Gedenkteken kapokfabriek

Twee oktober 2012 was voor ruim twintig mensen een gedenkwaardige dag. Het was voor het eerst dat zij, nabestaanden en overlevenden van een ramp die precies 68 jaar eerder plaats vond, elkaar ontmoetten.
Het was een bijeenkomst die aansloot op de indrukwekkende voordracht van Bart Janssen in het Huis van de Nijmeegse geschiedenis over de bommen die op 2 oktober 1944 laat die avond vielen op de kapokfabriek aan de de Ruyterstraat (Bottendaal). In één klap was de hele fabriek verwoest. Velen zagen voor het eerst beelden van die plek. Nu staan daar sinds enkele jaren de huizen aan de Biesmanstraat.
Het was in omvang de grootste ramp van Nijmegen na het bombardement van 22 februari 1944. Bijna honderd mensen die in kelder van de fabriek een schuilplaats hadden gezocht lieten het leven. Slechts enkele tientallen hebben de ramp overleefd.
De echtparen De Groot-Hallebeek en Zeewald-de Groot met hun drie jonge kinderen behoorden tot de slachtoffers. Het waren mijn grootouders, oom en tante en mijn neefjes en nichtje.

Alle aanwezigen van de genoemde bijeenkomst verwonderden zich dat er geen gedenkteken van deze gebeurtenis bestaat.

De ramp is wel bekend – hier en daar is er in de loop der tijd wel wat over geschreven – maar niets herinnert ter plekke aan dat voorval.
Er is al eens een poging ondernomen om een monument op te richten, maar dat heeft geen resultaat gehad.

Als een van de nabestaanden heb ik, samen met Bart Janssen, het initiatief genomen om een dergelijk monument te realiseren. Maar daarbij hebben we hulp hard nodig.
Inmiddels hebben we de steun en waar mogelijk medewerking van de Werkgroep Oorlogsdoden Nijmegen en van de Bewoners Organisatie Bottendaal. Ook de wijkmanager heeft uitermate positief gereageerd. De directeur van het Bevrijdingsmuseum te Groesbeek is ook geïnformeerd.
Wij willen graag tot een werkgroep komen om dit plan te realiseren. Wat de werkzaamheden betreft kunt u denken aan het zoeken van financiële middelen, het verzorgen en verspreiden van publiciteit en informatie, de vormgeving van een monument, overleg met groeperingen en instanties, etc.
Wilt u hieraan meedoen dan kunt u met mij contact opnemen, het liefst per mail.
Wat zou het mooi zijn als 70 jaar na de ramp een gedenkteken zou kunnen worden onthuld!

Huib de Groot
Vilstersedijk 14
8146 PA Dalmsholte
gedenk-kapokfabriek@hccnet.nl

terug

Redactie: Lees het artikel van Huib de Groot Bommen op Bottendaal.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.