1090-Cobussen.jpg

<- Back | Index | Next ->

1090-Cobussen.jpg

Foto 1090: Mijn schoonvader Leo Cobussen waar achterop staat:
Leo Cobussen op het KSV terrein SDH. Weet iemand hier iets over te vertellen?

Collectie: Marianne Cobussen

Reactie 1:

H.van Gessel, 03-05-2012: Katholieke SportVereniging  S.D.H. (‘Samenspel Doet Herwinnen’)

Ik heb na het terugbladeren in oude Gelderlanders en databank, nu bovenaan meteen maar het antwoord verraden waarvoor KSV SDH staat. Met dit bijschrift achter op de foto van Leo Cobussen, kijken we terug naar de ooit erg verdeelde voetbalwereld in een ‘verzuild Nederland’ waarin sportverenigingen -veel op grond van (geloofs)overtuiging-  werden opgericht. In heel Nederland en zo ook in Nijmegen. Er waren clubs van uitgesproken Rooms-katholieke (met de R.K.V.B  vallend onder de Interdiocesane Voetbal-Competitie-Bond) of van Protestant-christelijke signatuur (dus lid van de  Christelijke N.V.B. met bv. zaterdagvoetbal) en clubs met neutrale achtergrond of geïnspireerd vanuit een socialistische levensbeschouwing of die zich heel speciaal richtten op een specifieke (beroeps)groep bv. Kantoorpersoneel. Er was sprake van landelijke en regionale bonden (onderbonden of districten). Tussen 1889 en 1938 telde ik er in de databank Sportbonden, sportclubs en sportperiodieken in Nederland tot 1940 zo’n 96 (!!). NB voetbal was overigens op dat moment natuurlijk nog een volledige “mannensport”.

Vanuit m.n. de verschillende ’levensbeschouwelijke achtergronden’ was het doel de ‘eigen jeugd op te vangen’ (vgl. patronaat), waardoor deze hun zondagse (sport) bezigheden en daarnaast (samen met geestverwanten) ‘passende vorming’ zouden krijgen.

Door versnippering in vele bonden was het zoals nu bv. bij darten en boksen nog geldt, het probleem dat de sterksten elkaar mogelijk nooit ‘tegenkwamen’ of dat competitie niet ‘vol’ te krijgen was. Zoiets zal bij sporters gewrongen hebben. Onderlinge rivaliteit spreekt uit gemelde conflicten zoals clubs die de aanbieding kregen in een ander bond, veel ‘hoger’ te worden ingedeeld; soms werden vanwege wangedrag elders geroyeerde spelers zondermeer door een andere bond geaccepteerd. Ook zijn er voorbeelden waarin clubs tot een andere bond toetraden en al waren ingedeeld - opgegeven door enkele enthousiastelingen bij de concurrerende bond-  terwijl het verenigingsbestuur van niets wist.

Op 1 augustus 1940 fuseerden uiteindelijk alle voetbalbonden tot één organisatie (KNVB). Clubs met eenzelfde naam kregen na de fusie een van elkaar onderscheidende naam bv. door de toevoeging RK of KSV. Als je in de historie van verenigingen kijkt, zie je veel ‘standvastig’ georiënteerde verenigingen maar ook clubs waar meermalen veranderd of gefuseerd werd of waar een club soms in ‘delen uiteenviel. Mogelijk omdat sommige leden minder recht in de leer waren, het misschien sportieve ambities doorkruiste of doordat een deel van het bestuur/de leden zich gewoonweg elders beter op hun plaats voelde. Naast ideologische keuze waren er natuurlijk soms ook ‘praktische’ motieven die een rol hebben kunnen (mee)spelen. Als voorbeeld las ik in de historie van Novio dat de keuze naar de R.K.V.B., -op zeker moment- vergemakkelijkt werd doordat de K.N.V.B.-consul bezwaren maakte tegen de kwaliteit van het Novio-veld aan de Groesbeekseweg.

S.D.H. -hier onze aanleiding- lijkt mogelijk ook wel geworsteld te hebben met haar identiteit, meen ik op te maken uit de in de krant en databank gevonden gegevens:

  • ca 1914-1918 In de jaren rondom de eerste wereldoorlog waren Noviomagum en Union de eerste clubs, welke de kern vormden in Nijmegen van de RKVB, met clubs als Excelsior, SDH, Blauw-Wit.
  • 1917 S.D.H. (alternatieve naam: Alcides) aangesloten bij R.K.F. (landelijk) en R.K.V.B. Den Bosch (regionaal), levensbeschouwing Rooms-katholiek.
  • 1922 S.D.H. en Noviomagum zouden combineren tot D.C.S. (Door Combinatie Sterk). Deze fusie ging niet door.
  • 1927 melding dat S.D.H. te Nijmegen weer is teruggekomen in katholiek verband (Sport illustratie 2 aug. 1927).
  • 1934-1936 S.D.H. (Samenspel Doet Herwinnen) lid van de Nijmeegsche Voetbalbond, levensbeschouwing neutraal.
  • 1938 Qua locatie: In de Gelderlander juli 1938 worden de inwoners van Nijmegen Oost aangeraden een kijkje te nemen op het SDH-terrein, Groesbeekscheweg naast Hotel Mariënboom. (NB eerder was er sprake van de velden op de Vossenlaan waar de 'katholieke teams' gezamenlijk hun velden hadden.
  • 1939 bij regionale bond R.K.V.B. Den Bosch, levensbeschouwing Rooms-katholiek.
Reactiepagina

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: