1032-AnnieKersten.jpg

<- Back | Index | Next ->

1032-AnnieKersten.jpg

Foto 1032: Annie Kersten-van Betuw met zoon Jan naast, en zoon Frans in de kinderwagen. Waarschijnlijk Slotemaker de Bruďneweg, 1957.

Collectie: Henk Kersten

Reactiepagina
Reactie 1:

Leon van Breukelen, 16-08-2015: Beide zijn juist. Straatsituatie is nu t.o. Weidestraat (aanvang bouw 1956) en rechtsboven op foto ziet men de van Peltlaan nr.134 t/m 154. Rechts van de 3 fietsers was transformatorhuis (nu woning). Rechts is nu de wijk Hatertse Hei (bouwjaren 1956-1960) en als Mevr. Kersten in huidig tijdsbeeld zou lopen, dan zou ze rechts van haar de AH-St.Jacobslaan kunnen zien. Is Mevr. Kersten familie van Kersten verlichting in Nijmegen Centrum?
Reactie 2:

Hessel, 19-08-2015: Zoals Leon al bevestigt ziet men hier de Slotemaker de Bruďneweg (SdeBweg) nabij de Weidestraat. Het wegdek is nog met straatstenen gelegd; wat verderop links de Veldstraat. Deze overgestoken liepen er ganzen en kippen vrij rond op het erf en land, een plek waar de bebouwing nog niet beheerst werd door één vaste rooilijn.
De SdeB-weg had aan de linkerkant beperkte huizenbouw. Aan de rechterzijde van de weg was tussen St. Jacobslaan (met ‘boerenwoningen’ rond het kruispunt van Vergeer, Wessels en aan de andere kant Groenen) en St. Annastraat nog geen bouwactiviteit. Dat geeft hier een doorkijkje op de achterzijde van de Van Peltlaan. In het verlengde van de SdeB-weg is door de bomen heen nog helemaal niets zichtbaar van de Universiteits-gebouwen. Dat laatste stukje van de Slotemaker de Bruďneweg -tot begin jaren ’50 nog Veldstraat geheten- werd vanaf 1927 langzaamaan bebouwd. Deels hebben de woningen de voordeur op de Van Peltlaan.

Het pand waarin Leon een transformatorhuisje meent te zien (NB zo’n huisje staat er inderdaad maar dan voorbij de Van Peltlaan, dus tussen nr. 1 en 3), herken ik uit mijn jeugd. Ik was gebiologeerd door dit klein geheimzinnig huisje waarvan ik dacht me in de toekomst nog wel eens zelfstandig te kunnen vestigen. Weinig actie werd hier door mij waargenomen en het geheel deed nogal verlaten aan. In de beleving toen dus rijp om -op termijn- over te nemen.
Maar dit aparte gebouwtje met dat vriendelijke dak bleek in feite een werkplaats: ik zag er gekleurde en glas-in-lood ruitjes e.d. Het is het glasatelier en de werkplaats geweest waarin A.A. Hienen zijn beroep als glazenier (deels met een compagnon) tenminste tussen 1948 en 1966 heeft uitgeoefend.


Algemeen Adresboek 1948


De Gelderlander 28-04-1948

1963

NUHA-Adresboek 1966

Later heeft dit pand toch nog de door Leon aangeduide woonfunctie gekregen en is het als zodanig ook uitgebouwd terwijl er toch al meer ruimte in zat dan ik toen dacht.

Over de bouw vond het ik volgende. In maart 1932 wordt door Burgemeester en wethouders van Nijmegen reagerend op het verzoek van dhr. W.van Brakel, vergunning verleend om een sigarenfabriek achter de woning aan de Van Peltlaan nr. 134 te bouwen.

Een industrietje dus, hier aan de rand van de stad. In Nijmegen zijn diverse tabak/sigarenfabriekjes actief geweest. We denken mogelijk eerst aan Turmac Tobacco Company maar er zijn -ontdekte ik- juist in woonwijken tussen 1899 en 1940 kortere of langere tijd heel wat ‘sigarenfabriekjes’ gevestigd geweest, oa. op de Waalkade, de Muchterstraat (!), Hesseberg, Zeigelbaan , Mariënburg, Jan van Galenstraat, de Dr Jan Berendsstraat, Schoolstraat, De Ruyterstraat, Van Nispenstraat (Buurman & Co in het pand waar later de Keuringsdienst introk en ooit de Leerschool terechtkwam), van Somerenstraat, Dominicanenstraat (Lorentz, zie Noviomagus-webmuseum) en nu dus ook hier.
Maar het ging even mis! In 1934 vond er een brand plaats in dit fabriekje. Lees in De Telegraaf van 19-04-1934:
BRAND IN SIGARENFABRIEK TE NIJMEGEN.
(Van onzen correspondent)
NIJMEGEN, 19 April. - Door onbekende oorzaak is gisteravond omstreeks tien uur brand uitgebroken in de droogkamer van de sigarenfabriek van de firma Van Brakel aan de Van Peltlaan alhier. Het vuur nam direct groote afmetingen aan en sloeg weldra over naar de opslagplaats van tabak. De brandweer die spoedig ter plaatse was, tastte het vuur met twee stralen van de waterleiding aan en wist den brand binnen een half uur te bedwingen. Een grote voorraad sigaren die in de droogkamer geborgen was, ging verloren. In de opslagplaats was ongeveer 1500 K.G. tabak geborgen. Hiervan is een groot gedeelte verbrand, terwijl de rest door het bluschwater en den rook bedorven werd. De schade is hierdoor zeer aanzienlijk. Deze wordt gedeeltelijk door verzekering gedekt.

Wat mij frappeerde was dat ik over deze brand in de Gelderlander niets terugvond.
Enig perspectief lijkt er toch gebleven want in de P.G.N.C. van 31 december 1941 wenst W. van Brakel vanuit Sigarenfabriek “Heyendaal” Van Peltlaan 134 zijn klanten een gelukkig Nieuwjaar.

Reactie 3:

Rob Essers, 19-08-2015: Kennelijk was de brand minder spectaculair dan de correspondent van De Telegraaf suggereert. In De Gelderlander van 19 april 1934 stond op pagina 10 het volgende bericht:
Binnenbrand Van Peltlaan.
Gisterenavond om 10 uur werd de brandweer uitgeroepen voor een brand in een sigarenfa­briekje aan de Van Peltiaan, alwaar een partij tabak in den kelder in brand bleek te staan.
Het was zonder rookmasker niet mogelijk den kelder te betreden door den dichten rook, welke de smeulende tabak verspreidde.
Met 1 straal op de waterleiding werd tenslotte met het vuur afgerekend.
De schade aan de aanwezige tabak wordt door verzekering gedekt. De in de droogkamer aan­wezige sigaren leden geen schade.

De bouwtekening van het pand (bouwjaar 1932) is in het Digitaal Gebouwendossier bij van Peltlaan 134 terug te vinden.

De informatie over de straatnaam klopt niet helemaal. Het eerste stukje van de Slotemaker de Bruďneweg tussen de St. Annastraat en de van Peltlaan had in de periode 1925-1938 de naam Veldstraat. In 1938 is de naam Minister J.R. Slotemaker de Bruďneweg vastgesteld (Besluit B&W d.d. 30 augustus 1938). De naam is in 1950 gewijzigd in Slotemaker de Bruďneweg (Besluit B&W d.d. 2 november 1950). Het weggedeelte tussen Veldstraat en St. Jacobslaan is aangelegd in 1954.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: