908-klas1946

<- Back | Index | Next ->

Foto ON0908-koor olv broeder Regis op een ouderavond van de Broederscholen St. Jozef in 1946 (beweeg de muispijl over de foto om de nummertjes te zien)
1: 2: 3: 4: 5:
6: 7: 8: 9: 10:
11: 12: 13: 14: 15:
16: 17: 18: 19: 20:
21: 22: 23: 24: 25:
26: 27: Robbie Kamper28: Willie Rodermans29: 30:
31: 32: 33: 34: 35:
36: 37: 38: 39: 40:
41: 42: 43: 44: 45:
46: 47: 48: 49: 50:
51: 52: 53: 54: 55:
56: 57: 58: 59:

Hier een foto bijgevoegd uit 1946. Noviomagusbezoeker Wim Seegers was, als ik het goed heb, woonachtig in de Esdoornstraat naast de melkhandel van Piet van Swam.
Op de foto staat hij op de bovenste rij, de zesde jongen van rechts en ook rechts naast de pijl.

Collectie: Wim van Megen

Reactie 1:

Wim van Megen, 25-02-2009: Op reactie 7 van Wim Segers betreffende de school aan de Acaciastraat rept hij over een jongenskoor onder leiding van broeder Ignatius,
dit koor zong regelmatig in de st. Stephanuskerk. 
Welnu dat koor en die broeder is mijn foto 908 in de rubriek foto’s oud Nijmegen.
Enkelen namen van de koorleden zijn:
Verstegen, Theo Klaassen, v.d. Sterren, Ton Hutjes, Beekhuizen, Fontein, Wils, waarschijnlijk dus ook Wim Zegers, Roding, de namen van de overige leden zijn mij helaas ontschoten.

Reactie 2:

Wim Ahsmann, 25-02-2009: Ja, deze foto ken ik, ik heb hem ook.
Het betreft een ouderavond van de Broedersscholen St.Jozef. Daarbij trad steeds een koor op o.l.v. broeder Regis, een uiterst getalenteerd man. Wat spijt het me dat ik hem nooit meer ontmoet heb. 
Eerst over die ouderavond: het koor werd samengesteld uit leerlingen van meerdere scholen; hoe de repetities op andere scholen gingen weet ik niet, maar ik zat in de parochieschool St.Stefanus, eerst, kort na de oorlog in het parochiehuis achter de kerk, later in het "noodgebouw" aan de Acaciastraat. Ik heb daar de jaren 1945-'47 meegemaakt, daarna ging ik naar het Hok. Ach, wat heb ik daar veel muziek geleerd; mijn huidige partner, die beroepsmusicus is, is daar jaloers op.
Deze foto is gemaakt op het bordes van het Canisius college. Een zoele zomeravond, ik ben er weer! De ouderavond was in de aula; ik denk in de voorzomer 1947; het programma ken ik niet, misschien een lezing van een van de broeders, Br.Thomas More schijnt ook eens te zijn opgetreden. Of broeder Overste. Maar wij sierden de avond op met gezang. Wij kwamen binnen marcheren onder het zingen van: 'Bij het krieken der dagen er uit faldera, met klank van mandolien, gitaar en fluit faldera; wij trekken zonder zorgen, zingend in de morgen en in het verre land klaroent het haangekraai.’
En dan kwamen er nog twee coupletten, die ik ook nog wel weet. Wij werden dan op het podium opgesteld en zongen nog e.e.a., o.a Das Lied vom Apotheker waarvan de enige tekst was: "Es war einmal ein Apotheker. Das war das Lied". Dat was meerstemmig, misschien deden er ook broeders mee, als mannenstemmen. We hebben ook eens de Lentecantate “Ruim baan” van Catharine van Rennès en Marie Koenen gedaan. En vast nog wel een mooi Marialied, “Wees gegroet o Sterre”, een favoriet nummer van de broeder. Hij kon daarbij het harmonium zo lekker laten zwellen.
Andere ouderavonden die ik mij herinner werden opgesierd met een toneelstuk; ik herinner me "Bot en Radijs" en "Bosmoedertje", met Hans van Boven in de titelrol en waarbij ook een konijn en een eekhoorn optraden, die commentaar hadden op elkaars staarten: Straatbezem! Tandeborstel! Ook hierbij werd veel gezongen, ook hiervan ken ik nog veel uit mijn hoofd. Wie de toneelregie had, weet ik niet, broeder Regis verzorgde de muziek.
De foto, namen, van links naar rechts:
Bovenste rij: Wijnant ..., Wim Hendriks, Jan Roding, Kees Witjes, 
tweede rij v.a. Piet Schellekens, Jules Abbenhuis, Piet Zondag, Miel Steyns (?)
derde rij v.a. ?, Wim Ahsmann, Willie Jansen
vierde rij v.a. Frits Wils, onzeker: Frans Jozef Rouppe van der Voort
vijfde rij v.a. Albert Steer, Toonie Veerkamp, .. Filippa, 
Verder zie ik nog wel bekende gezichten maar ik weet niet meer.

Reactie 3:

Wim Segers, 02-03-2009: Beste Wim van Megen en Wim Ashman, afgaande op de verhalen die bij de foto's 810 en 908 staan moet ik de conclusie trekken dat jullie beiden omstreeks 1935 geboren zijn.
Ik ben van 1940 en kan onmogelijk op bovengenoemde foto's staan. Dat vind ik jammer, maar misschien komen we er toch nog uit. Tenslotte zien meer mensen deze site en kunnen wellicht wat meer klaarheid brengen. Wat ik wel treffend vind, is dat er gewag wordt gemaakt van een Wim Segers uit de Esdoornstraat naast Piet van Swam gewoond hebbende.
Ik herken ook echt niemand op de foto.
Is het misschien mogelijk dat jullie mij verwarren met mij broer Gerard, die in 1935 geboren is en ook in koor gezongen heeft? De liedjes die Wim Ashman vernoemd, komen mij vaag bekend voor. De broeder op de foto is NIET broeder Ignatius.

Reactie 4:

Erik Kamper, 15-11-2013: Beste lezer(es), Nummer 27 betreft mijn vader Robbie Kamper. Ik heb deze foto zelf ook. Van mijn vader gekregen. Ben zelf op zoek naar zaken uit zijn jeugd.
Groetjes, Erik Kamper

Reactie 5:

Paul Meelker, 20-11-2013: Ik was in dat jaar ook bij het koor. Kan mij op de foto echter niet vinden.
Ik deel de herinneringen van Wim Ahsmann. Ik weet ook nog dat we op tweede kerstdag bij het ontbijt in het broederhuis zongen. Dat was in Huize Salatiga aan de Sterreschansweg.
Ja, broeder Regis was een geweldig mens. Ik weet dat hij uit Veghel kwam maar hij is als zovelen uit die tijd achter de horizon verdwenen.

Reactiepagina
Reactie 6:

Kees Kors, 16-12-2014: Hoi lezers,
Van de week zat ik aan iemand te vertellen dat we op de lagere school met het schoolkoor 'Der blauwen Donau' zongen en dat 4stemmig. Dat werd ingestudeerd door broeder Paduano. Later heb ik me diverse keren afgevraagd hoe hij dat voor elkaar kreeg. Later herinnerde ik me ook dat we 'Der Apotheker' hadden gezongen. Ik weet niet meer hoeveel stemmig dat was en ik weet nog dat we het graag zongen. Ik vermoed dat deze dirigenten van dezelfde congregatie waren want mijn school stond in Haarlem en ik wist dat ze ook een school in Nijmegen hadden. Bovendien werd het stuk 'Bot en Radijs' ook bij ons gespeeld.
Heeft iemand nog de tekst van Der Apotheker?
In ieder geval groet ik bij deze oud zangers en lezers. Kees Kors

Redactie: Reactie 2 geeft als tekst: "Es war einmal ein Apotheker. Das war das Lied." Klopt dit?

Kees: de titel van het lied is inderdaad: Es war einmal ein Apotheker. Ik heb het gezongen rond 1950.
Reactie 7:

Hessel, 25-12-2014: Ja Kees, ... vierstemmig 'An der schönen blauen Donau' op de basisschool!
Kom er nog eens om! Zoals er ook nog maar weinig jeugd(kerk)koren zullen zijn -zijn die er überhaupt nog?- die dit type 'werken' serieus zouden durven instuderen.

Luchtiger lijkt de 4-stemmig uit te voeren 'Der Apotheker' van Gustave Kahnt (1848-1923), dirigent en componist van marsmuziek, operettes, folksongs en theatermuziek. Het stond tussen 1920 en 1935 op het repertoire bij dubbelmannenkwartetten. In commentaren werd het aangeduid als 'leutig' en 'een humoristisch stuk' met wel erg summiere tekst. De Leeuwarder courant bv: "De lach gierde door de zaal en een daverend applaus toonde hoe dit lied in den smaak viel". Bij een uitvoering in 2008 in Baden Württemberg: Nach der Frage "Kennt ihr das Lied vom Apotheker?" witzelten sie mit "Apopopopo" und endeten mit "bumm, das war Lied!" In Nederland is het ook op de radio vaker uitgevoerd o.a. door het dubbelmannenkwartet Amicitia uit Hilversum.
Op Youtube vond ik twee uitvoeringen, een oude plaatopname en een recente kooruitvoering, en voor de echte liefhebbers is de bladmuziek verkrijgbaar via Arno Notenverlag, Mozartstraße 13, 76709 Kronau, Deutschland.
Reactie 8:

Willie Rodermans, 16-09-2017: nr 28 Willie Rodermans

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: