken op de lessenaar steeds feller. Op een keer zwaaide en sloeg hij zo wild met de strijkstok, dat een groot deel van de haren los raakte en aan het eind van de stok kwamen te bungelen. Als een dompteur die met zijn zweep een groep wilde beesten in toom probeert te houden, ging hij ijzerenheinig door met het dirigeren van de klas die toon en maat allang kwijt was vanwege ingehouden lachjes en binnenpretjes.

Op foto 1099 is de bres in de muur nog goed te zien. De foto moet dus vrij kort na de bevrijding gemaakt zijn. Tevens is te zien dat een non van de meisjesschool het gewaagd heeft om zich (via de Duitse doorgang) in het ‘mannenbolwerk’ te begeven. Foei toch!

Reactie 7:

Marijke van Laer-Savelkouls, 14-07-2010: Nog een korte reactie over de scheidingsmuur tussen de jongens- en meisjesschool: Ik ben naar de eerste klas van de meisjesschool gegaan in september 1950. Ik herinner mij dat jongens vaak op de scheidingsmuur klommen omdat zij hun voetbal over de muur heen geschoten hadden en dan wilden dat de meisjes die bal teruggooiden! De surveillerende nonnen echter hadden op de speelplaats de aanwijsstok bij zich waarmee zij op het bord aanwezen wat voor ons van belang was. Met die stok sloegen zij de jongens op hun handen om van de muur af te gaan. Wij meisjes vonden dat toen wel dolle pret al was het natuurlijk nogal sadistisch en hoorde het bij de tijd waarin wij gezagsgetrouw en gehoorzaam moesten zijn.

Reactie 8:

Wim Benda, 25-07-2010: Naar aanleiding van reactie 7 van Marijke van Laer-Savelkouls op foto 1099 van de St. Jozefschool aan de Azaleastraat, het volgende:

Aangezien de door Marijke beschreven incidenten bij de blinde muur ná september 1950 moeten hebben plaatsgevonden, kan foto 1099 niet kort na de bevrijding gemaakt zijn, zoals ik in reactie 6 suggereerde. Dit betekent dat mijn slotconclusie had moeten luiden:

Op foto 1099 is te zien dat de Duitse doorgang weer in ere is hersteld. Tevens zien we dat op de voormalige jongensspeelplaats de mannetjes en de vrouwtjes ongecompliceerd met elkaar omgaan. De foto moet dus zijn gemaakt nadat bij de schoolbeheerders eindelijk de “verlichting” was doorgedrongen.

Reactie 9:

Theo Wijlemans, 26-07-2010: Wim Benda heeft het over de Duitse muur. Deze was in de jaren dat ik op deze school heb gezeten 1953 tm 1959 ook nog gewoon gesloten. Ook was er links 'n overkapping waarin we ook wel voetbalden.

Reactie 10:

Wim Benda, 27-07-2010: Met de reactie (nr. 9) van Theo Wijlemans komen we weer een stapje dichter bij het tijdstip dat foto 1099 gemaakt moet zijn. Immers, als Theo Wijlemans in 1959 nog gezien heeft dat de muur gesloten was, dan moet de opname daarna gemaakt zijn. De aaneengesloten blinde scheidingsmuur tussen de speelplaatsen stamt uit de jaren dertig. Omstreeks 1943 hebben de Duitsers een doorgang in die muur gemaakt. Kort na de bevrijding in 1945 is de 'Duitse' doorgang weer dichtgemetseld en dus zeker nog tot 1959 dicht gebleven. Daarna moet het gat weer zijn aangebracht. Met de sloop van de Thomas à Villanova-kerk, omstreeks 1975, is de scheidsmuur geheel verdwenen.

Reactie 11:

Maichel Beerden, 07-08-2010: Hierbij 4 foto's van de St. Jozefschool.

Foto 1099-Rx11a -St.Jozefschool Azaleastraat 1954 oefenen voor verkeersbrigadier (beweeg de muispijl over de foto om de nummertjes te zien)
1: 2: 3: 4: 5:
6: 7: 8: 9: 10:

Foto 1 : Verkeersbrigadier worden door het te leren van een agent van Politie. Misschien zijn er mensen die zichzelf of anderen herkennen. Foto is genomen in 1954.

Foto 2 : De hal van de school. Ik kan me vergissen maar volgens mij is dit de hal aan de ''Azaleastraat ingang''. De woningen aan deze straat zijn zichtbaar door het raam. De wanden en deuren zien er nu nog steeds hetzelfde uit. Het heeft wel wat geleden door de tijd.


Foto 1099-Rx11c-St.Jozefschool Azaleastraat 1954 verkeersbrigadiertjes (beweeg de muispijl over de foto om de nummertjes te zien)
1: 2: 3: 4: 5:
6: 7: 8: 9: 10:
11: 12: 13: 14: 15:
16: 17: 18: 19: 20:
21: 22: 23: 24: 25:
26: 27: 28: 29: 30:
31: 32: 33:

Foto 3 : Groepsfoto Verkeersbrigadiertjes. 1954.

Foto 4 : De school in begin jaren '90.
Zichtbaar links op de muur boven de ingang het afdak waar de schoolbel oorspronkelijk hing. Deze is van hout.
Helemaal aan de andere kant in het ''meisjesdeel'' is rechts van de Glijbaan het afdak voor de bel van de meisjes zichtbaar. Deze is overigens van koper.
De rolluiken op de Begane grond zijn bittere noodzaak vanwege de jeugdige vandalisten. Later werden op de bovenverdieping rekken voorzien van gaas geplaatst.

Reactie 12:

Marijke van Laer-Savelkouls, 12-08-2010: Ik denk, weet eigenlijk wel zeker, dat de tweede foto uit de serie van Maichel Beerden niet de hal van de St. Jozefschool is, maar dat de foto genomen is in de hal van de Mariaschool ernaast. Er staat n.l. een beeld van Johanna de Lestonnac op de achtergrond. Johanna was de patroonheilige van de zusters die lesgaven op deze school (‘dochters van onze lieve vrouw’). Eerder zond ik een foto in die gemaakt is in deze hal (foto no. 955). Ook op deze foto zie je een deel van het beeld, ook de vloer en het stoeltje geven aanknopingspunten. In de rubriek ‘gevelstenen’ Dobbelmanweg 5 wordt uitgebreid verteld over Johanna de Lestonnac. Op die scholen -o.a. MULO- waren dezelfde zusters actief.

Reactie 13:

Maichel Beerden, 14-08-2010: Ik ben vandaag eens met mijn camera op pad geweest en heb een paar leuke foto's mogen maken van de St Jozefschoolschool en heb daar wat onderschriften aan toegevoegd. Klik hier voor de fotocatalogus met 18 foto's.

Reactie 14:

Wim Benda, 31-03-2013: Hierbij enkele namen bij de volgende foto,s:
1099-4a; 39 – Jo Benda
1099-2a; 09 – dhr. A.M.J. Overmeer 18 – dhr. Vastbinder 23 – dhr. Aalbers 27 – pastoor Blok
1099-5a; 02 – dhr. A.M.J. Overmeer 05 – dhr. Aalbers
1099-6a; 01 – dhr. A.M.J. Overmeer
1099-7a; 10 - dhr. A.M.J. Overmeer 14 – Jo Willems

Reactie 15:

Theo Binnendijk, 30-03-2013: Op verschillende door mij aangeleverde foto's staat mijn vader Wim Binnendijk. Hij had zijn opleiding tot onderwijzer afgerond, maar banen waren er niet. Daarom werd hij als "kwekeling met akte" aangesteld als volontair. Op de volgende foto's staat hij: 1099_2a nr. 14; _5a nr. 6; _6a nr. 4 en _7a nr.1

Reactie 16:

Theo Rieken, 07-08-2014: Hartstikke leuk dat mijn oude school gevonden is! Bij de gem. Nijmegen vertelde men mij dat die school niet bestond, daarna heb ik nog kontakt gehad met de hr. Knops. De naam Rob Geurts ken ik nog, zo ook Piet Leewis en Pitje Gerrits van de Wolfkuilseweg.
Ik ben in 1962 het leger ingegaan, in 1980 ben ik weer in de regio Nijmegen komen wonen tot heden.
Oude klasgenoten: tot ziens, misschien spreken we elkaar!
Reactie 17:

Hessel, 16-11-2014: Foto 1099_2a Bij het zilveren professiefeest van pastoor A. Blok O.E.S.A. is m.i. onder nummer 25 welhaast zeker Dhr. L.G.J. Bol, de secretaris van 1934 tot aan 1967 van de St. Josephstichting.
Reactie 18:

Rob Geurts, 24-11-2014: hier even een reactie op Theo Rieken: wij hebben nog samen gevoetbald bij de jeugd van nec. Jij was keeper en je vader, Jan, was onze leider een tijdje. We zaten toen in het goede elftal samen met cootje Leeuwis en Hans Busser, prachtig elftal was dat.
Toen jij in 1962 in dienst ging, kwam ik eind 62 terug uit Nieuw Guinea met de Mariniers. We hebben toch een mooie tijd gehad in de kuul.
Leuk wat van je gehoord te hebben ook van onze oude school.
groetjes Rob
Reactie 19:

Paul Melssen, 06-09-2015: ik meen me te herinneren dat nummer 5 op foto 1099_2A dhr. Adriaans is en nummer 18 dhr. Hendriks (pukkie).
Reactie 20:

Paul Adriaanse, 20-02-2016: Nummer 5 op foto 1099_2A is de heer J.R.M. Adriaanse (mijn grootvader). Hij was tot zijn pensioen, halverwege de jaren zestig, hoofdonderwijzer op de St. Jozefschool.
Reactie 21:

Jan Mom, 25-06-2016: goededag, ik wilde graag weten of de Paulus of St. Jozefschool aan de Azaleastraat vroeger ook een kleuterschool was en of in combinatie was met de lagere school, tussen 1960 en 1970 ongeveer. Wie weet dit nog te vertellen?
Ik heb in de jaren zestig daar op school gezeten, alleen ik kan me niet meer herinneren of ik daar ook op de kleuterschool heb gezeten, omdat ik daar ook geen foto's meer van heb.
Reactie 22:

John Schrievers, 13-09-2016: Leuk om te zien al die foto's, het roept een hoop herinneringen op. Ik heb van 1974 t/m 1981 op deze school gezeten, heb de fusie van de Wieken ook nog meegemaakt. Het gebouw ken ik van binnen en van buiten, heb daar veel rondgelopen. Ik zou het erg leuk vinden als daar ook nog foto's van zouden zijn. Jammer dat het gebouw er nu zo slecht uitziet het is immers een historisch gebouw met veel herinneringen voor velen van ons die in de Wolfskuil zijn opgegroeid. Ik zou er best nog weer een keer in willen om alles te zien. gr. John
Reactie 23:

John Schrievers, 14-09-2016: Nog even een aanvulling op reactie 22:
Ik ken nog wel een paar leerkrachten. Zo zaten wij in de eerste klas bij juffrouw José en kan ik mij meneer Hans uit de vierde klas nog wel goed herinneren: hij stond altijd voor de klas en als je iets fout had (een som bijvoorbeeld) dan draaide hij zich om en keek dan tussendoor zijn benen en wapperde met zijn hand. Dat vond iedereen dan erg leuk.
Ook onze directie ken ik nog, dat was Broeder Glazennap (ik weet niet of ik het correct spel) en later werd dat door de fusie broeder Jeroen. De administrateur was meneer Alwin een meneer van Indonesische afkomst, een hele aardige meneer. Wat ik mij ook nog kan herinneren is dat wij altijd op zolder (het gedeelte van de jongensschool) handenarbeid hadden, en ook het school tv weekjournaal werd daar bekeken. Aan de achterkant van de school hadden wij altijd sport.
Ik hoop dat er nog leerlingen zijn die reageren als ze dit lezen. Ik ken nog een hoop namen van medeleerlingen maar i.v.m. privacy reden zal ik deze namen niet noemen. Als ik dit zo type dan komen er nog meer herinneringen naar voren en denk dan, wat is de tijd snel gegaan. gr John
Reactie 24:

Dorite Claassen, 25-05-2018: Ik denk dat nummer 12 (bij reactie 4) mijn vader is: Leo Claassen. De naam Overmeer kan ik mij nog herinneren.
Reactie 25:

E. Hendriks Nauta, 29-10-2018: In deze school hebben wij soms geslapen. Bombardement Nijmegen.
Reactie 26:

Jan van Gent, 10-10-2020: Reactie op John Schrievers (Reactie 23):
Ik ken nog wat meer namen van leerkrachten: Zuster Angela, Frans van de Geer, Gerda Versleijen, Jet van Overbeek, Ida Cornelissen, Hans Mertens, Annemarie Binnendijk.
Ik heb op deze school van 1972 tot 1976 gezeten. In 1972 werd het onderwijs gemengd voor jongens en meisjes. De 2 jaar daarvoor zat ik op de Bonifatiusschool (nu de Wieken) aan de Floraweg. De leerkrachten die ik daar meegemaakt heb waren juffrouw Fien en juffrouw José.
Naast de Mariaschool staat de voormalige kleuterschool (nu Step). Leerkrachten: Zuster Marie-Joseph (hoofd), juffrouw Addy van Gelder, Mieke Baltussen, juffrouw Engelaer.
Reactie 27:

Jan Geurts, 12-03-2021: ik ben van 1952 tot 1958 op deze school geweest. Die muur was helemaal dicht, die opening is van veel later want dat hok is op deze foto niet meer te zien.
Links had je dat hok waar ze altijd voetbalden en kopten. Meestal waren de jongens van Vrouwenvelder er bij, die liepen altijd op klompen en konden in de winter ook lekker de Azaleastraat afglijden. Ik meen dat ze op de Floraweg woonden?
In de vijfde klas heb ik bij W.J. Verbeeten gezeten, dat was een goede leraar en (jongensboeken)schrijver en tekenaar. Hij maakte met sinterklaas prachtige tekeningen met krijt op het bord. Hij was streng maar volgens mij wel rechtvaardig, liep altijd met de inktpen tussen zijn vingers owee owee.
In de zesde klas Overmeer (bikkeltje) was als hij kwaad werd een briesende leeuw, geen prettige leraar. En Adriaanse woonde in de Marterstraat (Willemskwartier). Daar woon ik zelf ook al 75 jaar.
Ik herinner me nog jongens van van Aken (rolstoel), Wim Wissing, Meeuwsen (woonde nr 10), Hemmy Lentjes en Willie Peters.
Jan Mom (reactie 21), de kleuterschool was voor 1952 op de Derde van Hezewijkstraat tegen de meisjesschool aan. Ik heb daar zelf ook gezeten.
Marijke van Laer-Savelkouls (reactie 7), dat klopt helemaal: als je op de muur klom en die nonnen zagen het dan kreeg je met de aanwijsstok flinke klappen. Ik dacht altijd: het zijn nonnen van liefde en krengen van barmhartigheid.
Reactie 28:

Jan Geurts, 13-03-2021: Aanvulling bij 27. owee owee.
Meester Verbeeten had altijd in zijn borstzakje een stel pennenhouders (daar kon je losse kroontjespennen inzetten; wij schreven toen nog met inkt, dat zat in potjes in de schoolbanken).
Hij liep altijd tussen de banken door en owee als je vervelend was, dan pakte hij zo'n houder tussen middel- en wijsvinger en kreeg je een flinke tik op je vingers maar meestal op je kop. Penhouders van hout vielen wel mee maar er kwamen toen ook van die plastic dingen in de mode en die voelde je goed.
Hij had ook wel eens twee klassen. Dan stond hij bij de tussendeur (die had je toen in die lokalen). Als het te rumoerig werd stak hij een paperclip omhoog en zei dan: "Als ik die niet hoor vallen, blijven jullie allemaal over na schooltijd." en het was altijd meteen stil.
Het was een prachtige man, we hadden veel respect voor hem. Hij kwam ook op voor die Pukkie Hendriks. Die had toen een klas boven ons (ik zat in de vijfde beneden) maar kon die niet in toom houden. Achteraf hoorden wij dat hij overspannen naar huis is gegaan. Toen heeft Verbeeten kort die klas erbij gehad, moest hij steeds naar boven lopen maar dan hoorde je niets meer, ze hadden veel ontzag voor hem.
Volgens mij had hij in dienst gezeten, ik herinner mij dat ik hem een keer in zijn tenue op het schoolplein heb gezien. Ik denk voor herhaling, later was hij weer op school. Hij woonde in de Johannes Vijghstraat.
groetjes Jan.
Reactie 29:

Sander de Jong, 03-04-2021: ik heb ook op deze school gezeten, in de jaren 1958-1961. Leuk om te lezen over dhr Overmeer meneer Hendriks en Warringa. Jammer dat er niet meer foto's zijn bv van klas 3 4 en 5. Ik ben inmiddels 73 jaar, niet te geloven. Hoop wat te horen.
Met vriendelijke groet Sander
Reactie 30:

Peter Menting, 13-07-2021: Gisteren via Google kwam ik op de site van Noviomagus terecht. Ik was op zoek naar de afbeeldingen van het huis op de 3e van Hezewijkstraat nr 1 waar ik in eerste instantie ben geboren en na mijn huwelijk met mijn huidige vrouw ook weer deze woning kreeg toegewezen van de gemeente Nijmegen. We zijn verder opgegroeid in het huis dat er ook nog steeds staat: Graafseweg 198. Wij woonden boven de fietsenwinkel Vrolijks. Dit huis hebben we dus ook bewoond van 1972 tot 14 september 1973 toen zijn we naar Nunspeet vertrokken. De woningen behoorde toe aan een particulierbedrijf volgens mij gesetteld in Amsterdam.

Ik weet dat de kerk Thomas A Vilanova inmiddels is afgebroken maar ik zie via google dat zowel de kleuterschool ingang 3e van Hezewijkstraat als de St Josephschool qua gebouw nog steeds bestaan.
Ik heb vanaf 1954 t/m 1960 op St Josephschool gezeten en daarvoor tweejaar op de kleuterschool. Ik ben geboren op 31 december 1947.

Volgens mijn rapporten heb ik de volgende leraren meegemaakt:
Ik de eerste klas had ik de heer Kreeft als leraar. A.M.J. Overmeer was toen al hoofd van de school.
In de tweede klas (IIA), ik dacht de heer Verbeek. Handtekening rapport niet echt duidelijk
In de derde klas (3b) leraar eindigt op …dukt Ook hier weer, handtekening onduidelijk. Volgens mij werd hij Bulletje genoemd
In de vierde klas (4A) de heer Aalbert
In de vijfde klas (5B) ook weer de heer Aalbert
In de zesde klas (6) de heer Overmeer (Bikkeltje)

Ik zag een afbeelding van het schoolplein waar een ruimte was gemaakt in de muur tussen de meisjes en jongensschool. Ik weet zeker dat die er niet was toen ik op de deze school zat. Volgens mij had ik ook een ander beeld van “tralies” die op de buitenmuur waren aangebracht. Bij het stoeien met klasgenoten in de zesde klas ben ik eens met mijn gezicht tegen zo’n tralie geklapt waardoor er een stukje van mijn voortand is afgebroken. Deze herinnering draag ik nog steeds met mee.

De heer Overmeer kon redelijk agressief overkomen. In mijn beleving heeft hij mening aanwijsstok op de lessenaars van onze tafels kapot geslagen. Hij praatte ook altijd met consumptie zoals ik dat heb beleefd toentertijd. Veelal gebeurde dat als hij iets aan het eten was en iets zinde hem niet in de klas. Ik heb verder goed met hem kunnen opschieten. Ik heb van hem aanvullend twee jaar Franse les gehad. Dus in de vijfde en zesde klas.

In de zesde klas ben ik ook klaar-over geweest, dat moet dus schooljaar 1959 -1960 zijn geweest. Wij hielpen de leerlingen de Graafseweg oversteken. Af en toe voor mijn leven gerend. Ik ben weleens van oversteekplaats weggerend als weer eens een onverlaat hard kwam aanscheuren en het er op leek dat hij /zij niet tijdig zou remmen. Moet een hij zijn geweest want er waren toentertijd nog niet zo heel veel vrouwen die een rijbewijs hadden. 😊

Leuk dat ik op deze manier weer even in het verleden heb kunnen terugblikken via jullie site.
Met vriendelijk groet, Peter Menting, Nunspeet
Reactie 31:

Bert Janssen, 24-02-2022: Ik zat hier van 1958 tot de zomer van 1962 op school. Dhr. Overmeer was hoofd van de school en met enkele van zijn kinderen zong ik later in het jongerenkoor van de Dennenstraatkerk. Het waren de tijden van Jesus Christ Superstar.
Op deze Sint Jozefschool had ik in de eerste klas meester de Greeff, die luidruchtige jongens stevig bij de bovenarm pakte, die arm krachtig schudde en daarbij hard schreeuwde. Daarna was het wel stil.
Tweede klas: meester Visker, een grote, rustige man met rood haar die graag op de blokfluit speelde en aan de Graafseweg woonde, vlakbij het begin van het spoorwegviaduct.
Derde klas: meester Aalbers, op deze site ook als jonge onderwijzer te zien die toen nog niet grijs was. Hij was een goedlachse man maar kon ook wel spotten met je.
In de vierde en de vijfde klas had ik meester J.R.M. Adriaanse die hier ook meermaals wordt genoemd en in de Marterstraat woonde op nummer 9. Ik woon daar nu vlakbij in de Groenestraat en heb de huidige bewoners van zijn toenmalige huis wel eens bezocht. Meneer Adriaanse was een zeer religieus man en ik heb goede herinneringen aan hem. Met hem verhuisden we in 1962 naar de Floraweg waar de Bonifatiusschool, met broeder Gregorius als hoofd, ons nieuw onderkomen werd. In het najaar van 1962 dreigde er een nieuwe wereldoorlog met de Cubacrisis die ternauwernood werd afgewend doordat president Kennedy de Russen sommeerde hun atoomwapens, op de VS gericht, terug te trekken wat gelukkig gebeurde en waardoor een atoomoorlog werd voorkomen. Ik herinner me goed hoe meneer Adriaans met ons bad in de klas voor een goed afloop. Dat maakte grote indruk op me.

Ik kom hier geen enkele naam tegen van jongens die bij mij in de klas hebben gezeten. Jammer. Misschien komt dat nog wel een keer.
Op de Bonifatiusschool (Floraweg, opvolger van de Sint Jozefschool) had ik eerst les van de heer Adriaanse (5de klas) en in de 6de klas van Broeder Gregorius, een flamboyante man - volgens mij uit Amsterdam - die heel spannend kon vertellen, het liefst verhalen die een beetje griezelig en luguber waren. Daarbij gebruikte hij graag zijn harde stem om het effect te vergroten en ons flink te laten schrikken. Jongens die bij mij in de klas zaten, waren onder andere de broertjes Knuiman, Bennie Jansen en Peter Thijsen (alle vier van de Hatertseveldweg), Hennie Driessen, Johan Berkenhagen, Bennie Wolters, Jos Janssen (van de Koninginnelaan 12, bovenhuis, waar ik mijn eerste TV programma mocht kijken op woensdagmiddag. Kinderuurtje met tante Hannie).

Maar even terug naar de Jozefschool aan de Azaleastraat: mijn moeder maakte in de Sinterklaastijd ooit een mooi Zwartepietenpak voor mij dat ik naar school aan mocht. Voor schooltijd mocht ik van de onderwijzers vanuit een klasraam op de eerste verdieping pepernoten strooien naar de jongens buiten op het schoolplein. Een bijzondere ervaring! Ik was in die tijd misdienaar in de Villanovakerk vlak naast de school en nogal gefascineerd door het gebeuren in de kerk, met o.a. de indrukwekkende en kleurige kazuifels van de priesters. Ook hier dacht mijn moeder graag met me mee en op een dag had ze een priester-outfit voor me genaaid die ik ook mocht laten zien op school. Ik kreeg de kans om voor de klas uit te leggen wat het allemaal was: de witte albe, de singel, het kazuifel en nog wat dingen die ik vergeten ben. De klas zag die presentatie en mijn bijhorende verkleedpartij als een spannende en welkome afwisseling van de alledaagse lesdag. Maar het versterkte helaas wel mijn hoedanigheid van buitenbeentje, een identiteit die bijna zes jaar aan me bleef kleven.

Reactie op Reactie 30: Peter Menting, de door jou genoemde heer Aalbert heet volgens mij Aalbers. Ik had deze onderwijzer in de derde klas. En meneer de Kreeft (zo door jou genoemd, eerste klas) zou wel eens meester de Greeff kunnen zijn.
Reactie 32:

Jan Geurts, 06-04-2022: Bert Janssen (Reactie 31), woonde jij begin jaren 50 in de Ruusbroecstraat schuin tegenover Repkes in het rijtje van Otto??

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: