0567-zonnebloem01.jpg

<- Back | Index | Next ->

0567-zonnebloem01.jpg

(Deze én volgende foto:) Hotel-Pension-Theeschenkerij “De Zonnebloem” in Hatert. Het is eigendom geweest van ong. 1910 tot ong.1919 van mijn grootvader P.A.J. Buschenhenke. Mijn vader Bob is er in 1913 geboren en zijn zus Thea een paar jaar later. Zoals u ziet is het geen niemendalletje een behoorlijk gebouw met een soort kas eraan… Het lag ook in een redelijk groot park. Op het fietsenrek staat volgens mij Tasche en Co. Mijn vader en tante zijn allebei al lang overleden.
Voor mijn genealogische berichtgeving zou het wel mooi zijn wat meer te weten over De Zonnebloem.

Bob Buschenhenke
B.jr7@kpnplanet.nl

Reactie 1:

Rob Essers: Met "Hatert" wordt de kadastrale gemeente Hatert bedoeld.

"De Zonnebloem" wordt ook genoemd in de Statenlijst van de gemeente Nijmegen (zie 
http://www.gaypnt.demon.nl/straatnamen/D.html#De%20Zonnebloem). Daar staat het adres van het hotel vermeld: Groenestraat 101. In de telefoongids van 1915 is P.J.A. Busschenhenke met dubbel ss geschreven.

De namen van de Reestraat, Fretstraat en Hermelijnstraat die in de achtertuin van het gesloopte hotel werden aangelegd, zijn op 14 november 1928 door de gemeenteraad vastgesteld.

Reactiepagina
Reactie 2:

Rob Essers, 13-01-2019: Uit de tekst "Hotel-Pension-Theeschenkerij „De Zonnebloem“ Nijmegen. Telef. 2170" maak ik op dat deze afbeelding met onderschrift dateert uit de periode dat P.A.J. Buschenhenke geen hotelhouder meer was. Hotel de Zonnebloem had in zijn tijd telefoonnummer 1346. Het onderschrift stamt waarschijnlijk uit 1925.

Buschenhenke vestigde zich in maart 1911 vanuit Arnhem op het adres Groenestraat 101. In de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 30 april 1911 maakte hij voor het eerst melding van de opening van HOTEL „DE ZONNEBLOEM”. In de wintermaanden was het hotel gesloten. Op 26 januari 1918 maakte hij voor het laatst bekend dat het hotel eind maart weer geopend zou worden.

niet-rechtsgeldig
In februari 1918 deed het Gerechtshof in Arnhem uitspraak in een zaak die de erfgenamen van Hendrik Helenard Camerling (1867-1912) hadden aangespannen tegen de De Camerling-Stichting waarin de stichter o.a. als onroerend goed het hotel „De Zonnebloem” had ingebracht. Het toewijzen van de eis betekende dat het hotel aan de erfgenamen teruggegeven moest worden. Zie PGNC 13 februari 1918.

De heropening van het hotel in maart 1918 ging niet door. De Zonnebloem werd een interneringskamp voor Engelsen, Buschenhenke werd exploitant van het café-restaurant en terras op het nieuwe Sportpark aan de Hazenkampscheweg. Op 10 maart 1919 kocht hij hotel „Het Zwaantje”, in De Lutte bij Oldenzaal.

nieuwe exploitanten
Pas op 23 mei 1920 werd HOTEL-PENSION „DE ZONNEBLOEM” annex THEESCHENKERIJ heropend door Jacobus Hendricus van Es (1883-1962) en met het nieuwe telefoonnummer 2170. Op 13 december 1923 werd J.H. van Es door de Rechtbank Arnhem failliet verklaard. De erven Camerling verkochten het hotel-pension op 1 april 1924 aan de N.V. Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Vondel in Amsterdam.

De volgende exploitanten waren Jacobus Jan van Bercum sr. (1865-1945) en zijn zoon Jacobus Jan van Bercum jr. (1889-1975). Op 1 mei 1924 werd Hôtel - Pension - Café-Restaurant annex Theetuin „'T PAVILJOEN” v/h „DE ZONNEBLOEM” geopend. Het telefoonnummer bleef hetzelfde. De exploitatie onder een nieuwe naam was van korte duur.

De laatste hotelier was Wilhelmus Jacobus de Mooij (1878–1942). Op 22 januari 1925 maakten B&W de ontvangst bekend van "een verzoekschrift van "W.J. DE MOOIJ, alhier, directeur der N.V. Maatschappij „Vondel”, gevestigd te Amsterdam, om verlof voor den verkoop van alcoholhoudenden drank, anderen dan sterken drank (art. 34, 2e lid a), in perceel Groenestraat 101." In de Naamlijst voor den interlocalen telefoondienst van 1925, 1927 en 1927 stond: "Hôtel Pension Theeschenkerij de Zonnebloem Dir. W. J. Mooij, Groenestr. 101 . . . . . . . . 2170".
Reactie 3:

JAM.Willems, 14-01-2019: Een vraag voor Rob Essers: Als het Hotel De Zonnebloem pas in 1911 werd geopend, hoe kan het dan dat er in de Beeldbank van het fotoarchief van Nijmegen een afbeelding staat van de oprijlaan van het hotel, waar een geschreven tekst bij staat gedateerd 1 januari 1907 en het adres St. Annaweg 101? Was het pand al eerder gebouwd en had het daarvoor een andere bestemming?
Reactie 4:

Rob Essers, 14-01-2019: @JAM.Willems - Helaas zijn bij het Regionaal Archief Nijmegen de reacties pas leesbaar als je op 'Reageren klikt'. Bij https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?id=108293 (documentnummer F17429) stond een verwijzing naar de volgende reactie op https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?id=254040 (documentnummer F18527):

-=[knip]=-
Hotel "De Zonnebloem", Groenestraat 101, werd pas in 1911 geopend. In de periode 1906-1910 was in de voormalige villa Hoogerhuizen in St. Anna het sanatorium Sana Vita gevestigd. De straatnaam St. Annaweg is een verschrijving. Voordat het pand in of omstreeks 1905 het straatgebonden huisnummer 101 kreeg, was het adres St. Anna 192 (= Wijk G, nr. 192).

De oprijlaan lag aan de Weg van Nijmegen naar Mook (St. Annastraat). De pentekening vertoont een opvallende gelijkenis met documentnummer F17429 (datering 1915) met het opschrift: HOTEL "DE ZONNEBLOEM" (HOOFDINGANG) NIJMEGEN. Ik betwijfel echter of op de poort de naam van het hotel staat vermeld. Mogelijk is de pentekening gemaakt op basis van deze foto.

De tekening is in ieder geval gemaakt vóór 1 januari 1907. Dora Ströer zou de op 30 juni 1897 in Amsterdam geboren Carolina Dorothea Ströer kunnen zijn. Zij trouwde in 15 januari 1931 met Francis Henri Keene en overleed op 22 januari 1991.
-=[knip]=-

Mijn reactie van 12 januari 2019 heeft ertoe geleid dat niet alleen de beschrijving van de pentekening (documentnummer F17429), maar ook de datering van de foto (documentnummer F18527) is aangepast. In beide gevallen is de beschrijving voor verbetering vatbaar. Op de afbeeldingen is de oprijlaan van het sanatorium Sana Vita te zien vanaf de Weg van Nijmegen naar Mook (St. Annastraat). De foto die volgens mij uit 1906 stamt, is in 1911 of later blijkbaar hergebruikt voor promotiedoeleinden van het hotel.


RAN F17429 en F18527.
Reactie 5:

JAM.Willems, 15-01-2019: De Villa Hoogerhuizen wordt in de adressenboeken van Nijmegen al van 1892 tot en met 1899 genoemd als woonadres van A.B.A. Quack en in 1903 en 1905 als woonadres van W. van Driel en W Geuken.
Reactie 6:

JAM.Willems, 15-01-2019: Volgens personeelsadvertenties in het P.G.N.C. van 1909 is het adres dan al Groenestraat 101.
Reactie 7:

Rob Essers, 15-01-2019: In De Gelderlander van 7 juni 1903 stond in een personeelsadvertentie waarin een TWEEDE-MEISJE wordt gevraagd met "Adres: Mevrouw W. GEUKEN, Villa „Hoogerhuizen”, Groenestraat, St.-Anna."; zie https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?id=1568423748
Huisnummer 101 ben ik voor het eerst tegengekomen in een personeelsadvertentie in de PGNC van 15 april 1906 waarin Santarorium „SANA VITA” een Werk-Tweede-Meid vraagt: "Zich te vervoegen niet zonder uitstekende getuigen aan Sanatorium Groenestraat 101, tusschen 2 en 4 en 7 en 9 uur"; zie https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?id=546461956
In de periode 1890-1905 was het adres van villa Hoogerhuizen: St. Anna 192 (= Wijk G, nr. 192). Het adres Groenestraat 101 dateert uit het jaar dat de straatnaam voor het eerst door de gemeenteraad is vastgesteld (raadsbesluit d.d. 27 januari 1906).

Wilhelmus van Driel (1829-1908) woonde vanaf 29 april 1895 op het adres St. Anna 229 (= Wijk G, nr. 229). In of omstreeks 1905 werd dit adres gewijzigd in St. Annastraat 346. Dit pand heeft in 1924 plaats gemaakt voor vervangende nieuwbouw die sinds 19 april 1937 het adres St. Annastraat 340 heeft. Wilhelmus woonde circa 650 meter van villa Hoogerhuizen verwijderd. De toevoeging "villa Hoogerhuizen" ontbreekt in de adresboeken van 1896, 1898, 1899 en 1901. De toevoeging bij nr. 229 in 1903 en 1905 berust waarschijnlijk op een misverstand.

Uit de veilig in juni 1901 blijkt dat villa Hoogerhuizen eigendom was van Willem van Driel (1845-1911), koopman en reder te Rotterdam. Willem heeft nooit in St. Anna gewoond. Uit een schenkingsakte d.d. 23 december 1898 kan worden afgeleid dat zijn dochter Marie Adolphina van Driel (1897-1961) naar Marie en Adolf Quack is genoemd; zie https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?id=2284430673
Reactie 8:

Rob Essers, 16-01-2019: Villa Hoogerhuizen in St. Anna was vanaf 1874 eigendom van Adolf Quack. Op de kaart van Hollandt & Van Suchtelen uit 1752 zijn op deze locatie al enkele panden en een oprijlaan ingetekend. Deze zijn ook terug te vinden op de kaart van een deel van de Mookerheide uit 1766.
Zie https://gaypnt.home.xs4all.nl/straatnamen/img/1752_4.0JSF_86s.jpg
Zie https://www.noviomagus.nl/Kroniek/Kroniek/06/cwdata/img276.html#Rx01

Palingshof
Bij de invoering van het kadaster in 1832 was het huis en erf (kadastrale gemeente Hatert, sectie C, perceelnummer 135) van Johan Wilhelm Klute en Cons.
In het Weekblad van het Regt van 31 december 1846 (jrg 8, 1846, nr. 769) is sprake van "het buitenverblijf Palingshof, gelegen te St. Anna". Hierin was rond 1850 een inrichting van dr. Cornelis Wouterus de Prill Morell (1816-1883) gevestigd voor de verpleging van personen die "wegens Krankzinnigheid, Zwakte van Geestvermogens, Zenuwziekten of om andere redenen, afzondering en toezicht noodig" hadden. In de PGNC van 19 januari 1853 (p. 2) werd "Het BUITEN, genaamd Palingshof, aan St. Anna, ¼ uur van Nijmegen TE HUUR aangeboden.
In De Gelderlander van 17 november 1912 (p. 15) stond een advertentie waarin "Een perceel Bouwterrein genaamd „Palingshof”, begrensd door 4 wegen, gelegen aan de Groenestraat naast Zonnebloem (...)" te koop werd aangeboden.

Heesterveld
Op 4 november 1869 werd Jacques François van Grasveld (1834-...) de nieuwe eigenaar van het buitenverblijf dat toen Heesterveld werd genoemd. In 1873 vertrok deze gepensioneerde militair al weer naar elders. Bij de eerste verkooppoging was sprake van een "solide HEERENHUIS (...) voor 2 jaren geheel gemoderniseerd" (PGNC, 24 november 1872, p. 2). Omdat de verkoop blijkbaar niet lukte, werd het "Heerenhuis genaamd Heesterveld" te huur aangeboden. Een tweede poging een jaar later had meer succes.

Hoogerhuizen
Het "buitenverblijf, genaamd „Heesterveld”, gelegen te Sint Anna, onder Hatert, gemeente Nijmegen" werd op 24 januari 1874 gekocht door Adolf Quack. Op 14 maart 1874 kocht hij van Johannes Vincentius Riveaux nog enkele aangrenzende percelen in St. Anna. De naam Heesterveld veranderde in Hoogerhuizen. Het landgoed Hoogerhuizen in Neerbosch was van zijn grootvader van moederskant geweest. Het adres in de periode 1870-1880 was St. Anna, Wijk G, nr. 44. Na de volkstelling op 31 december 1889 kreeg villa Hoogerhuizen huisnummer 192. Dat was het laatste wijk gebonden huisnummer.
In het overzicht Hans Giesbertz van Verleende bouw- en hinderwetvergunningen tussen 1850 - 1900 te Nijmegen staat: "-Op 8 januari 1878 wordt aan A.B.A. Quack vergunning verleend tot het plaatsen van een rasterwerk bij zijn huis te St. Anna, wijk G nr. 40."

Sana Vita
In de periode 1906-1910 was in de villa het sanatorium Sana Vita gevestigd. "Den aan- en verbouw derVilla „Hoogerhuizen” bij de St. Annalaan te Nijmegen tot Sanatorium" werd op 24 november 1905 door architect P.G. Buskens aanbesteed. Het adres van het sanatorium was Groenestraat 101. Sana Vita heeft nooit een huisnummer aan de St. Annastraat gehad. In de periode 1911-1927 deed het pand onder een andere naam dienst als hotel en pension; zie reactie 2.
Reactie 9:

Rob Essers, 18-01-2019: Nog een laatste aanvulling... Mogelijk is de Palingshof al in de 17e eeuw of het begin van de 18e eeuw genoemd naar een toenmalige eigenaar met de familienaam Paling. In een schepenprotocol d.d. 15 maart 1762 wordt melding gemaakt van de 'Bouw-hof bij ofte aan St Anna in dezer Stads Schependom gelegen (...) van Oúds Palings-Hof genaamt;'.

Bij de verkoop door de erven Klute in 1840 wordt het buitenverblijf PALINGSVELD genoemd, maar dat is mogelijk een verschrijving. In de advertenties van notaris Payen is sprake van "een voor weinigen jaren geheel nieuw gebouwd HEERENHUIS" In het negende deel van Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden uit 1846 staat op pagina 30 de naam PALINGSVELD, maar bij de verbeteringen op pagina 790 staat: "PALINGSVELD. lees: PALINGSHOF."

In het Weekblad van het regt van 31 december 1846 staat "dat mejufvrouw H., wonend te Nijmegen, vrouwe G., van tafel en bed gescheidene echtgenoote van de heer J. v. d. H, wonende te Nijmegen , voor deze Regtbank [ARRONDISSEMENTS-REGTBANK TE NIJMEGEN / RE] heeft gedagvaard, ten einde bij vonnis te worden veroordeeld om dadelijk te ontruimen een gedeelte van het buitenverblijf Palingshof". Agnes Petronella Maria Anna Hueber (1801-1875) had het buitenverblijf op 8 juni 1846 aangekocht van de heer Joannes van der Hoeft (1804-1875), die op 17 maart 1846 was van Barbara Geradts (1799-1886). Mejuffrouw Hueber woonde in de Houtstraat (Wijk B, nr. 303).

Het voor 1840 nieuw gebouwde herenhuis is in 1870 geheel gemoderniseerd door Jacques François van Grasveld (zie reactie 8). Het huis kreeg een andere naam, maar de ruim 6 hectare bouwland achter het huis werd in het begin van de 20e eeuw nog Palingshof genoemd. Daarna is de naam volledig in vergetelheid geraakt. Het ontbreken van de naam op oude kaarten heeft daartoe ongetwijfeld bijgedragen. Inmiddels is de naam weer terug te vinden in de Stratenlijst gemeente Nijmegen; zie https://gaypnt.home.xs4all.nl/straatnamen/P.html#Palingshof

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: