789-Brug1

<- Back | Index | Next ->

789-Brug1.jpg

Ik kreeg van Rob Essers een foto van het spoorviaduct gelegen aan de in mijn tijd geheten "Weg door Jonkerbosch". Rob vroeg mij of ik daar nog iets van wist daar ik er vlakbij woonde.

Spoor - Viaduct uit ± 1912. In 1957 gesloopt.
Het witte huis rechts met zuil is N.V. Auto - Palace met als logo ‘ Texaco’. In 2008 een monument.

Mijn herinnering: 
Links, bij de houten telefoon/telegraafpaal langs de spoorbaan, lagen Engelse soldaten stomdronken de bevrijding van Nijmegen in september 1944 te vieren, een soldaat was zo ziek dat hij erbarmelijk moest kotsen. Bij het zien ervan ging ook ik bijna over mijn nek. Maanden lang parkeerden er militairen in wagons. Het treinverkeer lag lange tijd stil.

Zie ook hier.

Collectie: Cees de Vos

Reactie 1:

Rob Essers, 07-09-2008: De Weg door Jonkerbosch (vanaf 1947: Weg door Jonkerbos) heet ter plekke sinds 1976: Muntmeesterlaan. Wanneer bovenstaande foto is genomen, heb ik nog altijd niet met zekerheid kunnen vaststellen. Staat de "V" (graffiti) voor "Victory"?
Voorlopig houd ik het op 1942. De afgebeelde personen zijn leerlingen van het Pensionaat Jonkerbosch, Mollenhutscheweg 200, op hun wekelijkse wandeling. De witte hond heet Caro. Omdat de gebouwen van 14 april 1943 tot 6 mei 1946 bezet waren door Duitsers, Engelsen en Canadezen en de leerlingen elders waren ondergebracht, is het aannemelijk dat de foto voor of na die periode is gemaakt; zie ook Jonkerbosch, Groei en Bloei, op http://www.gaypnt.demon.nl/jonkerbosch.

Reactiepagina
Reactie 2:

Paul van Bronswijk, 30-11-2018: Naar aanleiding van bovengenoemde foto heb ik een vraag:
ik ben grootgebracht (geboren 1952) in het witte huis (met vier wilde kastanjebomen ervoor) tussen de getoonde leerlingen en het TEXACO tankstation. Nu ik met pensioen ben, ben ik begonnen om mijn herinneringen op papier te zetten. Ik zou het op prijs stellen wanneer U mij meer informatie over dat huis en haar historie zou kunnen (en willen) verschaffen.
bij voorbaat dank en mvg, Paul van Bronswijk
Reactie 3:

Rob Essers, 04-12-2018: @Paul van Bronswijk - Het witte pand aan de Graafsche weg, Graafscheweg en vanaf 1947 Graafseweg had sinds 1910 huisnummer 378. Voor 1910 had het pand het wijkgebonden huisnummer 14 in Wijk F (Neerbosch). In adresboeken werd voor de vindbaarheid 'graafsche weg' tussengevoegd.

Villa Karma
In het adresboek 1905 staat: "Heijst (J A F G) Neerbosch graafsche weg 14". Bij Koninklijk Besluit van 14 mei 1907, nr. 44, kreeg hij toestemming tot het dragen van de geslachtsnaam de Virieu van Heijst. In het adresboek 1907 is nog meer gewijzigd: "Heyst (J A F G de Virieu v) villa Karma Hees graafsche weg 14". Mogelijk heeft eigenaar en bewoner De Virieu van Heijst in om omstreeks 1907 de naam van villa bedacht. In 1915 werd de villa verkocht.
Uitslag der Verkoopingen.
Gehouden op Donderdag 6 Mei.
Notaris TEN POL te Nijmegen heeft verkocht:
Een Heerenhuis, genaamd Villa „Karma”, met Koetshuis en Stalling voor paarden, benevens Tuin en Boomgaard, gelegen aan den Graafschen weg 378, tegenover den St. Antoniusmolen te Neerbosch, groot 46,25 A., aan den heer F. H van Mullekom, Molenstraat 61, voor f 5276.
Bron: (Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 8 mei 1915)

In 1920 blijkt Van Mullekom vertrokken te zijn en is R. Snel de nieuwe bewoner. Zie ook (woningkaarten 1920-1946).

19e eeuw
In de adresboeken uit einde van de 19e eeuw heb ik het adres Neerbosch graafscheweg 14 niet aangetroffen. In de bevolkingsregister 1890-1900 van Wijk F komt het adres Graafsche weg 14 wel enkele malen voor, maar een overzicht van bewoners vanaf de bouw van het pand tot de eeuwwisseling heb ik niet kunnen reconstrueren. Mogelijk is het huisnummer na de vijfde, zesde en zevende tienjaarlijkse volkstellingen op 1 december 1869, 30 december 1879 en 31 december 1889 gewijzigd.

Van het pand ernaast met de naam Karelshof, later Villa Löding en uiteindelijk Welgelegen, weet ik inmiddels dat Teunis Baerentz (1811-1895) het heeft laten bouwen en hij in 1866 de eerste bewoner was. Dit pand had achtereenvolgens de huisnummers 112, 11, 13 en 364. In het adresboek 1878 staat bij NEERBOSCH (Wijk F): "Baerents, F. Particulier, 11b."

Aan de andere kant lag Huis St. Antonius Molen. Bij de invoering van het kadaster in 1832 was het perceel waarop later Villa Karma stond van dezelfde eigenaar, de molenaar Hendrik van Klarenbeek of Henricus van Clarenbeek (1758-1833). Op de kadastrale kaart uit 1881-1887 is perceelnummer 19 opgesplitst in twee percelen met de nummers 315 en 316. Deze nummers zijn eerder toegekend dan perceelnummer 375 aan Karelshof. In 1832 was nummer 248 het hoogste perceelnummer in sectie C.
Zie Archieven.nl - 761 Neerbosch, C 1, 1881-1887

Op basis van de perceelnummers is het niet onwaarschijnlijk dat het pand naast Huis St. Antonius Molen in de periode 1840-1860 is gebouwd. Ik sluit niet uit dat bakker en molenaar Hermanus Hoefnagels (1808-1891) het heeft laten bouwen en het tot het einde van de 19e eeuw deel uitmaakte van Huis St. Antonius Molen.

afbeeldingen
RAN documentnummer F17240.
Op de foto uit 1910-1911 is de achterzijde van het witte pand links van de St. Teunismolen te zien. Oudere foto's heb ik niet kunnen vinden.

RAN documentnummer F19373
Het witte pand links van de St. Teunismolen is Villa Karma, Graafscheweg 378. Rechts is de Weg door Jonkerbosch met het spoorwegviaduct (bouwjaar 1903) te zien. Het traject van de spoorlijn is te herkennen aan de karakteristieke telefoonpalen. In het midden staat het pand Graafscheweg 438 (vanaf 1 oktober 1925: St. Teunismolenweg 2). Door de onzichtbare bochten is de foto misleidend. De St. Teunismolen met huisnummer 485 ligt aan de rechterkant van de weg. De auto is zojuist de spoorlijn gepasseerd en rijdt in zuidwestelijke richting op het weggedeelte dat op 9 juli 1924 de naam St. Teunismolenweg kreeg.

RAN documentnummer F17305
De foto uit 1973 laat ziet waar de grens van de bebouwde kom destijds lag. Onder het kombord is Graafseweg 378 te zien.
Reactie 4:

Rob Essers, 08-12-2018: Nog een laatste afbeelding: RAN documentnummer F58378
Op deze luchtfoto (datering 1974) is rechtsboven nummer 378 te zien. In verband met de aanleg van het circuit Winkelsteeg zijn alle panden aan de Graafseweg tussen de Dennenstraat aan de Neerbosscheweg panden die een even huisnummer hadden, in of omstreeks 1975 gesloopt.
Reactie 5:

Paul van Bronswijk, 10-12-2018: geachte Heer Rob Essers, dank nogmaals, Ikzelf verblijf in Kigali, Rwanda - met pensioen - en ben wat aan het schrijven over mijn verblijf in Nijmegen in het bijzonder de Graafseweg 378 - waar ik woonde tussen 1952 en 1969 - en de St.Maartens Kliniek / School - waar ik op school en de revalidatie zat tussen 1957 en 1969.
Reactie 6:

Peter Vermeulen, 18-03-2019: Mijn grootouders Reinier en Anna Snel woonden tot circa 1936 in Villa Karma aan de Graafscheweg. Hij was leraar Duits aan de Gem. HBS-B aan de Kronenburgersingel. Ca 1930 is er een schilderij van de villa gemaakt door de Nijmeegse (?) schilder J. van Duuren. Wie weet er meer over deze schilder te vertellen? Het enige andere schilderij wat ik van hem heb kunnen vinden is een heidelandschap.

Reactie 7:

Rob Essers, 19-03-2019: @Peter Vermeulen (reactie 27) – Op de tentoonstelling van de vereniging "In Consten een" in augustus 1908 in de schouwburg in Nijmegen was ook werk van J. van Duuren te zien. Het gaat hierbij waarschijnlijk om Janus van Duuren (Nijmegen 24 april 1883 – Nijmegen 7 juli 1949). In het bevolkingsregister 1900-1910 staat de slagerszoon vermeld als "schilder". In het adresboek van 1916 staat onder het kopje 'Kunstschilders': "Duuren, J., Ganzenheuvel 16."

In het adresboek van 1914-1915 staat: "Duuren, J. van, leeraar M. O. teekenen, Stijn Buijsstraat 5.". Ook uit zijn huwelijksakte d.d. 28 december 1916 blijkt dat hij "tekenleeraar" is. Een paar jaar later verhuist hij naar het adres Pater Brugmanstraat 33 en in of omstreeks 1927 naar nummer 77 (was: 117), waar hij tot zijn dood zou blijven wonen. Janus van Duuren was niet alleen leraar tekenen aan de H.B.S., maar ook een vooraanstaand figuur in de Nijmeegse zangerswereld; zie De Gelderlander, 12 juli 1949
Reactie 8:

Peter Vermeulen, 20-03-2019: Beste Rob Essers, hartelijk dank op Uw reactie betreffende de heer Janus van Duuren. Ik dacht al dat hij een collega van mijn grootvader aan de HBS was, maar heb daar geen gegevens van kunnen vinden.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: