Wist U dat



Wist U,
dat NIJMEGEN 7 maanden frontstad was
en beseft U wat dat betekent?



dat de Duitsers het reeds zwaar door bombardementen getroffen Nijmegen op 18 September 1944 moedwillig en zonder militair verantwoorde noodzaak in brand hebben gestoken;

dat zij, nadat zij uit de stad waren verdreven, telkens weer luchtaanvallen ondernamen, hun bommen luk-raak uitwierpen en op 2 October 1944 de stad met brandbommen bestookten;

dat zij gedurende zeven maanden de stad van vier zijden met artillerie beschoten, waarbij niet een op bepaalde doelen gericht vuur werd afgegeven, maar de granaten over het gehele stadsgebied verspreid neerkwamen;

dat dit alles tot gevolg had, dat de Nijmegenaren gedurende zeven maanden in hun kelders of schuilkelders verbleven, vaak onder de meest benarde omstandigheden en dat velen hierin een ellendige dood vonden;

dat zij niettemin er in geslaagd zijn het openbare leven op gang te houden, ofschoon de stad dikwijls in een dicht en kwalijk riekend rookgordijn gehuld was, door de geallieerden gelegd ter camouflage van hun aanvalsvoorbereidingen en maskering van hun opstellingen;

dat dag en nacht ononderbroken zware tanks, kanonnen en ander materiaal door de stad denderden, het plaveisel en de trottoirs verbrijzelend;

dat ten laatste in de buitenwijken van de stad, tusschen de huizen, ongeveer 1500 kanonnen stonden opgesteld, die een regelmatig vuur onderhielden op de Duitse stellingen en op 8 Februari 1945 een ontzaggelijk trommelvuur openden op de Duitse posities in het Reichswald, waarbij in een etmaal een millioen granaten werden afgevuurd;

dat ook hierdoor aanmerkelijke schade aan de huizen werd aangericht en met name geen ruit heel, geen pan op het dak, geen plafond intact bleef

?


En weet U de totale balans?


In het oorlogsjaar 1944-1945 werden pl.m. 2200 burgers in schuilkelders, in huis of op straat door oorlogsgeweld gedood!
Ongeveer 5500 burgers werden zwaar verminkt of bekwamen blijvend letsel. Het aantal lichtgewonden bedraagt een veelvoud van deze cijfers.
Velen worden nog in ziekenhuizen of thuis verpleegd, vele anderen komen nog niet buiten door het tekort aan prothesen (kunstledematen) en wagentjes.

Alleen in de binnenstad, dus in de winkelwijk, zijn meer dan 400 zakenpanden totaal weg. Daardoor is, wat elders in Nederland nergens het geval is, het gehele zakencentrum weggevaagd.

60 Straten zijn radicaal verdwenen, 7 kerken verwoest, de Universiteitsgebouwen, 16 Hotels, 20 Restaurants, 35 Cafe's, de Banken en de 4 Bioscopen vernield.

2260 Huizen werden door brand verwoest of plat geschoten.

13.000 Huizen werden ernstig beschadigd.

Geen enkele straat kwam er zonder schade af! Het materieele verlies is ontzettend groot - Toch is het beeld van onze stad niet verbijsterend meer, omdat de ruines door de Geallieerden zijn opgeruimd, daar zij in de afgelopen winter het puin nodig hadden om de wegen naar het Zuiden en in het Reichswald te herstellen of nieuwe opmarswegen aan te leggen.

En weet U hoe het op 't ogenblik is?


Er blijkt in 't land grote onbekendheid te heersen over de noodtoestand in Nijmegen.
Hoewel Nijmegen als 3de zwaarst getroffen stad op de Rijksranglijst staat (na Rotterdam en Den Haag) blijkt hiervan ten aanzien van de voorziening met materiaal weinig of niets.

We zijn natuurlijk erg dankbaar voor de prachtige, spontane hulp van huisraad, kleding enz., uit Haarlem en nu ook uit Zwolle, maar met die hulp kan de nood slechts ten dele gelenigd worden.

Er is nog geen stukje materiaal in Nijmegen gekomen om bijv. de broodnodige noodwinkels te bouwen of om grotere herstellingen uit te voeren. De nog overgebleven gebouwen en scholen zijn veelal door de Geallieerden in beslag genomen.

Er is voor de burgers een enkel Hotel, geen behoorlijk Cafe of Restaurant, geen Bioscoop, geen enkel vertier voor een bevolking, die een ontzettend jaar achter de rug heeft.

Het woning-gebrek is zo groot, dat, ondanks samenwoning op grote schaal van de gezinnen er nu nog 800 inwoners in schuilkelders moeten leven. Met wat materiaal zouden honderden huizen weer opgeknapt kunnen worden.

Vele Nijmegenaren gaan een kommervolle winter tegemoet. Lekke daken, kapotte muren, carton of triplex-plankjes in plaats van ruiten, gebrek aan ondergoed, winterkleding en schoeisel.

Komt U overtuigen van de noodtoestand in Nijmegen en rijdt dan niet vanaf de Waalbrug over onze meest behouden singels en Keizer Karelplein naar het Zuiden, want dan hebt U juist niets gezien. - In tegenstelling met Arnhem is toevallig onze grote verbinding voor het doorgaande verkeer het minst beschadigd.

Dit is de waarheid over Nijmegen

En toch wordt Nijmegen bijna nooit genoemd en dreigt overal vergeten te worden.

Waaraan dit ligt? Waarschijnlijk aan onbekendheid met de geweldige offers die Nijmegen, als uitvalsstad voor de bevrijding van het Noorden en Westen, heeft gebracht!!!

NEDERLANDERS: DE VOORMALIGE FRONTSTAD REKENT OP U!

Actie-Comite "Opbouw Nijmegen"

Heeft u herinneringen bij dit item? Laat het ons weten, wij maken graag gebruik van uw verhaal.

terug naar de oorlogspagina
naar de homepage van noviomagus.nl

Reactiepagina

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: