07-Opa van Megen

<- Back | Index | Next ->

07-Opa van Megen.jpg

De boerderij op bijgaande foto was gelegen ongeveer op de hoek van de Postweg met de Cypresstraat.
De mensen op de foto zijn:
Theodorus van Megen 
Catharina van Raay
zijnde mijn grootouders.

Collectie: Wim van Megen

Reactie 1:

Rob Boumans, 30-05-2008: Hierbij enkele opmerkingen en aanvullingen betreffende foto nummer 527 uit de collectie van Wim van Megen.

Ik was bijzonder verrast deze foto aan te treffen omdat onze familie dezelfde foto in bezit heeft. (zie bijlage 1 hieronder)

Mijn moeder van 89 jaar en goed bij zinnen kon mij hierover het volgende vertellen:

- De boerderij werd bewoond door de familie Van Zwam en niet door de familie Van Megen 
- Na enkele jaren van leegstand is deze door brand verwoest 
- Het gebouw links op de foto is tot woonhuis verbouwd, adres Postweg 189. (zie bijlage 2 hieronder. Hierop staat Postweg 189 met de achterzijde afgebeeld) 
- Mijn moeder, Ria Hartman, is aldaar geboren in 1918 en van hieruit in 1945 getrouwd met slager Thijs Boumans jr. (zie bijlage 3 hieronder) 
- De gemeente Nijmegen heeft het perceel kort hierna onteigend voor woningbouw en de bestaande woning afgebroken. 
- In een naastgelegen groot alleenstaand huis woonden vader en moeder Van Megen en het gezin van Piet Verbeet en Annie van Megen. 
- Piet en Annie hadden twee zonen en twee dochters 
- Vader van Megen had een schoenmakerij die vanwege zijn langdurige ziekte later door zoon Marinus werd gerund. 

Met vriendelijke groet,

Rob Boumans


bijlage 1


bijlage 2


bijlage 3

Reactie 2:

Wim van Megen, 03-06-2008: Ik leg mij volledig neer bij de beschrijving van Rob Bouwmans.
Heb nooit beter geweten maar zijn moeder was erbij dus hier twijfel ik dan ook geen moment aan.
Dat er een schoenmakerij op de Postweg was is mij wel bekend (ben er ook wel geweest en heb ergens in de zestiger jaren zelfs de schoenmakerij met schoenmaker, op verzoek van mijn vader, gefotografeerd) ook de familienamen Piet Verbeet en Annie van Megen klinken mij vertrouwd in de oren. Ik vermoed dat mijn vader en Annie van Megen neef en nicht waren.
Zal eens op zoek gaan naar de juiste familieverhouding.

Reactie 3:

Wim van Megen, 12-06-2008: Het laat mij toch niet helemaal los en ik heb in een uitgave van Hengstdal een plattegrond gevonden waar de situatie op wordt aangegeven. Uw moeder zou daar, in de tijd gezien, ongelijk hebben en was de fam. van Megen de eerste bewoner en opgevolgd door de fam. van Swam. Nu komt natuurlijk de vraag naar boven, staan mijn voorouders van Megen op de foto of zijn dat de hr. en mevr. van Swam.

Reactie 4:

Rob Boumans, 12-06-2008: Verassend hetgeen u mij laat zien. Wat mij op de kaart opgevallen is, is de vorm van het gebouw C. De T-vorm is kenmerkend voor het ouderlijk huis van mijn moeder. Is dit gebouw B dan niet? Op de oude foto van de boerderij is ook te zien, dat deze meer aan de weg staat en het huis meer naar achteren. Dit zou dan gebouw C moeten zijn. Mogelijk zijn de weergave met elkaar verwisseld en is de kaart niet 100% juist.
Ik ben heel benieuwd naar de reactie van mijn moeder. Op de foto van het woonhuis van de fam. Hartman is rechts op de achtergrond het dak van de St.Stephanuskerk , Berg en Dalseweg, te zien. De richting van de T op de kaart wordt hiermede bevestigd.

Op het kaartje van het Molenveld staat onder D de plaats van de boerderij van Jacobs afgebeeld. Mijn moeder van 1918 met een scherp geheugen kan zich op deze plaats geen boerderij herinneren. Waarschijnlijk was deze toentertijd reeds afgebroken.

Reactie 5:

Wim van Megen, 12-06-2008: Heb in het bevolkingsregister van Nijmegen het volgende gevonden:
mijn grootouders van Megen ( regel 1en 2 ) hebben gewoond op de Postweg 201 en zijn op 12 december 1917 vertrokken naar Hoensbroek. Mijn vader ( regel 4 ) was reeds op 24 september 1917 naar Hoensbroek vertrokken. In maart 1918 is de fam. weer teruggekeerd in Nijmegen en hebben zich gevestigd op de Broerdijk 175.
Mogelijk is de boerderij in 1917 overgegaan in de handen van de fam. van Swam.

Reactie 6:

Ton Verbeet, 07-11-2008: Ik wou even een paar dingen rechtzetten van foto 527
Mijn opa en oma waren: Wilhelmus v. Megen 1878 - 1940 en Maria Elisabeth Roelofs 1879 - 1942
Opa en oma kregen 8 kinderen, waarvan 1 dochter die maar 21 jaar oud werd en 1 zoon die maar 6 maanden oud werd.

3 dochters verhuisden naar Hoensbroek,
1 zoon ging naar Sluiskil.
1 dochter (mijn moeder) trouwde met Piet Verbeet.
1 zoon Rinus v. Megen trouwde met Bets Verheijen.

Toen mijn opa en oma waren overleden werd het dubbel woonhuis verdeeld. Rinus v. Megen ging op 139 wonen en nam de schoenmakerij over, mijn moeder Annie v. Megen ging op 141 wonen. Mijn ouders kregen 2 dochters en 3 zoons. 

Ik heb een afrekening van de nalatenschap van opa en oma waarin staat dat het dubbelwoonhuis werd geschat op f 6400;-

Reactie 7:

Ton Verbeet, 08-11-2008: Ik heb tevens een foto waar de familie op staat voor het pand Postweg 141:

V.l.n.r.: Peter Verbeet, vader Piet met op schoot ikzelf, Ton. Daarnaast Heeroom, daarachter Ellie en daarvoor, zittend, mijn moeder, Annie Verbeet. Mijn broer Wim leunt tegen haar aan. Helemaal rechts staat Riet Verbeet.

Ton Verbeet, 02-02-2010: Ik wil graag bij foto 527 onder reactie 7 nog een foto plaatsen van mijn vader en moeder Verbeet met oudste zus Elly voor het huis op de postweg, deze foto is uit 1931:

Reactie 8:

Wim van Megen, 09-11-2008: Reactie op reactie 7 van de Hr. Ton Verbeet. Hoewel wij, naar enig zoekwerk mijnerzijds, verwant zijn via gemeenschappelijke voorouders, zie daarvoor onderstaande toelichting, moet mij toch van het hart dat het woonhuis Postweg 139/141 niet de boerderij is zoals door mij in aanvang en in reactie 1 door de Hr. Rob Boumans wordt aangegeven.
Zoals blijkt uit de plattegrond in reactie 3 is er tussen de boerderij (gemerkt met C) en de Broerdijk nog geen bebouwing terwijl de door u genoemde huisnummers liggen tussen de Cypresstraat en de Broerdijk.
In reactie 5 geef ik als huisnummer van de boerderij nummer 201 aan, dit nummer komt uit de Gemeente archieven en komt ook niet overeen met de door u genoemde huisnummers 139/141.

Nu nog onze verwantschap: de start is op 29 maart 1787 zie ingevoegd artikel (bron Th. van Megen)

Na Hubertus en Theadora van Kesteren komen in zicht Elisabeth Penders en Gijbertus van Megen.
Zij huwen op 20 september 1866. Hoe zij er uitzagen ziet u op de volgende “ foto “

Uit dit huwelijk wordt geboren Theodorus van Megen welke huwt met Catharina van Raay.
zie ook hier de ingevoegde foto’s.

Uit dit huwelijk wordt geboren:
Wilhelmus van Megen (1 maart 1878) welke huwt (5 mei 1904) met Maria Elisabeth Roelofs.
En hiermede kom ik op uw “ terrein “; Zij overlijden resp. 3 november 1940 en 5 januari 1942. (zie bijgevoegde herinneringsplaatje en foto) 

Uit dit huwelijk wordt geboren Johanna Elisabeth van Megen welke huwt met Petrus Gerardus Verbeet op 3 mei 1929. Als ik het nu goed inschat zijn dit uw ouders. Even nog ter verduidelijking onze vaders waren neven. Nog even voor de aardigheid: Uw heeroom was ook de mijne en bij zijn vertrek naar de missie gaf hij aan u en mijn tante Josepha (zuster bij de orde van Dominicanessen in Sambeek) een gebedenboek kado. Zie ook hier ingevoegd voorblad.

Reactie 9:

Rob Boumans, 11-11-2008: Graag wil ik nog reageren op hetgeen onder foto nummer 527 staat vermeld.
Dit betreffende de boerderij op de Postweg van Van Megen / Van Swam.

· Mijn eigen Reactie 4 moet ik deels herroepen.

Het oude kaartje van het Molenveld is juist.
Het blokje “b” links is het geboortehuis van mijn moeder, Postweg 189.
Het perceel was ca. 130 diep en het woonhuis lag een stuk van de weg.
Het rechter blokje “c” is de boerderij, dichter aan de weg gelegen, Postweg 191.

· De Reactie 8 van Wim van Megen moet ik tegenspreken.

De families Van Megen en Verbeet woonden wel degelijk op Postweg 139-141. Mijn moeder vertelde mij vandaag dat als plaatsaanduiding van haar woonhuis werd gezegd: “Postweg 189, naast 143”. Dit om aan te geven dat de nummervolgorde bijzonder was. Dat ze “143” zei in plaats van “141” kan een vergissing geweest zijn.

· Van Postweg 139-141 heb ik een foto gemaakt.

Hier moet gelet worden op de opbouw van de buitenmuur aan de onderzijde. Deze komt geheel overeen met de foto geplaatst bij Reactie 7. Dit bevestigt het bovenstaande.

· Mijn moeder wist verder te vermelden dat Wilhelmus van Megen leed aan TBC. In de tuin achter het woonhuis was een gebouwtje. Bij dit gebouwtje lag hij veel buiten op bed, zoals toentertijd gebruikelijk was bij TB. Men dacht dat dit heilzaam was. (Er is hierdoor wat extra afgeleden).

· In Reactie 6 vermeldt Ton Verbeet dat Wilhelmus van Megen en Maria Roelofs 8 kinderen kregen. Een dochter werd maar 21 jaar. Mijn moeder zei dat dit Marietje geweest moet zijn. Zij stond op het punt in het huwelijk te treden, de bruidsjurk hing al klaar.
Ook zij is aan TBC overleden. De uiterst snelle vorm, vliegende tering geheten. Binnen een week of drie was ze overleden. Dokter Troost van de Oranjesingel was haar huisarts. “De dokter heeft voor grote troost gezorgd” zei haar moeder na het overlijden. “Hij heet niet voor niets zo”. Aldus mijn moeder.

· In Reactie 6 van Ton Verbeet staat ook, dat zoon Rinus van Megen trouwde met Bets Verheijen. Ook hierop had mijn moeder iets interessants te vermelden. Mijn opa, Matthijs Petrus Boumans (zie ook “Geldersch Hof”), woonde op “De Klem”. Dit was gelegen aan de Zevenheuvelenweg op het landgoed van de familie Terwindt. Zijn vrouw was overleden en hij zocht woonruimte bij iemand in. Mijn moeder vertelde dat eens aan Bets Verheijen tijdens een praatje op straat. Hierdoor kwam uiteindelijk mijn opa te wonen bij de familie Verheijen, haar ouders. Vader, moeder en inwonende dochter Truus.  Huize Jacoba, Berg en Dalseweg 352.

Een woon- en een slaapkamer op de eerste etage. Later woonde hij samen met Willem Thijssen bij Truus in, toen haar ouders overleden waren. Ruim 21 jaar heeft hij daar gewoond en is uiteindelijk daar ook gestorven in 1973.

Reactie 10:

Wim van Megen, 12-11-2008: Om mijn reactie in het juiste licht te plaatsen en die van de hr.Rob Boumans in de goede tijd en juiste familietak even terug naar de oorsprong.
De als eerste geplaatste foto is de boerderij op de Postweg onder huis nr. 107 (zie hiervoor de plattegrond reactie 3 en de adresaanduiding reactie 5 vanuit het gemeentearchief Nijmegen). Hierop zien te zien mijn grootouders Theodorus van Megen en Catharina van Raaij.
Nu gaan we even de geschiedenis in:
Gijsbertus van Megen geb. 19/09/1842 huwt op 20/09/1866 met Elisabeth Penders geb. 11/09/1841.
Uit dit huwelijk worden dertien (13) kinderen geboren waaronder:
1) Theodorus van Megen geb. 17/03/1869 welke op 07/05/1896 huwt met Catharina van Raaij geb. op 25/11/1896 (zie dus de boerderij foto) en:
2) Wilhelmus van Megen geb. 01/03/1878 welke huwt op 05/05/1904 met Maria Elisabeth Roelofs geb. 20/06/1879. 
Hieruit wordt o.a geboren op 29/05/1905 Johanna Elisabeth van Megen en deze Johanna huwt op 03/05/1929 met Petrus Geradus Verbeet. En deze tak heeft inderdaad gewoond op de Postweg 139/141.
Dit is inderdaad een fantastisch mooie tak van de familie van Megen en eveneens van oorsprong afkomstig van de bewuste boerderij en het adres van het woonhuis Postweg 139/141 is wel juist en het geheugen van uw moeder is nog prima in orde alleen ik heb het over een vroegere periode en een “andere” tak.
Het huis op de Postweg is ook van een veel latere datum dan die van de boerderij, mijn grootouders en “mijn“ tak hebben daar nooit gewoond. 
Even voor mijn plaats in dit geheel: ik ga verder onder 1)

Reactie 11:

Dekkers, 06-03-2015: Hallo, mijn moeder Petronella van Megen is jammer genoeg overleden toen ik 11 was, een prachtig mens, kan ik tot nu toe niet vergeten, ik ben nu 69 jaar en mis haar iedere dag. Zou graag nog iets over haar vinden, maar wat ??? Destijds nichtjes die Van Megen Sport in de van Welderenstraat in Nijmegen hadden, wij woonden destijds in de Acaciastraat en mijn pa had toen v.d.Heydens lederhandel overgenomen die destijds verhuisde van de Nieuwstraat naar de Koningstraat. Leuk als jullie iets zouden vinden, dank je wel.
Reactie 12:

Mathijs van Megen, 29-12-2015: Ik ben de kleinzoon van Bets van Megen-Verheijen en de zoon van Ab van Megen. De foto van de Postweg 139-141 is het ouderlijk huis van opa Rinus en oma Bets. Uit dat huwelijk van Rinus en Bets zijn zes kinderen voortgekomen: Wim, Rinnie, Ab, Gemma, Trudy en Marijke. Wim heeft vroeger in dat huis (van de foto) gewoond. Oma van Megen Verheijen woonde er tegenover in het "bejaarde flat".
Mocht er nog meer informatie zijn over Rinus van Megen of overgrootfamilie, houd ik mij aanbevolen. Ik ben pas net begonnen met de genealogie van mijn families.
Reactie 13:

Ad Becude, 30-12-2015: Hallo Mathijs,
Zou het kunnen dat jouw Wim van Megen in het ziekenhuis van Sluiskil (Zeeuws-Vlaanderen) als hoofd technische dienst heeft gewerkt in de jaren 70? Ik ben daar namelijk een Wim van Megen tegen gekomen. Het was een klein manneke en droeg altijd een hoedje. Wij waren beiden afkomstig uit Nijmegen.
Reactie 14:

Jan van der Weyde, 03-01-2016: Ik herinner mij een Wim van Megen van rond de jaren 60 uit Berg en Dal. Hij werkte toen bij een productiebedrijf aan de Waalkade in Nijmegen en later als huisknecht (zo noemden ze dat toen) bij Hotel Groot Berg & Dal in Berg en Dal. Hij was een graag geziene vriend van onze familie. Ook een duivenliefhebber, net als zijn zwager Wim Strik, ook uit Berg en Dal. Wim van Megen overleed helaas op vrij jonge leeftijd aan longkanker, een lange, donkerharige man en was getrouwd (met een volgens mij niet Nederlandse, aardige vrouw) en had volgens mij een dochter en erna een tweeling. Helaas zijn we niet in het bezit van een foto.

Redactie: De achternaam van deze Wim uit Berg en Dal is Vermegen, zie reactie 17.
Reactie 15:

Ton Verbeet, 02-04-2016: Ik heb nog een polis uit 1920 van een brandverzekering van mijn opa W. van Megen. De polis:

zes duizend gulden a F2.- P.M. Herbouwwaarde, op:
een huis, waarin 2 woningen, waarin stalling voor een paar varkens en een geit,
gebouwd van steen, gedekt met pannen (gedeeltelijk gedekt) staande te Nijmegen,
aan den Postweg, No. 175-177, niet gevaarlijk belend.

heb het zo van de polis overgenomen ik wil al maar zeggen dat de huisnr. 139 en 141 in 1920 175 en 177 waren.
Reactie 16:

Rob Essers, 02-04-2016: De woningkaart 1920-1946 laat er geen twijfel over bestaan dat huisnummer 175 op 7 december 1933 is gewijzigd in 139.
Reactie 17:

Jeanne Vonk-Strik, 28-05-2018: De in reactie 14 genoemde Wim van Megen moet Wim Vermegen zijn, hij is mijn oom. Ik ben een dochter van Wim Strik, de duivenmelker. Rest gegevens van mijn oom klopt.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: