37

<- Back | Index | Next ->

37.JPG

Verwoeste villa aan de Kronenburgersingel:

Dit is al wat overbleef van de villa van dokter Peljak naast het Kronenburgerpark. Het gebouw kreeg een voltreffer en een aantal mensen kwam om het leven. Jarenlang bleef dit een lege plek en pas in het begin van de jaren '90 werd deze permanent ingevuld door de bouw van een appartementencomplex.
Het naastgelegen pand op de hoek met de Van Berchenstraat, dat op een haar na werd beschadigd, is in juni-juli 2003 gesloopt. In 2004 was de nieuwbouw gereed.

Destroyed villa in the Kronenburgersingel:

This is all that remained of the villa of doctor Peljak next to the Kronenburgerpark. The building sustained a direct hit and a number of people were killed. This remained an empty lot for years, and was only permanently filled in in the beginning of the 1990s with the construction of a block of flats.
The adjacent building at the corner of the Van Berchenstraat, which was very nearly damaged, has been demolished in June-July 2003. The construction of the new buildings was finished in 2004.

Reactie 1:

Harry Hendriks, 02-09-2015: Tussentijds heeft hier nog een houten gebouw gestaan waarin medische keuringen werden gedaan voor onderwijzend personeel (longfoto's). Ik kan me herinneren daar ooit geweest te zijn voor zo'n onderzoek.


het keuringsgebouw aan de Kronenburgersingel. Rechts is nog net garage Karel Wolf te zien.
Bron: beeldbank RAN, detail van GN5101

Reactie 2:

Hessel, 03-09-2015: Een consultatiebureau ongeveer op de plaats waar kinderarts Dr. F.J. Peljak en zijn vrouw M.W. Driessen met hun opgroeiende kinderen woonden. Een medicus die zich heel specifiek beijverde voor zuigelingenzorg m.b.v. het consultatiebureau (wit gele kruis) door voorlichting, onderzoek, waar nodig verwijzing en advisering. In het verlengde daarvan droeg hij ook bij aan het meer systematisch onderkennen van de factoren die invloed hebben op de zuigelingensterfte. Later naast zuigelingen, verbreding van de doelgroep; de 1-6 jarigen als kleuterzorg e.d. maar ook het opzetten van vragenlijsten om risico's bij schoolgaande kinderen te kunnen ontdekken.
Friedrich J. Peljak (met Oostenrijkse wortels) woonde met zijn gezin hier op Kronenburgersingel 8 'tot de bommen vielen' op 22 februari 1944. Een ramp. De voltreffer op het huis veroorzaakte het overlijden van het gehele gezin: vader, moeder, drie zonen en de dochter.
Jarenlang heeft in de nabijheid van deze plek des onheils op nr 10, een (TB) consultatiebureau gestaan. (zie foto's uit het Nijmeegs archief).
Een navrant gegeven !


Gezien vanaf de Spoorstraat. Bron: beeldbank RAN, detail van F33335, gedateerd 1955

Reactie 3:

Johnny Meuleman, 03-09-2015: Toen ik in 1980 de 1e keer over land naar West-Africa ging moest ik bij ene zuster Arts in totaal 14 spuiten halen.
Vooral die laatste spuit, dat was een onvergetelijke.
Toen ik in 1981 voor de 2e keer ging hoefde ik er maar 7, en daar zat die fijne spuit gelukkig niet meer bij.
Nb : Die laatste spuit was een hele dikke op basis van eiwit (Hemogluboline) en werd ter hoogte van de lever ingespoten, heerlijk !
Reactie 4:

Rob van den Heuvel, 03-09-2015: Toen ik in 1955 genezen werd verklaard van tbc. moest ik elk jaar naar dit gebouw, ter controle long foto's maken tot aan mijn 18e jaar (1967).
Reactie 5:

Laurens ten Horn, 04-09-2015: Aanvulling op reactie 2 (Hessel). Niet het hele gezin van dr. Peljak is omgekomen. Een dochter Sigriet (of Sigrid?) en een zoon Fritz hebben het bombardement overleefd.
Naast Peljak woonde in de andere helft van de twee-onder-een-kap woning ir. Wim Hattink en zijn vrouw. Hattink's vrouw is toen ook omgekomen. Ir. Hattink zat zelf op zijn studeerkamer en is met muur en al het park in geklapt en overleefde de ramp. Detail: de garage waarin Hattink een Opel had staan bleef gespaard. De Duitse bezetters hadden auto's gevorderd maar Hattink had de zijne rustig in de garage naast zijn huis laten staan. Na de bevrijding was hij een van de eerste die weer rondreed. (informatie uit familie-overlevering; dr. Peljak en ir. Hattink waren goede vrienden van mijn ouders).

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.