B036.JPG

<- Back | Index | Next ->

B036.JPG

Reactiepagina
Ter vrome gedachtenis aan zaliger RUDOLF VERMEULEN geboren te Nijmegen 28 Febr. 1915, gevallen in den strijd voor de bevrijding van Nederland op 9 Maart 1945.
"Bob"'s korte leven is vol opmerkelijke tegenstellingen geweest. Hij bezat een zonnige onbezorgdheid, met diepe gronden onder het stille oppervlak. Hoewel hij vroeg zijn vader verloor kende hij gelukkige dagen in de familiekring en genoot hij met hart en ziel in het spel met anderen op het sportveld.
Innig religieus voelend, vervulde hij voor het uiterlijk zijn godsdienstplichten gewoon. Aangetrokken door letteren en kunst, koos hij toch, na zijn gymnasiale studien aan het St. Canisiuscollegen, de rechten als studievak aan de R.K. Universiteit van zijn geboorteplaats.
Ridderlijk van aard, vond hij in het krijgsbedrijf toch geen bevrediging voor zijn diepere verlangens. Desniettegenstaande diende hij gedurende het vijfde deel van zijn leven in het Nederlandsche leger. Zoodoende vertoefde hij gedurende de oorlogsjaren ver van huis en land, en kwam pas met het bevrijdingsleger, in het najaar van 1944, terug op vaderlandsche bodem. Ook toen bleef hij zijn ilitaire plicht getrouw en aanvaarde manmoedig de hachelijke kansen, die dit meebracht. Hij kwam om op Walcheren in Zeeland, gedood door een verraderlijke vijandige landmijn.
Wat God doet is welgedaan. Degenen, die God bemint sterven vaak jong. Bobs geest, die naar schoone dingen in dit leven hunkerde, kan nu volledige voldoening vinden in Gods oneindige Schoonheden. De treurenden, die hij achterlaat, kunnen slechts bidden:
Dat het euwige licht hem verlichte, En dat hij ruste in vrede. Amen.
Onze Lieve Vrouw van Nijmegen, bid voor hem.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: